בואו לדעת יותר על מנגנוני הפיקוח והביקורת על תפקידו של הנאמן בהליך פשיטת הרגל...
ביקורת על נאמן בהליך פשיטת רגל - הכיצד?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

ביקורת על נאמן בהליך פשיטת רגל

Hebrew

במסגרת הליך פשיטת רגל יש למנות נאמן לנכסי החייב. המטרה העיקרית בהליך פשיטת רגל הינה לפרוע את חובות החייב.

הנאמן הוא הגורם האחראי על הליך כינוס נכסי החייב ועל הסדרת החובות בין הנושים. בשל התפקיד המורכב והסמכויות הנרחבות הניתנות לנאמן, יש חשיבות רבה לפיקוח וביקורת על תפקודו ועל ההחלטות המתקבלות על ידו.

הנאמן משמש כזרוע מפקחת, מטעם בית המשפט ומרגע שהוכרז חייב כפושט רגל, הנאמן פועל בשמו ומטעמו. כאשר מתמנה נאמן, כל טענות לגבי זכויות בנכסי החייב מופנות אליו מה שהופך אותו בעצם, לבעלים של נכסי החייב.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 072-334-1001

הליך מינוי נאמן מוסדר בפקודת פשיטת רגל. בשלב הראשון, מתמנה הכונס הרשמי כנאמן, עד שימונה באופן רשמי נאמן אחר במקומו.

לפי החוק, הנושים רשאים להציע אדם מתאים מטעמם והכונס מחוייב להודיע לבית המשפט על הצעתם. חשוב להדגיש כי החייב לא יכול להיות שותף בהליך בחירת הנאמן וזאת על מנת שלא יבחר אדם הנמצא בניגוד עניינים.

פקודת פשיטת הרגל קובעת מספר מנגנוני פיקוח ובקרה, על פעולות הנאמן והחלטותיו, מחשש לניצול לרעה של כוחו והסמכויות הניתנות לו.

עוד בטרם מינוי הנאמן, רשאי בית המשפט לדרוש מהנאמן לשעבד אחד מנכסיו או לתת ערובה אחרת, להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו כראוי. את הערובה על הנאמן יש להפקיד אצל כונס הנכסים הרשמי.ביקורת על הנאמן בהליך פשיטת רגל

ועדת ביקורת

מנגנון נוסף לפיקוח על פעולות הנאמן הוא ועדת ביקורת. הנושים רשאים למנות ועדת ביקורת שתפקח על ניהול נכסי פושט הרגל בידי הנאמן.

ועדת הביקורת אינה מתכנסת בזמנים קבועים, אלא על פי צורך, הן של הנאמן והן על פי דרישה של כל חבר אחר בוועדה.

הוועדה מונה לא יותר מחמישה חברים ומורכבת כולה מהנושים או נציגיהם.

החלטות הוועדה צריכות להתקבל על פי רוב ובנוסף, נדרש כי רוב חברי הוועדה יהיו נוכחים בישיבה על מנת שהחלטה תקבל תוקף.

תפקידה של ועדת הביקורת

תפקידה של ועדת הביקורת, לאשר לנאמן להפעיל סמכויות הטעונות הסכמה לפי פקודת פשיטת הרגל, כלומר, ישנם תפקידים שהנאמן מוסמך לבצע אך ורק באישור ועדת הביקורת. במידה ולא מונתה ועדת ביקורת אזי נדרשת הסכמת הכונס.

סמכויות הנאמן הדורשות הסכמה

סעיף 125 לפקודת פשיטת הרגל, מפרט את סמכויות הנאמן הדורשות הסכמה:

  • לנהל את עסקיו של פושט הרגל.
  • לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי פושט הרגל.
  • לשכור את שירותיו של עורך דין או איש מקצוע אחר, המתמחה בנקיטת הליכים או בעשיית עסק, שקיבל את הסכמת ועדת הביקורת או הכונס הרשמי.
  • למשכן חלק מנכסי החייב, במטרה לפרוע חלק מהחובות.
  • להעביר סכסוך לבוררות או לכל מנגנון אחר.
  • להגיע לכדי הסדר או פשרה עם הנושים, לגבי חובות.
  • במידה ולא ניתן למכור את הנכס עליו לחלק בין הנושים נכס כמו שהוא על פי שוויו.

