הרפורמה בהליכי פשיטת הרגל משנת 2013 מאפשרת לסיים את ההליך בפרק זמן קצר משמעותית...
קיצור הליך פשיטת רגל באופן משמעותי לפי הרפורמה משנת 2013


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

הרפורמה משנת 2013 לקיצור הליך פשיטת הרגל

Hebrew

שמעת על האפשרות להכנס להליך פשיטת רגל קצר ולסיים אותו תוך תקופה של 18 חודשים? רוצה לבדוק האם גם במקרה שלך ניתן לנצל את הרפורמה משנת 2013 ולסיים עם נטל החובות בפרק זמן קצר במיוחד ובהליך קצר? יכול מאד להיות שעכשיו זה בהחלט אפשרי.

הליכי פשיטת הרגל נועדו לממש מטרה כפולה: כינוס מירבי של נכסי החייב, מימושם וחלוקת תמורתם בין נושיו בדרך היעילה המהירה והשוויונית ביותר, וכן מתן אפשרות לחייב חדל פירעון שאינו מסוגל לשלם את כל חובותיו לקבל הפטר מהם ובכך לפתוח דף חדש בחייו ולהשתלב בחזרה במשק היצרני.

ברם, ניהול הליכים אלו עלול למרבה הצער להתפרש על פני שנים רבות, ולהגיע אף ל-10 שנים ויותר וזאת באופן שלא פעם מסכל את מימוש מטרתם, וזאת מהטעמים הבאים:

  • הליכי פשיטת הרגל התנהלו באופן ממושך, מסורבל ומרובה התדיינויות משפטיות, אשר רבות מהן טכניות בעיקרן.
  • נכסי החייב מומשו כבר בשלבים הראשונים ואילו התמשכות ההליך בדרך של גביית תשלומים חודשיים לאורך זמן הניבה פירעון נוסף בסכומים זניחים.
  • הימשכות ההליכים דחתה את מועד בדיקת תביעות החוב וחלוקת הדיבידנד לנושים והביאה לאובדן עניין מצד הנושים בהליך, תוך שהיא מושיתה על המערכת הציבורית עלויות ניכרות אשר תועלתן מוטלת בספק.
  • בנוסף ההתמשכות הבלתי סבירה של ההליכים דחקה, לא פעם, את החייבים מחוץ למעגל התעסוקה והיזמות, והביאה אותם למצב של יאוש ואדישות כך שנוצרה פגיעה בלתי מידתית בכבוד האדם ובזכויותיהם הבסיסיות של החייבים ובני משפחותיהם.

מצב זה הוביל את כונס הנכסים הרשמי ליזום רפורמה לקיצור הליך פשיטת הרגל אשר יצאה לדרך בספטמבר 2013 וזאת ללא צורך בשינוי חקיקה. במסגרת הרפורמה, ככלל, הליך פשיטת הרגל יקצב בזמן מוגדר מראש של כ-4.5 שנים ממועד צו הכינוס ועד למיצוי יכולת פירעון החובות.

כלומר במסגרת הרפורמה יכולים חייבים פושטי רגל לקצר את תקופת ההליך באופן משמעותי לכדי 4.5 שנים ואף פחות מכך וזאת במידה והם משתפים פעולה באופן מלא ובתום לב במסגרתו.

מטרת הרפורמה ומהותה

מטרתה של הרפורמה היא לייעל את הליכי פשיטת הרגל באופן שייקדם הן את עניינם של החייבים המעוניינים להסדיר את חובותיהם ולקבל הפטר, והן את עניינם של הנושים המעוניינים להיפרע באופן מירבי ומהיר מאותם חייבים.

כך, מצד אחד הרפורמה ‎‎מזרזת את שיקומו הכלכלי של החייב ויציאתו לחיים חדשים נטולי חובות ומצד שני מזרזת את קצב חלוקת כספי הכינוס בין נושיו של החייב.

בהתאם לרפורמה בתוך 18 חודשים מיום הגשת הבקשה לפשיטת רגל ע"י החייב יכין המנהל המיוחד תוכנית פירעון אישית לחייב, אשר תתפרש על פני 3 שנים, עד לסיום הליך פשיטת הרגל וקבלת הפטר לחייב מיתרת חובותיו וזאת כנגד גילוי מלא על רכושו.

כלומר תוכנית הפירעון כוללת לוח זמנים מוגדר וקצוב אשר תוחם ומגביל מראש את משך הליכי פשיטת הרגל, בעוד שבמתכונת שלפני הרפורמה לא היה להליכים אלו זמן סיום מוגדר.

לוח הזמנים של תוכנית הפירעון קובע כיצד צפוי ההליך להתנהל, מתי צפוי החייב להשתחרר מחובותיו ומתי צפויים הנושים לקבל דיבידנדים מתוך ככספי המימוש.

