כל המידע בנושא איחוד תיקים בהוצאה לפועל - מתי וכיצד ניתן לבקש תיק איחוד בהוצל"פ?
איחוד תיקים בהוצאה לפועל - מתי וכיצד ניתן לבקש תיק איחוד בהוצל"פ?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (7) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 7 reviews

איחוד תיקים בהוצאה לפועל - אימתי?

Hebrew

בעל עסק נקלע לקשיים ואינו עומד בתשלום חובותיו לספקים, לבנקים, לעובדים ולמשרדי הפרסום. כל בעל חוב פועל בנפרד להשבת חובו באמצעות ההוצאה לפועל. התיקים נפתחים בלשכות השונות ברחבי הארץ.

כל לשכה פועלת באופן עצמאי כנגד החייב ללא תאום עם לשכות הוצאה לפועל במחוזות אחרים. בכל תיק מבצעים במידת הצורך חקירת יכולת כלכלית לחייב ועיקולים על נכסים שאותרו.

ביצוע עיקול לטובת נושה מסוים עלול להותיר את האחרים ללא נכסים למימוש. החייב אינו יכול לעמוד בתשלום החובות לכל נושיו ועל כן קמה לו הזכות לבקש איחוד כל התיקים התלויים כנגדו.

במקרה זה ולפי הנחיות רשות האכיפה והגבייה, החייב רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל כי יאחד את התיקים מכל הלשכות בארץ לתיק אחד מרכזי הנקרא: תיק איחוד או איחוד תיקים בלשון העם. הבקשה תוגש באותה לשכה בה מתנהלים מרבית התיקים ובה גם מתנהל התיק שבו החוב הכספי הגבוה ביותר.

מתי ואיך פונים לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל?

ראוי להדגיש כי קיימות כמה חלופות לאנשים שכנגדם נפתחו תיקים בהוצאה לפועל, והפנייה לצורך איחוד התיקים צריכה להתקבל לאחר קבלת יעוץ משפטי אישי ומקצועי, בכל מקרה לגופו. באמצעות מו"מ מול הנושים ניתן לא פעם להגיע לתוצאות נוכות ומשתלמות בהרבה לשני הצדדים - החייב והנושים.

איחוד התיקים נועד לקבוע תשלום חודשי אחד לחייב המתייחס לכלל התיקים, כאשר התשלום מתחלק באופן יחסי לתיקים, בהתאם לגובה החוב. לתיק האיחוד לא מצרפים תיקי מזונות ותיקי משכון / משכנתא. הבקשה לאיחוד תיקים תוגש באמצעות טופס 7 לפי תקנה 29 א' לתקנות ההוצאה לפועל.

בטופס הבקשה יפרט החייב את כל התיקים שנפתחו נגדו, המקום, שם הזוכה והסכום. הבקשה תגובה בתצהיר (טופס 569) חתום בפני עורך דין בשני עותקים כמספר הזוכים בתיק. המבקש יצרף אישור תשלום על סך 3% מיתרת החובות בתיקים התלויים כנגדו.איחוד תיקים בהוצאה לפועל

על החייב לפרט בטופס הבקשה את כל המידע אודות נכסיו וחובותיו במשך חמש השנים שקדמו לבקשה. רשם ההוצאה לפועל רשאי לפנות בצו ולבקש מרשות ציבורית ממוסד כלכלי ומסחרי את המידע המתעד את נכסי החייב במידה וקיימים.

אם כל הטפסים הנדרשים בטופס בקשת האיחוד לא יצורפו והחייב לא שילם את הסכום הנקוב (3%) לא יתקיים דיון בבקשתו לאיחוד. בעקבות הבקשה לא יפסקו ולא יושהו הליכים קיימים נגד החייב כל עוד לא ניתן צו לאיחוד תיקים לפי אותה בקשה.

עם זאת, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על הפסקת הליכים או השהייתם לתקופה שלא תעלה על 60 יום וזאת לאחר שנתן הזדמנות לחייב ולנושים להשמיע טענותיהם. 

עם קבלת הבקשה לאיחוד תעוכב יציאת החייב לחו"ל בצו של רשם ההוצאה לפועל.

העיכוב יבוטל רק אם: החייב ישלם את חובותיו, הבקשה לאיחוד נדחתה, הזוכים הסכימו לדחותה וצו האיחוד בוטל. אם החייב יעמיד ערובות מתאימות הרשם יכול להמיר את צו עיכוב היציאה מישראל בקבלת ערובות.

רשם ההוצאה לפועל רשאי ביוזמתו או לפי פנייה של הנושים לצוות על עיקול נכסי החייב במסגרת איחוד תיקים. לפני מתן צו איחוד תיקים תתבצע לפי החלטת הרשם חקירת יכולת של החייב. כל נושה יהיה זכאי לחקור את החייב על תצהירו הנוגע לנכסיו ויכולתו הכלכלית לפרוע את חובותיו.

