לקוח מוגבל ולקוח מוגבל חמור בבנק - אמיתי ומה שניתן לעשות במקרים כאלה...
לקוח מוגבל ולקוח מוגבל חמור בבנק - אמיתי ומה ניתן לעשות?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (8) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 8 reviews

לקוח מוגבל ולקוח מוגבל חמור בבנק - מה עושים?

Hebrew

בכל יום אנו שומעים על יותר אנשים פרטיים, חברות ועסקים קטנים שנקלעו לחובות כספיים. עבור חלקם הגדול, המושג לקוח מוגבל בבנק אינו מושג זר.

מדוח המפקח על הבנקים בבנק ישראל מחודש ספטמבר 2012 עולה כי מספר הלקוחות המוגבלים בבנקים בישראל עומד על 268 אלף ומספר החשבונות המוגבלים לאותו מועד הוא 510 אלף. עוד עולה מהנתונים כי 98% מהלקוחות המוגבלים הם פרטיים (כולל עצמאים ועוסקים קטנים) ורק 2% הם חברות ותאגידים שונים.

אנו ממליצים לאדם שנקלע לקשיים כלכליים וחובות כספיים לפנות ולהתייעץ עם עורך דין עוד לפני שהשיקים מתחילים לחזור. במקרים רבים ובאמצעות אסטרטגיה נכונה ניתן בהחלט להמנע מהגעה למצב של הגבלה או הגבלה חמורה בבנק. כך, באמצעות פניה אל עורך דין וניהול מו"מ מול נושים ובעלי חוב ובכלל זאת מול הבנק, ניתן לעצור את כדור השלג ולהמנע ממצבי קיצון.

מתי ואיך מגיע מצב של הגבלה בבנק?

אחד מאמצעי התשלום הנפוצים, הם השיקים המונפקים על ידי המערכת הבנקאית. חברות, בעלי עסקים קטנים ואנשים פרטיים עושים שימוש קבוע ויום יומי באמצעי תשלום זה. עבור רכישת סחורות, שירותים ומוצרים מכל תחום אפשר גם לשלם בשיקים, שהם כמו מטבע העובר לסוחר. כדי שהשיק יכובד צריך שיהיה לו כיסוי בחשבון של מושך השיק.

במאות אלפי מקרים זה לא המצב. הפוך מכך. המצוקה הכלכלית מרוקנת חסכונות וחשבונות. מסגרת האשראי מוגבלת עד סגירתה הסופית. אין כסף מזומן אז עובדים עם שיקים. צריך להמשיך לחיות ולשרוד אז מפזרים שיקים. לעיתים הפיזור הוא פלילי מתוך כוונה להונות ובמרבית המקרים הוא מתוך מצוקה אמיתית והיעדר יכולת לממן צרכים בסיסיים.

השיק מופקד על ידי המוטב וחוזר. הבנק לא מכבד אותו כי אין כסף בחשבון. המוטב מכר סחורה ולא קיבל עליה תשלום. התופעה מתעצמת עם השנים והמשק נכנס לסחרור. בעלי עסקים פושטים את הרגל. ראשי ערים ומועצות מקומיות מתקשים לגבות את המיסים העירוניים.

הליכי הגבייה והטלת עיקולים באמצעות ההוצאה לפועל לא תמיד מניבים את התוצאה הראויה. פסקי דין של בתי הדין ובתי המשפט לענייני משפחה לא מבוצעים כלשונם. מזונות לא משולמים כפי שנפסק. אין מה לעקל ולגבות כדי לממש את הוראות החוק והפסיקה. כך מתחיל כאוס כלכלי.

"חוק שיקים ללא כיסוי" חוקק כבר בשנת 1981. החוק נועד  להגן על המוטבים שנפגעו ולהעניש את מי שמשלם בשיק ללא כיסוי. במהלך השנים נערכו בו תיקונים ותוספות בהתאם לנסיבות המשתנות. בנוסף לסנקציה הפלילית התלויה כנגד מי שמשלם בשיק ללא כיסוי, נקבע בחוק מעמד מיוחד לבעלי חשבונות שהשיקים שלהם לא מכובדים באופן שיטתי. החוק מכנה אותם לקוח מוגבל וקובע להם דרגות חומרה שונות בהתאם לנסיבות המשתנות.

כיצד זוכים בתואר לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור ומיוחד?

1. לקוח מוגבל, הוא מי שנתן 10 שקים או יותר שלא כובדו (סורבו, בלשון החוק) במשך 12 חודשים מאותו חשבון ובתנאי, שבין הסרוב הראשון לאחרון עברו לפחות 15 ימים.

2. לקוח מוגבל חמור, הוא זה שחשבון נוסף שלו הוגבל וגם אחד  שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל פעם שנייה תוך 3 שנים.

3. לקוח מוגבל מיוחד הוא זה שהוכרז על ידי בית המשפט כפושט רגל וגם מי שבית הדין הרבני נתן נגדו צו הגבלה בגין אי קיום פסק דין של גירושין.

הסנקציות נגד לקוחות מוגבלים

לקוח מוגבל חמורלקוח מוגבל בבנק

במקרה כזה כל חשבונותיו של האדם בכל הבנקים יוגבלו לרבות, החשבונות המשותפים לו ולאחרים, החשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה. השותפים לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר.

