חייב בהוצאה לפועל אשר יוכר באופן רשמי כחייב משלם יזכה להקלות משמעותיות ביותר בריבית ובעיכוב הליכים גבייה, בהתאם לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל! חשוב מאד שתכיר/י...
סטטוס של חייב משלם בהוצאה לפועל מוביל להקלה בהגבלות!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

חייב משלם בהוצאה לפועל זכאי להקלות!

Hebrew

חייב הוצאה לפועל שמשלם את חובו לפי צו תשלומים או לפי כללים, למעט חייב בתיקי מזונות, זכאי להגיש בקשה להכרה כבעל מעמד של חייב משלם קרי, כחייב אשר משלם לפי הצו שהוטל עליו, ולקבל מגוון הקלות.  

ההקלות אשר מוענקות לחייב משלם כוללות הפחתה בשיעור של עד 25% מחוב ריבית הפיגורים שלו, ככל שיש חוב כזה, וכן עיכוב או ביטול של חלק מהליכי הגבייה הבאים בתיקי ההוצאה לפועל שלו, לפי החלטת רשם ובהתאם לשיקול דעתו.

עיכוב וביטול הליכי הגביה כנגד מי שהוגדר חייב משלם יכול להיות רלוונטי למקרים כגון: עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, עיקול מטלטלין, מימוש עיקול רכב, דהיינו, תפיסת הרכב והגבלת רישיון הנהיגה.

ככלל, חייבים שאינם יכולים לפרוע את מלוא חובם באופן מיידי, יכולים לבקש לפרוע את חובם בתשלומים ולהמשיך בשגרת חייהם ככל הניתן.

קבלת המעמד של חייב משלם נועדה בעיקר על מנת לתמרץ חייבים אלו לעמוד בפירעון התשלומים שהוטל עליהם באופן סדיר וקבוע, דבר שמצד אחד יעניק להם את ההטבות שלעיל ומצד שני גם יטיב עם הזוכה אשר כלפיו משולם החוב באופן סדיר, עד לפירעונו המלא וסגירת התיק.

המקור לחוקי להליך קבלת המעמד של חייב משלם מופיע בסימן ב' של פרק ז' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, החל מסעיף 69ב2 לחוק ואילך.

סעיף זה נוסף לחוק בהתאם לתיקון מס' 63 לחוק, שנכנס לתוקף ביום 2.10.2019.

התנאים לקבלת מעמד של חייב משלם בהוצאה לפועל

בהתאם לסעיף 69ב3 לחוק ההוצאה לפועל, כדי לקבל הכרה כבעל מעמד של חייב משלם, על החייב לעמוד באחד משני התנאים הבאים:

חייב שמשלם לפי צו תשלומים – צריך לשלם לפחות שלושה תשלומים ברציפות ולהמשיך לשלם במועד עד למתן ההחלטה בבקשה שהגיש לקבלת הכרה כבעל מעמד של חייב משלם.

חייב שמשלם לפי כללים – צריך לשלם לפחות תשלום אחד ולהמשיך לשלם במועד עד למתן ההחלטה בבקשה שהגיש לקבלת הכרה כבעל מעמד של חייב משלם. תשלום לפי כללים הנו תשלום לפי כללי מערכת ההוצאה לפועל שנקבעו לפי סעיף 69א לחוק.

הגשת בקשה לקבלת מעמד של חייב משלם

כדי להגיש בקשה לקבלת מעמד של חייב משלם, יש להגיש את טופס 351 ללשכת הוצאה לפועל, במסגרתו יש לציין את מספר תיק ההוצאה לפועל שבו מבוקשת ההכרה, פרטי יצירת הקשר, לסמן את סיבת הבקשה ולנמק אותה. הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.

כמובן שרצוי להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין מומחה בהליכי הוצאה לפועל, שאז סיכוייה להתקבל ולהוביל להקלות על החייב עולים משמעותית.

במידה והחייב ביצע את התשלום שלא במסגרת מערכת ההוצאה לפועל ולדוגמא, העביר את התשלום ישירות לזוכה, עליו לצרף אסמכתא שמעידה על התשלום לזוכה.

הבקשה תועבר לגורם שמוסמך לדון בבקשה, אשר יבדוק האם היא עומדת בתנאים הקבועים בחוק.

במידה והבקשה תתקבל והחייב יוכר כחייב משלם, תישלח הודעה על ההכרה מטעם לשכת ההוצאה לפועל לצדדים, לרבות לצורך קבלת תגובת הזוכה תוך 30 יום. במידה ותגובת הזוכה לא תתקבל תוך 30 יום, ההכרה תיכנס לתוקף.

תוצאות ההכרה במעמד של חייב משלם בהוצאה לפועל

בהתאם לסעיף 69ב7 לחוק ההוצאה לפועל תוצאות ההכרה בחייב כבעל מעמד של חייב משלם, הנן כמפורט להלן:

הפחתת הריבית

אם לחוב מצטרפת ריבית, חוב הריבית יופחת בשיעור של 25% ממועד ההכרה ואילך.

ריבית הסכמית - בהתאם לסעיף 69ב12 לחוק, בתיק שבו יש ריבית הסכמית קרי, הריבית המתווספת לחוב נקבעה בהסכם בין הצדדים והפחתת הריבית בשיעור של 25% תפחית גם מריבית הבסיס שנקבעה בהסכם, יהיה הזוכה רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה להפחית את שיעור הפחתת הריבית לשיעור נמוך מ-25%.

אם הרשם השתכנע שהפחתה של 25% מהריבית אכן פוגעת בריבית הבסיס שנקבעה בהסכם בין הצדדים, יהיה עליו לקבוע את שיעור ההפחתה בתיק.

לגבי תיק הוצאה לפועל בו קיימים מספר חייבים, אם אחד מהחייבים בתיק קיבל הכרה כחייב משלם, אזי הריבית בתיק תופחת מהחוב כולו, גם עבור החייבים האחרים בתיק.

אם מספר חייבים הוכרו כחייב משלם, לא תהיה הפחתת ריבית כפולה, אלא ההפחתה המירבית תישאר 25% לכל היותר.

עיכוב או ביטול הליכים

תינתן הוראה שלא לנקוט במסגרת התיק שבו ניתנה ההכרה את ההליכים הבאים, במידה והם טרם ננקטו, או הוראה לבטלם, במידה והם כבר ננקטו:


ביטול ההכרה במעמד של חייב משלם בהוצאה לפועל

במידה והחייב לא שילם במועד לאחר מתן ההכרה שלושה תשלומים לפחות בשנה שמוועד ההכרה, או ששה תשלומים לפחות, הזוכה רשאי להגיש בקשה לביטול ההכרה בחייב כחייב משלם וזאת לפי סעיף 69ב13 לחוק.

ביטול ההכרה יביא לביטול תוצאות ההכרה כאמור בסעיף 69ב7 לחוק.

במידה וההכרה כללה הפחתה בחוב הריבית, לא יהיה זכאי החייב להפחתה נוספת של חוב הריבית במידה והוא יוכר שוב כחייב משלם.

עוד בנושא: איך מחשבים את גובה הריבית על החוב בהוצאה לפועל?


תגיות בעמוד:  הליכי הוצל"פ
תאריך: 03/05/2020 12:36
 
close