חובות אבודים (Bad debts) והדרך להתמודד מול חוב אבוד לפי שיטת המשפט והמיסוי בישראל
חובות אבודים (Bad debts) והדרך להתמודד מול חוב אבוד בישראל


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

חובות אבודים והדרך להתמודד מול חוב אבוד

Hebrew

תופעת החובות האבודים (Bad debts) קונה לך אחיזה מדאיגה בעיקר בתקופה של משבר כלכלי ותעסוקתי בישראל אבל לא רק. בנקים מעמידים ללקוחות משכנתאות ואשראי לרכישת דיור. ברבות השנים הלקוח פושט את הרגל ואין בבעלותו נכסים שהבנק המלווה יכול לחלט כנגד החוב התלוי ועומד. החוב מוגדר על ידי הבנק כחוב אבוד. כשמו כן הוא.

בעל עסק שלא יכול לגבות את התמורה עבור מוצר שמכר כי הלקוח הפך לחדל פירעון בעקבות מבצע "עמוד ענן" או משבר הנדל"ן העולמי, נאלץ הוא להתייחס לתמורה כחוב אבוד שאין סיכוי לגבות אותו. רשת מרכולים שסובלת ממכת גניבות שיטתית לאורך תקופה מפנימה בלית ברירה שגם היא הופכת לבעלת חובות אבודים.

לפי הערכותיה לשנת 2008 של החברה לביטוח סיכוני אשראי הפועלת ברחבי העולם, לפחות 0.8% מכלל חובות הלקוחות לספקים הם חובות אבודים. הממוצע העולמי של החובות האבודים לפי אותה הערכה לאותה שנה עומד על 0.65%. לפי נתוני האוצר לשנת 2009 שיעור החובות האבודים למע"מ עמד על 0.86% .

מה המשמעות המעשית של חוב אבוד כלפי בעליו?

כיצד מתייחסות רשויות המס וההוצאה לפועל לתופעה זו? אלקה אחזקות בע"מ עסקה בייצור נעלי ספורט וסיפקה סחורה ללקוחותיה במועדים שונים כנגד שיקים דחויים. אלקה הוציאה חשבוניות מס. לרשויות מע"מ העבירה את סכומי המס שגבתה כמפורט בחשבוניות. חלק מהשקים חזרו ולא נפרעו. הניסיונות לגבות את הכסף נכשלו.

החברה הוציאה חשבוניות זיכוי וביקשה החזר מע"מ. מנהל מע"מ דחה את הבקשה וניפק שומה לפי מיטב השפיטה. החברה ערערה לבית המשפט המחוזי וזה קבע כי חשבוניות שהוצאו לעסקאות שלא שולם עליהן, הן עסקאות שלא יצאו לפועל לפי סעיף 49 לחוק מס ערך מוסף ולכן, עוסק שהוא בעל חוב אבוד, רשאי לבטל עסקאות אלו ולדרוש את השבת המע"מ ששילם, כולל הפרשי הצמדה.

>>> הפורום לענייני פשיטת רגל לשירותך! <<<

מנהל מע"מ לא הסכים וערער לעליון. בית המשפט בשבתו בערעור בתיק 2112/95 פרסם את פסיקתו ביום 1/12/99 וקבע  בזו הלשון: "תכלית החקיקה היא להשיג תוצאות סבירות. פרשנות שלפיה "עוסק" שלא קיבל תמורה בגין סחורה שסיפק, ותמורה זו הפכה ל"חוב אבוד", איננו זכאי להחזר המע"מ ששילם בגין עיסקה זו, יש בה חוסר צדק והיא גורמת לתוצאה בלתי סבירה, שכן לא זו בלבד שה"עוסק" לא קיבל תמורה בגין הסחורה שסיפק, וכנראה גם לא יקבל, אלא הוא גם נושא בנטל המס מכיסו, במקום הלקוח".

לטעמו של בית המשפט, "שיטת מס שאינה מתירה החזר מע"מ בגין "חובות אבודים" איננה שיטה ניטראלית, יש בה פגיעה ממשית בזכות הקניין של העוסק".

פסק הדין פירק לגורמים את הוראות החוק הנוגעות, ניתח את המשמעות של עסקה שיצאה לפועל או שבוטלה ואת הליך הגבייה והתנהלות הנושים מול רשויות המס. הערעור נדחה ובית המשפט קבע שהמס הנדרש יוחזר בהתקיים מספר מבחנים מצטברים והם: העסקה בוצעה, הוצאה חשבונית, המס שולם, המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה, החוב הפך לחוב אבוד.חובות אבודים Bad Debts

הנהלת רשות המסים למדה גם את פסק דין זה ובחודש מאי 2012 פרסמה את "הוראת פרשנות 2/2012 חובות אבודים" אשר מחליפה הוראה קודמת 1/2000.

ההוראה הנוכחית כוללת את חמשת התנאים כעולה מ"הלכת אלקה אחזקות" ומפרטת בהרחבה את ההשלכות המעשיות הנוגעות לחוב אבוד, התנאים להכרה בו ואופן ביצוע הזיכוי.

