מרכז המידע להליכי פשיטת רגל מסביר בנושא עבירות של מנהלים ודירקטורים בזמן פירוק חברה והשלכותיהן...
עבירות של מנהלים / דירקטורים בזמן פירוק חברה והשלכותיהן


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

עבירות של מנהלים / דירקטורים בעת פירוק חברה

Hebrew

בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 וחוק החברות, התשנ"ט-1999, במקרה בו בית המשפט נותן צו פירוק לחברה, יערך דיון בשאלה האם החברה התנהלה באופן הגון וחוקי או קרסה בשל פעולות אי חוקיות, תרמית או התרשלות של מנהליה.

במהלך פירוקה של החברה, רשאי בית המשפט להצהיר שכל נושא משרה בחברה וחברי הדירקטוריון בה, שהיו ביודעין שותפים בניהול העסק יישאו באחריות אישית.

בנוסף, כאשר חברה עומדת בפני פירוק על מנהליה חלות הגבלות ואיסורים שנועדו למנוע גריפת רווחים על חשבון החברה, העדפת נושים, ריקון החברה מנכסיה וכדומה. במסגרת החקירה המתנהלת יחקרו פעולות המנהלים גם ערב הפירוק לגילוי עבירות, תרמיות ופעילויות שנוגדות את טובת החברה ונושיה ערב הפירוק.

אחריותם של מנהלים ודירקטורים בחברה

נושאי משרה בכירים כמו מנהלים וחברי דירקטוריון חייבים להיות נאמנים באופן אבסולוטי לחברה וחובה עליהם שלא להימצא בניגוד עניינים עם האינטרסים של החברה.

עליהם ללמוד ולדעת הכול על אופי עסקי החברה, להשתתף באופן פעיל בישיבות דירקטוריון החברה ולהיות מעורים בעסקיה. עליהם להכיר היטב את מבנה הבקרה הפנימית בחברה ולקרוא את דוחותיה הכספיים של החברה. לכן במידה ומתעוררת  בעיה כלשהי, אין הם יכולים לטעון כי לא היו מודעים לה.עבירות של מנהלים ודירקטורים בעת פירוק חברה

מנהל החברה וכמובן שגם הדירקטורים עשויים לשאת באחריות אישית, עקב ביצוע מגוון רחב של פעולות המנוגדות לאינטרס של החברה, הגם שאותה ישות משפטית נמצאת בסוף דרכה ובפתחו של הליך פירוק יזום.

ליחצו לקריאה: על מינוי מפרק לחברה

עבירות נושאי משרה, מנהלים ודירקטורים

כאשר חברה נכנסת להליכי פירוק ישנן פעולות האסורות על פי חוק ומהוות עבירה חמורה מצדם של מנהלים או דירקטורים בחברה.

כמה דוגמאות לעבירות של מנהלים בחברה הנמצאת בפירוק:

העלמת מידע – השמדת מסמכים, השמדת מאגרי מידע אלקטרוניים וכדומה במטרה להקשות על חוקר הפירוק בעבודתו ולכסות על עבירות בעלי העניין בחברה.

העדפת נושים – מחיקת חובות של מקורבים, תשלום לנושים שלא לפי סדר הנשייה וכו'.

הברחת נכסים – מכירת נכסים בתמורה נמוכה למקורבים, מכירת רכוש (מלאי בעיקר) ללא רישום וכו'.

ריקון החברה מנכסיה – מתן הלוואות ללא בטחונות, קניית ציוד או מלאי במחיר מופקע וחלוקת ההפרש עם הספק, רישום כספים נכנסים בחברות אחרות, תשלום בונוס, דיווידנד וכדומה לגורמים שונים ללא הצדקה וכו'.

תרמית כלפי גוף מממן – שינוי חשבוניות במטרה להציג הוצאות גדולות יותר, המצאת חשבוניות על ציוד שאינו קיים בחברה וכו'.

מרמה – קבלת תשלום עבור סחורה שלא ניתן לספקה, קניית סחורה שאין דרך לשלם עבורה, דחיית תשלומים עד למועד כניסת החברה לפירוק, שימוש בנכסים שלא קיימים לצורך שעבודם וכו'.

סנקציות כנגד מנהלים שנמצאו עוברים עבירה

בית המשפט רשאי לחקור ולכפות על מנהלים ונושאי משרה בחברה לעמוד בחקירה, להחזיר כסף או נכסים ולעיתים אף בתוספת של ריבית והצמדה.

עובדי החברה והדירקטוריון עלולים גם להיתבע בגין ביצוע עבירות פליליות, שאז יאלצו לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי מנוסה. כמו כן, סעיף 373(ד) לפקודת החברות מעניק לבית המשפט את הסמכות לקבוע כי אותו מנהל הנתפס בקלקלתו לא יוכל להיות מעורב בניהול חברה לתקופה של עד 5 שנים.

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי מעורך דין מנוסה


תאריך: 25/12/2012 13:50
 
close