ערבות לתשלום חוב - על חוק הערבות ומעמדם המשפטי של ערבים לתשלום חוב לפי חוק בישראל...
ערבות לתשלום חוב - חוק הערבות ומעמדם המשפטי של ערבים


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (15) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 15 reviews

מה משמעות הערבות ומה זה אומר להיות ערב לחוב?

Hebrew

כל אחד מאיתנו שמע על המושג ערבויות. בנק שמלווה ללקוח כסף דורש בטחונות להחזר ההלוואה. בעל דירה שמשכיר לאחר, דורש גם הוא ביטחונות בנוסף לצ'קים של השוכר.

הביטחון הנוסף הוא למעשה ערבות של אדם שלישי המוצע על ידי הלווה או השוכר, שמוכן לערוב לסילוק החוב במידה ולא ישולם על ידי הלווה והשוכר הישירים. לפי לשון חוק הערבות 1967: "ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי".

הנושאים של מתן ערבות לכיסוי חוב מכל סוג ועניין ההגנה המשפטית על ערבים במסגרת הליכי פשיטת רגל הנם נושאים מורכבים מאד מבחינה משפטית, ומצריכים בחינה מעמיקה ומקצועית, בכל מקרה לגופו - לפני קביעת מסמרות ופתיחה בהליכים משפטיים מכל סוג.

למרות שניתן להסביר ולהבין את החוק גם מקריאה ועיון בפסקי דין, אנו ממליצים לכל אדם לפנות לקבלת יעוץ משפטי אישי בנושא.

מי יתן ערבות לחוב שלך?

מרבית הערבים נשלפים מקרב המעגל החברתי והמשפחתי. לא נעים להם לסרב. לפני החתימה על שטר החוב או על מסמכי המשכנתא הם לא בודקים בציציות של הלווה, ביכולת ההחזר שלו ובאותיות הקטנות המטילות את החובה על הערבים לשלם במקרה והחייב הראשי לא עומד בהסכם.ערבות לחוב - מעמדם המשפטי וההגנות על ערבים

ההתחשבות ואי הנעימות מקרוב משפחה וחבר גובה את מחירה כאשר מי שהאמנתם בו הונה אתכם או שפשוט עבר הליך פשיטת רגל פרטית עקב חובות כספיים כבדים. השנים חולפות.

הערב לא עוקב אחר סילוק ההלוואה של הלווה. אין לו מושג מה מצבו הכלכלי והאישי.

עד שבוקר אחד, דופקים על דלת ביתו נציגי ההוצאה לפועל ומציגים צו עיקול על נכסיו. הערב בהלם. אין לו מושג על נסיבות העיקול. הוא פשוט לא זוכר. המעקלים מזכירים לו שלפני מספר שנים חתם ערבות לגיסו שכבר הספיק לפשוט את הרגל ואינו פורע את ההלוואה שלקח מהבנק.
 
הערבים נחשפים להליכי גבייה, בין השאר באמצעות הוצאה לפועל רק בגלל שגילו התחשבות ורצון לסייע בתום לב.

הנושים לא ויתרו. כל התירוצים והתחינות להבין למצבם ולהקל על סבלם נתקלו בכתף קרה ומכתבים מאיימים של עורכי דין בשליחות הנושים.

הערב פונה מביתו ונדרש לשלם את חובו של הלווה העיקרי לפני שהבנק המלווה השלים את הליך גביית החוב. כך היה עד לתיקונים בחוק הערבות מהשנים 1992 ו–1998. התיקונים לחוק שבאו שנים לאחר חקיקתו בשנת 1967, יצאו מנקודת הנחה הוגנת שמי שצריך להחזיר את ההלוואה הוא זה שנטל אותה לצרכיו השונים ולא החבר או בן המשפחה שעשה לו טובה כדי שהגורם המלווה יאשר את נטילתה.

