הכירו את הדרך החוקית והיעילה לצורך עיקול מיטלטלין של חייב בתיק הוצאה לפועל...
עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל בעקבות חוב כספי - הכיצד?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל

Hebrew

עיקול מיטלטלין הינו אחד מההליכים שזוכה רשאי לנקוט כנגד החייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל, במטרה לקדם את גביית החוב ממנו.

עיקול זה מתבצע בהתאם לפרק ב' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967  ופרקים ג' ו-ג1 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, אשר מסמיכים את ראש ההוצאה לפועל לצוות על עיקול מיטלטלי החייב, ומכירתם או מימושם בדרך אחרת.

מטרת העיקול הינה לשים את היד על נכס אשר שייך לחייב, על מנת להגביל את יכולתו להשתמש בנכס ולמנוע ממנו להבריח אותו, ובכך לאפשר לזוכה, הנושה, להיפרע מהנכס בשל החוב המגיע לו מהחייב באמצעות מכירתו וגביית החוב מהתמורה המגיעה בעדו.

המושג מיטלטלין מתייחס לכל נכס שאינו מקרקעין, ולפיכך, כל זכות שהיא שאיננה בגדר נכס מקרקעין, ניתנת לעיקול במסגרת הליכים אלו, לרבות זכויות בלתי מוחשיות - כגון זכויות קניין רוחני, וזכויות עתידיות - כגון הזכות לקבל דמי שכירות.

העיקול יכול להתבצע לגבי נכסים שבחזקת החייב או בחזקת צד ג', כגון המעסיק, חשבונות בנק, וספקים של החייב.

הפרוצדורה לעיקול המיטלטלין של החייב

הליכי עיקול המיטלטלין מתבצעים בעיקרם לפי השלבים הבאים:

ניתן להגיש בקשה לעיקול מיטלטלין רק כעבור 20 יום ממועד המצאת האזהרה לחייב, במקרה של ביצוע פסק דין, או 30 יום במקרה של מימוש שטר.

במסגרת בקשת העיקולים ניתן לבקש לעקל אך ורק נכסי מיטלטלין שניתן לעקלם על פי החוק.

סעיף 22 (א) לחוק ההוצל"פ מפרט את רשימת המיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול, וביניהם:

  • צורכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו לתקופה של 30 יום.
  • בגדים, ציוד רפואי, מיטות, כלי מיטה, כלי מטבח וכלי בית אחרים שמהווים צרכים חיוניים של החייב ובני משפחתו הגרים עמו.
  • תשמישי קדושה.
  • כלים, מכשירים, ובעלי חיים הדרושים לביצוע פרנסתו של החייב.
  • כלים, מכשירים, ובעלי חיים השייכים לנכה ונחוצים לו בשל נכותו.
  • חיות מחמד.

לאחר הגשת הבקשה, רשאי ראש לשכת ההוצאה לפועל להורות על מתן צו לעיקול נכסי המיטלטלין של החייב הניתנים לעיקול.

צו העיקול מסמיך את מנהל לשכת ההוצאה לפועל להיכנס לביתו של החייב או של צד ג', שבהם נמצאים או עשויים להימצא מיטלטלי החייב ולעקלם. בעיקול אצל צד ג' יש למסור לו הודעה מוקדמת על כך, אלא אם כן קיים חשש שמתן ההודעה יסכל את ביצוע העיקול.

קראו בהרחבה: פסק דין הצהרתי להוכחת בעלות במיטלטלין

עקרונית, במסגרת צו העיקול רשאי מנהל ההוצל"פ להוציא את הנכסים ממקום הימצאם, להשאירם במקום הימצאם בתנאים שקבע, להתגבר על כל התנגדות לביצוע ההליך ולפרוץ מבנים וכלים, וכל זאת אף בהעדרו של החייב.

במידה וקיים חשש להתנגדות לביצוע הצו, ניתן גם להיעזר במשטרת ישראל שתלווה את ביצוע הצו.

ברם, בפועל הנוהג הוא שבתחילה מתבצע עיקול ברישום בלבד של נכסי המיטלטלין, על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בטרם תפיסתם בפועל והוצאתם מביתו לשם מימושם ו/או להגיש בקשה לביטול העיקול.

