האם ידעת כי החוק ופסיקת בתי המשפט בישראל מאפשרים לבעל חוב להמשיך בהליכי גביה גם על חוב שהוכר כאבוד?
גביית חובות אבודים - האם ניתן להמשיך בהליכי גביה של חוב אבוד?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 3 reviews

האם ניתן להמשיך הליכי גביה על חוב אבוד?

Hebrew

האם ניתן להמשיך בהליכים לגביית חוב למרות ולאחר שכבר הוכרז כחוב אבוד? שאלה זאת מופנית אל עורכי הדין שלנו מספר פעמים בכם יום, והתשובה עליה וידיעת הכללים שנקבעו בפסיקה עשויה להיות שווה לך לא מעט כסף.

ככלל, חוב אבוד הנו חוב שהוכרז כחוב שלא ניתן לגבייה על פי תנאי החוק.

במידה והחוב הוכרז כחוב אבוד בהתאם לתנאי החוק ולהנחת דעתן של רשויות המס, ניתן לבקש בגינו החזרי מס שונים: החזרי מס הכנסה, החזרי מע"מ והחזרי מס קניה.

יחד עם זאת יש לשים לב שהגדרת חוב אבוד לצרכי מס הכנסה שונה מהגדרתו של החוב האבוד לצרכי מע"מ ומס קניה, אם כי באופן כללי ניתן לומר שהמדובר בחוב שנוצר במהלך פעילות עסקית, ושלא ניתן לגבותו, וזאת חרף הליכים משפטיים נמרצים שננקטו לשם גבייתו, כגון הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים, פשיטת רגל וכיו"ב.
 
מטבע הדברים הכרזת חוב כאבוד רלוונטית רק לעסקאות על שיטת בסיס מצטבר, להבדיל משיטת בסיס מזומן, שהנן שיטות רישום חשבונאיות שהפוכות זו לזו.

שיטת בסיס מצטבר הינו שיטת רישום ודיווח חשבונאית לפיה מועד עיתוי ההכרה בהכנסות והוצאות בעסק הינו תאריך העסקה שבגינה נוצרה הכנסה או הוצאה, ולא התאריך בו התבצע התשלום בפועל. שיטת הדיווח על בסיס מצטבר מורכבת יותר ומתאימה בעיקר לעסקים גדולים.

לעומת זאת, שיטת בסיס מזומן הנה שיטה רישום ודיווח חשבונאית לפיה עיתוי ההכרה בהכנסות ובהוצאות נקבע לפי התאריך בו התבצע התשלום בפועל, וזאת ללא קשר לתאריך ביצוע העסקה שבגינה התבצע התשלום בפועל.

שיטה זו משמשת בעיקר בעלי מקצועות חופשיים כגון עורך דין ורו"ח, נישומים שאינם מחזיקים מלאי מהותי וכן נותני שירות בהיקפים קטנים.

לפיכך, משנמצא שחוב מסויים עומד לכאורה בתנאי החוק לעניין הכרזתו כחוב אבוד, עבור מס הכנסה, מע"מ, או מס קניה, ניתן לפנות לרשות המיסים, ולקבל ממנה את החזרי המס הרלוונטיים לאותו חוב אבוד.

בהקשר זה התעוררה לא אחת השאלה, האם ניתן להמשיך בהליכי גבייה של חוב שהוכרז כאבוד, כאשר אחד התנאים להכרזתו ככזה הנה הוכחה בדבר מיצוי כל הליכי הגבייה שננקטו לגביו, ללא הועיל.

שאלה זו התעוררה בבית המשפט העליון במסגרת הליך ע"א 5865/03 בדש נ' שותפות עוף חיפה 1992.

במסגרת תיק זה נדונה בקשתו של נושה למתן צו כינוס נכסים כנגד החייב והכרזתו כפושט רגל, בשל פסק דין שהיא קיבלה כנגדו.

החייב, שהתנגד לבקשה זו, טען כי הנושה ויתרה למעשה על החוב שלו כלפיה, מאחר שהיא הכריזה על החוב כחוב אבוד, הוציאה חשבונית זיכוי לרשויות מע"מ וקיבלה החזר על מלוא סכום המס. לדבריו, הדבר מהווה ראיה מכרעת מבחינתה בדבר ויתור על חוב.

