לדעת יותר על ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל - הדרך לגבות את מה שמגיע לך כחוק!
ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל - הדרך לגבות את מה שמגיע לך כחוק!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (12) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 12 reviews

הדרך מפסק הדין שקיבלת לגבייה בהוצאה לפועל

Hebrew

חמותך ביקשה ממך הלוואה לשיפוץ דירתה. למרות הקרבה המשפחתית החלטת מטעמי זהירות, לערוך זכרון דברים, שתיעד את סכום ההלוואה בסך 100,000 ₪ לוח זמנים מפורט להחזרים. מתוך התחשבות לא הוספת ריבית והצמדה. בחצי השנה הראשונה, התשלומים נפרעו בצ'קים ולעיתים בהפקדה ישירה לבנק.

לאחר מכן התחילו העיכובים והתירוצים. הניסיונות לגבות את החוב בדרכי נועם לא הועילו. החלטת להגיש תביעה לבית המשפט. זכית. בית המשפט חייב את חמותך לשלם את היתרה.

יש לך פסק דין ביד. בשלב זה הוא רק עוד נייר עם סמל המדינה וחותמת של השופט ובית המשפט. הצגת את פסק הדין לחמותך ותגובתה היתה, "אין לי. מה תעשה לי". אתה לא מוכן לוותר. מה האופציות שעומדות לרשותך כדי להתחיל בהליכי גביית החוב באופן חוקי?

מי שזוכה בפסק דין של בית המשפט רשאי להגיש לכל לשכת הוצאה לפועל בישראל בקשה לביצוע פסק דין בהליך נפוץ ושיגרתי. מרגע הגשת הבקשה כסדרה, עובר הליך הגבייה לידי ההוצאה לפועל. על מנת לייעל את הגבייה, ניתן ומומלץ לנהל הליכים אלה באמצעות עורך דין המתמחה בתחום, אך חשוב לזכור כי ניתן לבצע את ההליך לבד ולפי הכללים שמיד נפרט.

הבקשה לביצוע פס"ד תוגש במקרים הבאים ובאמצעות טופס 802

 • רק לאחר שחלף המועד שנקבע בפסק הדין לביצועו.
 • אם לא נקבע מועד שכזה ולאחר שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין. פסק הדין ניתן שלא במעמד החייב והזוכה נדרש להמציא אותו לחייב, מניין 30 הימים יחל מיום שפסק הדין נמסר לחייב.
 • אם לא נקבע מועד בפסק הדין, מוסמך רשם ההוצאה לפועל להתיר לזוכה לבקש ביצוע פסק הדין וזאת  במידה ויש יסוד סביר להניח שאם לא יפתח תיק בהוצאה לפועל יסוכל הביצוע של פסק הדין.
 • בתיק מזונות רשאי הזוכה להגיש בקשה לביצוע עוד בטרם חלפו 30 ימים או מיום המצאת פסק הדין לחייב ובתנאי, שבפסק הדין נקבע מועד לביצועו והוא כבר חלף.
 • בפסק דין שעניינו פינוי מושכר, רשאי הזוכה להגיש בקשה לביצועו בחלוף 15 ימים מיום הפסיקה או מיום מסירתו לחייב וזאת בתנאי שנקבע בפסק הדין מועד לביצוע ומועד זה חלף.
 • בכל מקרה של הגשת בקשה באמצעות תצהיר על המבקש לציין את הפרטים המזהים של החייב ואם הוא קטין או פסול דין עליו לציין גם עובדה זו. במסגרת הבקשה על הזוכה לפרט אלו הליכים ברצונו לנקוט.
 • עבור הבקשה גובים אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, ולא פחות מ-100 ₪ (הסכום מתעדכן לעתים).

לאחר שהוגשה הבקשה בהוצל"פ

 • ראש לשכת ההוצאה לפועל ישלח אזהרה לחייב שעליו למלא אחר פסק הדין שנפסק כנגדו או לחילופין, לשלם את החוב בתשלומים או להגיש בקשה לתשלומים תוך 20 ימים.
 • אם מדובר בבקשה לפינוי דירת מגורים הרשם יכול לפעול תוך תקופה שלא תפחת מ-10 ימים ובנוגע לפינוי מושכר אחר התקופה לא תפחת מ-20 ימים.
 • לאזהרה לחייב, יצרף הרשם העתק מאושר של פסק הדין ו/או צו תשלומים.
 • האזהרה תנוסח בצורה פשוטה ומובנת לחייב ותודיע לו שאם אין ביכולתו לשלם את החוב במכה אחת או בתשלומים עליו להתייצב לחקירה יכולת תוך 21 ימים או במועד אחר שנקבע באזהרה ולהביא עמו את המסמכים המפורטים לצורך החקירה הנדרשת.
 • החייב יוזהר שאם לא ישלם את חובו או לא יתייצב לחקירת יכולת, יראו בו כמשתמט מתשלום חובותיו ואז ניתן יהיה לבקש עליו מידע מגורמים אחרים שמחזיקים במידע, להטיל עליו הגבלתו ולנקוט אפילו הליכי הבאה ומאסר במידת הצורך.
 • במקרה של פינוי מושכר יוזהר החייב שאם לא ימלא אחר פסק הדין תהיה להוצאה לפועל סמכות להיכנס למושכר,לפנות אותם מהחייב ולמסור אותם לזוכה.
 • המסירה תתבצע לפי תקנות סדר הדין האזרחי, בדואר רשום תוך קבלת אישור מסירה. אם המושכר היה נעול או שהחייב לא נמצא במקום מגוריו תודבק האזהרה על דלת הדירה או תונח בפתח המקרקעין.
 • אם החייב סירב לקבל או לחתום על אישור מסירה יראו אותו כמי שקיבל את האזהרה לפי התקנות. תצהיר המוסר ישמש ראיה לאמיתות המסירה.
 • במקרה והזוכה הודיע להוצאה לפועל כי החייב שוהה בחו"ל, הרשם, יבדוק את המידע אצל רשם האוכלוסין ויחליט אם להודיע לו על תוצאות בדיקותיו.
 • חייב שלא יכול לשלם את החוב במלואו או בתשלומים יגיש לרשם ההוצאה לפועל תוך 20 ימים מיום קבלת האזהרה בקשה לתשלום החוב במועדים ובסכומים כפי יכולתו. לבקשה יצרף החייב: הצהרה מנומקת בדבר מצבו הכלכלי, מסמכים שתומכים בהצהרה, הכנסות, הוצאות, מספר ילדים, סך החובות הרובצים עליו, מספר התלויים בו לפרנסתם וכל מסמך שיידרש. כל אלו ימסרו לפי דרישה לאחר חתימת החייב על כתב ויתור סודיות.

