חייב מוגבל באמצעים בלשכת ההוצאה לפועל - נקודות למחשבה ודרכים התמודדות...
חייב מוגבל באמצעים בלשכת ההוצאה לפועל - אימתי?


עורכי דין מנוסים בכל הארץ לשירותך

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות: עורך דין מומחה
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews

חייב מוגבל באמצעים - אימתי?

Hebrew

לא מעט אנשים שנקלעים לחובות בהוצאה לפועל, נתקלים במושג חייב מוגבל באמצעים. רבים מהפונים אלינו שואלים את עורך הדין מה דעתו על הסטטוס הזה, ומהן המשמעויות העומדות מאחוריו, בכל הנוגע להכרזה על אדם כחייב מוגבל באמצעים.

בסקירה שלפניך נביא הסבר מפורט אודות השלבים עד להכרזה על אדם כחייב מוגבל באמצעים, וכל המשמעויות החוקיות של הכרזה כאמור. שימו לב כי אנו ממליצים לכל מי שנקלע לריבוי חובות בהוצאה לפועל, לפנות לקבלת יעוץ משפטי אישי לפי קבלת החלטות בנושא.

חייב מוגבל באמצעים הלכה למעשה

מבחינת הסטאטוס החוקי, מעמדו של חייב מוגבל באמצעים מוגדר כמצב משפטי המוכרז כלפי החייב על ידי ראש ההוצאה לפועל. הסטאטוס החוקי של מוגבל באמצעים הוסדר בחוק ב–1994 באמצעות תיקון מס' 15 אשר כלל שינויי הליכי מאסר שמגמתם הייתה לצמצם את השימוש במאסר בגלל אי תשלום חובות.

אדם אשר צבר חובות רבים יכול לבחור באחת משלוש אפשרויות:

  • הראשונה – לשלם את הסכום החודשי שנקבע באזהרת ההוצאה לפועל.
  • השנייה – להגיע תוך 21 ימים ממועד המצאת האזהרה ללשכת ההוצאה לפועל, שם תיערך חקירה כלכלית ללא נציג הנושה.
  • השלישית – להגיש תוך 20 יום ממועד קבלת האזהרה בקשה לצו חיוב בתשלומים הכוללת הצהרה ומסמכים המעידים על יכולת תשלום החוב. אפשרות זו מתאימה לחייב שצבר חובות רבים המלווים בפתיחת תיקי הוצאה לפועל נגדו, אך אינו מסוגל לעמוד בתשלום החובות גם במקרה של איחוד תיקים.

האפשרות השלישית מתאימה לחייב המעוניין להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה לפיה יוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

משמעות הבקשה, המכונה גם בקשה למתן צו תשלומים, היא בקשה לפריסת החובות לתקופה ארוכה יותר מן התקופה המרבית הקבועה בחוק העומדת על שנתיים עד ארבע שנים.חייב מוגבל באמצעים

בעת הגשת הבקשה, על החייב לצרף אליה מסמך הכולל מידע לגבי נכסיו, התחייבויותיו וזכויותיו וכן כתב ויתור סודיות שיאפשר ללשכת ההוצאה לפועל לבדוק באופן יסודי את נכסיו של החייב.

בטופס הוויתור על סודיות החייב מעניק הרשאה לכל אדם או ארגון למסור ללשכת ההוצאה לפועל מידע לגבי נכסיו ומקורות הכנסותיו לשם בדיקת יכולתו לפירעון החוב.

>>> פורום פשיטת רגל לשירותך! <<<

בהתאם למסמכים שהגיש החייב, רשאי ראש ההוצאה לפועל לבצע חקירת יכולת כלכלית הכוללת בדיקה של הכנסות החייב ושל בן זוגו, הוצאות למחיה ורמת החיים כפי שהיא משתקפת בחשבונות הבנק, ברכב בו הוא משתמש ובבית בו הוא מתגורר, הוצאות חריגות ואופן צבירת החוב - אם תוך רשלנות או בתום לב.

במסגרת בדיקות הרקע המבוצעות, יכול שייחקר החשד להעלמת נכסים על ידי החייב מפני נושיו.

אם החקירה תאמת את החשד, סביר להניח שראש ההוצאה לפועל לא יעתר לבקשתו התמימה שהתבררה גם כנגועה בחוסר תום לב, להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים.

