הכירו את המסלול המיוחד לגביית חוב מזונות בכל לשכות ההוצאה לפועל ברחבי ישראל...
גביית חוב מזונות באמצעות הליכי הוצאה לפועל במסלול מיוחד


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (12) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 12 reviews

גביית חוב מזונות בהוצאה לפועל - הרבה יותר יעיל!

Hebrew

חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 מאפשר למי שמבקש מזונות ילדים, לפנות בהליך גבייה מקוצר ופשוט, שתכליתו הוא לסייע למבקש המזונות, בין אם מדובר באישה ובין שמדובר בבן משפחה מדרגה ראשונה, בתהליך גביית חוב המזונות מהחייב.

מסלול זה נקרא מסלול המזונות המהיר, אשר החל כהוראת שעה אך לא מזמן הוארך עד תוקפו עד לשנת 2020. הוראות הדין בדבר המסלול המקוצר, מצויות בפרק א' 2 לחוק ההוצאה לפועל.

כאשר בני זוג נפרדים, עליהם להסדיר את כל נושא התשלומים וההוצאות בעבור צרכי ילדיהם.

ליחצי כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי!

במידה והאישה היא הנושאת העיקרית בנטל גידול הילדים, הרי שזכותה לקבל דמי מזונות מבעלה. חשוב לציין כי קיימת הפרדה בין מזונות ילדים לבין מזונות אישה.

חובת תשלום דמי מזונות עבור ילדים היא עד אשר ימלאו להם 18 שנים, אלא במידה ובפסק הדין נקבע אחרת. כאשר משלם המזונות מתנער מחובתו זו או מפגר בתשלומים, אזי ניתן יהיה לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל בגין חוב מזונות, בהוצאה לפועל.

חשוב לציין שבמידה ומופעל תיק שכזה, אזי גם הקצבאות של החייב מביטוח לאומי הינן מועדות לעיקול וכל עוד שלא הוסדר החוב, הוא יצבור ריבית בהתאם ולפי החוק.

על מנת לפשט ולהקל על הליך גביית המזונות נוצר כאמור ההליך המקוצר. אישה אשר אינה מקבלת מזונות כדין, תפנה כאמור להוצאה לפועל בבקשה לגביית חוב.

באפשרותה לפתוח בהליך רגיל או בהליך מקוצר על פי סעיף 20 ב' לחוק ההוצאה לפועל הקובע כי לשכת ההוצאה לפועל תמסור לזוכה הודעה על האפשרות להעביר את התיק למסלול מזונות וכן מידע על התנהלות ההליך במסלול מזונות ובמסלול רגיל. היה הזוכה מיוצג, תימסר הודעה בעניין גם לבא כוחו.

להבדיל מביצוע פסקי דין אחרים בהוצאה לפועל, אשר ניתנים להגשה ולביצוע גם לאחר חלוף הזמן הקבוע בפסק הדין, פסק דין של מזונות ניתן להגיש באופן מיידי ובלא צורך להמתין.

המסלול המקוצר כאמור, נועד להקל, לייעל ולזרז את הליכי גביית המזונות ומי שרשאי להגיש בקשה לביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל, הוא מבקש המזונות או הביטוח הלאומי.

את הליכי הגבייה יבצע רשם ההוצאה לפועל, כאשר החוק קובע מדרג צעדים. כצעד ראשון פקיד ההוצאה לפועל ינסה ליצור קשר טלפוני עם החייב.

בשלב זה, הפקיד ינסה לגבות את החוב בדרכי שלום ואף יבקש לסייע לחייב בפריסת תשלומים וזאת בכדי לסיים את ההליך בזריזות עד לתשלום החוב.

ככל שניסיון זה לא יצלח, אזי תישלח אזהרה לחייב המזונות ובמידה והחייב ממשיך ומתמהמה אזי תועבר התראה בגין אי תשלום, זאת בטרם ינקטו הליכי גבייה מבצעיים.