גם בתי המשפט בפסיקותיהם הבינו שהחיוב העיקרי הוא של החייב עצמו ואילו הערב הוא נלווה לחיוב. כמו ההבדל בין עיקר לטפל.

בדברי ההסבר לתיקון 2 לחוק הערבות נמצאה התייחסות מפורשת לתופעה של פגיעה בערבים החותמים ערבות לחברים ובני משפחה. סכום ההלוואה תפח למימדים ברבות השנים. הלווה לא עמד בתשלומים והערבים נאלצו למכור את רכושם כדי לממן את החזר החוב שערבו לו. מטרת התיקונים בחוק נועדה להגן על נותני ערבות.

ערב יחיד וערב מוגן - דע/י את ההבדלים!

חוק הערבות, מתייחס לערב יחיד וערב מוגן. לכל אחד מהם שכבת הגנה שונה. ערב יחיד הוא ערב שאינו שותף או בן זוג של החייב ואינו בעל עניין בתאגיד החייב.

ערב מוגן הוא אחד מאלה: ערב יחיד שסכום הערבות שלו כנקוב בחוזה בין הנושה לחייב אינו עולה על 86,060 שקלים או סכום שאינו עולה על 717,166 שקל בתנאי שהחיוב נועד לרכישת דירה עבור החייב ומשפחתו.

חשוב לציין שהערב זוכה להגנה בתנאי שהנושה עוסק במתן אשראי כמו בנק מסחרי או מלווה חוץ בנקאי, כמו בית השקעות.

הגנות על ערב יחיד לפי חוק בישראל

 • הנושה לא יכול לפנות לערב בדרישה כל עוד שלא השלים את כל הליכי הגבייה וההוצאה לפועל כנגד החייב העיקרי.
 • אם החייב העיקרי נפטר או עזב את הארץ או פשט את הרגל, הנושה רשאי לפנות לערב לגביית החוב שעליו חתם.
 • הערבות חלה רק על הסכומים הנקובים בחוזה בין הנושה לחייב העיקרי בתוספת ריביות והצמדה כפי שנקבע.
 • ערב פטור מערבות שאינה מוגבלת בסכום אפילו אם בטעות חתם עליה.
 • הנושה חייב בחובת גילוי לערב על כל תנאי החוזה, ריביות, הצמדות, סכום ההלוואה ולוח הסילוקין שלה. מניעת מידע חיוני שיכול לסייע לערב עשויה לפטור אותו מחובתו.  
 • אם נודע לנושה שהחייב עומד לברוח מהארץ ולא הודיע על כך לערב ואילו הערב מצדו הצליח להוכיח שאילו עוכבה יציאתו של החייב עד אשר ישלם את חובו, הוא יהיה פטור מערבותו ולא ניתן לדרוש ממנו לשלם.
 • אם הבנק העמיד הלוואה נוספת לחייב למרות שלא פרע הלוואה קודמת והבנק לא הודיע לערב על כך, קמה לערב עילה מוצדקת לדרוש את ביטול הערבות.

עוד בנושא: פטור מערבות בשל אי גילוי מידע מצד הבנק

סוגי ערבויות ומשמעותן החוקית

ערבות אישית היא הנפוצה ביותר ומוכרת גם כ"ערבות צד ג'". הערב מתחייב לכסות את חובות הלווה אם ייקלע למצב של חדלות פירעון. הפעלת הערבות נעשית כאשר הנושה יפנה ישירות לערב או יגיש תביעה משפטית.

שטר בטחון הוא ערבות בה החייב מוסר לנושה שיק בטחון פתוח, כך שאם לא יעמוד בפירעון החוב, הנושה יוכל למלא את הסכום בהמחאה הריקה. מימוש השטר נעשה באמצעות הפקדת השיק או פנייה להליכי הוצאה לפועל לפי חוק.

בערבות שהיא שטר חוב הערב מצהיר כי במידה והחייב לא יסדיר את חובו, הוא ישלם את החוב במקומו. המימוש ייעשה בבנק או באמצעות הוצאה לפועל.

