לקח זמן אבל הנה יש בידך פסק דין לפינוי מושכר ועכשיו הגיע הזמן לפנות את הדייר הבעייתי ומיד! עורכי הדין שלנו מסבירים איך צריך לפעול על מנת לפנות את הנכס ביעילות ובמהירות...
הליך ביצוע פסק דין לפינוי מושכר: זה הזמן שלך לממש ולפעול!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

ביצוע מיידי של פסק דין לפינוי מושכר

Hebrew

השוכר לא משלם את דמי השכירות והתשלומים השוטפים של הנכס המושכר כבר זמן מה והבנת כי לא נותרה ברירה אלא להגיש תביעה לפינוי מושכר בפני בית המשפט. אז שכרת עורך דין מעולה והגשת תביעה. לאחר הליך קצר יחסית ניצחת. ועכשיו, אחרי שזכית בתביעה, יש בידך פסק דין המורה לשוכר לפנות את הנכס שלך אבל את השוכר זה לא ממש מעניין.

פסק דין לפינוי מושכר הנו פסק דין שניתן עם קבלת תביעה לפינוי מושכר ומורה לשוכר לפנות את הנכס שהושכר לו, לאחר שהוא סירב בעבר ושלא כדין לפנותו מרצונו.

לא פעם קורה שכשם שהשוכר סירב לפנות את הנכס לפני הגשת תביעת הפינוי נגדו, כך הוא גם ממשיך לסרב לפנותו גם לאחר קבלת פסק הדין המורה על פינויו ובמקרה כזה אין מנוס מפניה ללשכת ההוצאה לפועל כדי לנקוט באמצעותה בהליכים לביצוע פסק הדין ולפינוי הנכס בפועל.

כלומר, כדי לממש פסק דין לפינוי מושכר יש לפנות לרשות האכיפה ולשכת ההוצאה לפועל ולא ניתן לעשות דין עצמי בכל מקרה. כך בין השאר אסור ולא ניתן לפנות את השוכר בכח ובאופן אישי, לא ניתן לנתק את אספקת המים והחשמל למושכר ואסור להחליף בנכס מנעולים כדי להפעיל אמצעי לחץ על השוכר.

הדרך המהירה והיעילה ביותר לפינוי הנכס שלך לפי פסק דין מתחילה בפניה לעורך דין מנוסה ובאמצעותו, אל לשכת ההוצאה לפועל וקבלניה החרוצים, כפי שנסביר מיד.

פתיחת תיק לביצוע פסק דין לפינוי מושכר

נדגיש שוב כי הכי נכון בשלב הזה יהיה לפנות לייצוג משפטי לצורך ביצוע פסק הדין, העובדות מדברות בעד עצמן ומלמדות כי הליכים המנוהלים בידי עורכי דין המתמחים בחום קצרים ביותר מ-50% לעומת הליכים מקבילים המנוהלים באופן פרטי על ידי בעל הנכס. במילים אחרות, טיפול של עורך דין מקצר את הליך הפינוי של הנכס בחצי ומכאן להסבר המלא.

כדי לנקוט בהליכי הוצאה לפועל למימוש פסק דין לפינוי מושכר יש להגיש טופס 505 בדבר נקיטת הליכים - פינוי / עשיית מעשה / הוספת צו עשה וזאת בפני כל אחת מלשכות ההוצאה לפועל ברחבי ישראל.

מתי ניתן בדיוק ניתן לבצע את פסק הדין?

אם במסגרת פסק הדין שבידך נקבע מועד לביצוע הפינוי יש להגיש את הבקשה רק לאחר מועד זה.

אם פסק הדין לא קבע מועד לביצוע הפינוי ובאם פסק הדין ניתן בנוכחות החייב, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 15 יום ממועד מתן פסק הדין.

אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב, אלא למשל נשלח אליו בדואר, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 15 יום ממועד המצאת פסק הדין לחייב.

