מפרק חברה בניגוד עניינים - מה קובע החוק וכיצד יש לפעול? לחצו כאן לפרטים נוספים...
מפרק חברה בניגוד עניינים - מה קובע החוק וכיצד יש לפעול?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

ניגוד עניינים של מפרק חברה

Hebrew

החלטה חריגה שניתנה זה מכבר על ידי בית המשפט המחוזי במסגרת הליך פש"ר (ת"א) 1171/84 חיים שכטר חברה לבניין ולהשקעות בע"מ (בפרוק) נ' כונס הנכסים הרשמי, עוסקת בחובותיו של מפרק חברה שמונה ע"י בית המשפט.

בנסיבות אלו, הוגשה לבית המשפט הודעה על ביצוע עסקה בנכסים שמשועבדים לפירוק.

בית המשפט ביוזמתו ובאופן חריג מאוד דחה את העסקה והורה כי זו לא תתבצע עקב ניגוד עניינים של המפרק.

מקרה שהיה כך היה...

חברת חיים שכטר הייתה חברת בניה שנקלעה לקשיים כספיים. בשנת 1985 הורה בית המשפט על פירוק החברה לבקשת נושים לרבות בנקים.

בזמן הפירוק, עמדו לרשות החברה למעלה מ-40 פרויקטים אותם הייתה צריכה להשלים. לשם כך, מונה מפרק מטעם בית המשפט.

באחד הפרויקטים התגלעה מחלוקת בין המפרק לבין יורשים שרכשו שם שתי דירות. המחלוקת אינה לענייננו, אך הוסכם לבסוף כי אחת הדירות תירשם בטאבו ותימכר.

בין לבין, בעת קיום המו"מ בין המפרק לבין יורשי אותה דירה, התגלה כי גם את הדירה השנייה שיש ליורשים בפרויקט מעוניינים הם למכור.ניגוד עניינים של מפרק חברה

המפרק, הביא את המידע הזה לבתו, אשר הלכה וראתה את הדירה ומצאה כי יאה בעיניה, וביקשה לקנות אותה.

המפרק בהגינותו ועל פי חובתו הודיע לבית המשפט על מימוש הנכס, ועל מימוש הדירה השנייה שכן הכספים שיתקלו ממכירתה יועברו לקופת הפירוק.

בית המשפט מצא כי ישנו קושי במעשה משום ספק רב האם בתו של המפרק תוכל לקנות את הדירה, מה שיהפוך את המפרק לבעל עניין אישי במכירה ויעמיד אותו בניגוד עניינים.

אחריות המפרק לפי חוק

למפרק חברה אחריות כלפי בית המשפט וחובת אמון מוחלטת בעת מילוי תפקידו.

אסור למפרק להיות בעל עניין אישי בעסקי הפירוק וכן אסור לו להימצא בסיטואציה של ניגוד עניינים.

המפרק חייב בדין וחשבון לבית המשפט ולנושים.

המפרק חייב לשמור על טוהר מידות, ולדווח לבית המשפט קלה כחמורה בכל מעשה.

עליו לקבל אישור לביצוע עסקאות בכספי הפירוק.

כמו כן, אסור לו למפרק לנצל מידע אישי לצורך קבלת טובת הנאה ובכלל זה אסור לו לעשות שימוש במידע אישי לצרכים עסקיים פרטיים.

כל החובות והאיסורים הללו נובעים מהצורך לפיו מפרק צריך לבצע את תפקידו נאמנה ולחשוב אך ורק על טובת החברה אותה הוא מפרק ועל טובת הנושים שלה, שרצונם הוא לקבל את כספם בחזרה.

וכך פסק בית המשפט בנושא:

"ככלל, על בעל תפקיד להימנע מעשיית שימוש במידע שהגיע לידיעתו במסגרת תפקידו, לענייניו הפרטיים. כל המידע שמגיע לידיעת בעל התפקיד, אינו שלו אלא של הנושים ומשכך הוא מנוע מלנצלו לצרכיו. ניתן להקיש לעניין זה מהוראות דומות החלות על נושא משרה בחברה שגם עליו נאסר עליו להפיק טובת הנאה ממידע שהגיע לידיעתו מעצם היותו נושא משרה".

הכרעת בית המשפט לגבי ניגוד העניינים

בית המשפט קבע כי לא ניתן לבצע את העסקה הזו. נקבע כאמור כי חל איסור על עשיית שימוש במידע פנימי שהתקבל אצל המפרק במסגרת תפקידו, לצורך טובת הנאה.

בדיון שנערך בבית המשפט, טען המפרק כי יש לבחון כל מידע ומידע, ולראות האם השימוש שנעשה בו הוא לטובת קופת הפירוק. בנסיבות, טען המפרק בפני בית המשפט כי מכירת הדירה השנייה תביא תועלת לקופה.

בית המשפט דחה טענה זו בקובעו כי "כל מידע באשר הוא שהגיע לידיעת המפרק במסגרת תפקידו, אינו מאפשר לו לעשות בו שימוש אלא לצרכי התפקיד".

בנסיבות הללו, קבע בית המשפט כי מדובר במעגל משפחתי קרוב, מה שמטיל עננה כבדה על כשירות העסקה.

השופט כתב בפסק דינו: "אציין שככלל יש לטעמי לראות את רכישת הדירה על ידי בתו של המפרק כרכישה על ידי המפרק עצמו. עסקינן במעגל קרבה משפחתית מדרגה הראשונה, הורה וילדו, ומשכך יהיה זה מלאכותי להפריד בין בתו של המפרק לבין המפרק עצמו. לא כל שכן שהמפרק מאשר שהוא זה שמסר לבת את המידע".

בית המשפט קבע כי בנסיבות אלו קיים חשש ממשי לפיו המידע שהגיע לפתחו של המפרק מביא לכך שהאחרון קיבל טובת הנאה ממשית משום שהמחיר בו נמכרה הוא נמוך משמעותית, מה שמעיד על קבלת טובת הנאה בנסיבות המקרה הנדון - הדירה נמכרה בסך של 900,000 ₪.

לאמור: "אין ספק שהמפרק נהנה מרכישת דירה במחיר מוזל ממחיר השוק וזאת על יסוד ידיעתו המפורשת שהיורשים נתונים בלחץ כספי....לדידי די בכך שהמפרק ניצל את המצוקה שבה היו שרויים היורשים על מנת לרכוש את הדירה לבתו במחיר מופחת ממחיר השוק כגרסתו, ואין נפקא מינה באשר לשיעור ההפחתה".

בית המשפט ביטל את העסקה, ובכך קבע אמות מידה מוסריות וחוקיות של בעל אמון מטעם בית המשפט. מי שמקבל את אמונו של בית המשפט צריך להקפיד על האמון קלה כחמורה, ודיי בחשש לניגוד עניינים, ולאו דווקא ניגוד עניינים בפועל, כדי לבטל עסקאות שנעשו על ידו.

יש לך שאלות לגבי תפקודו וחובותיו של מפרק החברה?
פנה לשיחה אישית עם עורך דין בטלפון: 072-334-1001


תאריך: 26/10/2014 13:16
 
close