לדעת יותר על מינוי מפרק לחברה - הסבר על השלבים השונים וההליכים המשפטיים הכרוכים בפירוק חברה...
מינוי מפרק לחברה - הסבר על השלבים השונים וסמכויות נאמן בחברה


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

הסברים על הליך מינוי מפרק - נאמן לחברה

Hebrew

במדינת ישראל כמו במדינות אחרות בעולם, חברה שנקלעת לקשיים כלכליים וחובות כבדים, אינה מכריזה על פשיטת רגל כמו במקרה של אדם פרטי, אלא פונה להליך של פירוק מרצון או לפי בקשת נושים. את ההליך מנהל מפרק או נאמן, שפועל מטעם הנושים ו/או מטעם בית המשפט כפי שנסביר בסקירה שלפניך.

מינוי מפרק לחברה לפי צו בית המשפט נוגע לשלושה נושאים עיקריים: מינויו של מפרק זמני לפני מתן צו פירוק ומיד לאחר הגשת בקשה לפירוקה של החברה, מינויו של מפרק זמני שנקבע לפני קבלת החלטה למינוי מפרק קבוע ולאחר שניתן צו פירוק והשלב השלישי והאחרון הוא במינוי מפרק קבוע שיהיה אחראי מבחינה חוקית לפירוקה הסופי והמוחלט של החברה.

מבחינת החוק אין כל מגבלה כי אותו מפרק, שהוא בדרך כלל עורך דין לפשיטות רגל או רואה חשבון מוסמך, ימלא את שלושת התפקידים וכל עוד לא מונה מפרק, ישמש כונס הנכסים הרשמי כמפרק החברה בפועל ולפי חוק בישראל.

ליחצו כאן לפניה אל עורך דין וקבלת יעוץ משפטי אישי

לאחר שהוגשה לבית משפט בקשה לפירוק חברה יקבע מועד לדיון בבקשה, אם הבקשה דחופה תימסר בקשה למינוי מפרק זמני.

נהוג להגיש בקשה למינוי מפרק זמני כשנושי החברה מבזבזים את רכושה, כשהחברה מעלימה את רכושה כדי שלא ייפול לידי הנושים, כשהחברה משלמת רק לחלק מהנושים המקורבים את החוב כלפיהם או כשאחד הנושים מבצע פעולות עיקול של נכס מנכסי החברה, פעולה אשר עלולה לשבש את סדר הקדימויות הקבוע בחוק.

עורך דין מטעם הנושים משמש בדרך כלל כמפרק זמני וסמכויותיו ניתנות לו על ידי בית המשפט המורה לו כיצד לפעול על מנת לשמר את רכוש החברה עד לפירוק. עם מתן צו הפירוק על ידי בית המשפט, ימונה כונס הנכסים הרשמי למפרק קבוע של החברה. לאחר אסיפת הנושים הראשונה יודיע כונס הנכסים לבית המשפט את מי ביקשו למנות כמפרק קבוע.

תפקידו וסמכויותיו של מפרק או נאמן לחברה

המפרק (שנהוג לכנותו גם נאמן) הוא נציגם של הנושים. כל אותם גורמים שלהם החברה חייבת כספים. לאחר מינוי לפי החלטת בית המשפט, מקבל הנאמן את השליטה המלאה בנכסי החברה, ומטרתו העיקרית היא למקסם את שווי הנכסים על מנת שהנושים יוכלו לקבל כמה שיותר מהכספים המגיעים להם בחזרה.

בהמשך, במסגרת תפקידו של המפרק עליו לפעול לצורך הגדלת שווי הנכסים של החברה, כשההיגיון העומד בסיס פעולתו דומה – הגדלת יכולת הפירעון של הנושים למקסימום האפשרי.

>>> פורום פשיטת רגל מנוהל על ידי מומחים ועורכי דין! <<<

בשלב זה המפרק מקבל לידיו סמכויות רחבות ביותר ולגיטימציה מוחלטת להשתמש בנכסיה של החברה, לנהל את עסקיה ככל שהדבר ניתן, למכור נכסים, להגיש ולנהל תביעות משפטיות בשם החברה ועוד!

במקביל או לחילופין, בסמכותו של המפרק לפעול בניסיון לשקם את החברה ולהחזיר אותה למהלך עסקים רווחי ונורמאלי. בהמשכו של הליך הפירוק, יהיה על הנאמן לדאוג לחלק את נכסיה של החברה לכלל הנושים בהתאם לכללי חלוקה הוגנים, כפי שהתגבשו לאורך השנים בעיקר בפסיקת בתי המשפט בישראל ולפי כל דין.

שלב זה בעקומת חייה של החברה הנמצאת תחת פירוק מכונה בשם חלוקת נכסים. לאחריו כל שנותר הוא השלב הסופי שיבוא לידי ביטוי בפירוקה הרשמי של החברה ובמחיקתה אצל רשם החברות. לחילופין ובמידה והחברה כיסתה את חובותיה כלפי הנושים, ניתן להכריז על יצאה לדרך עסקית חדשה ורווחית. בשלב זה מסיים המפרק את תפקידו.מינוי מפרק לחברה

תפקיד כונס נכסים כמפרק חברה הלכה למעשה

במקרים של פירוק חברות, כונס הנכסים הרשמי מלווה את החברה לכל אורך ההליך, מההמלצה על פירוקה או אי פירוקה ועד להתמנותו כמפרק קבוע. המפרק מחזיק גם בתפקיד מפתח כלפי נאמנים של חברות או חייבים, הוא מפקח עליהם באמצעות הנחיות שונות הנוגעות להתנהלותם היומיומית וגבולות אחריותם.

