הכירו את העילות והדרך להגשת בקשה לעיון מחדש במסגרת הליך פשיטת הרגל...
עיון מחדש בהליך פשיטת רגל לפי סעיף 181 לפקודת פשיטת הרגל


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews

עיון מחדש בהליך פשיטת רגל - אימתי?

Hebrew

ככלל, קיימות שתי דרכים עיקריות להשיג על החלטות בית המשפט המחוזי, שהינו בעל הסמכות הבלעדית לדון בהליכי פשיטת רגל.

הדרך הראשונה הנה באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט העליון ואילו הדרך השניה הנה הגשת בקשה לעיון מחדש בפני בית המשפט האזרחי שנתן את ההחלטה שעליה רוצים להשיג.

בכל אחת משתי הדרכים רצוי ומומלץ לפעול באמצעות עורך דין מומחה בהליכי פשיטת רגל ולא באופן עצמאי.

מהות ההליך, עילות ומקור הסמכות החוקית 

מקור הסמכות להגשת בקשה לעיון מחדש מצוי בסעיף 181 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, אשר קובע כך: "בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו בפשיטת רגל, לבטלו או לשנותו".

כלומר, סעיף זה מקנה לבית המשפט המחוזי בעצמו את האפשרות לבטל או לשנות כל החלטה שניתנה על ידו במסגרת הליך פשיטת רגל וזאת לרבות מכח בקשה שהוגשה לו על ידי הצדדים להליך.

יחד עם זאת ובשונה מהגשת ערעור על החלטה כזו, ניתן להגיש בקשה לעיון מחדש רק במקרים חריגים, בהם חל שינוי במצב הדברים או שהתבררה עובדה חדשה שלא עמדה בפני בית המשפט המחוזי בעת הדיון המקורי.

עוד נפסק כי בבואו של בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו לעיון מחדש בהחלטותיו עליו לנקוט במשנה זהירות, בין היתר, על מנת שלא לסטות מכלל סופיות הדיון.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בשורה של פסקי דין ולרבות במסגרת ההליכים ע"א 380/76 גנזל נ' הכנ"ר, ע"א 341/82 בר דרור נ' כסיף והליך רע"א 2381/14 עציון שחורי נ' הכנ"ר.

כלומר, הליך העיון מחדש לא נועד למתוח ביקורת על החלטת בית המשפט המחוזי, שכן לכך מיועד הליך הערעור.

לעומת זאת, הליך העיון מחדש נועד אך ורק למקרים החריגים שבהם לאחר מתן ההחלטה חל שינוי בנסיבות המקרה, או התגלו נתונים חדשים שלא הובאו בפני בית המשפט ואשר לו הם היו מובאים בפניו בשעתו, יתכן והוא היה נותן החלטה אחרת.

הבדל נוסף בין הליך הערעור להליך העיון מחדש מתבטא במועד לנקיטת הליכים אלו. בעוד שמועד הגשת הערעור לבית המשפט העליון מוגבל בזמנים, באופן לפיו יש להגיש ערעור בזכות תוך 45 יום ממועד מתן ההחלטה, ואילו בקשת רשות ערעור יש להגיש תוך 30 יום ממועד מתן ההחלטה, אזי המועד להגשת בקשה לעיון מחדש איננו מוגבל בזמנים במהלך הליך פשיטת הרגל.

כלומר, ניתן להגיש בקשה זו בכל מקרה בו חל שינוי בנסיבות או התגלו עובדות חדשות וזאת כל זמן שהליך פשיטת הרגל עדיין מתנהל.  

חשוב לזכור כי כל עוד לא חל שינוי בנסיבות המקרה או לא התגלו עובדות חדשות, לא ניתן לעשות שימוש בהליך העיון מחדש, ובודאי שלא ניתן לעשות בו שימוש כתחליף להגשת ערעור על החלטה בפני בית המשפט העליון, לרבות במקרים בהם חלף המועד להגשת הערעור.

במסגרת הליך רע"א 488/03 שחמורוב נ' עו"ד חיה אזולאי הבהיר בית המשפט העליון כי לא ניתן להגיש ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בהליך פשיטת רגל במסווה של הגשת בקשה לעיון מחדש.

הרציונל לכך הנו שהמנגנון הדיוני הקבוע בסעיף 181 לפקודה לא נועד להחליף את הליך הערעור, וודאי שלא נועד לאפשר לבעלי הדין לעקוף את הדרישות שבדין לשם הגשת ערעור.

עוד נציין, כי ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה לעיון מחדש מספר לא מוגבל של פעמים, להבדיל מערעור שאותו ניתן להגיש פעם אחת בלבד.

דוגמאות להחלטות לגביהן ניתן להגיש בקשה לעיון מחדש

מטבע הדברים, ההחלטות שלגביהן ניתן להגיש בקשה לעיון מחדש נוגעות למצבים מתמשכים במסגרת הליכי פשיטת הרגל, שבהם הנסיבות יכולות להשתנות מעת לעת.

דוגמא להחלטה שניתן להגיש לגביה בקשה לשינויה במסגרת הליך העיון מחדש: החלטה בדבר קביעת הסכום החודשי שעל החייב לשלם לקופת הכינוס.

לגבי בקשה כזו ניתן להגיש בקשה להגדלת סכום זה, למשל כאשר הנושים מוכיחים שכושר ההשתכרות של החייב גדל, או בקשה להקטנת סכום זה, במידה והחייב מוכיח שכושר ההשתכרות שלו קטן.

דוגמא להחלטה שניתן להגיש לגביה בקשה לביטולה במסגרת הליך העיון מחדש: החלטה בדבר מתן צו כינוס, וזאת במידה ורוצים להגיש בקשה לבטל אותה. כך נקבע על ידי ביהמ"ש העליון במסגרת הליך ע"א 2606/10 דן כוכבי נ' הכנ"ר.

פסק הדין הבהיר כי פקודת פשיטת הרגל אינה קובעת הוראות מיוחדות לעניין אפשרות ביטול של צו כינוס על ידי בית המשפט המחוזי, שכן סעיף 55 לפקודה עוסק בסמכותו של בית המשפט לבטל הכרזת פשיטת רגל, אשר ניתנת, כידוע, לאחר צו הכינוס ועל כן הוא אינו יכול לשמש מקור סמכות לביטולו של צו כינוס.

לפיכך, המקור לסמכות זו מצוי בסעיף 181 לפקודה, אשר כאמור קובע כי "בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו בפשיטת רגל, לבטלו או לשנותו".

יחד עם זאת, כאשר המדובר בבקשה לביטול צו כינוס שמוגשת על ידי החייב, אזי מאחר שמדובר בהליך קולקטיבי, הכורך בחובו הגנות מסוימות על החייב בצד מגבלות החלות עליו, יש ליתן משקל נכבד לעמדתם של הנושים במסגרת הליך זה.

ערעור על החלטה שניתנה בבקשה לעיון מחדש

במסגרת הליך רע"א 592/12 אסתר דודאי נ' עו"ד ארז חבר קבע בית המשפט העליון כי החלטה בבקשה לעיון מחדש איננה מוגדרת כ-"צו בפשיטת רגל", כאמור בסעיף 182(א) לפקודה, כי אם כ-"החלטה אחרת" ועל כן לא ניתן להגיש עליה ערעור בזכות לבית המשפט העליון, אלא בקשת רשות ערעור בלבד.

קראו בהרחבה: פתיחת תיק פשיטת רגל


תגיות בעמוד:  פסקי דין וחוקים
תאריך: 21/02/2018 17:22
 
close