הכירו את הדרכים החוקיות שעומדות בפני חייבי כספים לצורך מחיקת החובות...
מחיקת חובות בדרכים חוקיות - אלה האפשרויות למחוק את החוב שלך!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (18) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 18 reviews

איך אפשר למחוק חובות כספיים?

Hebrew

מחיקת חובות כספיים פירושה מחיקת יתרת החובות שטרם נפרעו על ידי החייב, במטרה לאפשר לו לפתוח דף כלכלי חדש בחייו. בשפה המשפטית מקובל לכנות הליך זה בשם הפטר.

ניתן להגיע להליך מחיקת חובות באמצעות משא ומתן עם הנושים או בחסות החוק, במסגרת הליכי פשיטת רגל או במסגרת הוצאה לפועל. כמובן שתמיד רצוי לנהל משא ומתן מול נושים באמצעות עורך דין מנוסה בתחום.

כאשר מדובר במחיקת חובות כספיים באמצעות מו"מ עם הנושה, לרוב מדובר במשא ומתן שמתנהל במטרה להגיע להסדר פשרה כלשהו מול הבנק, שכולל פירעון בתשלומים של חלק מסויים מהחובות, בתמורה למחיקת יתרת החובות במידה והחייב עמד בהסדר במלואו ובמועדו.

מטבע הדברים, הסדר פשרה כזה תלוי כמובן ברצונו הטוב של הבנק, כך שלא ניתן לכפות הסדר כזה עליו.

הבנק, מצידו, יטה להסכים להסדר כזה במידה והוא יגיע למסקנה כי המדובר באפשרות הטובה ביותר מבחינתו לפירעון ולו של חלק מהחובות כלפיו.

כלומר, מדובר בנסיבות בהן עדיף לבנק לקבל מהחייב, באופן מוסכם ולו רק חלק מסכום החוב, מאשר להמשיך בהליכי גבייה שכרוכים בעלויות לא מבוטלות ושספק רב אם הם יביאו לתוצאה טובה יותר, אם בכלל.

נסיבות כאלו מתרחשות, למשל, כאשר לחייב אין כל נכסים שניתן למשכן או לעקל לטובת הבנק ו/או אין לו ערבים שיסכימו לחתום על ערבויות לשם הבטחת החזר החוב. או כאשר מדובר בחוב ישן, ולרבות חוב שרובו ככולו מורכב מריביות פיגורים וכדומה.

כאשר מדובר במחיקת חובות בחסות החוק, במסגרת הליכי פש"ר או הוצל"פ המצב לרוב הרבה יותר מורכב. הסיבה לכך הנה שבמקרים אלו יש לעמוד בתנאים הקבועים בחוק לקבלת צו ההפטר מטעם בית המשפט המחוזי - במידה והמדובר בהליכי פשיטת רגל או מטעם רשם ההוצל"פ - במידה והמדובר בהליכי הוצל"פ.

עוד יש לזכור כי צו ההפטר בהליכי פש"ר או הוצל"פ, איננו מוחק את כל יתרת חובותיו של החייב, הואיל והוא איננו חל על חובות שאינם ברי הפטר וכן על חובות שאינם ברי תביעה בפש"ר.

חובות שאינם ברי הפטר כוללים חוב למדינה בגין קנס או בגין התחייבות למניעת עבירה, חוב שנוצר במרמה וכן חוב מזונות, אם כי בכפוף לחריג שנקבע לגביו.

חובות שאינם ברי תביעה בפשיטת רגל כוללים חובות שנוצרו לאחר מתן צו הכינוס, חוב בגין תביעת נזיקין לתשלום סכום שאיננו קצוב שאיננו נובע מחוזה או מהבטחה, וכן חוב מזונות שזמן פרעונו חל לאחר מתן צו הכינוס, שהינו ממילא גם חוב שאינו בר הפטר כאמור לעיל.