משלא הוסדר או שולם החוב ינקוט רשם ההוצאה לפועל בהליכי גבייה. ראשית תעוקל משכורתו של החייב כמו גם כספים נוספים המגיעים לחייב כדין.

במידה ופעולה זו של עיקול לא סייעה לפעולת הגביה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לנקוט בהליכים דרסטיים יותר, כגון עיקול כלי רכב, עיקול מיטלטלין, עיקול רכוש המצוי אצל צד שלישי ואף להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ.

מרגע שהתקבלה האזהרה בדואר רשום, לרשותו של החייב יעמדו כ-21 ימים לשלם את החוב, להגיש בקשה לסעד זמני כנגדו או לטעון טענת פרעתי.

החייב יובא בפני ראש ההוצאה לפועל ובזמן זה יוכל לומר את דברו. עם חלוף המועד ובמידה והחייב התחמק ולא נקט בצעדים המקובלים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להוציא פקודת מאסר.

זה המקום לציין כי כיום לא ניתן להטיל עונש מאסר בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל וסנקציה קיצונית זו הינה שמורה אך ורק כשמדובר בהליכי גביית חוב בגין אי תשלום מזונות.

אף על פי כן, רשם ההוצאה לפועל לא יטיל צו מאסר בקלות, אלא רק לאחר מסירת התראה ואזהרה ובמידה ולמד, כי מדובר בחייב המתחמק מתשלום חוב. מאסרו של חייב ימשך עד לתקופה של שלושים ימים ובמקרים חריגים אף לתקופה של עד שלושה חודשים.

מתי המוסד לביטוח לאומי פותח תיק הוצאה לפועל?

לאישה אשר אינה מקבלת דמי מזונות מבן זוגה לשעבר, קיימת האפשרות לפנות אל המוסד לביטוח הלאומי על מנת שהלה יהיה הנושה, בביצוע דרישת תשלומי המזונות.

האפשרות לקבל דמי מזונות מהביטוח הלאומי תלויה במספר קריטריונים כמו מבחני הכנסה, מספר הילדים ועוד. בנסיבות בהן הביטוח הלאומי ישא בנטל המזונות עבור אדם מסוים ויתבע את החייב בדמי מזונות, הרי שאז הוא נכנס בנעליו, במקרים כאלה החוק מחייב את המוסד לביטוח לאומי לפתוח תיק במסלול המקוצר, זאת להבדיל מזוכה פרטית.

קיימת האפשרות לדרוש מן המוסד לביטוח לאומי דמי מזונות באופן רטרואקטיבי, אך חשוב לציין שמדובר בתקופה מוגבלת בלבד.

אינך מקבלת מזונות? המסלול המקוצר מיטיב עמך!

המסלול המקוצר מיטיב רבות עם אישה שאינה מקבלת מזונות. ראשית, המסלול המקוצר חוסך את הטרטור, בזבוז הזמן ואת הצורך בבירוקרטיה, שכן מי שמבצע את פעולות הגביה הוא רשם ההוצאה לפועל בעצמו.

בנוסף המסלול המקוצר חוסך בהוצאות, משום שהמבקשת אינה צריכה לשכור את שרותיו של עורך דין כדי שיבצע בשמה את הליכי הגבייה ולכן אין עליה לשאת בשכר טרחת עורך דין.

בנוסף האגרה בהליך המקוצר הינה זולה ואין צורך בתשלום מספר אגרות שונות בגין כל נקיטת פעולה בהליך. במסלול המקוצר משולמת פעם בשנה אגרה אחת בלבד, זאת להבדיל מהמסלול הרגיל שבו יש לשלם אגרה נפרדת בגין כל הליך גבייה.

הליכי הגבייה במסלול המקוצר יפסקו רק בהתקיים שני תנאים לא מצטברים וזאת כאשר רשם ההוצאה לפועל, מצא בהחלטה מנומקת כי הליך הגבייה במסלול המקוצר לא מתאים בנסיבות.

דוגמא לכך, היא במקרים בהם לחייב יש תיקים רבים אשר אוחדו בהוצאה לפועל וכמו כן תיפסק הגבייה במסלול המקוצר אם המבקש יבקש להעביר את ההליך למסלול הרגיל.

