ביאלו מקרים יטיל בית המשפט אחריות אישית על מפרק חברה? לחצו כאן ותדעו יותר...
הטלת אחריות אישית על מפרק חברה - באילו תנאים ומדוע?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
0 stars - based on 0 reviews

הטלת אחריות אישית על מפרק חברה

Hebrew

הטלת אחריות אישית על מפרק חברה שממונה בהנחייתו של בית המשפט הנה עניין חריג ביותר ולא שגרתי בעליל.

נדירים המקרים בהם בתי המשפט יטילו אחריות כזו, הן בשל החשש להצר את צעדיהם של מפרקים נוספים, והן משום שהגישה הרווחת היא שיש להבחין בין טעות אותה מבצע מפרק חברה, לבין רשלנות וזדון.

והנה כי כן, בית המשפט המחוזי בחיפה דן רק לאחרונה בבקשה להטיל אחריות אישית על מפרק חברה.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ אישי!

המדובר בהליך פרק (חי') 10312-05-12 עו"ד תומר אברהמי נ' אוריון א.ב. אחזקות בע"מ.

עובדות המקרה שהוביל לתביעה

אוריון אחזקות בע"מ הנה חברה הנמצאת בהליכי פירוק. מי שממונה על פירוקה הוא עורך הדין תומר אברהמי. בעל המניות בחברת אוריון הוא איתמר בן דוד.

לפני שבית המשפט דן בבקשה לחיוב המפרק בהוצאות אישיות, הוא דן בתביעה אישית אותה הגיש מפרק החברה בשמה נגד מר בן דוד. באותה תביעה ביקש המפרק מבית המשפט להורות לבן דוד להשיב לקופת החברה סכום העולה על חצי מיליון שקלים.

במסגרת אותה תביעה טען המפרק כי מר בן דוד עשה דין לעצמו במסגרת החברה. הוא נטל הלוואת מהחברה שלא כדין, ביצע חלוקת דיבידנדים אסורה, ניהל את פעילות החברה בכוונת מרמה כלפי נושים וכך הלאה.

אף על פי כן, לימים אותה תביעה שהגיש המפרק בשם החברה, התבררה כתביעת סרק. לא נפרט את קביעותיו של בית המשפט באותו הליך.אחריות אישית של מפרק חברה

לאחר מכן, הוגשה לבית המשפט להטיל על המפרק באופן אישי לשאת בהוצאותיו של מר בן דוד עקב אותה תביעת סרק.

מר בן דוד טען כי לאור תביעת השווא שהוגשה, יש לחייב את המפרק בסך של 105,000 ₪ המהווים את הוצאות ההליך אותו ניהל נגדו המפרק ואף פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו.

מר בן דוד טען כי במסגרת התביעה המפרק התרשל כאשר הטעה את בית המשפט בטענות שהתבררו כלא נכונות.

עוד טען מר בן דוד כי בנסיבות כאלו בהן מפרק נוהג בצורה כל כך חמורה, ועוד בתור מי שממלא תפקיד מעין ציבורי, שומה על בית המשפט לתת את דעתו על כך.

יש לומר כי המפרק מנגד העלה בעיקר טענות פרוצדורליות נגד טענותיו של מר בן דוד.

בין היתר הוא טען כי היה בסיס לתביעה שהגיש נגדו.

עוד טען כי על בית המשפט להגן על מפרקי חברות עקב תפקידם הרגיש והחשוב, וכן מכוח היותם "קציני בית המשפט".

עוד טען המפרק כי בשים לב לתפקידו על בית המשפט לנהוג בזהירות ובריסון במסגרת שיקוליו בהטלת הוצאות אישיות על מפרק חברה.

כמו בכל הליך של פירוק חברה או הליך פשיטת רגל, גם כונס הנכסים מטעם משרד המשפטים הביע את עמדתו לבקשתו של מר בן דוד.

הכונס היה מדוד בטענותיו, באמרו כי אכן יש לנהוג בריסון בהטלת הוצאות אישיות על מפרק, ולהבחין בין פעולות שבוצעו במסגרת תפקיד לבין פעולות שנעשו בזדון.

הכונס טען כי אין מקום להטיל על המפרק בנסיבות העניין הוצאות אישיות.

הכרעת בית המשפט לגבי אחריות המפרק

בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין יש להטיל אחריות אישית על המפרק ולהטיל עליו את ההוצאות שהתבקשו.

יוער שבטרם הציג את נימוקיו חזר בית המשפט על הכלל לפיו אכן יש לנהוג בריסון בעת הטלת אחריות אישית על נושאי תפקיד על פי דין.

לגופו של עניין קבע בית המשפט כי התביעה שהגיש המפרק כללה טענות מאוד קשות נגד מר בן דוד כאמור. בין היתר נטענו טענות הנוגעות לביצוע פעולות מרמה ושימוש בכספי החברה שלא כדין. מדובר בטענות הנוגעות לביצוע מעשים פליליים.

בית המשפט קבע כי אכן התברר במהלך התביעה שהמפרק לא ביצע פעולות רבות שמצופה שיעשה, הוא לא ביצע חקירות מקיפות כלפי חברת אוריון שהוא האחראי לפירוקה.

המפרק גם טעה כאשר טען שמר בן דוד חב בכספים מסוימים מכוח היותו בעל מניות בחברה לבנק הפועלים, שכן התברר שאותם חובות הוכרעו בעבר בפסק דין של בית משפט אחר. בית המשפט בנסיבות קבע כי המפרק יכול היה לגלות את המידע הזה בקלות באמצעות שקידה סבירה וחקירה.

בית המשפט גם קבע שבמהלך ההליך המשפטי התבררו עיקרי טעויותיו של המפרק, וגם כאשר בית המשפט המליץ לו לחזור בו מהתביעה, המפרק התעקש לנהל את ההליך למרות שכבר בשלבים מוקדמים הובהר שטענותיו נטענות בעלמא.

לאור כל האמור, קיבל בית המשפט את הבקשה.

עם זאת, בשים לב לעובדה שגם בית המשפט הכיר בכך שיש להיזהר בהטלת חבות אישית על מפרקי חברות. הועמד שיעור הפיצוי על 15,000 ₪ בלבד כלפי מר בן דוד, ולא בשיעור שנדרש.

אין ספק שמדובר במקרה חריג, אך טוב עשה בית המשפט בנסיבות המתוארות. שומה גם בעל תפקיד שנעשה על פי דין לבצע את תפקידו בנאמנות, בסבירות ובמיומנות.

שאלות? פנה/י לשיחה אישית עם עורך דין: 072-334-1001


תאריך: 14/01/2015 16:50
 
close