הגבלת החשבון תבוטל אם בעל החשבון המוגבל יבטל את ייפוי הכוח של הלקוח המוגבל חמור, באותו חשבון. לקוח מוגבל חמור וחשבונותיו יוגבלו לתקופה של שנתיים. אין הלקוח רשאי למשוך שיק על שום חשבון בנק המתנהל בישראל.

>>> הפורום לענייני פשיטת רגל <<<

לקוח מוגבל

לא יוכל למשוך שיקים בחשבון המוגבל אך כן יוכל מחשבונות אחרים. לחשבון מוגבל לא יונפקו פנקסי שיקים חדשים. שיק שנמשך על חשבון מוגבל לא יכובד כמובן על ידי הבנק. הלקוח עצמו יכול לפתוח חשבון חדש או להתמנות מיופה כוח בחשבון קיים ובתנאי שלא מושכים ממנו שיקים.

תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת. אפשר לבצע משיכות בכרטיס אשראי בתנאי שאין חריגות אשראי מהמסגרת המאושרת.

לקוח מוגבל מיוחד

תקופת ההגבלה תהיה כפי שקבעה רשות מוסמכת (הוצאה לפועל, בית משפט ובית דין רבני) אך לא תעלה על חמש שנים. אם לא קבעה הרשות המוסמכת תקופת הגבלה היא תהיה למשך שנה אחת. 

ניהול ובקרה של לקוחות וחשבונות מוגבלים בבנק

לקוח וחשבון שסווגו כמוגבלים, הבנק בו מתנהל החשבון, יודיע על כך לבעליו, למיופה הכוח, למורשה החתימה ולמפקח על הבנקים בבנק ישראל. באחריות המפקח על הבנקים להודיע לכל הבנקים על חשבון ולקוח מוגבלים רגילים וחמורים, בנוסף להודעה לבעל החשבון, למורשי החתימה ולמיופה הכוח.

הבקרה והפיקוח מתנהלים במדור מיוחד בבנק ישראל המרכז את כל המידע על הגבלת חשבונות ולקוחות, בגין החזרת שיקים ללא כיסוי.

המדור מרכז גם מידע על אזרחים וחברות שהוגבלו על ידי גופים נוספים מסיבות אחרות כמו:

•    הגבלה על ידי בתי משפט בהליכי פשיטת רגל.
•    הגבלה מכוח הליכי הוצאה לפועל, איחוד תיקים וגביית חובות.
•    הגבלה בגין גביית קנסות, אגרות וחובות לרשויות ממשלתיות ותאגידים נוספים.
•    מסרבי גט שהוגבלו על ידי בית הדין הרבני.  

אם בנק ישראל הבחין במהלך הבקרה השוטפת כי בעל חשבון או חשבון לא הוגבל על ידי הבנק הנוגע, רשאי המפקח על הבנקים לנקוט בפעולה הדרושה לביצוע אותה הגבלה.

רשימת החשבונות המוגבלים מפורסמת באתר בנק ישראל. מנוע החיפוש באתר מאפשר להקליד את מספר החשבון הנבדק כדי לדעת האם הוא מוגבל או לא. כאשר מדובר בלקוח מוגבל רגיל יתקבלו רק פרטי החשבון. אם ההגבלה חמורה יתפרסם באתר רק שמו של הלקוח המוגבל.

לקוח מוגבל בבנק? יש לך מה לעשות!

בתי המשפט מוצפים בבקשות של לקוחות לביטול ההגבלות על חשבון הבנק שלהם. המבקשים נתלים בדרך כלל בעילה טכנית הנוגעת למספר השיקים המסורבים, למועד ההגבלה, לטעות בדיווח וכדומה.

סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי קובע, כי  לבית משפט השלום מוקנית סמכות להורות על ביטול שיק מתוך אלו שסורבו. הלקוח המוגבל שואף להחלטה של בית המשפט לבטל שיק אחד מתוך ה-10 ההופכים אותו ואת החשבון למוגבל. במקרה של ביטול תוסר ההגבלה על החשבון עד שמניין השיקים המסורבים יעלה שוב ל–10.

עילת ביטול של שיק מסורב יכולה להיות רלבנטית במקרים הבאים:

  • הבנק סירב לפרוע את השיק בגלל טעות.
  • הבנק סירב מחמת עיקול שהוטל על החשבון ובנוסף השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן לפרוע אותו במשך 60 יום.
  • הבנק היה חייב לכבד את השיק כי היתה יתרה מספיקה לפירעונו.
  • ללקוח היה הסכם עם הבנק שהשיקים יפרעו עד להודעה אחרת ומעודכנת.

בפני בתי המשפט עומדת משימה לא פשוטה. עליהם לשקול את מכלול השיקולים הכלכליים, האישיים והמערכתיים לצד הוראות החוק, תום הלב ויחסי בנק לקוח,  בטרם יעתרו לבקשת הלקוחות שהוגבלו או ידחו עתירתם. 

לפי נתוני בנק ישראל, המצביעים על מגמת עלייה קבועה לאורך שנים במספר הלקוחות והחשבונות המוגבלים, אין אפילו מקום לאופטימיות זהירה. זה המצב.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!


תאריך: 24/01/2013 16:10
 
close