תנאים למחיקת חוב בהליך פשיטת רגל

צו ההפטר במסגרת הליכי פשיטת הרגל ינתן כאשר בית המשפט המחוזי, אשר דן בתיק הפש"ר של החייב, יגיע למסקנה הכפולה לפיה:

  • לחייב אין עוד נכסים מהם ניתן להיפרע
  • החייב פעל בתום לב וזאת הן לפני הליכי הפש"ר - בעת יצירת החובות שלו, והן במהלך הליכי הפש"ר שלו - בכל הקשור למאמציו להסדיר את חובותיו, ולקיים את כל שנדרש ממנו לאורך כל ההליכים.

לחילופין, בית המשפט יכול להורות על מתן צו ההפטר גם במידה והוא הגיע למסקנה לפיה אין עוד תועלת בהמשך ניהול הליכי הפש"ר, כאמור בסעיפים 18ה(3) או 76א(א) לפקודת פשיטת הרגל.

קראו בהרחבה: על שיקולי בית המשפט במתן הפטר בהליך פשיטת הרגל

תנאים למחיקת חוב בהליכי הוצאה לפועל

האפשרות לקבלת צו הפטר לחייב בהוצאה לפועל עוגנה לראשונה בחוק במסגרת תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל. חשוב לזכור שנכון לעכשיו המדובר בהוראת שעה בלבד, אשר אמורה לחול במשך שלוש שנים בלבד, בין 6.9.2015 ל-6.9.2018, אלא אם כן היא תוארך גם לאחר מכן, או אולי אף תהפוך להוראה קבועה.  

לשם קבלת צו הפטר בהליכי הוצאה לפועל, יש לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים אשר מפורטים בסעיף 69י3(א) לחוק ההוצל"פ, כדלקמן:  

1. החייב היה חייב מוגבל באמצעים במשך לפחות ארבע השנים האחרונות טרם הגשת בקשת ההפטר.

2. סך חובותיו של החייב, הן בהוצאה לפועל והן מחוץ להוצאה לפועל, לרבות חובות שאינם ברי-הפטר, אינו עולה על סך של 800,000 ש"ח.

3. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, למימוש, או למכירה למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה.

4. החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו לפי סעיף 69ז לחוק ההוצל"פ, בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר. יחד עם זאת, על פי סעיף 69י3(ב) לחוק, ניתן לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים כאמור לעיל, וזאת במידה ורשם ההוצל"פ שוכנע שהחייב לא עמד בצו כאמור בשל הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות שיירשמו.

5. אין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגבי החייב ולא מתנהל נגדו הליך או לא הוכרע לגביו במסגרת הליך שהתנהל בעניינו.

6. במהלך 5 השנים שלפני בקשת ההפטר, לא ניתן לגבי החייב צו כינוס, צו פשיטת רגל או צו הפטר.

עם הגשת הבקשה לקבלת צו הפטר על ידי חייב בתיקי הוצאה לפועל, הרשם בלשכת ההוצל"פ יבדוק האם החייב אכן עומד בתנאי הסף לקבלת צו ההפטר. במידה והתשובה לכך תהיה חיובית, יפתח לחייב תיק במסלול הפטר ותפורסם על כך הודעה ברשומות ובעיתונות או באינטרנט תוך 30 יום ממועד פתיחת התיק.

לאחר מכן תישלח הודעה אישית בדבר פתיחת תיק ההפטר לכל נושי החייב שצויינו בבקשת החייב, על מנת לאפשר להם להגיש התנגדות לבקשה, במידה ולדעתם קיימת מניעה לתת לחייב הפטר מסיבות שונות המנויות בפקודת פשיטת הרגל, או שההפטר יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בהם.

רשם ההוצאה לפועל יקיים דיון בהתנגדויות הללו אם וככל שהן תוגשנה. בסוף הדיון, עליו להחליט האם לתת לחייב צו הפטר. צו כזה יפטור את החייב מכל יתרת חובותיו בדומה לצו ההפטר שניתן בהליכי פש"ר, וזאת כאמור בסעיף 69י15 לחוק ההוצל"פ.

