סעיפים 71(א) ו-72 לפקודת פשיטת הרגל מגדירים מהו חוב בר תביעה בהליך פשיטת רגל...
חוב בר תביעה בהליך פשיטת רגל - מה זה אומר?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 3 reviews

מהו חוב בר תביעה בהליך פש"ר

Hebrew

פשיטת רגל הינה הליך המיועד לחייב אשר איננו מסוגל לפרוע את מלוא חובותיו לנושים. מטרת ההליך הינה לכנס יחדיו את כל נכסי החייב, לממשם, ולחלק את תמורתם בין נושיו וכן לאפשר לחייב לקבל הפטר מיתרת חובותיו ובכך לפתוח דף חדש בחייו.

במסגרת הליך פשיטת הרגל ניתן להסדיר באופן מרוכז את פירעון כלל החובות של החייב לנושיו, אם כי המדובר רק בחובות שהינם בני תביעה בהליך זה.

לשם כך על הנושים להגיש תביעות חוב לנאמן תוך חצי שנה ממתן צו הכינוס, וזאת בהתאם לסעיף 71(ב) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

מנגד, עם קבלת צו ההפטר יופטר החייב כמעט מכל חוב בר תביעה שטרם נפרע על ידו וזאת בהתאם לסעיף 69 (א) לפקודה.

לפיכך, כל אותם נושים שלא יגישו תביעת חוב במועד לא יקבלו כל דיבידנד מנכסי החייב ומלוא חובם ימחק עם מתן צו ההפטר, אלא אם כן המדובר בחוב שאיננו ניתן למחיקה עקב ההפטר.

עוד יש לזכור כי עם מתן צו הכינוס תחול הקפאת הליכים כנגד החייב, אם כי לגבי חובות בני תביעה בלבד, וזאת בהתאם לסעיף 20 לפקודה. כתוצאה מכך לא ניתן לפתוח או להמשיך בהליך לגביית חוב בר תביעה אלא באישור בית המשפט ובתנאים שייקבעו על ידו.

מכאן גם נובע כי חוב שאיננו בר תביעה, לא ניתן אומנם להגישו במסגרת הליך פשיטת רגל, אך גם לא ניתן לקבל הפטר ממנו בתום ההליך, וכן לא ניתן לעכב הליכים לגביו עם קבלת צו הכינוס.

מתי המדובר על חוב בר תביעה?

לאור האמור לעיל מתעוררת השאלה מהו למעשה אותו חוב בר תביעה בהליך פשיטת הרגל? מהו אותו חוב שניתן לתבוע במסגרת הליך פשיטת רגל, לעכב הליכים לגביו עם קבלת צו הכינוס וכן לקבל הפטר ממנו עם קבלת צו ההפטר?

חוב בר תביעה מוגדר באופן כללי בסעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל כ: "כל חוב או חבות שניתן לפי פקודה זו לתבעם בפשיטת רגל".

סעיפים 71(א) ו-72 לפקודה מגדירים באופן יותר מפורט את התביעות שנכללות בהגדרה הכללית של חוב בר תביעה.

סעיף 71(א) מגדיר חובות בני תביעה כך:

"חוב וחבות קיימים או עתידים, ודאים או מותנים, החלים על החייב ביום מתן צו הכינוס, או שיחולו עליו לפני הפטרו עקב התחייבות מלפני מתן הצו, יהיו חובות בני תביעה בפשיטת רגל..."

סעיף 72 לפקדה מסייג הגדרה זו וקובע כך:

"על אף האמור בסעיף 71 -

(1) תביעות לדמי נזק בלתי קצובים שאינן נובעות מחוזה או מהבטחה, ודרישת מזונות המגיעים על פי פסק דין וזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, אינן בנות תביעה בפשיטת רגל;

(2) אדם שידע על מעשה שאפשר היה להשתמש בו להגשת בקשת פשיטת רגל נגד החייב ביום שהוגשה הבקשה שעל פיה הוכרז פושט רגל, לא יוכל לתבוע מכוח צו הכינוס כל חוב או חבות שחלו על החייב לאחר היום שבו נודע לו המעשה
".

במילים פשוטות, חובות בני תביעה כוללים כמעט את כל החובות שנוצרו לפני מתן צו הכינוס, לרבות חוב בתיק הוצאה לפועל, קנסות שונים, חובות לרשויות המס, או חוב שטרם נתבע על ידי הנושה.

החובות החריגים שאינם בני תביעה בהליך פשיטת רגל כוללים:

(א) תביעות נזיקין לתשלום סכום שאיננו קצוב שאיננו נובעים מחוזה או מהבטחה.

(ב) חוב מזונות שזמן פרעונו חל לאחר מתן צו הכינוס.

תביעות נזיקין – המדובר כאמור בתביעות לתשלום סכום שאיננו קצוב שאיננו נובע מחוזה או מהבטחה כגון תביעה בגין נזקי גוף לאחר תאונת דרכים לדוגמא.

הסיבה להחרגת תביעות אלו מהחובות בני התביעה נובעת מכך שיש להכריע במסגרתן הן בשאלת האחריות והן בשאלת גובה הפיצוי. הכרעה כזו מצריכה בירור משפטי ועובדתי אשר כולל שמיעת ראיות, העזרות בחוות דעת של מומחים, וקבלת החלטות בפלוגתאות סבוכות.

ברם, הנאמן בפשיטת הרגל איננו ערוך לבצע בירור שכזה, מה גם שהוא ממילא מוגבל בהיקף החקירה והדרישה שבאפשרותו לנהל לגבי החובות שהינם בגדר בני תביעה.

כלומר המדובר בתביעה לתשלום סכום שטרם הוכח כדבעי, גובש, הוכרע והפך לחוב פסוק, ועל כן לא ניתן להגדירה כחוב בר תביעה במסגרת הליך פשיטת רגל.

חוב מזונות - כאשר מדובר בחוב מזונות יש להבדיל בין חוב עבר אשר נוצר עד למתן צו הכינוס, שהנו חוב בר תביעה אשר אף נהנה מדין קדימה ביחס לחובות בני תביעה אחרים, לבין חוב עתידי אשר נוצר רק לאחר מתן צו הכינוס, דהיינו מזונות שוטפים, שאיננו חוב בר תביעה.

יחד עם זאת, ניתן לבקש מבית המשפט להקציב סכום לתשלום המזונות השוטפים מתוך נכסיו והכנסותיו של החייב, וזאת בהתאם לסעיף 128 לפקודה.

עוד יש לזכור כי צו ההפטר איננו חל על שום סוג של חוב מזונות בהתאם לסעיף 69(3) לפקודה, ועל כן החייב יאלץ להתמודד עם כל חובות המזונות שלו גם לאחר סיום הליכי פשיטת הרגל שלו.

חובות בני תביעה מתייחסים כאמור לחובות שנוצרו לפני מתן צו הכינוס. אחד התנאים למתן צו הכינוס הינו שהחייב לא יצור חובות חדשים לאחר מכן.

במידה והחייב בכל זאת יצר חוב לאחר מתן צו הכינוס, הנושה רשאי לבקש מבית המשפט לבטל את צו הכינוס או לקבל ממנו אישור להגשת תביעה כנגד החייב, או להמתין לסוף הליכי פשיטת הרגל ואז להגיש תביעה כנגד החייב.

שאלות? חייג/י לשיחה עם עורך דין: 072-334-1001


תאריך: 27/12/2015 15:57
 
close