הגבלות על פושט רגל - כיצד חיים עם המגבלות וכיצד מתמודדים מולן בחיי היום יום...
הגבלות על פושט רגל - כיצד חיים עם המגבלות וכיצד מתמודדים מולן?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (9) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 9 reviews

הגבלות על פושט רגל - החיים לא קלים...

Hebrew

על כל אדם הנכנס להליכי פשיטת רגל, הגם שרק זה עתה הוטל עליו צו כינוס נכסים (סעיף 18ב לפקודה), יוטלו הגבלות רבות ומגוונות בהתאם לפקודת פשיטת הרגל. מגבלות אלה יחולו על פושט הרגל כל עוד הוא נמצא בהליכים ואלה יוסרו רק בהתקיים אחד התנאים הקבועים בסעיף 42א(ה) לפקודה, כפי שנפרט בהמשך.

לאור ההגבלות החלות על פושט רגל, קיימת חשיבות רבה לקבלת יעוץ משפטי בטרם הכניסה להליך, שכן כפי שנבין מיד, מגבלות אלה חלות ומשפיעות על כל תחומי החיים ולבטח שאינן עושות את החיים של פושט הרגל לקלים יותר.

דוגמא מהחיים - הגבלות על פושט רגל לפי חוק

משה, השכן ממול, חייב כספים לבנקים, למכולת, לעירייה, לרשות השידור וגם למלווים בשוק האפור. הרבה צ'קים שלו חוזרים. הנושים צובאים על דלת דירתו. עושים רעש ומאיימים.

הדוורים והשליחים התעייפו מלהגיע לכתובת מגוריו ולמסור לו הודעות חיוב של לשכת ההוצאה לפועל. לשכנים נמאס, אשתו איימה לעזוב אותו, הילדים הודיעו שינתקו עמו מגע. "אין לי במה לשלם" התגונן האב בפני נושיו ובני משפחתו. "תבקש להיות פושט רגל", הציע לו השכן מעליו. משה החליט שאין ברירה והלך על הצעה זו.

הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לפשיטת רגל. בית המשפט שדן בבקשה הוציא צו כינוס לנכסיו של משה. הצו מקפיא את כל ההליכים התלויים ועומדים כנגד משה לרבות הליכי גבייה ועיקולים באמצעות ההוצאה לפועל. בהמשך, לאחר השלמת חקירת יכולת כלכלית של משה והטלת מגבלות על פעילותו העסקית ויציאתו את הארץ ללא אישור, הוכרז משה כפושט רגל.

לכאורה, הוא עשוי להרגיש מוגן על ידי בית המשפט מאימת נושיו. כינוס נכסיו ומימושם לטובת הנושים מבוצע על ידי בית המשפט וכונס הנכסים. יש לו סיבה להרגיש חופשי ללא מגבלות. האמנם? לא ממש.

משה, כמו רבים אחרים שהוכרזו כפושטי רגל, לבקשתם או לבקשת נושים, נתונים לפיקוח, חקירות ומגבלות תנועה ועשייה, שלעיתים מאפילים על התקופה שהנושים רדפו אותם וגרמו להם להסתגר ולהוריד את פרופיל נוכחותם, למינימום ההכרחי.

הסיוט מתחיל בשלב שניתן צו לכינוס נכסים ועוד בטרם הוכרז כפושט רגל. לפי סעיף 18 לפקודת פשיטת רגל נוסח חדש – 1980 בית המשפט רשאי, לבקשת הכונס הרשמי, להורות לחייב שניתן לגביו צו כינוס, צו זמני או צו הקפאת הליכים וטרם הוכרז פושט רגל, לשלם לכונס הרשמי תשלומים עתיים, שלא תמיד ידו משגת. פושט הרגל יהיה נתון לחקירות מקיפות של הכונס בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, התחייבויות ונכסים בהווה ובעבר.

על החייב להיענות לכל דרישה של הכונס להמצאת מסמכים תוך חתימת על טופס ויתור סודיות. לפי סעיף 42 לפקודה, חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981. יאסר על פושט הרגל לעשות שימוש בכרטיסי אשראי אלא אם כן קיבל אישור מהנאמן.

>>> פורום פשיטת רגל לשירותך! <<<

הנאמן מוסמך להודיע לחברת כרטיסי האשראי לסיים את חוזה הההתקשרות עם פושט הרגל. פושט רגל לא יכול להקים תאגיד (לא ניתן לפתוח חברה בע"מ) להיות בעל מניות בחברה ובעל עניין במישרין או בעקיפין אלא באישור מראש של הנאמן או בית המשפט.