בעבר, לפני שתוקן חוק ההוצאה לפועל, גביית חוב המזונות הייתה משימה קשה ומתישה יותר, הן מבחינה בירוקרטית, הן מבחינת פונקציית הזמן והן מבחינת עלויות.

ראשית זוכה במזונות נאלצה להיעזר בשירותיו של עורך דין, דבר אשר הגדיל את ההוצאות ומנע מנשים רבות, אשר לא היה באפשרותם לשלם שכר טרחת עורך דין, לממש את זכותן ולגבות את חוב המזונות.

להבדיל מהמצב כיום בו ההוצאה לפועל בעצם נכנסת לנעליה של הזוכה ובכך מצטמצמות העלויות ואף התהליך הברוקרטי מתקצר. מאז תיקונו של החוק, מתקיימים הליכים רבים מצד ההוצאה לפועל, אשר תכליתם היא לייעל את הגבייה ולסייע לאזרח, הן לזוכה והן לחייב.

הפרוצדורה לפתיחת תיק הוצל"פ לגביית חוב מזונות

המבקשים מזונות, המעוניינים לפתוח תיק במסלול המהיר בהוצאה לפועל, יגישו בקשה בלשכת הוצאה לפועל. יחד עם זאת, לא בכל לשכות ההוצאה לפועל ישנו מסלול מזונות, כך שלאחר הגשת הבקשה, יועבר התיק ללשכה שבה קיים מסלול שכזה תוך התחשבות באזור מגוריו של הזוכה.

המבקש יפרט בבקשה את כל הפרטים הידועים לו על בעל החוב, החל מכתובתו, מספר תעודת הזהות שלו, מיקום עבודתו, הכנסות משוערות וכיוצא בזה. לבקשה יצורפו הטפסים 804 וטופס 807  שהם דף קרן מזונות וטופס בקשה לביצוע פסק דין למזונות.

בנוסף יצורף גם פסק הדין המקורי או פסק דין הנאמן למקור הנושא את חתימת מזכיר בית המשפט הרלוונטי. יש לצרף גם צילום תעודת זהות הכולל את הספח המפרט את שמות הילדים ואת מספרי הזהות שלהם.

עוד יצורפו לבקשה, כתב התחייבות הנוגע לניהול ההליך במסלול המזונות המקוצר ושאלון הממולא על ידי מבקש המזונות, במידה ויש תצהיר על קבלת מזונות מהביטוח הלאומי ופרטי חשבון הבנק, של המבקשת, אליו יועברו התשלומים. מבקש המזונות, יפרט בבקשה את סך כל התגמולים אשר קיבל מהחייב עד להגשת בקשה זו.

חובת הדיווח על קבלת התשלומים אשר נערכו מחוץ להוצאה לפועל חלה לכל אורך ההליך והיא מוטלת גם על החייב וגם על מבקש המזונות.

אדם פרטי, חייב בתשלום אגרה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל, האגרה עומדת כיום על סך של 23 ₪ לצורך פתיחת התיק ועוד 64 ₪ לשם ניהול התיק. בגין כל שנה בה תיק המזונות מתנהל בהוצאה לפועל, יש לשלם אגרה בסך 60 ₪.

הגנות לחייב בהוצאה לפועל במסלול המקוצר

לחייב במסלול המזונות קיימות מספר הגנות, ראשית, הוא רשאי להעלות טענת פרעתי, כלומר לטעון בפני רשם ההוצאה לפועל כי הוא שילם את חוב המזונות.

להבדיל מההליך הרגיל אשר בו רשם ההוצאה לפועל לא חייב לעכב את ההליכים, במסלול המזונות המקוצר הרשם מחויב לעכב את ההליכים עד להכרעה בטענה. יחד עם זאת, החובה לעכב את ההליכים תחול רק כאשר הכספים שולמו במסגרת ההוצאה לפועל ולאחר פתיחת התיק.