לפי הוראת רשות המסים, אין להסתפק רק בהודעת החייב כי לא יוכל לשלם את חובו.

חוב אבוד יוגדר ככזה, רק אם יוכח כי לא ניתן לגבות אותו בנסיבות ובתנאים המפורטים בהוראת הפרשנות כדלקמן:

א. חוב של קונה חדל פירעון שכנגדו ננקטו הליכי פירוק ו/או פשיטת רגל. המפרק או הנאמן יאשרו כי הנושה בהליך הגיש תביעת חוב וסיכוייו לגבות אותו קלושים מאד.

ב. במקרים בהם יוכרז על חלוקת דיבידנד סופי על הנושה בעל החוב להגדיל או להקטין בהתאמה את הסכום שיוכר כחוב אבוד.

ג. אם מונה לחברה כונס נכסים על כלל נכסיה במסגרת הליך בבית המשפט המחוזי ולא מתנהל במקביל הליך פירוק, יש לדרוש מהכונס להמציא אישור כי השעבוד הצף חל על כלל הנכסים ושהוא לא צופה שישארו כספים נוספים לאחר תשלום לנושה המובטח. רק אז החוב יוכר כאבוד.

ד. האמור לעיל אינו חל על חברה אשר מונה לה כונס נכסים על נכס מסוים במסגרת תיק הוצאה לפועל.

ה. אם בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב ביחס לרבע מהסכום עליו נטען שהוא חוב אבוד, יוכר כל הסכום כחוב אבוד אם יוכח שהחוב הוא אמיתי, שטרם נפרע וכל פעולות הגבייה וההוצאה לפועל נכשלו.

ו. לאחר ביצוע חקירת יכולת, ראש ההוצאה לפועל הורה על סילוק החוב בתשלומים שכל אחד מהם אינו עולה על 1% משיעור החוב הנטען להיות חוב אבוד, יוכר כל הסכום כחוב אבוד כבר במתן הצו.

ז. על כל תשלום שבעל החוב יקבל מהחייב במסגרת הצו הנ"ל, עליו להוציא חשבונית ולשלם את המס הנכלל בה בדוחות התקופתיים.

ח. אם אושר לחברה הסדר נושים שקיבל את אישור בית המשפט ניתן להכיר ביתרת חוב של הנושים שלא צפויה להיפרע במסגרת ההסדר, כחוב אבוד.

ט. לאחר השלמת הסדר הנושים על בעל החוב לבצע התאמה לגודל יתרת החוב האבוד.

י. אם לא ננקטו הליכי הוצאה לפועל נגד החייב וחובו לא נמחק במסגרת הסדר נושים החוב לא יוכר כחוב אבוד אלא אם יוכח: שהחייב נפטר ולא הותיר עזבון שניתן למימוש, שהוא עזב את הארץ ואין לו נכסים, שהחוב נמוך ועלות גבייתו גבוהה מסכומו, שמוצו כל הליכי הגבייה והאיתור.

הודעת זיכוי על חובות אבודים

לפי הוראות רשות המסים הודעת הזיכוי של העוסק בעל החוב חייבת להיות בעלת זיקה ישירה לחשבונית שהוצאה בגין החוב שלא נפרע. לפי תקנות מע"מ הודעת זיכוי תוצא לא יאוחר משלש שנים ולא לפני שישה חודשים מהיום בו הוצאה החשבונית בגינה יוצר החוב.

הודעת הזיכוי תכלול רק את סכום קרן החוב כולל מע"מ. העוסק בעל החוב רשאי לדרוש הפרשי הצמדה וריבית על סכום המס ששילם ובלבד שהדרישה תעמוד בכללים שנקבעו בסעיף 105 (ג) לחוק המע"מ.

בהודעת הזיכוי יכללו הפרטים הבאים:

  • פרטי העוסק
  • פרטי החייב
  • פרטי העסקה והנסיבות בהן הפך החוב לאבוד
  • הדוח התקופתי בו דווחה העסקה
  • פעולות שנקט בעל החוב להשבתו

לכל האמור יש לצרף מסמכים רלבנטיים המאמתים את הנטען ומעידים על קיומו של חוב אבוד בכפוף לתנאים העולים מההוראה המפורשת של רשות המסים. ההודעה על נספחיה תישלח למשרד מע"מ האזורי. עם קבלת הזיכוי הוא ירשם בספרי העוסק בדרך של הקטנת מס העסקאות.

אם בעל החוב הצליח לגבות את החוב מגורמים מעורבים אחרים הוא ישלם עליה מס כחוק. בתיקים בהם הוצאה שומה סופית בנוגע לחוב אבוד, התיק נסגר, אין זכות ערעור ולכן לא תידון ולא תאושר כל בקשה להוצאת הודעת זיכוי.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!


תאריך: 15/01/2013 14:03
 
close