באילו נסיבות ניתן לבטל הפטר שניתן לפושט רגל? בית המשפט פסק כי עיכוב מכוון בהגשת בקשה לקבלת החזרי מס עלול בהחלט להוות סיבה טובה לביטולו של צו ההפטר...
בית המשפט ביטל הפטר של חייב שעיכב בקשה לקבלת החזר מס!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

ביטול הפטר בשל דחיית הגשת בקשה להחזר מס

Hebrew

כידוע, קבלת צו ההפטר הנה משאת נפשו של החייב פושט הרגל, מאחר והצו מוחק את כל יתרת חובותיו של החייב, למעט חובות מסויימים שלא ניתן למחקם ומאפשר לו לצאת לדרך כלכלית חדשה בחייו.

סוגיית ההפטר מוסדרת הן במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, שחל על הליכי פשיטת רגל שהחלו לאחר כניסתו לתוקף ביום 15.9.2019. בנוסף לכך, הליך ההפטר מוסדר במסגרת פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, שחלה על הליכי פשיטת רגל שהחלו לפני מועד זה.

יחד עם זאת, קבלת צו ההפטר מותנית בתום לבו של החייב וזאת הן לגבי נסיבות כניסתו להליך פשיטת הרגל והן לגבי אופן התנהלותו במהלך ההליך עצמו ואף לאחר מכן. לפיכך, במידה ולמשל יתברר לאחר מתן צו ההפטר, שהחייב נהג שלא בתום לב, בית המשפט יהיה אף רשאי לבטל את צו ההפטר.

במסגרת תיק פש"ר 25397-07-15 ג'רבאן נ' כנ"ר חיפה אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, נדונה בקשה לביטול צו הפטר שניתן לחייב, בנימוק לפיו החייב נהג בחוסר תום לב במהלך הליך פשיטת הרגל מאחר שהוא חיכה בכוונה לקבלת צו הפטר ורק לאחר מכן הגיש בקשה לקבלת החזרי מס ממס הכנסה, וזאת על מנת  שהחזרים אלו לא יכללו בקופת הכינוס שלו, ולא יחולקו לנושיו.

בית המשפט קיבל את הבקשה והורה על ביטול צו ההפטר שניתן לחייב וזאת כפי שיוסבר להלן.

כיצד מגיעים למצב שבו ההפטר מבוטל?

תיק זה עסק בחייב בעל חובות בהיקף של כ-340,000 ₪ ואשר לבקשתו שלו ניתן לו צו לכינוס נכסיו, ומונה לו נאמן.

באוקטובר 2017 ניתן לחייב צו הפטר מותנה בהתאם לתוכנית פירעון מוסכמת, שקבעה שעל החייב להוסיף לקופת הכינוס 60,000 ₪ ב-60 תשלומים של 1,000 ₪ כל אחד ושכל נכס השייך לחייב, בין היתר ממס הכנסה ולא דווח, יועבר לקופת הכינוס.

לאחר שהחייב עמד בתוכנית הפירעון, ניתן לו צו הפטר חלוט ביולי 2018, הדיבידנד חולק לנושים והנאמן שוחרר מתפקידו.

אולם, כעבור כמעט שנתיים, במרץ 2020, הגיש הנאמן בקשה לביטול הצו ההפטר של החייב וזאת לאחר שנודע לו שהחייב הגיש לאחר קבלת ההפטר בקשה לקבלת החזרי מס הכנסה בסך של 25,000 עבור השנים 2014 ו-2015, כך שהמדובר למעשה בהחזרי המס מתייחסים לתקופה שלפני צו הכינוס ועל כן שייכים לקופת הכינוס שלו. 

הנאמן הסביר שנודע לו על הגשת הבקשה לקבלת החזרי המס מאחר שהוא נדרש להסכים להסרת העיקול שהוטל עליהם מתוקף צו הכינוס וביקש להורות על ביטול צו ההפטר של החייב בשל חוסר תום לבו של החייב, בהתאם לסעיף 181 לפקודת בית המשפט, שמקנה לבית המשפט את הסמכות לעיין מחדש בצו שניתן על ידו, לבטלו או לשנותו. 

החייב טען שהוא פעל בתום לב, מאחר שהוא לא ידע כלל שהוא זכאי להחזרי המס הללו ואילו הפניה לרשויות המס נעשתה ביוזמת משרד רואי חשבון שמטפל בו כעצמאי, ואשר במהלך עבודתו גילה בדיעבד שהחייב זכאי להחזרי המס עבור שנת 2014 ו-2015.