בית המשפט העליון אישר את החלטת בית המשפט המחוזי לדחות טענה זו בקובעו שהנושה ציינה במפורש, בגוף החשבונית, כי מדובר בביטול המס ולא בביטול העסקאות עם החייב. עוד נקבע, כי התנהגות הנושה מעידה דווקא על כך שהיא עמדה ועומדת על גביית חובו של המשיב על פי פסק הדין.

אמנם שלטונות מע"מ הכירו בחובו של החייב כחוב אבוד, וזיכו את הנושה בסכום המס, אולם לפי האמור בהוראת הפרשנות 1/2000 של אגף המכס והמע"מ, יכול הנושה להמשיך בהליכי גביית חוב שהוכר כאבוד, ואם יעלה הדבר בידו, יראו את הסכום כחייב במס במועד קבלתו, וזאת כמפורט להלן:

"קבלת התמורה בתקופה מאוחרת - מקרה בו הוכר החוב כאבוד (ואושר לו להוציא הודעת זיכוי) והעוסק הצליח לגבות את התמורה (כולה או מקצתה) מגורם כל שהוא לרבות ערבים, חברות ביטוח וכו', יש לראותה כחייבת במס במועד קבלתה. כמו כן, יש לראות בסכום שהתקבל ככולל מע"מ".

יצויין כי לאחר מתן פסק הדין בתיק בדש, הוחלפה הוראת הפרשנות 1/2000 של אגף המכס והמע"מ בהוראת פרשנות מס' 2/2012, אולם הנוסח האמור לעיל הופיע גם בהוראת הפרשנות החדשה.

בית המשפט העליון הזכיר שגם במסגרת הליך ע"א 2112/95 אגף המכס והמע"מ נ' אלקה אחזקות בע"מ, נפסק כי החזר מע"מ לעוסק בגין חוב אבוד אינו מותנה בביטול עסקת היסוד. בין היתר, כתבה שם השופטת ט' שטרסברג-כהן כי:

"שאלה נוספת לא פחות נכבדה שמצאתי לתת עליה את הדעת היא, מה הדין אם יתברר שה'חוב האבוד' שבגינו הוחזר המע"מ אינו 'חוב אבוד' כולו והעוסק שקיבל החזר מע"מ בגין היות החוב 'אבוד', מצליח לגבות את החוב כולו או חלקו? על פי תפיסתי קמה מחדש - במקרה כזה - חובה על ה'עוסק' לשלם את המע"מ על הסכום שגבה, שהרי ההצדקה שהיתה קיימת להחזרת המע"מ, איננה קיימת עוד ולכן יש לבטל את ההחזר, כלומר, לשלם מחדש את המע"מ".

רשויות המס הכירו בחוב כאבוד? אפשר להמשיך לגבות מהחייב!

ניתן להמשיך בהליכים לגביית חוב שהוכרז כאבוד ונתקבלו בגינו החזרי מס, מאחר והכרזת החוב כאבוד הנה הליך לביטול המס בלבד ולא לביטול עסקת היסוד שבגינה צמח החוב של החייב.

יחד עם זאת, במידה והחייב הצליח בכל זאת לגבות את החוב, עליו לשוב ולדווח על כך לרשויות המס, כדי לשלם מחדש את המס שהתקבל בגינו ההחזר.

מכאן נובע כי אם יש לכם כנושים, חובות כספיים שהוכרו זה מכבר כחובות אבודים, בהחלט צריך וניתן להמשיך בהליכי גביה ובניסיון להפרע מהחייב ומבלי לאמר נואש.

לאורך השנים משרדנו טיפל באלפי תיקי גביה של חובות אבודים ובחלק בלתי מבוטל מהתיקים הצלחנו לגבות כספים בסכומים ניכרים.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 072-334-1001


תגיות בעמוד:  נושים ובעלי חוב
תאריך: 15/05/2016 16:15
 
close