לאורך 17 שנים החייב התנהל בחוסר תום לב, לא קיים את התחייבויותיו ולא שיתף פעולה עם המנהל המיוחד. בית המשפט החליט לבטל את הליכי פשיטת הרגל!
ביטול הליך פשיטת רגל של חייב שלא שיתף פעולה במשך 17 שנים


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

אי שיתוף פעולה עם המנהל המיוחד הוביל לביטול פשיטת הרגל!

Hebrew

במסגרת הליכי פשיטת רגל מוטלת על החייב חובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת וזאת הן בעת יצירת החובות בגינם הוא נזקק להליכי פשיטת רגל והן במהלך הליכי פשיטת הרגל, במסגרתם עליו לשתף פעולה עם כל בעלי תפקיד שמונו במסגרת ההליך שלו, לעמוד בביצוע התשלומים החודשיים, להגיש דו"חות תקופתיים ועוד.   

חייב שיפעל בתום לב וישתף פעולה כנדרש ממנו יוכל לקבל הפטר בתום ההליך, במידה ויעמוד ביתר התנאים לקבלת ההפטר.

ברם, חייב שלא יפעל בתום לב ולא ישתף פעולה כנדרש ממנו, לא רק שלא יהיה זכאי לקבל הפטר, אלא אף יהיה חשוף לביטול הליך פשיטת הרגל שלו, וזאת מכח סעיף 55(ב) לפקודת פשיטת הרגל, שמעניק לבית המשפט את הסמכות לבטל הליך פשיטת רגל של חייב שניצל אותו לרעה.

בסקירה שלפניך נסביר החלטה מעניינת של בית המשפט, שפסק כי יש לבטל הליך פשיטת רגל שהתנהל כנגד חייב מאז שנת 2002! ההליך בוטל בשל חוסר שיתוף פעולה של החייב עם המנהל המיוחד והתנהלות בחוסר תום לב, כפי שנפרט ונסביר מיד.

נדגיש כי בכל מקרה של ביטול הליך פש"ר, חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מהר ככל שניתן, על מנת לנסות ולשנות את ההחלטה של בית המשפט בהליך חוקי.

במסגרת הליך פש"ר 1689/01 לוסקי נ' כנ"ר ת"א שהתנהל בפני בית המשפט המחוז בתל אביב, נדרש בית המשפט לדון בשתי בקשות שונות ומנוגדות לחלוטין וזאת במהלך אוקטובר 2019.

(א) בקשת המנהל המיוחד לבטל את הליכי פשיטת הרגל של החייב, בטענה שהוא לא שיתף פעולה במסגרת ההליכים במשך 17 שנים תמימות, מאז שנת 2002, עת ניתן הצו לכינוס נכסיו.  

(ב) בקשת החייב לתת לו צו הפטר מותנה בכפוף לתשלום בסך של 6,346 ₪.

בית המשפט החליט לקבל את הבקשה לביטול הליך פשיטת הרגל של החייב, לאחר ששוכנע שהוא לא שיתף פעולה במסגרתו ובמשך 17 שנים תמימות.

הנסיבות שהובילו לביטול ההליכים

תיק זה עסק בחייב שעובד כצבע עצמאי, בעל חובות כספיים בהיקף של  110,620 ₪.

במשך 17 שנים לאחר שניתן צו הכינוס לגביו בשנת 2002, לא טרח לשלם את התשלומים החודשיים, לא טרח להגיש דו"חות במועד, לא מסר מידע על מקורות פרנסתו, וזאת למרות שניתנו לו הזדמנויות רבות לתקן את מחדליו וכן למרות שהוא הותרה שאם לא יעשה כן, אזי הליך הפש"ר שלו יבוטל.

למרות כל מחדליו, בנובמבר 2016 החליט בית המשפט לפנים משורת הדין, להכריז על החייב כעל פושט רגל, ולהעניק לו הפטר מותנה בתנאי שישלם את מלוא חוב הפיגורים שלו בסך של 13,800 ₪ תוך שנה וזאת שוב תוך אזהרתו של החייב שאם הוא לא יעשה זאת, אזי יבוטל הליך הפש"ר שלו.

ברם, החייב לא עמד גם בתנאי צו ההפטר המותנה שלו ולא שילם גם את חוב הפיגורים שלו במועד.

המנהל המיוחד הגיש בקשה לביטול הליך פשיטת הרגל של החייב וזאת בשל מחדליו של החייב לאורך 17 שנות ניהולו של ההליך וכן בשל אי עמידתו בתנאי ההפטר המותנה.

באוגוסט 2019 שילם החייב את חוב הפיגורים בנימוק שלא היה מיוצג כל ידי עורך דין במועד ההחלטה לתת לו הפטר מותנה ולכן לא ידע עליה, ואף הגיש בקשה לקבל את צו ההפטר בכפוף לתשלום בסך של 6,346 ₪.

החייב טען שיש לו נסיבות חיים קשות וכי לא רק הוא פושט רגל אלא גם גרושתו וחלק מילדיו וכי הוא גר בקרוואן ואינו עובד כלל מיולי 2017 בשל מצבו הרפואי לאחר שנחבל קשות במרפקו.

כתוצאה מכך נדרש בית המשפט לדון בשאלה האם יש לבטל את ההליכים של החייב כפי שביקש המנהל המיוחד, או לתת לחייב הפטר מותנה בכפוף לתשלום של 6,346 ₪, כפי שביקש החייב.

החלטה על ביטול הליכי פשיטת הרגל

בית המשפט החליט לבטל את הליך פשיטת הרגל של החייב, בנימוק לפיו הוא שוכנע שהחייב אינו משתף פעולה באופן מלא ואינו מתנהל בתום לב לאורך השנים, וכי הוא שוב ושוב נמנע מלמסור למנהל המיוחד את המסמכים הנדרשים ממנו כדי להעריך את היקף הכנסותיו וכושר השתכרותו הפוטנציאלי לצורך פירעון חובותיו ותחת זאת חוזר על אותם תירוצים שוב ושוב.

בנוסף, החייב גם לא נתן כל הסבר מניח את הדעת למחדליו הממושכים במשך 17 שנים, לרבות אי ביצוע התשלומים החודשים, אי הגשת הדו"חות תקופתיים במועד, אי המצאת מסמכים לגבי מצבו הרפואי וזאת חרף ההזדמנויות הרבות שניתנו לו בעבר לתיקון מחדליו.

בית המשפט אף ציין במפורש כי החייב אף לא עמד בתנאי ההפטר כפי שנקבע בשנת 2016 ואין בתשלום חוב הפיגורים כעבור 3 שנים כדי לרפא מחדל זה.

מדובר בחייב שנעשה עמו חסד מעל ומעבר למקובל, אך הוא לא השכיל לנצל חסדים אלו לשיפור מצבו ועל כן מתן הזדמנות נוספת לחייב הנה בבחינת הליך עקר וחסר תוחלת, מאחר שניתן להניח שהחייב לא יעמוד גם הפעם בתנאים שיקבעו.

לסיכום נקבע שהתנהלותו של החייב מובילה למסקנה לפיה בשלב זה החייב לא יוכל עוד ליהנות מהליכי פשיטת הרגל והגנותיו ובהתאם לכך הורה בית המשפט על ביטול ההליך של החייב.

עוד בנושא: מה ניתן לעשות במקרה של ביטול הליכים?


תאריך: 25/02/2020 10:54
 
close