הכירו את משמעותה של החובה החוקית בכל הנוגע להגשת דוחות תקופתיים בהליך...
החובה להגיש דוחות תקופתיים בעת הליך פשיטת רגל


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 3 reviews

הגשת דוחות תקופתיים בהליך פשיטת רגל

Hebrew

דוחות תקופתיים במסגרת הליך פשיטת הרגל הנם דוחות דו-חודשיים על הוצאותיו והכנסותיו של החייב למלא בתום לב ולהגיש באופן רצוף עם מתן צו הכינוס לגביו ומדי חודשיים לאחר מכן ועד לתום הליך פשיטת הרגל.

מטרת הגשת הדוחות התקופתיים

הגשת דוחות תקופתיים הינה אחת ההתחייבויות המרכזיות של החייב במסגרת הליך פשיטת רגל.

מטרת הגשת הדוחות התקופתיים הינה לאפשר לבית המשפט, לכונס הנכסים הרשמי, ולמנהל המיוחד לדעת מהו מצבו הכלכלי העדכני של החייב וכיצד הוא מנהל את ענייניו הכספיים באופן שוטף במהלך הליך פשיטת הרגל שלו.

לדוחות התקופתיים ישנה משמעות רבת משקל במיוחד במהלך הדיון על בקשות החייב להכריז עליו כפושט רגל או לתת לו הפטר. שכן, אחד התנאים המרכזיים לקבלת בקשות אלו הינו התנהלות בתום לב של החייב הן בעת יצירת החובות שבגינן הוא נכנס להליך פשיטת הרגל והן במהלך הליך פשיטת הרגל כשלעצמו.

לפיכך, במידה ומהדוחות התקופתיים עלה הוצאותיו כל החייב במהלך ההליך עלו על הכנסותיו, כך שהוא למעשה המשיך לייצר חובות גם במהלך ההליך, הדבר עלול להוות אינדיקציה לחוסר תום לבו, וכמובן גם ההיפך.

מצד שני, במידה והדוחות מראים כי הכנסותיו של החייב עולות באופן משמעותי על הוצאותיו, לרבות התשלום החודשי שעליו לשלם במהלך הליך פשיטת הרגל, אזי הדבר יכול להוות גם אינדיקציה לאפשרות להגדיל את הסכום של אותו תשלום חודשי.

הגיע הזמן להגיש את הדוח הראשון...

הדוח הראשון מכונה "דוח על מצב העסקים של החייב" ויש להגישו באמצעות הטופס המובנה מספר 12, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של כונס הנכסים הרשמי.

דוח זה כולל בעיקרו את פירוט הנכסים של החייב, פירוט הנושים שלו, לרבות נושים מובטחים, נושים בדין קדימה ונושים רגילים, ורשימת הבטחונות שהחייב העמיד לרשות הנושים. יש לצרף לטופס תצהיר לאימות הפרטים המופיעים בו, אשר חתום על ידי החייב ומאומת על ידי עורך דין.

בהתאם לסעיף 25 לפקודת פשיטת הרגל, יש להגיש את הדוח הראשון לכנ"ר תוך 3 ימים ממועד מתן צו הכינוס במידה והצו ניתן לבקשת החייב, ותוך 7 ימים ממועד הצו במידה והוא ניתן לבקשת נושה.

יחד עם זאת, בית המשפט רשאי להאריך את מועד ההגשה הנ"ל במידה והחייב המציא טעם מיוחד לכך, ואילו הכנ"ר אף מוסמך לפטור את החייב מהגשת הדוח הראשון, במידה והוא מצא שהדוח שהחייב הגיש במצורף לבקשת פשיטת הרגל שלו, בהתאם לסעיף 17(א)(2) לפקודה, כולל כבר את כל המידע הדרוש לניהול תקין של הליך פשיטת הרגל.

הגשת יתר הדוחות התקופתיים

את יתר הדוחות התקופתיים שלאחר הדוח הראשון יש להגיש מדי חודשיים, עד ולא יאוחר מהיום ה-10 לחודש הקלנדרי שלאחר החודשיים שאליהם מתייחס הדוח.

