הכירו את האפשרות לפתוח תיק הוצאה לפועל, ללא פסק דין, בדרך של תביעה בסכום קצוב...
תביעה לסכום קצוב באמצעות פתיחת תיק הוצאה לפועל לחייב


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
0 stars - based on 0 reviews

תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל

Hebrew

מישהו חייב לך כסף לפי חוזה או התחייבות מפורשת, ויש לך ראיה חד משמעית לקיום החוב? במקרה כזה ניתן לפנות ישירות לצורך פתיחת תיק לגביית החוב בהוצאה לפועל, מבלי לפנות קודם לכן אל בית המשפט לצורך קבלת פסק דין.

לשון סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 קובעת כי ניתן לבקש לבצע תביעה לסכום קצוב בהוצל"פ, כמו פסק דין של בית משפט, וזאת בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על סכום מקסימלי, אשר מתעדכן מעת לעת.

החל מיום 31.10.2015 יועלה הסכום המקסימלי מסך של 50,000 ₪ לסך של 75,000 ₪ וזאת גם אם הסכום הסופי יעלה בעקבות הפרשי ריבית ו/או הצמדה.

הלכה למעשה, המדובר בהליך אשר מאפשר להגיש תביעה לסכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל במקום להגישה לבית המשפט, בהתאם לתקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

להגשת התביעה באמצעות לשכת ההוצל"פ ישנו יתרון מובהק על פני הגשתה באמצעות בית המשפט, מאחר שהליך ההוצאה לפועל מאפשר לזוכה לגבות את החוב כלפיו על פי התביעה באופן מהיר ויעיל בהרבה, אם כי זאת בתנאי שהנתבע לא טרח להתנגד לתביעה.

שכן, באמצעות הליך זה ניתן למעשה לפתוח ישירות בהליך הוצאה לפועל לגביית החוב, ללא צורך בניהול הליך משפטי מוקדם, אשר צריך להסתיים במתן פסק דין לטובת הזוכה בעניין זה.

הנחת המוצא הינה כי אם החייב לא טרח להתגונן כלפי התביעה אזי המדובר למעשה בחוב שאינו שנוי במחלוקת.

לפיכך, ניתן לוותר על ההליך המשפטי המוקדם, ולגשת ישירות לגביית החוב שעל פי התביעה, ובכך לייעל את הדיון בתיק, לחסוך בזמן שיפוטי יקר, וכן למנוע בזבוז מיותר של משאבי זמן וכסף גם מצד הזוכה.

מהי למעשה התביעה על סכום קצוב?

סעיף 81א1(א) לחוק מגדיר תביעה לסכום קצוב כתביעה על סכום כסף קצוב שבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב, או תביעה שבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

באופן כללי, סכום יחשב לקצוב אם הוא נקוב בסכום כספי, או לחילופין ניתן לקצוב את שיעורו באמצעות פעולה אריתמטית פשוטה, להבדיל מפעולה המחייבת שומה או הערכה.

לדוגמא: במידה והמדובר בהתחייבות לתשלום סכום ספציפי, למשל 35,000 ₪ אזי המדובר בסכום קצוב. לעומת זאת, במידה והמדובר באחוז כלשהו מרווח עתידי שאינו ודאי, אזי אין המדובר בסכום קצוב, שען הסכום אינו ברור וחד משמעי.

דוגמא לחיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק הינה חיוב תושב של רשות מקומית בתשלום ארנונה או היטל השבחה.

במידה ורשם ההוצאה לפועל נוכח כי לא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף 81א1(א) לחוק, עליו להעביר את התביעה לבית המשפט.

הפרוצדורה הנדרשת בלשכת ההוצאה לפועל

ראשית, חשוב להדגיש כי אנו ממליצים לפנות לייצוג של עורך דין או לכל הפחות לקבל ייעוץ משפטי פרטני בטרם פתיחה בהליכים.

המבקש להגיש תביעה בסכום קצוב בלשכת הוצאה לפועל נדרש לשלוח בתחילה התראה בדואר רשום לנתבע על כוונתו זו.  

רק לאחר חלוף 30 ימים ממועד משלוח ההתראה, ניתן להגיש את הבקשה לביצוע התביעה בלשכת ההוצל"פ. יש לצרף לבקשת הביצוע את כתב התביעה, כל מסמך התומך בתביעה, העתק מההתראה ואישור על משלוחה בדואר רשום לנתבע, וכן העתק תשובת הנתבע להתראה, אם השיב לה.

הנתבע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע, וזאת לרבות מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בחוק לגבי היות התביעה בסכום קצוב, כאמור בסעיף 81א1(א) לחוק.

את ההתנגדות יש להגיש תוך 30 יום ממועד המצאת ההתראה, ולצרף לה תצהיר לאימות העובדות וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות.

במידה והנתבע לא הגיש התנגדות במועד, אזי יוחל בהליכי ביצוע התביעה במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

במידה והנתבע הגיש התנגדות במועד, אזי על ראש לשכת ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצוע הבקשה, ולהעביר את התביעה וההתנגדות לה לבית המשפט. לצורך הדיון בבית המשפט, יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי.

כלומר, התביעה עוברת כעת למסלול הרגיל של ניהול תביעה בסדר דין מקוצר בהתאם לסדרי הדין המתנהלים בבית המשפט, באופן שמאפשר לנתבע להתגונן בפניה ולטעון את טענותיו באופן מלא בפני בית המשפט.

לשיחה אישית עם עורך דין חייג/י: 072-334-1001


תאריך: 26/10/2015 16:39
 
close