דוגמאות מהחיים: ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

כדי להמחיש לכם את המשמעות המעשית של הוראות החוק היבשות והפרוצדוראליות הנוגעות לביצוע פסק דין באמצעות הוצאה לפועל, נציג את הסיפור של גלעד וייס שנתבע על ידי חברת "סלקום" לשלם את חובו המצטבר.

בסיפור הזה שנדון בבית משפט השלום בתל אביב בתיק בשא 189206/04 באו לביטוי חלק מהוראות החוק הרלבנטיות לענייננו. אז ככה.ביצעו פסק דין בהוצאה לפועל

כלקוח של החברה, הפסיק מר וייס לשלם את התשלומים החודשיים כמתחייב בהסכם. למרות אזהרות חוזרות ונשנות לא שולם החוב והחברה הגישה בתגובה ביום 30/8/04 תביעה לבית המשפט לתשלום החוב.

הנתבע לא הגיש כתב הגנה. ביום 14/10/04 ניתן פסק דין המחייב את הנתבע לשלם את הסכום המבוקש בתוספת הצמדה וריבית.

ביום 1/12/04 הגיש הנתבע בקשה לביטול פסק הדין ובקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה ועיכוב הליכים. בבקשתו טען כי לא קיבל את כתב התביעה ו/או את ההזמנה לדין וכי עצם ההליך נגדו נודע לו רק ביום 17/11/04 לאחר שבא כוח החברה שלח מכתב התראה לפני ביצוע פס"ד בהוצאה לפועל.

עוד טען בבקשתו כי החתימה על גבי אישור המסירה אינה חתימתו או חתימה של מי מבני משפחתו, ומשכך, כתב התביעה ו/או ההזמנה לדין לא הומצאו לו בפועל.

מה עוד, שעל גבי אישור המסירה צויין במפורש כי ביום 9/3/04 בשעה 10:15 "איש לא נמצא בבית" ובסתירה זו בלבד יש כדי לדחות את ביצוע המסירה על הסף.

המוסרים נחקרו בבית המשפט ומסרו גירסתם. התברר שאביו של הנתבע קיבל את המסירה וחתם עליה ובית המשפט החליט שהמסירה בוצעה כדין ולפי התקנות.

במקרה זה, קבע בית המשפט: "אין בפנינו בקשה לביטול פסק דין מחובת הצדק, אלא מתוקף שיקול דעתו של בית המשפט". כאשר בית המשפט נדרש לפסוק לפי שיקול דעת הוא לוקח בחשבון את הסיבות שגרמו לנתבע לא להגיש כתב הגנה וכן את סיכויי הצלחת הגנתו".

בית המשפט שמע את הצדדים, בדק תצהירים וסיכומים ולא מצא כי נפל פגם בפסק הדין אותו מבקש מר וייס לבטל. היתה לו אפשרות להתגונן והוא לא עשה כן. במקום זאת תקף ללא הצלחה את כשרות הליך המסירה של פסק הדין. לאור זאת נדחתה בקשתו והוא חוייב בתשלום הוצאות על סך 2000 ₪.

בעקבות פס"ד זה עומדת בפני מר וייס הברירה לשלם את החוב כפי שנקבע או לאלץ את חברת "סלקום" להפעיל את מערכת ההוצאה לפועל לביצוע פסק הדין לטובתה.

לבד או באמצעות עורך דין?

כפי שציינו, כל אדם שזכה בפסק דין והצד המפסיד אינו משלם את הפיצוי שנפסק לחובתו, רשאי אותו זוכה לפנות לפתיחת תיק הוצאה לפועל, לצורך ביצוע פסק הדין וגביית החוב באמצעים חוקיים.

האפשרות השניה שעומדת לזוכה היא פניה אל עורך דין מנוסה בתחום, שיפעל בשמו ומטעמו לצורך ביצועו של פס"ד בהליכי הוצאה לפועל. במקרים כאלה הליכי הגבייה מהירים ומוצלחים יותר על פי רוב.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!


תאריך: 20/03/2013 16:17
 
close