הכירו את ההליך לאישור הסדר נושים של חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל, בכפוף לפניה לבית המשפט וקבלת אישורו להסדר הנושים...
אישור הסדר נושים לפי סעיף 52 לפקודה לאחר פתיחת הליך פשיטת רגל


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

אישור הסדר נושים לאחר פתיחת הליך פשיטת רגל

Hebrew

הסדר נושים בהליכי פשיטת רגל הנו הסדר פשרה שמאפשר לחייב לפרוע חלק יחסי בלבד מתוך כלל חובותיו, ולקבל הפטר מיתרת החובות שיש לו כלפי הנושים ובכך לסיים את הליכי פשיטת הרגל שלו.

כדי שהסדר הנושים יכנס לתוקף ויהיה מחייב, עליו לקבל בעיקרו של דבר את הסכמת רוב הנושים להסדר ואישור בית המשפט.

לפי פקודת פשיטת הרגל, קיימים למעשה שלושה סוגים של הסדרי נושים, אשר נבדלים זה מזה בהתאם למועד הגשת הבקשה מטעם החייב לאישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט במהלך הליכי פשיטת הרגל.

סעיף 19א לפקודה עוסק בהסדר נושים לפני שהחייב נכנס להליכי פשיטת רגל והוגשה לגביו בקשת פש"ר או לאחר שהוא נכנס להליכים אלו אך בטרם ניתן לגביו צו כינוס.

סעיף 33 לפקודה עוסק בהסדר נושים לגבי חייב שניתן נגדו צו כינוס ובטרם ניתן לגביו צו שמכריז שהוא פושט רגל ואילו סעיף 52 לפקודה עוסק בהסדר נושים לגבי חייב שניתן לגביו צו שמכריז שהנו פושט רגל, ובו נעסוק בהרחבה בסקירה החשובה שלפניך.

לצורך השגת אישור הסדר נושים לפי סעיף 52 לפקודה, יש לעבור מספר שלבים, ובעיקר להשיג את הסכמת הרוב המספרי של הנושים שמחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב כלפי החייב, ואישור בית המשפט להסדר הנושים כפי שנסביר מיד.

הגשת ההצעה להסדר הנושים על ידי החייב לנאמן

בשלב הראשוני על הנושה, באמצעות עורך הדין שמייצג אותו בהליך פשיטת הרגל, להגיש לנאמן שמונה על ידי בית המשפט הצעה להסדר נושים, שמפרטת את אחוז החובות שישולמו במסגרת ההסדר, מועדי תשלום פירעון החובות וערובות להבטחת תשלום פירעון החובות. 

על הנאמן לשלוח לנושים את הצעת ההסדר, תסקיר מטעמו שמפרט את נכסי החייב ועמדתו לגבי ההצעה וזימון לאסיפת נושים לדון בהצעה.

קיום אסיפת נושים והרוב הדרוש לאישור ההסדר

במועד קיום אסיפת הנושים, רשאים החייב והנושים להשמיע את טענותיהם לגבי הצעת ההסדר ולנהל משא ומתן אודותיה.

בתום קיום האסיפה, על הנושים לקבל החלטה שמאשרת את ההסדר ברוב מנין ורוב ערך של הנושים וזאת כדי שניתן יהיה להגיש אותה לאישור בית המשפט לפי סעיף 52 לפקודה.

כלומר, החלטת אישור הסדר הנושים על ידי הנושים צריכה לקבל את הסכמת הרוב המספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, אשר מחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב כלפי החייב.

הצעה שאושרה כאמור תיחשב כאילו כל הנושים קיבלו אותה.

יחד עם זאת, בפסיקה נקבע שבית המשפט רשאי לאשר במקרים חריגים גם הצעת הסדר שאושרה ברוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר שמחזיקים מעל 50% בלבד מערך תביעות החוב וזאת מטעמים מיוחדים, כך נקבע למשל בהליך פש"ר 46954-04-17 ברקוביץ נ' כנ"ר חיפה.

קביעה זו נובעת מהחלת סעיף 34(א1) לפקודת פשיטת הרגל, שעוסק באישור הסדר נושים לאחר קבלת צו כינוס לפי סעיף 33 לפקודה, גם על אישור הסדר נושים לאחר קבלת צו הכרזת פשיטת הרגל לפי סעיף 52 לפקודה.

