ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ - המדריך המלא שיסייע לך לבטל את הצו בהקדם האפשרי...
ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ - המדריך המלא לאזרח


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

Hebrew

הוצא נגדך צו עיכוב יציאה מהארץ בגלל חובות כספיים? למרות הכל, ישנן כמה וכמה דרכים שבהן ניתן לפעול על מנת לבטל את הצו ולצאת מישראל בכפוף לאישורו של בית המשפט ובתנאים מסויימים.

בכל מקרה, הסיכוי לבטל צו כאמור שלא באמצעות עורך דין נמוך ביותר, ולכן מומלץ להקדים ולפנות לקבל יעוץ משפטי מוקדם ככל שניתן.

כמה מילים על משמעות הצו

צו עיכוב יציאה מן הארץ הוא צו שיפוטי הפוגע קשות בחופש התנועה, שהיא אחת החירויות הבסיסיות ביותר שיש לאדם.

הפגיעה אף מתעצמת מאחר ובישראל חופש התנועה, מהווה זכות חוקתית מכוח חוק יסוד - כבוד האדם וחירותו, הקובע בפירוש כי לכל אזרח קיימת הזכות לצאת מן הארץ.

חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז 1967 קובע כי צו עיכוב יציאה מן הארץ יוטל נגד חייב כאשר קיים יסוד סביר להניח שהוא מתכוון לצאת מן הארץ, מבלי לפרוע את חובו או כאשר רשם ההוצאה לפועל, משוכנע כי הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ דרושה בכדי למנוע את סיכולו של ביצוע פסק דין.

תוקף הצו הוא מיום הוצאתו ועד לשנה, אלא אם מדובר בחוב מזונות או במצבים חריגים שאז תוקפו יתארך לפי הקבוע החוק.

הוצא נגדך צו עיכוב יציאה מהארץ? כך תפעל!

חייב אשר הוטל נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ ומבקש לבטל את הצו, רשאי לערער על כך בזכות לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום הוצאת הצו.

בנוסף, ניתן לפנות לרשם ההוצאה לפועל, בבקשה לבטל את הצו וזאת כאשר הבקשה תוגש בכתב בטופס שנקרא בקשת חייב 1, אליו גם יש לצרף תצהיר חתום על ידי עורך דין.

רשם ההוצאה לפועל רשאי לבקש את תגובתו של הנושה ואף לזמן את כל הצדדים המעורבים לדיון על מנת לשמוע את טענותיהם בעל פה. לחלופין, הרשם יוכל לבטל את הצו או לדחות את הבקשה רק על סמך האמור בה או על יסוד הבקשה ותשובת הנושה בכתב.ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

כל החלטותיו של הרשם הן בהתאם לנסיבות הספציפיות ולגופו של כל מקרה. על הרשם לבחון האם ישנם אמצעים חמורים פחות בהם ניתן להבטיח את מימוש החוב, והוא צריך אזן על פי ראות עיניו את זכותו של הנושה אל מול זכותו של החייב.

רשם ההוצאה לפועל יבטל את הצו כאשר הוא מוצא שיציאתו של חייב מן הארץ היא למטרה מוצדקת או כאשר כבר אין חשש שיציאתו תסכל את תשלום החוב.

במידה ורשם ההוצאה לפועל מחליט להיעתר לבקשת החייב לבטל את הצו, הוא יעשה זאת בדרך כלל בכפוף למתן ערבויות מטעם החייב. הערבויות תוכלנה לשמש את הנושה בהנחה והחייב יברח מבלי שישלם את חובותיו.

ערבויות לשם ביטול צו עיכוב

הדרכים המקובלות למתן ערבות הנם: הפקדת עירבון, תשלום כסף מזומן בקופת ההוצאה לפועל או לחלופין כיסוי חלק מן החוב, כתב ערבות מצד שלישי שיכול להיות כל אדם קרוב - בין אם הוא בן משפחה או קרוב אחר.

לבקשה לביטול הצו יש לצרף תצהיר מטעם הערבים לבקשה. התצהיר יהיה חתום על ידי עורך דין. כמו כן על הערבים לצרף תעודה מזהה, ותלושי משכורת.

רצוי תמיד להיעזר בערבים טובים ואמינים, בעלי יכולת פירעון עם עבודה מסודרת וללא חובות. פסיקת רשמי ההוצאה לפועל ובתי משפט קבעה לא אחת כי לרשם ההוצאה לפועל, שיקול דעת לא לתת אמון בערבים בעלי חובות רבים או ערבים אשר אינם עובדים בעבודה מסודרת.

במידה והחייב שב לישראל תבוטל הערובה אך רק לאחר שהחייב יתייצב בפני הרשם ויפקיד את דרכונו בחזרה, אלא אם נקבעה פרוצדורה אחרת.

קראו בהרחבה: מדריך בנושא ערבות בנקאית

דוגמאות מתוך פסקי דין

במקרים בהם החייב מוכיח לאורך תקופה שהוא פורע את חובותיו, אפילו היו אלו חובות גבוהים אזי יקבע שיש לשקול בחיוב לבטל את צו העיכוב.

מנגד, לא אחת רשמי הוצאה לפועל דחו מלכתחילה בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ, כאשר נמצא שבקשת המבקש הוגשה לשם קנטור או לצורך ניצול הליכים לרעה. כך למשל, נקבע כי כאשר חייב מציג יכולת פירעון ועומד בתשלומים, אין כל צורך בהוצאה צו עיכוב יציאה מן הארץ.

בנסיבות מיוחדות רשמי הוצאה לפועל הורו על ביטול צווי עיכוב יציאה מן הארץ במקרים שבהם החייב או קרוב משפחה מדרגה ראשונה נאלץ לעבור ניתוח מציל חיים במדינה זרה.

בנוגע לתושבים זרים נקבע שצו עיכוב יציאה מהארץ ינתן רק במקרים נדירים וכי אין לעכב את יציאתו של תושב זר מישראל, כאשר מרכז חייו הוא בחו"ל ושם גם מצוי מקור פרנסתו.

לא יבוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוצא נגד חייב בחוב מזונות, אלא במקרים חריגים מאוד לאור התכלית לשמה קיימים תשלומי מזונות.

במקרים בהם סכום החוב בהוצאה לפועל הוא גבוה מאוד וטרם נראה כי החייב פעל לכיסוי ראוי, נקבע לא אחת כי לא יבוטל צו עיכוב היציאה מן הארץ. בנסיבות בהן סכום החוב הוא איננו גבוה במיוחד ומדובר בחייב בעל משפחה ונכסים שניתן יהיה לממש בעתיד, נקבע כי יש לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ.

יש לציין כי גם בדוגמאות שהוצגו, רשמי הוצאה לפועל נעתרו בדרך כלל לבקשות חייבים, לצאת את גבולות הארץ בכפוף להפקדת ערובה, ישירות בקופת בית המשפט על מנת להבטיח את המשך תשלום החובות שנצברו.

עוד בנושא: ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לתושב חוץ


תאריך: 16/04/2020 13:15
 
close