שלבי הביצוע של פסק הדין

לאחר הגשת הבקשה לביצוע לשכת ההוצאה לפועל תמציא לחייב אזהרה לפיה עליו לפנות את המושכר במועד שנקוב באזהרה, בדרך כלל תוך 20 יום, וכי אם הוא לא יעשה כן, ניתן יהיה להיכנס לנכס ולפנותו ממנו בתוך כל אחד מ-14 הימים שלאחר תום תקופת האזהרה.

ניתן לבקש מרשם ההוצאה לפועל לקבוע תקופה אזהרה שהנה קצרה יותר מ-20 יום, אולם אם מדובר בפינוי דירת מגורים, התקופה לא יכולה להיות קצרה מ-10 ימים.

ניתן להמציא את האזהרה לחייב במסירה אישית על ידי הזוכה, או במסירה / משלוח בדואר רשום באישור מסירה על ידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל. אם הנכס היה נעול או שלא ניתן היה להמציא את האזהרה בדואר רשום או במסירה, ידביק מנהל לשכת ההוצאה לפועל את ההודעה על פתח הנכס המיועד לפינוי או יקבע אותה עליו ויערוך דו"ח על פעולתו.

בשלב הבא ובמידה שהחייב לא ציית לאזהרה ולא פינה את הנכס במהלך תקופת האזהרה, על הזוכה להגיש בהוצאה לפועל בקשה לקבלת צו לפינוי הנכס, שתנקוב בתאריך פינוי באחד מבין 14 הימים שלאחר תום תקופת האזהרה.

על רשם ההוצאה לפועל לבחון האם האזהרה הומצאה לחייב כחוק ולאשר את הבקשה ומועד הפינוי, שיבוצע בפועל ללא מתן הודעה נוספת לחייב, אלא אם כן החייב בכל זאת יפנה מרצונו עד אז את הנכס.

יחד עם זאת, בסמכותו של הרשם בהוצאה לפועל להשהות את הפינוי כל עוד הוא לא הושלם, לתקופה שתיקבע על ידו, במידה שצד שלישי שמחזיק בנכס המושכר או בחלק ממנו הוכיח להנחת דעתו של הרשם כי הוא רשאי להחזיק בו וזאת כדי לאפשר לאותו צד שלישי לפנות לבית המשפט ולקבל צו לעיכוב הפינוי.

ניתן ובדרך כלל נהוג להתנות את ההשהייה על ידי ערובה שתינתן על ידי הצד השלישי.

והנה הגיע מועד פינויו של הנכס הלכה למעשה. היום שכל כך חיכית לו. ביצוע הפינוי בפועל ייעשה לאחר תום תקופת האזהרה,עורך הדין של בעל הנכס בסיוע קבלן הוצאה לפועל ומובילים. במידת הצורך ניתן להסתייע גם בליווי כח משטרתי, דבר שמצריך תיאום מראש עם המשטרה, בדרך כלל לפחות 20 יום מראש לפני מועד הפינוי.

אם במועד הפינוי נמצאו בנכס המושכר רכוש ומיטלטלין שהחייב לא פינה מהמושכר, מנהל לשכת ההוצאה לפועל ימסור אותם לשמירה במחסנים שמיועדים לכך, והוא גם רשאי למכור אותם לאחר תקופה סבירה, למעט במקרה שבו מדובר בנכסים שעלולים להתקלקל, כמו מזון בעל תקופת תוקף, שאז עליו למכור אותם באופן מיידי.

כל ההוצאות ששולמו לגורמים השונים בגין פינוי הנכס, יהיו חלק מההוצאות שיתווספו לגובה החוב בתיק ההוצאה לפועל ויחולו על החייב גם לאחר ביצוע פסק הדין ופינויו מהנכס..
 
אם לאחר פינוי הנכס החיייב או אדם אחר מטעמו שב ותפס בחזרה ושלא כדין את הנכס, רשאי הזוכה לבקש שוב את ביצוע פינוי הנכס על ידי לשכת ההוצאה לפועל, אולם במקרה כזה כבר לא תישלח לחייב או למי מטעמו הודעה על הפינוי וניתן יהיה לבצעו באופן מיידי.

קריאה נוספת: ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל


תאריך: 03/12/2020 11:17
 
close