"זאת הזדמנות מעולה! כנראה הדרך הטובה והחסכונית ביותר למחיקת חובות כספיים וחשוב מאד שכל אדם שחייב סכומי כסף גדולים יכיר את ההליך המהיר והמיוחד..." אם יש לך חובות ועדיין לא בדקת, אין סיבה להמשיך לחכות...
מחיקת חובות בהליך מהיר: ללא פשיטת רגל וללא עיקולים והגבלות!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews

מחיקת חובות בהליך מהיר: בלי פשיטת רגל וללא הגבלות

Hebrew

"זאת הזדמנות מעולה! כנראה הדרך הטובה, המהירה והחסכונית ביותר למחיקת חובות כספיים ולכן חשוב מאד שכל אדם שחייב סכומי כסף גדולים יכיר את ההליך ויבדוק האם זה יכול להקל עליו בהתמודדות מול החובות ויציאה לדרך חדשה" [בתוקף עד לתאריך 18.9.2022].

כידוע לכולנו, ישראלים רבים נקלעו לקשיים כלכליים ונכנסו לחובות כבדים בעקבות משבר הקורונה שפרץ לחיינו בתחילת שנת 2020.

הסיבות לכך הן רבות ומגוונות, ישנם מי שפוטרו או הוצאו לחל"ת ממושך שלבסוף הסתיים אף הוא בפיטורים, ומאז לא מצאו עבודה חדשה, ישנם בעלי עסקים שהתמוטטו וקרסו במיוחד בעקבות הסגרים השונים וישנם כמובן גם החולים שנדבקו וחלו בקורונה באופן קשה ומאז לא שבו לאיתנם ואיבדו את כושר עבודתם, שלא לדבר על אלו שנפטרו מהמחלה והותירו את בני משפחתם שתלויים בהם ללא כל מקור פרנסה.

על רקע זה התבקש שהמדינה תתגייס למען אותם חייבים, שלרוב ניהלו אורח חיים כלכלי תקין ועצמאי עד למשבר הקורונה. ואכן המחוקק נחלץ לעזרתם, באמצעות תיקון 4 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנכנס לתוקף ביום 18.3.2021.

תיקון זה מעניק לחייבי כספים מסלול מהיר ויעיל להסדרת חובותיהם וחזרה לחיים כלכליים תקינים וזאת מבלי להסתבך בהליכי גבייה משפטיים, לרבות הליכי רגל – חדלות פירעון או הליכי הוצאה לפועל.

פתיחת ההליך מבטלת במהירות עיקולים וכמעט כל הגבלה קודמת שהוטלה על החייב ומאפשרת לו לפעול למחיקת החובות שצבר בהליך מהיר, חסכוני ואפקטיבי במיוחד.

הלכה למעשה, התיקון לחוק מעניק לחייבים אפשרות לקבלת צו עיכוב הליכים למשך 3-4 חודשים לצורך גיבוש הסדר חוב עם נושיהם ומציאת פתרון לחובות.

יתרונותיו של המסלול המהיר למחיקת חובות לפי התיקון לחוק

תיקון 4 לחוק חדלות פירעון יוצר מסלול מהיר ויעיל שמאפשר לחייבים להסדיר ולסגור תוך זמן קצר את חובותיהם כלפי נושיהם, תוך צמצום משמעותי של היקף החובות, וכל זאת מבלי להיות חשופים להליכי חדלות פירעון או הוצאה לפועל שיינקטו כנגדם וכן ללא כל צורך להיכנס מיוזמתם להליכי חדלות פירעון.

יתרונות אלו מושגים, בין היתר, באמצעות צו עיכוב הליכים זמני שמעניק לאותם חייבים מרווח נשימה משמעותי, המאפשר להם להתפנות לגיבוש הסדר חוב עם נושיהם מתוך שקט נפשי וללא צורך להתעסק בו זמנית בהתגוננות מפני הליכים משפטיים שונים שיגרמו להם לאיבוד השליטה על נכסיהם.

כלומר, מבלי להיכנס להליכי חדלות פירעון וללא הצורך להתמודד מול תיקי הוצאה לפועל ממושכים ומייגעים, על כל המגבלות והכתם שכרוכים בהם, לרבות עיקולים, מימושי משכנתא, עיכוב יציאה מהארץ, עיקולי צד ג ועוד.

מעבר לכך, תיקון 4 לחוק משרת לא רק את האינטרס של החייבים אלא גם של הנושים, מאחר והוא מאפשר גם להם לקבל את כספם תוך זמן קצר יותר בהשוואה למשך הליכי חדלות הפירעון וההוצאה לפועל, אם כי תוך ויתור מסויים על חלק מחובותיהם.

חובות של יחיד וחובות של חברה: כולם חוסים תחת התיקון!

הן חייבים שהנם יחידים והן חייבים שהנם תאגידים, כגון חברות וכדומה, יכולים להיעזר בתיקון וזאת בתנאי שהם טרם נכנסו להליכי חדלות פירעון לפי החוק.

חשוב לדעת: כפי הנראה אין חובה שחובותיהם ייווצרו רק בשל משבר הקורונה ועל כן גם חייבים שנקלעו למשבר כלכלי לפני משבר הקורונה יכולים להיעזר במסלול זה.