חייב שיפעל בתום לב ובשיתוף פעולה עם בית המשפט יוכל לקבל תוכנית תשלומים מתאימה, ויזכה לקבל הפטר בתוך פרק זמן קצוב, בן כ-4.5 שנים החל ממועד הגשת הבקשה לפשיטת רגל ולעיתים אף לפני כן - בעיקר אם יש לחייב עורך דין מומחה לפשיטת רגל...

החידוש העיקרי הנוסף הטמון ברפורמה הוא שלחייב ינתנו תמריצים חיובים על שיתוף פעולה וגילוי מלא על רכושו, אם כי גם לצד השתת עונשים מרתיעים על מי שיסתיר נכסים ויתנהל בחוסר תום לב בהליך.

לדוגמא, במידה והחייב ידווח לנאמן על נכס שהוא הבריח מנושיו ואשר ניתן להשיבו ולממשו לטובת נושיו, אזי ההברחה לא תחשב לחוסר תום לב שעלול לפגוע במתן צו ההפטר, כפי שהיה נהוג לפני תחילת הרפורמה.

התנהלות הליך פשיטת רגל מקוצר במסגרת הרפורמה

הליך פשיטת הרגל במסגרת הרפורמה מתנהל בתחילתו כמו כל הליך פש"ר אחר. ההליך נפתח בהגשת בקשה לפשיטת רגל מטעם הנושה או החייב, בפני בית המשפט המחוזי וכמובן שרצוי בהחלט להיות מיוצג בהליך על ידי עורך דין מנוסה.

בית המשפט המחוזי בוחן את הבקשה לרבות בהסתמך על תגובת הכנ"ר לבקשה.

במידה ובית המשפט מוצא כי הבקשה עונה על דרישות החוק, הוא מורה על מתן הצווים הבאים: צו לכינוס נכסי החייב, צו לעיכוב ההליכים נגד החייב, צו תשלומים חודשיים אותם על החייב לשלם לקופת הכינוס עבור הנושים. בנוסף השופט קובע מועד לדיון בבקשה לפשיטת רגל וזאת לאחר שנה וחצי.

החידוש ברפורמה טמון בכך שעם מתן צו הכינוס הכנ"ר ממנה מנהל מיוחד אשר במשך שנה וחצי יבדוק את יכולתו הכלכלית של החייב ויכין עבורו תוכנית אישית לפירעון החוב, שתתמשך על פני 3 שנים.

בצורה זו צפוי הליך פשיטת רגל להתארך עד 4.5 שנים לכל היותר: 1.5 שנים עבור פעילות המנהל המיוחד + 3 שנים עבור מימוש תוכנית הפירעון האישית של החייב. שיתוף פעולה מלא בין החייב ועורך הדין שמייצג אותו לבין המנהל המיוחד ובית המשפט - הם שמביאים לקיצור משמעותי בהליכים שמאז הרפורמה.

פעילות המנהל המיוחד: המנהל המיוחד מתמקד במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, ממועד צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל, בביצוע בדיקות כלכליות יסודיות, גיבוש מצבת חובות חלוטים וגיבוש תכנית פירעון מוצעת לאישור בית המשפט, שתתבסס על יכולותיו הכלכליות של החייב ומימוש רכושו הפנוי והכנסתו הפנויה לאחר ניכוי צרכי ביתו.
    
תוכנית הפירעון: תוכנית הפירעון אמורה להתפרש על פני 3 שנים, ולקבוע ולתחום מראש את משך הזמן הנותר עד לסיום הליך פשיטת הרגל וקבלת הפטר לחייב מיתרת חובותיו, וזאת כנגד גילוי מלא על רכושו.

לשם כך כאמור, תוכנית הפירעון תכלול לוח זמנים מוגדר וקצוב אשר תוחם ומגביל מראש את משך הליכי פשיטת הרגל וקובע מראש כיצד צפוי ההליך להתנהל, מתי צפוי החייב להשתחרר מחובותיו ומתי צפויים הנושים לקבל דיבידנדים מתוך ככספי המימוש. תכנית הפירעון תוצג לאישור בית המשפט.

ככל שהחייב יסכים למפורט בתוכנית הפירעון, הוא יוכל לקבל הפטר מותנה מיד עם מתן אישור ההסדר והכרזתו כפושט רגל. בסיום מימוש תכנית הפירעון, בתוך פרק זמן של כ-3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט מחובותיו.

בנסיבות מתאימות, וכאשר עולה מן החקירות כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים, ניתן יהיה להמליץ על מתן הפטר לאלתר מיד עם הכרזתו של החייב פושט רגל.

בנסיבות מתאימות ניתן יהיה לקצר את משך את תכנית הפירעון לתקופה קצרה מ-3 שנים.