כפי שהבנת מהסקירה הנ"ל, קיימות כמה וכמה דרכים למחיקת חובות כספיים במסגרת החוק או במסגרת משא ומתן ישיר בין החייב ועורך דינו לבין הנושים.

בכל מקרה, על מנת לבחון את האפשרויות העומדות בפניך - מומלץ לפנות להתייעצו פרטנית מול עורך דין, שיבחן את כלל החובות שלך וזהות הנושים, כך שניתן יהיה לקבל החלטה מושכלת וראויה לפני נקיטת צעדים כלשהם.

תשובות לשאלות נפוצות לגבי האפשרות למחוק חובות

לאורך השנים טיפלו עורכי הדין שלנו באלפי מקרים של מחיקת חובות כספיים, כאשר בכל מקרה לגופו אנו עושים ככל שניתן על מנת להקל על החייב ולא להעמיס עליו בהליכים מיותרים.

לפניך תשובות מפורטות לשאלות בנושאים שמעניינים רבים מבין הפונים אלינו לצורך בדיקת האפשרות למחיקת החובות הסדרתם.האם אפשר לעכב הליכים משפטיים בעת הניסיונות לטפל בחובות?

בהחלט.

ניתן לעכב הליכים משפטיים באמצעות פניה אל בית המשפט בו מתנהלים ההליכים כנגדך, כאשר אם המדובר על כמה הליכים שונים יש לפנות ולהגיש בקשה מתאימה בכל תיק בנפרד.

אם החובות הנם במסגרת תיקים הוצאה לפועל ניתן לפעול במסלול של איחוד תיקים ואם המדובר על הליך פשיטת רגל, עיכוב התיקים ינתן בכפוף למתן צו כינוס כפי שקבוע בהוראות החוק.

האם כל מי שעושה מחיקת חובות מוכרז כפושט רגל?

ממש לא.

אחת הנקודות הבסיסיות והחשובות ביותר עבור החייב, בדרך למציאת הפתרון האידיאלי למחיקת חובותיו הנה בחירת המסלול הטוב ביותר להסדרת החובות, תוך ניסיון כנה ואמיתי להימנע מהליכי פשיטת רגל בכל מקרה שהמצב אפשרי.

עורכי דין רבים נוטים להמליץ מהיר על הליכי פשיטת רגל מתוך נקודת מבט צרה על רווח כלכלי עסיק שלהם ולא בהתאם לטובת החייב. בכל אותם מקרים רבים שבהם החובות הכספיים של החייב אינם גבוהים מדי והחייב מסוגל לשלם ולו חלק מחובו באמצעות פריסת תשלומים, קיימת עדיפות למציאת פתרון ומחיקת החובות במשא ומתן ישיר מול הנושים, שאז ממש אין צורך להכריז את החייב כפושט רגל.

האם אפשר למחוק את החובות מול נושים שונים בדרכים שונות?

בהחלט כן ולעיתים אין הרבה ברירה.

כפי שציינו, הדרך הטובה ביותר למחיקת החוב שלך הנה בניהול משא ומתן מול כל אחד ואחד מהנושים, באמצעות עורך דין מיומן ומנוסה בתחום. בהגעה לפשרה והסדר חובות מול כל נושה ספציפי תאפשר להמנע מהגבלות והליכים משפטיים יקרים ותקצר את הדרך למחיקת כלל החובות שלך.

מצד שני, יכול בהחלט להיות מצב שניתן יהיה להגיע להסדר עם כמה נושים, בעוד שנושה אחר או כמה אחרים, לא ישכילו ויסכימו להגיע להסדר, שאז יכול בהחלט להיות שההליכים יעברו לבית המשפט ולהליכי הוצאה לפועל, שגם אז ניתן כמובן להתמודד מול הנושים.