עד מתי ניתן להיעזר במסלול לפי תיקון 4 לחוק חדל"פ?

יש לשים לב שתיקון 4 לחוק חדלות פירעון נקבע במקור כהוראת שעה זמנית, למשך שנה אחת בלבד מיום 18.3.2021. במהלך חודש מרץ 2022 האריך שר המשפטים [גדעון סער] את תוקפו של התיקון לחוק ולפיכך, ניתן להגיש את הבקשה לצו עיכוב הליכים לפיו עד ליום 18.9.2022.

בהתאם לנוסח התיקון לחוק יתכן שתוקפו יוארך למשך תקופות נוספות, של עד חצי שנה לכל אחת מהן, כלומר עד ליום 18.3.2023 לכל המאוחר.

בכל מקרה: עיכוב הליכים לתקופה משמעותית

משך תוקפו של צו עיכוב ההליכים הנו 3 עד 4 חודשים לכל היותר.

התקופה הראשונית של צו עיכוב ההליכים הנה עד 3 חודשים. עם זאת, בית המשפט רשאי להאריך תקופה זו במספר תקופות נוספות שלא יעלו באופן מצטבר על חודש אחד נוסף וזאת בתנאי שהוא מצא שיש סיכוי סביר במהלכן להשלמת אישור הסדר החוב.

לפיכך, המסלול לפי תיקון 4 לחוק מתאים בעיקר למי שבאמת נקלע למשבר כלכלי זמני בלבד ואשר מסוגל להגיע תוך זמן קצר להסדר חוב עם נושיו וכמובן גם לעמוד בו.

איך מתחילים לפעול למחיקת החוב בהליך המיוחד?

המסלול קובע דרכי פעולה שונות לחייב שהנו יחיד ולחייב שהנו תאגיד ובכל מקרה מומלץ לפנות להליך בייצוג של עורך דין המתמחה בתחום.

חייב יחיד צריך להגיש לבית המשפט בקשה לצו עיכוב הליכים, שתכלול מתווה ראשוני להסדר החוב, דו"ח ופרטים לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, והצהרה שהוא מבין את ההוראות שיחולו עליו עם מתן הצו לעיכוב ההליכים ומתחייב לעמוד בהן.

אם הסדר החוב דרוש לשם המשך הפעלת עסקו של החייב, עליו לפרט גם את האמצעים למימון ההוצאות הפעלת העסק עד לאישור ותוכנית להפעלת העסק.

חייב תאגיד צריך אף הוא להגיש לבית המשפט בקשה לצו עיכוב הליכים שתכלול, בין היתר, מתווה ראשון של הסדר החוב, תוכנית לאופן הפעלת התאגיד בתקופת עיכוב ההליכים, כולל הוצאות והכנסות צפויות בתקופה זו, פירוט האמצעים למימון הוצאות הפעלת התאגיד עד לאישור הסדר החוב, ודו"ח כספי לשנת 2019, מבוקר כדין ע"י רו"ח, אם ישנו.

מכאן נובע, איפוא, שעיכוב ההליכים אינו מותנה בכך שקשייו הכלכליים של התאגיד נבעו דווקא ממשבר הקורונה, שכידוע פרץ רק בתחילת שנת 2020.

לאחר מכן הממונה על חוק חדלות פירעון יפרסם הודעה על הגשת הבקשה באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

כל אדם שעלול להיפגע מעיכוב ההליכים רשאי להגיש התנגדות לבקשה תוך 14 יום מפרסום ההודעה הנ"ל.

ככל שבית המשפט ישתכנע שיש מקום לתת צו לעיכוב הליכים, הצו יינתן על ידו וכתוצאה מכך יעוכבו כל ההליכים המשפטיים כנגד החייב, ימונה לו מנהל הסדר ויהיה עליו להתחיל באופן מיידי לנהל משא ומתן עם נושיו לצורך גיבוש הסדר חוב בסיוע מנהל ההסדר.

למה חשוב לקחת עורך דין מעולה?

כמו תמיד, זהירות מראש מונעת חור בראש. הסיכויים של הצלחת ההליך המיוחד למחיקת החובות תלויים בראש ובראשונה בעורך דין המייצג אותך ומשתי סיבות עיקריות.

הסיבה הראשונה הנה הצורך להגיש בקשה מפורטת ומסודרת, בהתאם להוראות החוק, הכוללת מתווה הגיוני וברור להסדר החוב הצפוי, שאחרת בית המשפט עלול לדחות את הבקשה ובכך למנוע מהחייב את הכניסה להליך המשתלם.

מעבר כך, אם וכאשר הבקשה תתקבל וינתן צו עיכוב הליכים, יש פרק זמן מוגדר וברור שבו החייב יהיה חייב להגיע להסדר מול הנושים. רק עורך דין מיומן ומנוסה ידע לנהל את המשא ומתן הנדרש בתנאים אלו, מול עורכי הדין של הנושים. ככל שעורך הדין של החייב מנוסה יותר, כך הסיכויים שניתן יהיה להגיע להסדר מקובל מבחינת החייב [והנושים] גבוהים יותר.

בכל מקרה, חשוב לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון ולקבל חוות דעת משפטית לפני קבלת החלטות כלשהן.


תאריך: 17/03/2022 11:02
 
close