מינוי מפרק זמני לחברה - אימתי?

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה

מינוי מפרק זמני לחברה - אימתי?

Hebrew

הליך פירוק הוא הדרך החוקית לסיים את קיומה של חברה בישראל לפי חוק החברות תשנ"ט-1999 ופקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג-1983.

אחרי שהוגשה לבית המשפט בקשה לפירוק חברה הוא רשאי לפי סעיף 300 (א) לפקודת החברות למנות מפרק לחברה לצורך ניהול הליכי הפירוק ומילוי התפקידים שבית המשפט יטיל עליו. בסעיף 300 (ב) נקבע שאחרי שהוגשה בקשת פירוק אך שטרם ניתן הצו עצמו רשאי בית המשפט למנות את הכונס הרשמי או אדם אחר כמפרק זמני לחברה.

מלבד זאת תקנות החברות (פירוק) תשמ"ז-1987 קובעות בסעיף 12 שמינוי מפרק זמני לחברה יכול להיעשות גם לפי בקשתו הספציפית של נושה או הכונס הרשמי.

מה תפקידו של המפרק הזמני?

בית המשפט יבצע בדרך כלל מינוי מפרק זמני לחברה במספר מצבים בין היתר כאשר קיים חשש שאחד הנושים מנסה לעקל נכסים של החברה שקיים חשש שאם יעברו לידיו הדבר יפגע בחלוקת הנכסים במסגרת הפירוק לפי סדר הנשייה.מינוי מפרק זמני לחברה

מלבד זאת מפרק זמני עשוי להיות ממונה כאשר קיים חשש שהחברה מבצעת העלמת רכוש במטרה לפגוע בחלוקתו, שהחברה מחלקת מנכסיה תוך ביצוע העדפת נושים אסורה או שנושי החברה מנסים לקחת מהנכסים שלה.

>>> הפורום לענייני פשיטת רגל <<<

לרוב המפרק הזמני הממונה על ידי בית המשפט הוא עורך הדין של אחד הנושים, כאשר הוא משמש לעניין זה כידו הארוכה של בית המשפט.

המפרק הזמני מקבל לידיו סמכויות שונות ומשמש בפועל כמנהל של החברה לתקופה שעד למינויו של מפרק קבוע ומחליף את המנהלים הקודמים של התאגיד ובמקביל בית המשפט ינחה את המפרק הזמני כיצד לשמור על רכושה של החברה.

חובותיו וסמכויותיו של המפרק הזמני שאינו הכונס הרשמי קבועות בסעיף 15 לתקנות. המפרק יתן לפי סעיף 15(1) כל ערובה שתיראה בעיני בית המשפט לצורך הבטחת האחריות שלו לגבי הנכסים שהוא אחראי עליהם, סעיף 15 (2) קובע את חובתו להגיש דוחות כספיים באופן ובתאריכים שייקבעו על ידי בית המשפט, מלבד זאת הוא יהיה אחראי על כל הפסד שייגרם כתוצאה מרשלנות או זדון לנכסים שבאחריותו והוא ישלם כל סכום שיורה עליו בית המשפט.

בסיום תפקידו על המפרק הזמני להגיש דוח על הפעולות שביצע לרבות דוח כספי.

דוגמא מתוך דיון משפטי לגבי תפקידו של מפרק זמני

הבאנו מתוך המאגר המשפטי את הדיון בעניין הליך פש"ר 001383/00 פקודת החברות נ' טוואר אייר בע"מ - החלטה על מינוי מפרק זמני לחברת טוואר אייר אחרי שהוגשה בקשה לצורך הקפאת הליכים אך לא קרה שום דבר.

כבוד שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב הגברת ורדה אלשיך החליטה לכבד צו הקפאת הליכים שניתן במדינת דלוואר שבארצות הברית בהתאם לחקיקה האמריקאית הפדראלית, כאשר הנאמן בארצות הברית ניסה לעשות כל שביכולתו על מנת שההליכים שמתנהלים בארצות הברית לא יסוכלו על ידי מינוי מפרק זמני בישראל.

יחד עם זאת לאור העובדה שההליכים לא התקדמו והתחושה שנוצרה של ניצול לרעה של אורך הרוח של בית המשפט והנושים בישראל וביניהם עובדים שצריכים לקבל את שכרם הוחלט להורות על מינוי מפרק זמני לחברה שכן במשך תקופה ארוכה מאז הוצא צו הקפאת ההליכים לא היה כל ניסיון להניח הצעה להסדר עם הנושים.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!


תאריך: 27/12/2012 10:50
 
close