בגדול, אם שוכרים את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום, הוא אמור לדעת לנתב את החייב להסדר יעיל וכדאי למחיקת חובותיו, תוך שהנושים כולם מבינים כי זאת תהיה עבורם הדרך הנכונה ביותר.

למה שהבנק יסכים למחוק לי חוב כספי? איזה אינטרס יש לו?

הבנק שלך, כמו כל בנק אחר, הוא עסק כלכלי ומחלקת האשראי בבנק יודעת לשקול שיקולים כלכליים ולתכנן את צעדיה מול כל אחד מלקוחותיה, ולפי שיקולים מקצועיים רבים שמטרתם למקסם את הרווחים של הבנק בסוף כל רבעון.

חייבים רבים נוטים [בצדק] לראות את החוב שלהם כ"סוף העולם" וסבורים בטעות שהבנק לא יוותר על שקל מהחוב כלפיו, רק שזה רחוק מלהיות המצב בפועל. נוכל לספר מניסיון של עשרות שנות פעילות לטובת מחיקת חובת של חייבים מול הבנקים השונים, שכמעט בכל מקרה ניתן להקטין בפועל את החוב לבנק באופן משמעותי ביותר, תוך ניהול משא ומתן מול הגורמים המתאימים.

קרא עוד על איך מגיעים להסדר חוב מול הבנק

על מה צריך להקפיד בעת מחיקת החובות?

שאלה חשובה והתשובה אינה ברורה מאליה.

בכל מקרה של הסדרים מול נושים, בין אם באמצעות עורך הדין שלך וניהול מו"מ ובין אם באמצעות הסדרת החוב בהוצאה לפועל לפועל או בהליך פשיטת רגל, חשוב להקפיד על כמה נקודות עיקריות, שיבטיחו לך שקט נפשי.

יש להקפיד על ניסוח חוזה מדוייק מול כל נושה, כזה שיסגור ויסלק את כל המחלוקות הכספיות והמשפטיות בין החייב לנושה, ובמקביל יתן את הדעת ויסדיר את ענייניהם של הערבים לחובות שלך. כמו כן, חשוב לסגור את ההליכים המשפטיים והליכי ההוצאה לפועל. בהמשך חשוב להקפיד להסיר את ההגבלות והעיקולים שהוטלו עליך.

נקודה חשובה נוספת שאסור להקל בה את הדעת כוללת טיפול ראוי בנושא דירוג האשראי והרקורד הפיננסי של החייב, כמו גם בנתונים שנאגרו בחברות כמו BDI וחברות דומות אחרות.

אני רוצה למחוק את החובות שלי, איך הכי נכון לעשות את זה?

ישנן 3 דרכים עיקריות לפתרון בעיית החובות ויציאה לדרך חדשה, כאשר בכל מקרה צריך לבחון איזו דרך הכי נכונה במקרה של כל חייב בנפרד.

המסלול הראשון והיעיל ביותר, כל עוד הוא אפשרי, הנו הסדר חובות ישירות מול הנושים, באמצעות משא ומתן מול כל אחד ואחד מהם. חשוב לדעת כי ניתן לנהל מו"מ ולהגיע להסדר חובות מול בנקים, מול רשויות המס, ספקים, נושים עסקיים ופרטיים ולמעשה מול כל בעל חוב.

המסלול השני הנו התנהלות מול לשכת ההוצאה לפועל, כאשר גם במסגרת זאת ניתן לפרוס את החובות הכספיים שצברת ובהגבלות מסויימות. כאשר חשוב להבין כי לאורך השנים האחרונות מתגברת המגמה לאפשר לחייבים בהוצאה לפועל לקבל הפטר מחובות כספיים.

המסלול השלישי הנו באמצעות פניה לאפיק של פשיטת רגל על כל המשתמע מכך לפי חוק.

בכל מקרה, על מנת לבדוק את האפשרות למחוק את החובות שלך, ראוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אישי

תאריך: 03/03/2020 12:07
 
close