במידה ומונה מנהל מיוחד במסגרת הליך פשיטת הרגל, יש להגיש לו את הדוחות התקופתיים. במידה ולא מונה מנהל מיוחד, יש להגיש את הדוחות לכונס הנכסים הרשמי.

את הדוחות התקופתיים יש להגיש באמצעות טופס מובנה שגם אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הכנ"ר.

טופס זה כולל פירוט הוצאות והכנסות של החייב ובן / בת-הזוג והילדים החיים עמו במהלך החודשיים אליהם מתייחס הדוח.

ההכנסות כוללות רכיבים כגון הכנסה מעבודה כשכיר / עסק עצמאי, פנסיה, קצבאות של המוסד לביטוח לאומי ועוד. ההוצאות כוללות רכיבים כגון שכר דירה, משכנתא, ארנונה, חשמל, טלפון, מזון, הלבשה ועוד.

כמו כן חובה לצרף לדוח העתקי מסמכים לאימות הפרטים המופיעים בו. מי שעובד כשכיר צריך לצרף תלוש משכורת, מי ששוכר דירה צריך לצרף חוזה שכירות, מי שמקבל תשלום פנסיה, צריך לצרף אישור מקרן הפנסיה שלו וכיו"ב.

את הדוחות ניתן להגיש באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני או בפקס.

הפרת חובת הגשת הדוחות התקופתיים

בהתאם לסעיף 179 לפקודת פשיטת הרגל, הפרת חובת הגשת הדוחות התקופתיים מהווה עבירה פלילית, בגינה ניתן אף לאסור את החייב.

בנוסף, הפרת חובת הגשת הדוחות התקופתיים חושפת את החייב לסנקציות הבאות:

  • במידה והליך פשיטת הרגל נעשה ביוזמת נושה של החייב ובניגוד לרצונו של החייב – בית המשפט עלול להכריז עליו כעל פושט רגל.
  • במידה והליך פשיטת הרגל נעשה ביוזמת החייב – בית המשפט עלול לבטל את ההליך. במקרה כזה, החייב גם יהיה מנוע מלהגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל לאחר מכן במשך שנה – שנה וחצי, ואף שנתיים וחצי בנסיבות חמורות, לפי שיקולו של בית המשפט, וזאת עקב ניצולו לרעה של ההליך. כך נקבע ע"י  ביהמ"ש העליון אשר נקבעה בהליך ע"א 8673/13 גמיל אלקצאצי נ' הכנ"ר.

במסגרת הליך פש"ר 42781-10-16 חסניין עבד אל ראוף נ' הכנ"ר נדון מקרה של חייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל וקיבל צו כינוס.

לאחר מתן צו הכינוס החייב שילם את התשלומים החודשיים אשר נקבעו באותו צו, אך לא הגיש דוחות חודשיים כנדרש, וכן לא התייצב פעמיים למועד לחקירה שנקבעה לו במשרדי המנהל המיוחד, וזאת חרף התראת בית המשפט לפיה אם הוא לא יסיר מחדלים אלו, יבוטל הליך פשיטת הרגל שלו ללא התראה נוספת.

בית המשפט קבע כי מחדלי החייב כאשר הוא חוסה תחת הגנתו של צו הכינוס אשר ניתן לגביו, מהווים התנהגות בחוסר תום לב של החייב, אשר מחד גיסא נהנה מההטבות וההגנות הנכללות בצו הכינוס ומאידך אינו ממלא את הנדרש ממנו במסגרת הליך פשיטת הרגל.

לפיכך נקבע כי מאחר והחייב לא מילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו, אזי ממילא הוא איננו זכאי יותר להגנת ההליך ובהתאם לכך נמחקה בקשתו לפשיטת רגל.

עוד נקבע כי החייב יהיה מנוע מלהגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל במשך שנה ממועד מחיקת הבקשה הנוכחית שלו, בהתאם להלכת אלקציצי הנזכרת לעיל.

קראו עוד בנושא: פשיטת רגל שניה - אימתי?


תאריך: 12/12/2017 15:32
 
close