בנוסף, החייב רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל, להפנות את התיק לבית המשפט לענייני משפחה וזאת כאשר גובה המזונות גבוה מידי או במצב בו השתנו הנסיבות ברמה המצדיקה את שינוי גובה המזונות.

בנוסף, חייב מזונות רשאי לערער על החלטות רשם ההוצאה לפועל בכל הנוגע להטלות סנקציות. במצבים שבהם מדובר בצו עיכוב יציאה מן הארץ או מתן צו מאסר, רשאי החייב לערער בזכות לבית המשפט לענייני משפחה, בתוך 15 ימים. בגין סנקציות אחרות יוכל החייב לערער ברשות.

ניתן אף לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לעיין מחדש בהחלטתו בנסיבות מסוימות, כמו לדוגמא כאשר מתבצע שינוי בזמני התשלום.

קראו בהרחבה: האם ניתן לפטור פושט רגל מערבות לחוב מזונות?

דוגמאות מפסקי דין ודיון בתיקי הוצאה לפועל

במקרה שנדון בחיפה, ביקש אב חייב, לבטל עיקול מקרקעין שהוטל עליו במסגרת תיק המזונות. טענתו העיקרית הייתה כי אין לו כל חוב שכן הוא משלם את חובות מזונותיו כדין.

רשם ההוצאה לפועל דחה את בקשתו. אף על פי כן, בערר על החלטת רשם ההוצאה לפועל נקבע, כי על אף שלא קיימת יתרת חוב מטעם החייב במזונות, עדיין יש להטיל עיקול על המקרקעין של החייב, זאת משום שעל אף שזכותו של החייב לקניין היא זכות חשובה, עדיין יש לאזן בינה לבין זכותם של ילדיו ליהנות מדמי מזונות ומחיי רווחה תקינים (ע"ר חיפה 11066-04-11).

בתיק הוצאה לפועל ת"א 100663343 היו חלוקים הצדדים על קיזוזים הנוגעים לחוב המזונות. יש לציין כי היו מחלוקות נוספות שאינן לענייננו, אך החשוב הוא כי החייב טען כי יש לקזז את חוב המזונות, מהוצאות החתונה בהן הזוכה האם, הייתה צריכה לשאת. במילים אחרות, טען החייב טענת פרעתי.

רשמת ההוצאה לפועל קיבלה את טענתו החלקית והורתה על קיזוז חוב המזונות עם גובה ההשתתפות של הזוכה.

במקרה שנדון בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים במסגרת מסלול המזונות, הוטל על חייב במזונות המתגורר בארצות הברית, צו עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב במזונות.

הלה פנה לרשם ההוצאה לפעול על מנת לבטל את הצו. נקבע כי הצו יבוטל רק בכפוף להפקדה של 30,000 ₪ להבטחת המשך חובותיו העתידיים זאת כמובן בנוסף לתשלום בגין החוב המקורי. פסק הדין מראה כי בענייני מזונות, רשמי ההוצאה לפועל יקפידו תוך שמירה מלאה על זכויות הנהנים מהמזונות (הוצאה לפועל ירושלים 301425991 ר.ד. נגד המל"ל).

בתיק הוצל"פ בלשכת ההוצאה לפועל בנתניה (1600096125) טען החייב במזונות טענת פרעתי. לטענתו, הוא שילם לזוכה גרושתו, סך של 6000 ₪ אותם יש לקזז מחוב המזונות.

מנגד, הזוכה טענה כי מדובר בסכום אשר שולם במסגרת הסכם רכוש מקביל שיש להם, שאינו נוגע למזונות. טענתו של החייב נדחתה. זאת מאחר והוא לא עמד בנטל שלו להוכיח את הקיזוז ובנוסף הוא לא הוכיח את הסכמתה של הזוכה לקיזוז.

עוד בנושא: גביית חוב מזונות מחייב שהנו חדל פירעון ובהתאם לחוק חדלות פירעון

לשיחה אישית עם עורך דין לגבי גביית חוב מזונות חייגי: 072-334-1001


תאריך: 15/11/2020 16:57
 
close