לפני שמקבלים החלטה, חשוב להכיר את הייתרונות והחסרונות שבהליכי פשיטת הרגל...
יתרונות וחסרונות בהליך פשיטת רגל - נקודות למחשבה


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

יתרונות וחסרונות בהליך פשיטת רגל

Hebrew

הליכי פשיטת הרגל נועדו לכנס יחדיו את כל נכסי החייב, לממשם ולחלק את תמורתם בין נושיו בדרך היעילה, המהירה והשוויונית ביותר. בנוסף, נועדו הליכים אלו לאפשר לחייב לקבל הפטר מיתרת חובותיו ובכך לפתוח דף חדש בחייו.

בשל המטרה הכפולה הזו, הליכי פשיטת הרגל יכולים להינקט הן ביוזמת הנושה והן ביוזמת החייב. זאת, להבדיל מהליכי הוצאה לפועל לדוגמא, אשר יכולים להיפתח ביוזמת הנושה בלבד.

מטבע הדברים, לנקיטת הליכי פשיטת רגל ישנם הן יתרונות והן חסרונות, לגבי כל אחד מבעלי הדין הללו. בסקירה שלפניך ננסה להסביר ולפרט אודות החסרונות והייתרונות העיקריים שבהליכים.

יתרונות וחסרונות מבחינת החייב

יתרונות ההליך מבחינת חייב

מבחינת החייב בהליך פשיטת הרגל קיימים שני יתרונות מרכזיים.

היתרון הראשון מתבטא בעובדה לפיה במסגרת פשיטת הרגל מתנהל תיק אחד אשר מרכז יחדיו את כל ההליכים שבין החייב לבין כל נושיו. זאת, להבדיל מהצורך לנהל מספר הליכים משפטיים נפרדים ועצמאיים מול כל אחד מנושיו, כפי שהדבר נעשה במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, למעט במקרה של איחוד תיקים.

שכן, במסגרת תיק פשיטת הרגל ניתן לכנס את כל נכסיו של החייב, לממש אותם ולחלק את תמורתם בין כל הנושים שלו באופן מרוכז ובפיקוח בית המשפט, וזאת תוך הקפאת כל ההליכים המשפטיים שהתנהלו נגדו.

בדרך זו נחסך מהחייב כאב הראש הטורדני והמציק אשר כרוך בניהול תיקים מול נושים רבים, כאשר כל אחד מהתיקים הללו כרוך אף הוא בהליכים שונים ורבים בפני עצמו.

כך, לדוגמא, חייב אשר נרדף על ידי נושים במסגרת הליכי הוצאה לפועל סובל פעמים רבות מסנקציות שונות המוטלות עליו על ידי כל אחד מהם, לרבות עיקולים ואף פקודות מאסר.

אולם, במסגרת הליכי פשיטת הרגל ומשניתן צו כינוס הנכסים של החייב, ניתן גם צו לעיכוב כל ההליכים המשפטיים נגדו החייב, לרבות תיקי ההוצאה לפועל, וזאת כדי למנוע מירוץ תביעות בין הנושים.

הייתרון השני ובמובן מסויים העיקרי שבהם, מתבטא באפשרותו של החייב לקבל בתום הליך פשיטת הרגל צו הפטר, אשר ימחוק את יתרת חובותיו, ויאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו מבחינה כלכלית.

לשם כך, על החייב להוכיח בפני בית המשפט ולשכנעו שהינו אכן חדל פרעון, וכי הוא הגיע למצב זה בתום לב. לשם מתן הצו בית המשפט שוקל שיקולים שונים בדבר נכסיו של החייב, עסקיו ואופן התנהגותו החל מצבירת החובות ואילך, ולרבות במהלך הליכי פשיטת הרגל.

במידה ויימצא למשל, כי חובותיו של החייב נוצרו עקב מעשים פליליים או נטילת סיכונים בלתי סבירים ופזיזים, סביר להניח שבית המשפט יסרב להורות על מתן הצו.

לחצו לקריאה מורחבת: דחיית בקשה להכרזת פשיטת רגל במקרה של חוב שנוצר עקב מעשה פלילי

חסרונות הליך פשיטת הרגל מבחינת חייב

בצד היתרונות הבולטים, קיימים להליך פשיטת הרגל גם מספר חסרונות משמעותיים מבחינת החייב.

ראשית, הליך פשיטת הרגל עלול לפגוע בשמו הטוב של החייב ולהטיל עליו סטיגמה שלילית בחברה.  

שנית, הליכי פשיטת רגל הינם בדרך כלל הליכים ארוכים, מתישים ומייגעים, אשר דורשים מהחייב התמודדות ארוכת שנים ומורכבת ביותר עם אלמנטים רבים, לרבות חובותיו, נושיו, בית המשפט וכונס הנכסים הראשי.

