משמעותה החוקית של תעודה לעניין חיקוקים פסולים לפי הוראות סעיף 66 לפקודת פשיטת הרגל...
תעודה לעניין חיקוקים פסולים לפי סעיף 66 לפקודת פשיטת הרגל


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
0 stars - based on 0 reviews

סעיף 66 לפקודת הפשט"ר - תעודה לעניין חיקוקים פסולים

Hebrew

מי שהוכרז כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל מוגבל מלשמש בתפקידים מסוימים, לקבל רישיונות שונים ולעסוק בעיסוקים שונים וזאת על פי שורה של חיקוקים מסויימים.

לדוגמא, מי שהוכרז פושט רגל איננו רשאי להגיש את מועמדותו לבחירות המקומיות, אלא אם עברו שנתיים מאז ניתן צו המשחרר או מבטל את ההכרזה. בנוסף, הוא איננו רשאי לכהן כעורך דין או לקבל רישיון לעסוק בתיווך מקרקעין ועוד.  

פסלות זו נובעת מהתפיסה לפיה מעשיו של החייב אשר הובילו אותו לפשיטת הרגל מהווים אינדיקציה לכך שהתנהלותו אינה אחראית ועל כן יש לפסול אותו לגבי אותם חיקוקים.

חלק מההגבלות הללו פוקעות אוטומטית עם קבלת צו הפטר, אולם חלקן ממשיכות לחול גם לאחר קבלת צו ההפטר וזאת למשך פרקי זמן משתנים.

על מנת להסיר את המגבלות שממשיכות לחול גם לאחר קבלת צו ההפטר ניתנת לחייב האפשרות להגיש בפני בית המשפט, ביחד עם הבקשה לקבלת צו ההפטר, גם בקשה לקבלת תעודה אשר תסיר מעליו את המגבלות הללו, וזאת בהתאם לסעיף 66 לפקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980.

תעודה זו מכונה תעודה לעניין חיקוקים פסולים.

מה קובעת פקודת פשיטת הרגל לעניין חיקוקים פסולים?

סעיף 66 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי: "בית המשפט רשאי ליתן לפושט רגל, עם ההפטר, תעודה המעידה שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצידו, כדי להסיר ממנו כל פסלות מחמת פשיטת רגל הקבועה בחוק והניתנת להסרה בתעודה מבית המשפט כאמור; סירוב ליתן תעודה כאמור נתון לערעור".

יובהר כי במסגרת הבקשה לקבלת התעודה ניתן לבקש להסיר גם את חלק מהמגבלות המוטלות על פושט הרגל ולא רק את כולן.

במסגרת הליך פש"ר 4322/07 שמעון מרדכי נ' הכנ"ר הסביר בית המשפט כי מקורו של סעיף זה הנו בחוק פשיטת הרגל האנגלי משנת 1914. על פי הדין האנגלי החייב זכאי לתעודה בתנאי שיוכח שהוא לא התנהל בצורה פסולה וכי עסקיו כשלו בשל מזל ביש. עוד נקבע כי מזל הביש צריך להיות בלתי צפוי לחלוטין.

על מנת שהחייב שקיבל את ההפטר יהיה זכאי גם לקבל את התעודה לפי סעיף 66 לפקודה, עליו להוכיח כי התקיימו שני תנאים מצטברים: האחד, לפיו פשיטת הרגל אירעה עקב כשל בלתי צפוי, והשני, לפיו פשיטת הרגל לא נבעה מהתנהגות רעה מצדו של החייב.

בתי המשפט בוחנים בצורה אובייקטיבית האם נתקיימו שני התנאים הנדרשים למתן התעודה. כלומר, בית המשפט לא שואל האם החייב עצמו לא צפה באופן סובייקטיבי את הכשל בפועל, אלא האם לא ניתן היה לצפות את הכשל באופן אובייקטיבי. בנוסף, העובדה שהחייב פעל בתום לב ביצירת החובות אינה מספקת למתן תעודה.

המדובר לא רק בשני מבחנים אובייקטיביים במהותם, אלא גם במבחנים שהינם נוקשים יותר ממבחן תום הלב החולש על הסייגים למתן הפטר לפי פקודת הפש"ר.

למשל נקל לשער מצב שהתנהלות החייב הייתה תמת לב ביצירת החובות הכספיים, אך התנהלותו היתה כזו שלא התחשבה בנסיבות אותן היה החייב נדרש לצפות במהלך הרגיל של עסקיו.

עוד נפסק כי המבחנים הללו גם נוקשים יותר מהמבחן הקבוע בסעיף 63(5) לפקודת פשיטת הרגל, המסייג את מתן הפטר אם פושט הרגל לא תירץ באופן המניח את הדעת מדוע היה לו הפסד או חסר כדי עמידה בחבויותיו.

כך למשל יתכן מצב בו יש בפי פושט הרגל הסברים טובים והמניחים את הדעת מדוע יצר את חובותיו ונמנע מלפרעם. ברם, הוא לא יעבור את מחסום הצפיות אם בית המשפט ישתכנע באופן אובייקטיבי כי צפוי היה שעסקיו יכשלו. המבחן השני, המצטבר למבחן הראשון, גם דורש כי לא ידבק בחייב כל רבב.

כלומר, עצם העובדה שהחייב קיבל צו הפטר איננה מקנה לו אוטומטית את הזכות לקבלת התעודה כאמור בסעיף 66 לפקודת פש"ר.

גם אם החייב יעבור בהצלחה את משוכת הסייגים למתן הפטר המפורטים בסעיף 63 לפקודה, עדיין עליו לעבור משוכה נוספת של עמידה בתנאי סעיף 66 כדי לזכות בקבלת התעודה. מבחן כפול זה עולה בקנה אחד עם תכלית הליך פשיטת הרגל והתוצאות הנובעות ממנו.

במסגרת הליך פש"ר 4322/07 הנזכר לעיל קבע בית המשפט כי החייב איננו זכאי לקבל תעודה לעניין חיקוקים פסולים, ולו מפני שחלק מהסתבכותו הכלכלית נבעה מישיבתו מאחורי סורג ובריח, שהנה התנהגות בלתי נורמטיבית בעליל.

עוד נקבע כי טענת החייב לפיה כשלון עסקיו נבע משינוי הגישה לשטחי יהודה ושומרון, הינה טענה בעלמא שאינה מבוססת דיה ובכל מקרה לא ניתן לומר לגביה כי היא היתה בלתי צפויה בעליל.

בהתאם לסיפא של סעיף 66 לפקודה, ניתן להגיש ערעור על סירוב בית המשפט להעניק את התעודה וזאת בפני בית המשפט העליון.

שאלות? פנה/י לשיחה אישית עם עורך דין: 072-334-1001


תגיות בעמוד:  סטטוס ומידע אישי
תאריך: 20/04/2016 11:04
 
close