הצו יינתן אם הרשם ישתכנע כי ביכולת החייב להחזיר את חובו בכפוף למלאי נכסיו וכושר השתכרותו ובמסגרת לוח הזמנים שנקבעה.

הבקשה לאיחוד תיקים יכולה להדחות בכמה מצבים!

  1. החייב מסר פרטים כוזבים בדבר יכולתו הכלכלית והחסיר מידע בדבר נכסים וזכויות.
  2. החייב הוציא כספים שלא קשורים להוצאות ישירות וחיוניות עבור משפחתו או שהשקיע כספים במקום שממנו לא יוכל לייצר הכנסה שמיועדת ישירות לפירעון חובותיו.
  3. נפתח תיק נוסף נגד החייב לאחר בקשת האיחוד והחייב לא הודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל באותה לשכה בה הוגש התיק.

אם בכל זאת נמצאה הצדקה למתן צו איחוד תיקים, רשאי הרשם למנות ביוזמתו או על פי בקשה של אחר ממונה על תיק האיחוד, שיפעל למימוש הצו.

בדרך כלל מתמנה עורך דין המייצג את אחד הנושים, למימוש הצו ולחלוקת התשלום לכלל הנושים. הממונה יוסמך לפעול בכל הליך גבייה חוקי. הוא יכול לפנות לצד שלישי או לדרוש ישירות מהחייב מקדמה על החשבון שתחולק בין הנושים לפי שיעורו היחסי של החוב. שכר טרחתו של הממונה תשולם מתוך התשלומים החודשיים שנקבעו לחייב.  

אם יתברר כי החייב אינו יכול לפרוע את חובותיו במסגרת הזמן שנקבעה לו והנושים לא מוכנים לאשר הארכת מועד, החייב יוכרז כמוגבל באמצעים ובהתאם למעמדו זה, יוטלו עליו הגבלות.

מתי ובאילו מקרים כדאי לבחור באיחוד תיקים?

בעת הפניה למסלול של איחוד תיקים הפעולות כנגד החייב יפסקו. יחסך ממנו "כאב הראש" של חקירות יכולת נפרדות ומתן מענה לכל תביעה וכל נושה בנפרד. לנושים לא משתלם לפעול בנפרד כנגד החייב. כל סכום שנושה בודד יצליח לגבות יהיה עליו לחלק אותו עם האחרים וכתוצאה מכך, תרד המוטיבציה שלו לפעול בנפרד.

מתחזק האינטרס של הנושים לפעול למען הסדר חוב עם החייב. ההסדר חייב לכלול את כולם כי ללא העדפת אחד על רעהו. איחוד תיקים שאושר בצו, משחרר את החייב ממעצרים, עיקולי חשבונות ונכסים כל עוד הוא עומד בתשלום החודשי שנקבע לו במסגרת ההסדר. הסדר חוב במסגרת איחוד תיקים חל רק על נושים שפתחו תיק בהוצאה לפועל נגד החייב.

חייב שלא מסוגל לעמוד בהסדר שנכפה עליו במסגרת איחוד תיקים יכול להגיש בקשה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל.

דוגמא מתוך הליך משפטי בנושא איחוד תיקים

הבאנו מתוך המאגר המשפטי את הדיון בתיק ת.א. 2404/90 כונס הנכסים הרשמי נ' צבי רון נמצאה התייחסות של השופט וינוגרד שדן בתיק שלפניו למשמעות של איחוד תיקים.

לשיטתו, מנגנון האיחוד נועד למנוע מחייבים מלהפוך מנגנון זה לעיר מקלט נוחה מפני נושים. מאידך, סבור השופט כי המחוקק הקים חומות גבוהות כל כך שהחייב לא יכולים לדלג מעליהם. הדרישה לתשלום 5% אז, וכיום 3% נראית לשופט כדרישה בלתי אפשרית בעוד שאחרים מכנים אותה דרישה דרקונית.

חייב שאינו יכול לעמוד בדרישת הסף של התשלום היחסי כנקבע, יפנה לדעת השופט להליכי פשיטת רגל, אחרת הוא צפוי לצווי מאסר בגין אי תשלום חובות כספיים בכל התיקים שנפתחו נגדו. ואם יתברר שהוא נקלע למצבו בתום לב ועשה כל שניתן להגיע להסדר ולסלק את חובותיו בתום לב, הוא צפוי לקבל צו הפטר. מי שלא יצא נשכר מהתפתחות שכזו, הם הנושים.

שאלות בנושא איחוד תיקים? רוצה לקבל סיוע משפטי דיסקרטי?
ליחצו כאן לפנייה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!


תאריך: 21/01/2013 23:09
 
close