שלישית, במסגרת הליכי פשיטת הרגל כונס הנכסים הראשי מוסמך לבצע חקירות מקיפות על מנת לאתר את כל נכסי החייב. חקירות אלו חוקרות לעומק את חובותיו, עסקיו, ונכסיו של החייב, במטרה לוודא הן כי חובותיו לא נוצרו עקב מעשי מרמה, והן כי הינו אכן בגדר חדל פרעון, כך שאין באפשרותו לפרוע את מלוא חובותיו לנושיו.

לשם כך, בין היתר, נערכות חקירות על מנת לשלול את האפשרות כי החייב מסתיר את נכסיו, וכן על מנת לבדוק חשדות בדבר הברחת נכסים.

בנוסף, מוסמך הכונס לבטל הענקות נכסים בלתי חוקיות. המדובר בעסקאות שנעשו סמוך למעשה פשיטת הרגל, בדבר העברת נכסים במתנה וללא תמורה כלל או ללא תמורה נאותה, וזאת למעשה לשם הברחת נכסים.

מטבע הדברים, חקירות אלו דורשות מהחייב להתפשט לגמרי בפני הכונס, ולחשוף בפניו את כל הנכסים ומקורות ההכנסה שלו, דבר שלא כל החייבים מעוניינים בו, בפרט אם הם אכן ניסו להבריח נכסים או להעלים נכסים שלא כדין.

רביעית, שמשמוכרז החייב כפושט רגל מוטלות עליו שורה של מגבלות על פי החוק. בין היתר, המדובר באיסור להשתמש בכרטיסי אשראי, הפיכתו ללקוח מוגבל במיוחד בבנק, דבר אשר כולל גם איסור למשוך שיקים, וכן עיכוב יציאה מהארץ, איסור להקים חברה או לשמש כבעל מניות בחברה ועוד. 

בנוסף, החייב צריך להימצא תחת פיקוח על מעשיו בידי הנאמן.

יתרונות וחסרונות הליך פש"ר מבחינת הנושה

יתרונות ההליך מבחינת הנושה

מבחינתו של הנושה היתרון המרכזי והמשמעותי ביותר במסגרת הליך פשיטת הרגל לבית הינה האפשרות להתחקות אחר כל נכסיו של החייב, לרבות נכסים שהוברחו או הועלמו על ידו, וכן האפשרות לבטל הענקת נכסים, וזאת במסגרת חקירות הנכסים המעמיקות שכונס הנכסים מקיים לגבי נכסי החייב כאמור לעיל.

על פי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל, נכסים מוברחים הינם נכסים אשר הועברו ללא תמורה או בתמורה פחותה, בחוסר תום לב, וזאת אף שנים רבות לפני פשיטת הרגל. דבר זה מומלץ במיוחד כאשר מאמצי הנושה לפרוע את החובות כלפיו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל לא צלחו.

יתרון נוסף מבחינת הנושה הינה מניעת מצב של העדפת נושים, לפיו הזוכה בוחר לשלם לנושים אחרים על פניו. דבר זה אסור במסגרת הליך פשיטת הרגל, אך איננו אפשרי בתיקי ההוצאה לפועל, למעט במקרה של איחוד תיקים.

לפיכך, כאשר הנושה חושד כי החייב מבריח נכסים או מעדיף נושים, מוטב לו לפעול לגביית חובותיו באמצעות הליך פשיטת הרגל.

חסרונות ההליך מבחינת הנושה

החסרון העיקרי והמשמעותי ביותר מבחינת הנושה בהליכי פשיטת רגל מתבטא בכך שהוא לא יוכל לקבל את מלוא חובו מהחייב, בשל האפשרות הניתנת לחייב לקבל צו הפטר, במידה והחייב זכאי לכך.

במקרה כזה יאלץ הנושה להסתפק בפרעון רק של חלק מהחובות המגיעים לו.

בנוסף, במסגרת הליכי פשיטת רגל הנושה לא יוכל להפעיל כנגד חייב הליכים אגרסיביים יותר לגביית החוב כגון עיקולים ופקודות מאסר, אשר אפשריים על ידי הליכי ההוצאה לפועל.

כמה מילים לסיכום...

הליכי פשיטת הרגל אינם מתאים בהכרח לכל חייב שמסובך בחובות לנושים רבים, או לנושה שמצליח להמתמודד עם גביית חובות מהחייב כלפיו.

בכל מקרה רלוונטי יש לשקול את הייתרונות והחסרונות הקיימים לחייב או לנושה מבחינת הליך זה, וזאת בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה.

כמובן שלצורך קבלת החלטה מושכלת לגבי פתיחה בהליך פשיטת רגל יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי באמצעות עורך דין מנוסה בתחום. רק לאחר בחינת מכלול הנסיבות בכל מקרה לגופו ניתן לקבל החלטה לגבי ההמשך, בדרך לסגירת החובות ויציאה לדרך חדשה.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר ואישי!


תגיות בעמוד:  נושים ובעלי חוב
תאריך: 12/01/2020 16:34
 
close