הכירו את הדרכים החוקיות שעומדות בפני חייבי כספים לצורך מחיקת החובות...
מחיקת חובות בדרכים חוקיות - אלה האפשרויות למחוק את החוב שלך!


מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (15) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 15 reviews

איך אפשר למחוק חובות כספיים?

Hebrew

מחיקת חובות כספיים פירושה מחיקת יתרת החובות שטרם נפרעו על ידי החייב, במטרה לאפשר לו לפתוח דף כלכלי חדש בחייו. בשפה המשפטית מקובל לכנות הליך זה בשם הפטר.

ניתן להגיע להליך מחיקת חובות באמצעות משא ומתן עם הנושים או בחסות החוק, במסגרת הליכי פשיטת רגל או במסגרת הוצאה לפועל. כמובן שתמיד רצוי לנהל משא ומתן מול נושים באמצעות עורך דין מנוסה בתחום.

כאשר מדובר במחיקת חובות כספיים באמצעות מו"מ עם הנושה, לרוב מדובר במשא ומתן שמתנהל במטרה להגיע להסדר פשרה כלשהו מול הבנק, שכולל פירעון בתשלומים של חלק מסויים מהחובות, בתמורה למחיקת יתרת החובות במידה והחייב עמד בהסדר במלואו ובמועדו.

מטבע הדברים, הסדר פשרה כזה תלוי כמובן ברצונו הטוב של הבנק, כך שלא ניתן לכפות הסדר כזה עליו.

הבנק, מצידו, יטה להסכים להסדר כזה במידה והוא יגיע למסקנה כי המדובר באפשרות הטובה ביותר מבחינתו לפירעון ולו של חלק מהחובות כלפיו.

כלומר, מדובר בנסיבות בהן עדיף לבנק לקבל מהחייב, באופן מוסכם ולו רק חלק מסכום החוב, מאשר להמשיך בהליכי גבייה שכרוכים בעלויות לא מבוטלות ושספק רב אם הם יביאו לתוצאה טובה יותר, אם בכלל.

נסיבות כאלו מתרחשות, למשל, כאשר לחייב אין כל נכסים שניתן למשכן או לעקל לטובת הבנק ו/או אין לו ערבים שיסכימו לחתום על ערבויות לשם הבטחת החזר החוב. או כאשר מדובר בחוב ישן, ולרבות חוב שרובו ככולו מורכב מריביות פיגורים וכדומה.

כאשר מדובר במחיקת חובות בחסות החוק, במסגרת הליכי פש"ר או הוצל"פ המצב לרוב הרבה יותר מורכב. הסיבה לכך הנה שבמקרים אלו יש לעמוד בתנאים הקבועים בחוק לקבלת צו ההפטר מטעם בית המשפט המחוזי - במידה והמדובר בהליכי פשיטת רגל או מטעם רשם ההוצל"פ - במידה והמדובר בהליכי הוצל"פ.

עוד יש לזכור כי צו ההפטר בהליכי פש"ר או הוצל"פ, איננו מוחק את כל יתרת חובותיו של החייב, הואיל והוא איננו חל על חובות שאינם ברי הפטר וכן על חובות שאינם ברי תביעה בפש"ר.

חובות שאינם ברי הפטר כוללים חוב למדינה בגין קנס או בגין התחייבות למניעת עבירה, חוב שנוצר במרמה וכן חוב מזונות, אם כי בכפוף לחריג שנקבע לגביו.

חובות שאינם ברי תביעה בפשיטת רגל כוללים חובות שנוצרו לאחר מתן צו הכינוס, חוב בגין תביעת נזיקין לתשלום סכום שאיננו קצוב שאיננו נובע מחוזה או מהבטחה, וכן חוב מזונות שזמן פרעונו חל לאחר מתן צו הכינוס, שהינו ממילא גם חוב שאינו בר הפטר כאמור לעיל.

תנאים למחיקת חוב בהליך פשיטת רגל

צו ההפטר במסגרת הליכי פשיטת הרגל ינתן כאשר בית המשפט המחוזי, אשר דן בתיק הפש"ר של החייב, יגיע למסקנה הכפולה לפיה:

  • לחייב אין עוד נכסים מהם ניתן להיפרע
  • החייב פעל בתום לב וזאת הן לפני הליכי הפש"ר - בעת יצירת החובות שלו, והן במהלך הליכי הפש"ר שלו - בכל הקשור למאמציו להסדיר את חובותיו, ולקיים את כל שנדרש ממנו לאורך כל ההליכים.