מתן תמריצים לחייבים: במסגרת הרפורמה ינתנו תמריצים חיוביים לחייבים אשר ישתפו פעולה באופן מלא במסגרת ההליך, על מנת למקסם את הכנסותיהם ולסייע באיתור מהיר של רכושם.

שיתוף פעולה מלא מצד החייב ככלל ושיתוף פעולה מלא בגילוי כל מידע והרכוש מצדו, ולרבות רכוש ונכסים שהוברחו עובר לפתיחת ההליך בפרט, יקדם את החייב לקבלת הפטר מחובותיו. גם הגדלת הכנסותיו של החייב והגדלת התשלום החודשי עשויים בנסיבות מסוימות לקדם את קבלת ההפטר.

יחד עם זאת, לצד התמריצים החיוביים תינקט גישה מחמירה כנגד חייבים שינצלו לרעה את ההליך ויבקשו להערים על הנושים, על בעל התפקיד, על הכונס הרשמי ועל בית המשפט. כנגד חייבים אלה ינקטו צעדי אכיפה והרתעה חריפים.

כך לדוגמא, יצירת חובות שלא בתום לב והסתרת מידע מבעל התפקיד יסייגו את מתן ההפטר או למצער ידחוהו באופן משמעותי.

התנהגות כאמור עלולה אף להביא לביטול הליכי פשיטת הרגל ולהגשת כתבי אישום פלילי בגין עבירות בפשיטת רגל.

אימוץ מסקנות דו"ח חריס במסגרת הרפורמה

במסגרת מימוש הרפורמה הכריז הכנ"ר בסוף 2015 כי בכוונתו לאמץ גם את דו"ח ועדת חריס אשר הוגש לו באותה עת.

דו"ח זה גיבש אמות מידה אחידות ומובנות לחישוב ההכנסה הפנויה של החייב, שמתוכה ניתן יהיה לפרוע את החובות לנושים באופן המיטבי, תוך הבטחת מחיית החייב ובני ביתו בכבוד גם בתקופת הפירעון.

שכן בעבר הנאמנים במסגרת הליכי פשיטת הרגל נהגו לגבש תשלומים חודשיים לחייבים ללא הנחיה משפטית ברורה ואחידה, בהעדר שוויוניות וללא ביסוס מדעי-אמפירי. דבר זה פגם בניהולם היעיל והצודק של הליכי פשיטת הרגל עבור חייבים ונושים כאחד.

עקב כך מינה הכנ"ר את ועדת חריס, בראשות פרופ' רון חריס, אשר גיבשה את אמות המידה והתבחינים שראוי לשקלל בחישוב הכנסה פנויה לפירעון חובות, וזאת בהתבסס על 3 הרכיבים העיקריים הבאים:

רכיב ההוצאות: רכיב זה כולל את סכום ההוצאות הבסיסיות הדרוש לחייב ולמשפחתו למחיה הולמת בכבוד. סכום הוצאות המחיה המשפחתיות יקבע, בהסתמך על אומדן ארצי כסל כולל של הוצאות חודשיות, שיותיר בידי החייב ומשפחתו את החירות לנהל במסגרתו את הוצאותיהם לפי צרכיהם והעדפותיהם האישיות, מבלי שתיבחן כל הוצאה באופן פרטני.

רכיב ההכנסות: סכום הכנסת החייב יקבע בהתאם לנתוני הכנסתו בפועל ואומדן מיצוי יכולת ההשתכרות של החייב. אומדן כושר ההשתכרות נקבע בהסתמך על מאפיינים דמוגרפיים ואישיותיים של החייב המתבססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כן המליצה הוועדה על אימוץ תמריצים מסוימים לחייב לשם מיצוי יכולת השתכרותו בתקופת הפירעון.

רכיב בני המשפחה: הוועדה המליצה על אופן יחוס ההכנסות וההוצאות המשפחתיות בין החייב לבן/ת-זוגו בחישוב הכנסתו הפנויה של החייב. עוד המליצה הוועדה על הגדרת בני המשפחה התלויים בחייב למחייתם.

כמה מילים לסיכום - חשוב לדעת!

במסגרת הרפורמה משנת 2013 יכולים חייבים פושטי רגל לקצר את תקופת הליכי פשיטת הרגל שלהם באופן משמעותי לכדי 4.5 שנים ואף פחות מכך, וזאת במידה והם משתפים פעולה באופן מלא ובתום לב במסגרתו.

למעשה, במשך התקופה שמאז כניסת הרפורמה לתוקף ייצג משרדינו פושטי רגל בהליכים שנמשכו עד כדי 18 חודשים בלבד! ובכל המקרים האחרים ההליכים נמשכו פרקי זמן קצרים משמעותית בהשוואה לתקופה שלפני הרפורמה.

לשיחה עם עורך דין לגבי הליך פשיטת רגל קצר חייג/י: 072-334-1001


תאריך: 24/01/2016 17:07
 
close