חשוב לציין כי בכל אחד מן המקרים לעיל, נדרשת הסכמה ספציפית לכל מקרה נתון ורק במקרים מסויימים נדרשת הסכמה כללית של ועדת הביקורת.

בית המשפט כמנגון פיקוח

מנגנון נוסף לפיקוח על פעולות הנאמן הוא באמצעות בית המשפט. בדרך כלל נטיית בית המשפט היא שלא להתערב בשיקול דעת הנאמן אל אם פעל בחוסר סבירות, באופן בלתי תקין או בחוסר הגינות בתפקידו.

חשוב להבין כי בית המשפט אינו מעורב באופן ישיר בתפקוד הנאמן, אלא בוחן את סבירות פעולותיו ותקינותן במסגרת תפקידו.

פושט רגל, נושה או אדם אחר רשאי לפנות לבית המשפט במידה ונפגע, כלומר כאשר נשללה ממנו זכות, כתוצאה ממעשה או החלטה של הנאמן ובית המשפט רשאי לבטל, לשנות את ההחלטה ואו להוציא צו בעניין, לפי שיקול דעתו.

ערעור ובקשה

פניית נושה שנפגע מפעולת נאמן מוגדרת בפקודה כערעור, לעומת פניית החייב, פושט הרגל בעצמו, המוגדרת כבקשה. בשני המקרים חלות הוראות חוק שונות.

ככלל החייב אינו בעל דין ואין לו כל מעמד משפטי. יחד עם זאת יש לו אפשרות לפנות לבית המשפט ולהוכיח כי נפגע מהחלטת נאמן ובתוך כך לתקוף את החלטתו.

נושה רשאי תוך 45 יום מרגע שקיבל לידיו החלטת הנאמן, לערער על החלטת הנאמן בעניין תביעת החוב שהגיש.

קראו בהרחבה בנושא: הגשת ערעור בהליך פשיטת רגל

פיקוח וביקורת באמצעות הכונס הרשמי

הכונס הרשמי הינו גורם נוסף לפיקוח וביקורת על הנאמן בהליך פשיטת רגל. כאשר נאמן לא ממלא את חובותיו כנדרש ולא מקיים את המוטל עליו לפי חוק, הכונס רשאי לחקור בדבר ולנקוט פעולה בהתאם.

חשוב להדגיש, כי מכוח הפקודה במקרים בהם לא מינו הנושים ועדת ביקורת, רשאי הכונס הרשמי לפי בקשת הנאמן לתת כל הוראה שוועדת הביקורת רשאית לתת לפי פקודת פשיטת הרגל, כלומר, לכונס יש סמכות לפעול כגורם פיקוח ובקרה לכל דבר ובמקרים מסוימים הוא נכנס בנעלי ועדת הביקורת ופועל מכוחה.

הגשת דוחות

פקודת פשיטת הרגל קובעת כי כל נאמן צריך לשלוח לכונס הרשמי דוחות כדלקמן:

  • דו"ח על הכספים שקיבל ושילם בתור נאמן.
  • דו"ח נוסף, כללי, על מהלך ניהול הליכי פשיטת הרגל.

באמצעות הדוחות יכול הכונס לפקח באופן שוטף על התנהלות הנאמן.

חשיבות הפיקוח והבקרה

הנאמן מתוקף תפקידו, משמש כמנהל נכסי החייב בהליך פשיטת רגל ובאמתחתו, סמכויות נרחבות והחלטותיו הן בעלות השפעה על גורמים רבים המעורבים בהליך ולכן החשיבות של פיקוח ובקרה על פעולותיו היא הכרחית וחשובה.

כמי שמופקד על האינטרסים של הנושים ומנגד, משרת נאמנה גם את בית המשפט, מחוייב הנאמן לפעול ביושר ובתום לב.

מנגנוני הפיקוח והבקרה נועדו למנוע מהנאמן לנצל את סמכויותיו ותפקידו לרעה ולהבטיח ניהול יעיל ותקין של הליך פשיטת הרגל, תוך התחשבות באינטרסים של הנושים ושל החייב.

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי ומהיר בנושא פשיטת רגל!


תאריך: 12/02/2018 14:23
 
close