באילו נסיבות ניתן להורות על ביטול מתן צו הפטר?

בית המשפט המחוזי הבהיר כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, מימוש הסמכות לעיון מחדש בצו שניתן בהליכי פשיטת רגל יכולה לנבוע מגילוי עובדה שלא היתה ידועה בזמן מתן ההחלטה או מהתפתחות עובדתית שחלה לאחר מתן ההחלטה, וכי גם לאחר שניתן הפטר חלוט ניתן עדיין להשיב את הגלגל לאחור.

המקרה המובהק שמצדיק ביטול של הפטר הוא כאשר מתברר שפושט הרגל רימה והסתיר עובדות מהותיות, או כאשר פושט הרגל הפר את חובתו לסייע לנאמן במימוש נכסיו גם לאחר ההפטר, וזאת כאמור בסעיף 67 לפקודת פשיטת הרגל, כך נקבע בין השאר בהליך ע"א 8488/18 משקל נ' עו"ד בצלאל.

אגב, גם סעיף 176 לחוק חדלות פירעון החדש עוסק בסמכות לבטל צו הפטר בשל נסיבות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההפטר, או בשל הפרת חובתו של החייב לשתף פעולה עם הנאמן גם לאחר מתן צו ההפטר.

בית המשפט העליון הוסיף וקבע בפסק הדין הנ"ל שמטבע הדברים, השימוש בסמכות לעיון מחדש מתאים יותר להחלטות מתמשכות שמושפעות מנסיבות משתנות ועיון מחדש בהחלטות מכריעות טעון הצדקה מספקת, שגוברת על השיקולים של סופיות הדיון והסתמכות הצדדים.

לאור הבחנה זו ומכיוון שמשקלה של ההסתמכות הולך גובר ככל שההליך מתקדם, ברור שעיון מחדש בהפטר חלוט או מותנה הוא מהלך משמעותי שצריך להיעשות בצמצום ובזהירות רבה, ולא כדבר שבשגרה, בפרט כשהשינוי מקשה על מצבו של פושט הרגל.

עיכוב הבקשה להחזרי מס מלמד על חוסר תום לב

בית המשפט המחוזי קבע שבמקרה דנן, הן צו ההפטר המותנה והן צו ההפטר החלוט שניתנו לחייב חזו את האפשרות שהחייב יתעשר מנכסים שיתגלו לאחר מתן צו ההפטר ואשר מקורם בתקופה הקודמת לצו הכינוס, ועל כן הנם נכסים השייכים לקופת הכינוס.

אולם, החזרי המס של החייב אינם בגדר נכס שהחייב לא ידע עליו, אלא הוא פעל במודע ובמתכוון לשם קבלתם דווקא לאחר קבלת ההפטר, תוך שהוא מפעיל רואה חשבון לשם כך.

הלכה למעשה, היה על החייב לפעול לקבלת החזרי המס כבר בעודו עדיין בתוך הליכי פשיטת הרגל. עצם העובדה, שהוא פעל לקבלת החזר ממס הכנסה רק לאחר קבלת ההפטר החלוט, מלמדת על כוונתו לפעול בחוסר תום לב ולנצל לרעה את הליך פשיטת הרגל שלו, כדי להעלים נכסים מקופת הכינוס ומהנושים.

כלומר, המסקנה הנובעת מהתנהלות החייב הנה שעוד בזמן ההליך שהתנהל הוא בחר מיוזמתו, שלא לפעול מול מס הכנסה לקבלת ההחזרים אלא המתין בכוונה עד לקבלת ההפטר החלוט, ורק אז פעל לקבלת ההחזרים, בניסיון להעלימם מהנושים.

בהתאם לכך הורה בית המשפט על ביטול צו ההפטר ועל העברת כספי ההחזרים ממס הכנסה לקופת הכינוס וחלוקתם בין הנושים. עוד נקבע שלאחר מכן, על הנאמן להגיש הודעה על כך, ובמסגרתה ישקל האם יש להשיב את צו ההפטר המוחלט על כנו.

עוד בנושא: מתי בית המשפט ידחה בקשה להפטר?


תאריך: 27/07/2020 17:50
 
close