לאחר מתן צו הפירוק, הליך כינוס הנכסים עוצר את כל הגבייה שנעשית מהחברה על ידי גורמים פרטיים ומתחילים בתהליך של חלוקת נכסי החברה לנושים בהתאם למה שהחוק קובע. תפקידו של המפרק הוא גם לשמור ולהגן על נכסי החברה כדי למנוע ניצול נכסי החברה על ידי נושים.

כונס נכסים המשמש כמפרק חברה חייב להיות אדם הפועל בצורה מושכלת ואחראית בניהול נכסיו של אדם חייב. הוא אינו יכול לנהוג בפזרנות ולמכור את הנכסים לכל פונה, הוא צריך לנהל את מכירת הנכס כעסק כלכלי לכל דבר.

סמכויות המפרק ככונס הנכסים

סמכויות כונס נכסים הם להעביר נכס לרשותו, לנהל, למכור, לממש ולעשות אתו כל שיורה לו בית המשפט. כונס הנכסים, להבדיל מנאמן, לא פועל בשם הנושים אלא אך ורק בשם בית המשפט והמדינה ולכן הוא מצווה לפעול אך ורק על פי דרישות הערכאה המשפטית המוסמכת לכך.

כונס הנכסים חייב לנהל את הנכס באופן שיופק ממנו המיטב, הוא צריך להשוות הצעות ומחירים, לבחון את הנתונים הכלכליים הנוגעים לנכס ולמצוא את הדרך הטובה ביותר שתהיה טובה גם עבור החייב וגם עבור נושיו.

למרות שכונס נכסים נוטל את נכסיו של חייב אין זה אומר שהחייב פטור מאחריות על מעשיו והוא להימנע מהפרעה למילוי תפקידו של הכונס והתחייבות למסור כל מסמך או פרטים הרלוונטיים לנכס.

פקודת החברות סימן ו' - מינוי מפרק לחברה

כל האמור לעיל מונע מכח חוק, ובמקרה זה פקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג - 1983. ולהלן שלושת הסעיפים הרלוונטיים לעניין מינוי מפרק:

300. (א) בית המשפט רשאי למנות מפרק לניהול הליכי הפירוק של חברה ולמילוי התפקידים שבית המשפט יטיל לענין הפירוק.
    (ב)    בית המשפט רשאי לאחר שהוגשה בקשת הפירוק ולפני שניתן צו פירוק למנות את הכונס הרשמי או אדם מתאים אחר להיות מפרק זמני.
    (ג)    מינה בית המשפט מפרק זמני, רשאי הוא, בצו המינוי, להגביל את סמכויותיו.
    (ד)    משניתן צו הפירוק יהיה הכונס הרשמי למפרק הזמני מכוח משרתו ויפעל כמפרק זמני עד שהוא או אדם אחר יתמנה למפרק ויוכל לפעול כמפרק.
    (ה)    נתמנה אדם אחר להיות מפרק, לא יוכל לפעול כמפרק אלא לאחר שהודיע על מינויו לרשם ונתן, בדרך שנקבעה, ערובה להנחת דעתו של בית המשפט.
    (ו)     מינה בית המשפט מספר מפרקים, יורה אם פעולה שהיא לפי פקודה זו מחובתו או מסמכותו של המפרק תיעשה בידי אחד מהם או כולם או אחדים מהם.
    (ז)    פעולותיו של מפרק יהיו בנות תוקף, אף אם נתגלה ליקוי במינויו או בכשירותו אחרי עשייתן.

301. תארו של מפרק יהיה, בלי ציון שמו, "מפרק החברה...", בציון שם החברה שנתמנה לה, ואם הוא הכונס הרשמי - "הכונס הרשמי ומפרק החברה...", בציון שם החברה שנתמנה לה.

302. (א) השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר דרך מינויו של מפרק ושל מפרק זמני ובדבר דרך הדיון של בית המשפט בהצעה לענין זה שתבוא –
(1)    מאת אסיפת נושים או אסיפת משתתפים בנוגע למינויו של מפרק;
(2)    מאת נושה בנוגע למינויו של מפרק זמני.

(ב)    בכללים האמורים בסעיף קטן (א) ייקבעו תנאי הכשירות של יחיד או תאגיד למינוי זה, תנאים אחרים שמפרק או מפרק זמני חייב למלא לצורך מינויו ודרך החלוקה של התפקידים בין המועמדים הכשירים למינוי.

יש לך שאלות לגבי מינוי מפרק לחברה? רוצה לדבר עם עו"ד המתמחה בתחום?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין לענייני פשיטת רגל


תאריך: 05/12/2012 08:35
 
close