לשם כך פקידי ההוצאה לפועל עורכים רשימה המפרטת את כל הנכסים שעוקלו על ידם, במסגרת דו"ח העיקול.

בתום הרישום ממנה פקיד ההוצל"פ את אחד מהנוכחים בבית לנאמן על הנכסים שנרשמו,. עם ביצוע הרישום, חל איסור להוציא את הנכסים מהבית, ומי שעושה כן  מבצע למעשה עבירה פלילית, וצפוי לעמוד עליה לדין.

להליך העיקול ברישום ישנו לא פעם אפקט רגשי-פסיכולוגי על החייב, עת מגיעים נציגי החוק לביתו, ומפרים לכאורה את סדר יומו, וזאת לעיני כל ילדיו, בני משפחתו, ושכניו.

אפקט זה עשוי לעיתים לדרבן את החייב להסדיר את חובו בהקדם, לבל ייתפסו נכסיו וימכרו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

עם זאת, במידה והחייב לא הסדיר את חובו בתקופה שנקצבה לו לשם כך, אזי ניתן להגיש בקשה לתפיסת המיטלטלין והוצאתם מבית החייב לשם העברתם למחסני ההוצל"פ.

כאשר מדובר בעיקול מזומנים ושטרות - יש לרשום את פרטיהם בדו"ח העיקול, ולהפקידם בקופת לשכת ההוצאה לפועל. במידה ומדובר בתכשיטים - יש לרשום את פרטיהם בדו"ח העיקול, ולהפקידם בכספת לשכת ההוצאה לפועל.

כאשר מדובר בעיקול נכסים שהעברתם טעונה רישום כמו עיקול רכב לדוגמא, יש להמציא הודעה על עיקולם מטעם מנהל לשכת ההוצל"פ למי שממונה על הרישום, שירשום זאת במסמכים המתאימים בניהולו.

לאחר הוצאת המיטלטלין והעברתם למחסני ההוצל"פ, ניתן להגיש בקשה לקבלת צו למכירת המיטלטלין. יחד עם זאת, הצו יבוצע רק במידה וחלפו 14 יום מהוצאת המיטלטלין והחייב לא הסדיר את חובו, אלא אם כן ניתן צו להשהיית המכירה לתקופה שלא תעלה על 30 יום.

צו ההשהיה יפקע תוך 7 ימים מיום מתן הצו, אם המבקש לא הפקיד בידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל עירבון לכיסוי הוצאות שמירת המעוקלים, ירידת ערכם, ואחסונם בתקופת ההשהיה.

בתום התקופה האמורה, ימכרו המיטלטלין בדרך של מכרז למרבה במחיר, והפדיון אשר ישאר ממכירת החפצים, בניכוי הוצאות העיקול והתפיסה, יופקד בתיק ההוצל"פ ויעבור לידי הזוכה.

לסיכום, הליכי עיקול המיטלטלין מתבצעים בדרך כלל באופן הבא: עיקול ברישום >> תפיסה והוצאץ המטילטלין >> מכירה.

חייב שהבין כי עומד להתבצע עיקול מיטלטלין בביתו, טוב יעשה אם יקדים ויפנה לעורך דין, על מנת שזה יטפל בתיקי ההוצאה לפועל מטעמו ובטרם יעוקל הרכוש כאמור.

הליכים אפשריים לביטול העיקול

בהתאם לתקנה 44א לתקנות ההוצאה לפועל, החייב רשאי להגיש בקשה לביטול העיקול, ולהמציא לזוכה העתק ממנה תוך 3 ימים ממועד הגשתה, אלא אם כן רשם ההוצאה לפועל דחה אותה לאחר שעיין בה.

על הזוכה להגיב לבקשה תוך 7 ימים, וראש ההוצל"פ רשאי לזמן את הצדדים לדיון בבקשה. במידה והזוכה לא יגיש תגובה כאמור, רשאי ראש לשכת ההוצאה לפועל להורות על ביטול העיקול.

נציין כי גם לצורך ביטול עיקולי המיטלטלין יש להקדים ולפנות לעורך דין המתמחה בהליכי הוצאה לפועל וחדלות פירעון, על מנת שזה יפעל בשם החייב ובטרם יעוקל הרכוש בפועל.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!


תאריך: 17/08/2015 12:13
 
close