במצב של ערבות בנקאית הערב הוא הבנק. מאחר שהמוסד הבנקאי מצטיין לרוב ביציבותו הפיננסית, סוג זה של ערבות מועדפת על הנושים. הפעלת הערבות במקרה זה מהירה, ונעשית עם הצגת דרישת הנושה והתקיימות התנאים בכתב הערבות. כאשר לא מתקיימים התנאים בכתב הערבות לא ניתן לעשות שימוש כל שימוש בערבות הבנקאית.

שני סוגים נוספים המובחנים לפי סכום הערבות הינם: ערבות שסכומה אינו מוגבל - ערבות הניתנת לכל חובותיו של החייב לבנק. יש בה סיכון רב שכן לחובות לבנקים יש פוטנציאל להאמיר, ובנוסף קיימת סכנה כי הלקוח והבנק יסכמו על הגדלת האשראי ללקוח ואז נותן הערבות יחויב לשלם סכומים גבוהים ביותר, אפילו הגבוהים מיכולתו הכלכלית.

לעומת זאת, במסגרתה של ערבות המוגבלת בסכום, הערב חותם על שטר ערבות כלפי הבנק עד לסכום מוגדר. אפשרות זו נפוצה כיום, במיוחד בהלוואות מבנקים בסכומים גדולים עבור משכנתא או הקמת עסק. גם היא נערכת בכתב והסיכון בה יחסית נמוך מאחר שניתן להגבילה אף לסכום הקטן מגובה החוב.

קראו בהרחבה: על ערבות אוול

שתי ערבויות נפוצות המוגבלות בסכום הינן:

ערבות להלוואה או לחשבון הלקוח בהם הסכום קטן מדי חודש עד לתום הפירעון ופקיעת הערבות וערבות מוגבלת בסכום לכל חובותיו של הלקוח לבנק.

במקרה זה הסכום במסמך החתום אמנם נקבע מראש אך מצטרפת אליו ריבית של החוב המקורי.

הגנות על ערב מוגן לפי חוק

 • אותה שכבת הגנה שחלה על ערב יחיד חלה גם על ערב מוגן, עם תוספות.
 • הערב ידרש לשלם רק לאחר שניתן פסק דין נגד החייב העיקרי ובוצעו פעולות גבייה ועיקולים למימוש החוב.
 • האישור לתביעת ערב זה ינתן רק על ידי ראש ההוצאה לפועל ולאחר שהוא השתכנע שמוצו ההליכים נגד החייב הראשי כמו מימוש החלק היחסי בדירת המגורים שניתן כבטוחה למשכנתא.
 • אם הנושה הגיש תביעה נגד החייב עליו להודיע על כך לכל הערבים המוגנים שיוזמנו אם ירצו להיות צד להליך המשפטי.
 • ערב מוגן שנדרש ואף שילם את חובו של החייב העיקרי יכול לנקוט בהליכי הגבייה המקובלים כנגד החייב,  כמי שהפך להיות הנושה שלו.

במקרים של מספר ערבים מוגנים בתיק אחד, החוב יתחלק שווה בשווה בין כולם. אם ערב שילם את חלקו היחסי הוא פטור מתשלום הערבות הכוללת באותה תביעת חוב.

לאור מורכבות הסוגיה הנדונה, מומלץ לערבים שהסתבכו עם חייבים שלא שילמו את חובם לנושים, להתייעץ עם עורכי דין שזה תחום התמחותם להציג בפני הפונים את הזכויות וההגנות בחוק העומדות לטובת הערבים שנקלעו למצוקתם בתום לב. יש לך שאלות בנושא ערבויות? אנחנו כאן לשירותך.

עוד בנושא: הזכויות והחובות שלך לאחר החתימה על ערבות


תאריך: 01/11/2020 08:52
 
close