נימוקים מיוחדים שהוכרו בפסיקה לצורך הפעלת סמכות בית המשפט לפי סעיף 34(א1) לפקודה, כוללים בין השאר:

 • מעורבות משפחת החייב
 • העובדה שההצעה משרתת את כלל הנושים ואילו דחייתה לא תביא לשיפור מצבם
 • שיעור הדיבידנד
 • איזון ראוי בין האינטרסים של כלל הנושים
 • מתן אפשרות לחייב לפתוח דף חדש
 • ניתנה הסכמת רוב ניכר של הנושים להצעה
 • ערך הנשייה נופל אך במקצת מהרוב הדרוש
 • נסיבות אישיות של החייב
 • נסיבות בהן לא עלה בידי הנושים המתנגדים להצביע על חלופה ריאלית טובה יותר

כאשר ישנן בהחלט סיבות מיוחדות שניתן להכניס לרשימה הנ"ל, בכל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו.

אישור בית המשפט להצעה להסדר נושים

במידה והצעת הפשרה אושרה באסיפת הנושים, על הנאמן להגיש את ההצעה לאישור בית המשפט ולשם כך יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה.

חשוב לדעת כי במידה ויש הסכמה של כל נושי החייב להצעת ההסדר ולא רק של הנושים שנכחו בהצבעה באסיפת הנושים, ניתן לבקש את אישור בית המשפט להצעת ההסדר גם ללא קיום דיון כאמור.

במידה ומתקיים דיון בהצעה, בית המשפט ישמע במהלכו את עמדת הנאמן ואת עמדת כונס הנכסים הרשמי לגבי ההצעה, וכן את עמדת הנושים, שאף רשאים לחזור בהם מהסכמה להסדר שניתנה על ידם באסיפת הנושים.

לבית המשפט יש כמובן שיקול דעת האם לאשר או לאו את ההצעה להסדר, אם כי לרוב בית המשפט נוטה לאשר הסדרים שאושרו על ידי הנושים, למעט במקרים חריגים בלבד.

המדובר למשל, במקרים בהם שבהם:

 • החלטת הנושים לאשר את ההסדר היתה בלתי סבירה באופן מובהק
 • כאשר נפל פגם יסודי באופן קבלת ההחלטה
 • ההסדר אינו מועיל לכלל הנושים
 • אופן התנהלות החייב ותום לבו לפני ובמהלך הליכי פשיטת הרגל

ושוב, ישנן בהחלט סיבות מיוחדות שניתן להכניס לרשימה הנ"ל, בכל מקרה לגופו ולפי נסיבותיו.

בית המשפט אישר את הסדר הנושים: מה זה אומר?

במידה וההסדר אושר על ידי בית המשפט, ביצוע ההסדר על ידי החייב יפטור אותו מיתרת חובותיו, אם כי בדומה לקבלת צו הפטר בסיום הליכי פש"ר. כלומר, החייב לא יהיה פטור מחובות בגין קנסות, חובות כספיים שנוצרו במרמה וחוב מזונות, אותם יהיה עליו לשלם בכל מקרה.

בהתאם לסעיף 53 לפקודה, לאחר אישור ההסדר על ידי בית המשפט, הוא גם רשאי לתת צו שמבטל את פשיטת הרגל, ומקנה את נכסי החייב בחזרה לחייב או לאדם אחר שימנה בית המשפט וגם להתנות הקניה זו בתנאים.

במידה ובית המשפט לא הורה על הקניית נכסי החייב, הם יוקנו לו בחזרה מיד לאחר תשלום כל סכום ההסדר.

ביטול אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט

בהתאם לסעיף 54 לפקודה, בית המשפט רשאי לבטל את הסדר הנושים ולהשיב את הכרזת פשיטת רגל בכל אחד מהמקרים הבאים: לא שולם במועד תשלום שיש לשלמו לפי ההסדר, בית המשפט נוכח שההסדר לא יכול להימשך בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה או שההסדר הושג במרמה.

יחד עם זאת, ביטול ההסדר לא יפגע במכר, העברה, תשלום או כל דבר שנעשה כשורה לפי ההסדר.

עוד בנושא: מעמד הנושים לפי חוק חדלות פירעון


תאריך: 07/09/2020 12:13
 
close