הכירו את האפשרות לחדש הליך עינוס נכסים שבוטל בשל מחדלי החייב בהליך פשיטת הרגל...
מתי ניתן לחדש הליך כינוס שבוטל בשל מחדלי החייב בהליך הפש"ר?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

חידוש הליכי כינוס שבוטל - אימתי?

Hebrew

לאחר מתן צו הכינוס במסגרת הליכי פשיטת רגל מקובל, בין היתר, לחייב את החייב לשלם תשלומים חודשיים לקופת הכינוס, כאמור בסעיף 18ב לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980.

בנוסף, הכנ"ר מבצע חקירות כלכליות מקיפות אודות מצבו הפיננסי של החייב על מנת להגיש לבית המשפט חוות דעת מטעמו בהתבסס על ממצאי חקירה זו, כאמור בסעיף 18ג לפקודה. 

הליך החקירה הנו הליך ממושך ומייגע אשר חוקר לעומק את חובותיו, עסקיו ונכסיו של החייב במטרה לוודא כי חובותיו לא נוצרו עקב מעשי מרמה וכי אכן אין באפשרותו לפרוע את מלוא חובותיו לנושיו.

כמו כן נערכות חקירות על מנת לשלול את האפשרות כי החייב מסתיר את נכסיו וכן על מנת לבדוק חשדות בדבר הברחת נכסים ו / או העברת נכסים בלתי חוקית לקרובי משפחתו וכיו"ב.

בנוסף, הכנ"ר רשאי לזמן את החייב לחקירה פומבית במסגרת בית המשפט לשם השלמת גילוי פרטי מצבו הכלכלי של החייב במידה והוא מוצא כך לנכון, כאמור בסעיף 27 לפקודה.

במסגרת החקירה הפומבית, רשאים בית המשפט, הכונס הרשמי, הנאמן, אם נתמנה כזה וכן כל נושה שהגיש תביעה לחקור את החייב על עסקיו, נכסיו ונכסי בני משפחתו ובדבר התנהגותו וסיבות כשלונו, כאמור בסעיף 29 לפקודה.

כל הפעולות הללו מחייבות שיתוף פעולה מלא ובתום לב מצד החייב, לרבות לעניין העמידה בתשלומים והגשת הדו"חות במלואם ובמועדם.

אולם, במידה ויסתבר חלילה כי החייב אינו משתף פעולה כנדרש וכי הוא אף מנצל לרעה את ההליכים החייב יהיה חשוף לביטול צו הכינוס שניתן לגביו.

משמעות ביטול צו הכינוס הנה שהליך פשיטת הרגל של החייב הסתיים, צו ביטול ההליכים כנגדו מתבטל אף הוא ובקשתו להכרזתו כפושט רגל נמחקה.

חייב שצו הכינוס שלו בוטל חוזר למעשה למצבו לפני הפתיחה בהליכי פשיטת רגל בו לא קיים עיכוב הליכים לגביו. כתוצאה מכך נושיו יכולים לנקוט נגדו בהליכי גבייה.

יחד עם זאת, בפני החייב עומדת עדיין האפשרות לבקש לחדש את הליך הכינוס ולהשיב את צו הכינוס על כנו. בהקשר זה, מתעוררת השאלה תוך כמה זמן לאחר ביטול צו הכינוס עקב מחדלי החייב רשאי החייב לפעול לחידוש תוקפו ולהשבתו על כנו.

סעיף 90א לפקודה קובע כי חייב שקיבל צו הפטר בהליך פשיטת הרגל שלו יוכל להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל רק כעבור 5 שנים מיום מתן צו ההפטר הראשון.

אולם, סעיף זה איננו מפרט מהו הזמן הנדרש לחידוש הליך פשיטת הרגל כאשר הליך פשיטת הרגל הקודם הופסק בשל ביטול צו הכינוס עקב מחדלי החייב וממילא בטרם התקבל צו ההפטר כאמור ולפיכך לא ברור היה תוך כמה זמן רשאי החייב לפעול לחידוש צו הכינוס במקרה כזה.

קראו בהרחבה: צו פשיטת רגל - איך ומתי מקבלים?

סוגיה זו הוכרעה על ידי בית המשפט העליון במסגרת הליך ע"א 8673/13 אלקצאצי נ' הכנ"ר. במסגרת תיק זה דובר בחייב שצו הכינוס שלו בוטל לאחר שחדל לעמוד בחובות התשלומים והדו"חות שהוטלו עליו.

כעבור 8 חודשים הגיש החייב בקשה בפני בית המשפט המחוזי לחזור להליך פשיטת הרגל שלו ולחדש את תוקפו של צו הכינוס שלו.

בית המשפט המחוזי דחה את בקשתו וקבע שהחייב רשאי לחזור כעבור שנתיים וחצי ממועד ביטול צו הכינוס.

החייב ערער על החלטת בית המשפט המחוזי בפני בית המשפט העליון וטען כי רק בשל חוסר ידיעה ואי הבנות עם מייצגו הקודם הוא חדל בקיום חובותיו במסגרת ההליך.

הכנ"ר טען שתקופת השנתיים וחצי שקבע בית המשפט המחוזי הנה ארוכה מדי וכי כדי לאפשר הליך כלפי הנושים ולמען החייב ולתמרוץ החייב, מן הראוי שתיקבע המתנה של שנה ממועד ביטולו של הליך קודם בשל מחדלי החייב לבין הגשת בקשה חדשה ובמקרים חריגים של חוסר תום לב מהותי, מעל שנה ולכל היותר עד שנתיים.

פסיקת בית המשפט

בית המשפט העליון פסק כי התקופה שיש לקבוע לשם חידושו של כינוס אכן צריכה להיות קצרה מזו שקבע בית המשפט המחוזי וכי נכון להעמיד תקופת פניה מחדש במקרה של ביטול כינוס עקב מחדלי החייב וכדי ליתן ביטוי ראוי למחדלים, על בין שנה לשנה וחצי לפי שיקולו של בית המשפט ובמקרים חמורים יותר עד שנתיים וחצי.

לפיכך נקבע כי החייב יהיה רשאי להגיש בקשה חדשה להשבת צו הכינוס שלו על כנו, תוך הצגת כל הנתונים הרלוונטיים בהתאם ללוח הזמנים הנ"ל.

שאלות? חייג/י לשיחה עם עורך דין: 072-334-1001


תאריך: 06/10/2016 10:01
 
close