לחילופין, בית המשפט יכול להורות על מתן צו ההפטר גם במידה והוא הגיע למסקנה לפיה אין עוד תועלת בהמשך ניהול הליכי הפש"ר, כאמור בסעיפים 18ה(3) או 76א(א) לפקודת פשיטת הרגל.

קראו בהרחבה: על שיקולי בית המשפט במתן הפטר בהליך פשיטת הרגל

תנאים למחיקת חוב בהליכי הוצאה לפועל

האפשרות לקבלת צו הפטר לחייב בהוצאה לפועל עוגנה לראשונה בחוק במסגרת תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל. חשוב לזכור שנכון לעכשיו המדובר בהוראת שעה בלבד, אשר אמורה לחול במשך שלוש שנים בלבד, בין 6.9.2015 ל-6.9.2018, אלא אם כן היא תוארך גם לאחר מכן, או אולי אף תהפוך להוראה קבועה.  

לשם קבלת צו הפטר בהליכי הוצאה לפועל, יש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים אשר מפורטים בסעיף 69י3(א) לחוק ההוצל"פ, כדלקמן:  

1. החייב היה חייב מוגבל באמצעים במשך לפחות ארבע השנים האחרונות טרם הגשת בקשת ההפטר.

2. סך חובותיו של החייב, הן בהוצאה לפועל והן מחוץ להוצאה לפועל, לרבות חובות שאינם ברי-הפטר, אינו עולה על סך של 800,000 ש"ח.

3. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, למימוש, או למכירה למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה.

4. החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו לפי סעיף 69ז לחוק ההוצל"פ, בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר. יחד עם זאת, על פי סעיף 69י3(ב) לחוק, ניתן לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים כאמור לעיל, וזאת במידה ורשם ההוצל"פ שוכנע שהחייב לא עמד בצו כאמור בשל הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות שיירשמו.

5. אין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגבי החייב ולא מתנהל נגדו הליך או לא הוכרע לגביו במסגרת הליך שהתנהל בעניינו.

6. במהלך 5 השנים שלפני בקשת ההפטר, לא ניתן לגבי החייב צו כינוס, צו פשיטת רגל או צו הפטר.

עם הגשת הבקשה לקבלת צו הפטר על ידי חייב בתיקי הוצאה לפועל, הרשם בלשכת ההוצל"פ יבדוק האם החייב אכן עומד בתנאי הסף לקבלת צו ההפטר. במידה והתשובה לכך תהיה חיובית, יפתח לחייב תיק במסלול הפטר ותפורסם על כך הודעה ברשומות ובעיתונות או באינטרנט תוך 30 יום ממועד פתיחת התיק.

לאחר מכן תישלח הודעה אישית בדבר פתיחת תיק ההפטר לכל נושי החייב שצויינו בבקשת החייב, על מנת לאפשר להם להגיש התנגדות לבקשה, במידה ולדעתם קיימת מניעה לתת לחייב הפטר מסיבות שונות המנויות בפקודת פשיטת הרגל, או שההפטר יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בהם.

רשם ההוצאה לפועל יקיים דיון בהתנגדויות הללו אם וככל שהן תוגשנה. בסוף הדיון, עליו להחליט האם לתת לחייב צו הפטר. צו כזה יפטור את החייב מכל יתרת חובותיו בדומה לצו ההפטר שניתן בהליכי פש"ר, וזאת כאמור בסעיף 69י15 לחוק ההוצל"פ.

כפי שהבנת מהסקירה הנ"ל, קיימות כמה וכמה דרכים למחיקת חובות כספיים במסגרת החוק או במסגרת משא ומתן ישיר בין החייב ועורך דינו לבין הנושים.

בכל מקרה, על מנת לבחון את האפשרויות העומדות בפניך - מומלץ לפנות להתייעצו פרטנית מול עורך דין, שיבחן את כלל החובות שלך וזהות הנושים, כך שניתן יהיה לקבל החלטה מושכלת וראויה לפני נקיטת צעדים כלשהם.

רוצה לבדוק את האפשרות למחוק את החוב שלך? חייג/י אלינו: 072-334-1001


תאריך: 19/11/2017 11:37
 
close