במקום זאת עלול החייב להיות מוכרז כחייב רגיל שעליו לשלם את החוב בהתאם להוראות החוק, מבלי שיהנה מהאופציה המתחשבת לפריסת חובות בתשלומים לתקופה ארוכה ומקלה מאד על זו הקבועה בחוק

מצב אופייני לחייב מוגבל באמצעים הוא כאשר לחייב יש מספר נושים ובד בבד הוא אינו זכאי לאיחוד תיקים בגלל כושר פירעון נמוך.

בהתבסס על בדיקתו יעריך את יכולתו של החייב לפרוע את החוב, ויקבע האם אכן אין ביכולתו לפרוע את החוב במשך התקופה המצוינת בחוק הוצאה לפועל (שנתיים-כאשר סכום החוב עד 20,000 שקלים, 3 שנים-אם החוב בין 20,000 ל-100,000 שקלים חדשים, וארבע שנים במקרה של חוב גבוה יותר מ-100,000 שקלים). 

במקרה שיקבע כי החייב מוגבל באמצעים, עליו לנמק את החלטתו.

בעת שיודיע ראש ההוצאה לפועל על החייב כמוגבל באמצעים יזכה המבקש להקלות הן מבחינת מספר התשלומים שעליו לפרוע מול הנושים והן מבחינת דרישתו לאיחוד תיקים. אם נפתחו נגד החייב כמה תיקי הוצאה לפועל, ברגע שהוכרז כמוגבל באמצעים, יורה ראש ההוצאה לפועל על צו איחוד שמשמעותו היא שכל תיק שייפתח נגד החייב ייכלל בתיק האיחוד.

הגבלות על חייב מוגבל באמצעים והדרכים שלך להתמודד

כל עוד חייב מוגבל באמצעים לא פרע את חובו, יוצא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ. מטרת הצו למנוע ממי שעומד בפני הליכי הוצאה לפועל או הליכים משפטיים אחרים, אפשרות לחמוק מההליך באמצעות יציאה מן הארץ או הברחת נכסיו לחו"ל.

על המבקש להוצאת הצו להוכיח כי חייב המתכנן לצאת מן הארץ אכן עומד לעשות זאת לתקופה ממושכת וכן להציג ראיות לכך שהימצאות החייב בארץ חשובה על מנת לייעל את גביית החובות.
במקרה שקיימים חובות רבים בהליכי הוצאה לפועל, רוב הסיכויים הם כי יאושר מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ.

הגבלות נוספות המוטלות על החייב הן בתחום ניהול פעולות עסקיות ובנקאיות. על החייב יאסר ייסוד חברה, וכן יאסר עליו להיות מנהל בחברה.

שמו יופיע ברשימת "מוגבלים באמצעים" הפתוחה לקהל הרחב ומזהירה את הציבור מלנהל עסקים עם החייב. ברישום יופיעו פרטים כמו שם החייב ומספר תעודת הזהות שלו, מענו ועיסוקו וכן את מספר תיק ההוצאה לפועל ומועד ההודעה על החייב כמוגבל באמצעים.

בעניין פעילות בנקאית, תישלל מן המוגבל באמצעים הזכות לפתוח חשבון בנק חדש או למשוך צ'קים מחשבון קיים, והוא לא יוכל להשתמש בכרטיסי אשראי. כמו כן, על חייב מוגבל באמצעים לחתום על מסמך ויתור סודיות, כך שההוצאה לפועל תוכל לעקוב אחר הכנסותיו והוצאותיו.  

במקרה שהמוגבל באמצעים פרע את חובו, או כאשר מחליט על כך ראש ההוצאה לפועל מסיבות מיוחדות שיירשמו, יימחקו פרטיו ממרשם המוגבלים באמצעים. הסרת ההגבלות האחרות תתרחש כאשר ראש ההוצאה לפועל יחליט , מטעמים שונים שינומקו ויירשמו , להפחית או לבטל לחלוטין את המגבלות.

במקרים של פירעון החוב או של הסכם בין הזוכה לחייב, שיאושרו על ידי ראש ההוצאה לפועל, רשאי האחרון בכל עת לבטל את ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים.

עם ביטול ההכרזה יבוטלו ההגבלות שחלו על החייב אלא אם נקבע כי ההגבלות יהיו בתוקף בגלל שהחייב עלול לסכל את התשלום או כי באופן זה מצא לנכון ראש ההוצאה לפועל להבטיח את פירעון החוב.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי בענייני פשיטת רגל!


תאריך: 05/03/2013 14:25
 
close