ההכרזה על פשיטת רגל תפורסם ברשומות (ראו: רשימת פושטי הרגל) ובעיתון יומי. בהודעה יצוין שמו המלא של פושט הרגל, כתובתו ומשלח ידו. הפרסום לא עושה טוב לפושט הרגל ומשפחתו.

אין מקום מסתור מהבושה. עם ההכרזה, הכונס הרשמי נכנס לנעליו של החייב ומנהל את נכסיו לטובת נושיו. הלכה הפרטיות, העצמאות, הסמכות ההורית והמשפחתית. פושט הרגל הופך להיות שפוט של נושיו בניהול בית המשפט.

חרותו וחופש תנועתו עלולים להילקח ממנו. לאחר שניתנה התראת פשיטת רגל , או לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל מאת החייב או עליו, ראה בית המשפט שיש יסוד סביר להניח שהחייב נמלט, או עומד להימלט, כדי להשתמט מתשלום החוב שבגללו ניתנה התראת פשיטת הרגל, מוסמך בית המשפט להוציא צו למעצרו של החייב, לתפיסת מסמכים, פנקסים, כספים וכל דבר בעל ערך כלכלי שיש בו לתרום לסילוק החוב לטובת הנושים.

באותן נסיבות, רשאי בית המשפט להורות על עיכוב יציאה מהארץ. הצו יהיה בתוקף עד סיום ההליכים, אלא אם כן בית המשפט החליט לבטלו קודם.

כל דברי הדואר המיועדים לחייב ינותבו על ידי הדוורים לכונס, לנאמן, או לגורם אחר שהורה עליו בית המשפט. תוכן הדואר יבדק. כל אימת שימצא בדברי הדואר תשלום לזכות פושט הרגל, בין אם זה פיצוי בגין תביעה אחרת, זכייה בפרס כספי, מכירת ניירות ערך וכדומה, הכספים יועברו לקופת הנאמן שיחליט לגופו של עניין כיצד לנהוג בהם.

שימו לב כי למרות ההגבלות הרבות, דלתותיו של בית המשפט תמיד פתוחות בפני פושט רגל, שיכול להגיש בקשות להקלות קבועות או זמניות לגבי הגבלות כאלה ואחרות שחלות עליו, ובתנאי שיציג בפני בית המשפט והנושים סיבות טובות להקלות אלה.

גם למגבלות יש גבולות!

מה קורה במקרה של נזקי גוף לפושט הרגל שנפצע למשל בתאונת דרכים והגיש תביעה לחברת הביטוח ואף זכה לפיצוי מכוח הפלת"ד (פיצויים לנפגעי תאונות דרכים) האם הוא יהיה זכאי לתבוע, לקבל את הפיצוי המגיע לו או שהכסף יעבור לידי הנושים דרך הנאמן? בית המשפט נדרש בעבר לענות על מקרה דומה של מעורבות ופגיעה בתאונת דרכים בתיק תא (ת"א) 23329-10-09  ניסים כהן נ' ענבר קארין. 

הנתבעים טענו להגנתם כי התובע מצוי בהליכי פשיטת רגל והוא מנוע מלהגיש תביעתו הנדונה הואיל וכל זכויותיו וחובותיו עוברים ישירות לנאמן לנכסיו.

על טענה זו השיב בית המשפט תוך ציטוט ממה שנפסק בתיק ע"א 38/68 הנאמן בפשיטת-רגל של ידידיה ראובן (יוסף עברון, עורך דין) נ' ידידיה ראובן ו- כונס הנכסים הרשמי "זכות תביעה על נזק שנגרם לגופו של פושט-הרגל היא זכות אישית שאינה עוברת לנאמן בפשיטת-רגל, ותביעת נזיקין על נזקי גוף אינה עוברת לנאמן, כולה או מקצתה".

לאור ההסברים הנ"ל ברור לכל בר דעת כי ההגבלות שמוטלות על פושט רגל מקשות על החיים ושגרת היום יום של פושט הרגל. לפני שמחליטים לפתוח הליכי פשיטת רגל קיימת חשיבות עליונה להתייעצות עם עורך דין, שיוכל לבחון ביחד את איתך את החלופות האפשריות שיאפשרו לך לקבל החלטה מושכלת בעניין.

אם וכאשר אין כל ברירה אלא לפתוח בהליכים, יש לעשות זאת בליווי משפטי של עורך דין המתמחה בהליכי פשיטת רגל, שכן גם לאורך ההליך ניתן לקבל הקלות בכל הנוגע להגבלות המוטלות על פושט הרגל, בהתאם לפניה מסודרת לבית המשפט והצגת ערבויות מתאימות.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי מעורך דין מנוסה!


תאריך: 04/02/2019 11:06
 
close