מה עושים כאשר הבנק מסרב לפתוח חשבון בנק לחייב שיש נגדו תיקי הוצאה לפועל או הליך פשיטת רגל?
פתיחת חשבון בנק לחייב בזמן הליך הוצאה לפועל או פשיטת רגל


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

פתיחת חשבון בנק בעת הליך הוצאה לפועל או פשיטת רגל

Hebrew

חייבים שמתנהלים נגדם הליכי הוצאה לפועל ואשר מעוניינים לפתוח חשבון בנק חדש, נתקלים לעיתים קרובות בקשיים בעניין זה שמערימים עליהם פקידי הבנק, אשר מסרבים לעשות זאת, בתירוצים כאלה ואחרים.

יתרה מכך: הבנקים מסרבים גם לפתוח חשבון בנק המתנהל ביתרת זכות וללא אפשרות למשיכת שיקים וקבלת הלוואות, וזאת למרות שלא רק שחשבון כזה איננו מסכן את הבנק, אלא הוא אף מאפשר לו לגבות עמלות בעבור שירותיו.

הסיבה לכך נובעת מהעובדה לפיה הבנק רואה בחייבים אלו כלקוחות בעייתיים ובלתי אטרקטיביים, מאחר ועקב קשייהם הכלכליים, הם נאלצים לנהל את פעילותם הפיננסית במסגרת חשבונות הבנק שלהם באופן מצומצם, אשר אינו מניב הכנסות רבות לבנק בגין גבית עמלות על פעולות ו/או ריבית על הלוואות.     

לפיכך, במאמר זה נעסוק בסוגיה האם רשאי הבנק על פי החוק שלא לפתוח חשבון בנק לחייבים, ומה ניתן לעשות במקרה שהבנק מסרב שלא כדין לפתוח חשבון בנק.

חובת פתיחת חשבון בנק על פי החוק

סעיף 2 (א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א-1981, קובע כי לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לתת שלושה סוגים של שירותים, ובניהם פתיחת חשבון בנק, כאמור בסעיף 2(א)(2) לחוק.

סעיף זה קובע כי הבנק אינו רשאי לסרב באופן בלתי סביר לפתוח חשבון בנק מסוג עובר ושב במטבע ישראלי, כל עוד הוא נמצא ביתרת זכות או כאשר הלקוח עומד בתנאי ההסכם שבינו לבין הבנק לגבי ניהול החשבון.

סעיף 2 (ב) לחוק זה אף קובע כי התניית תנאים בלתי סבירים למתן שירות דינה כדין סירוב בלתי סביר לתיתו. יחד עם זאת, הבנק רשאי שלא לתת אשראי ללקוח. כלומר, הבנק לא חייב לתת הלוואות לחייבים.

החובה המוטלת על הבנקים לספק את השירות של פתיחת חשבון בנק נובעת מהעובדה לפיה ניהול חשבון בנק הינו שירות חיוני ביותר, הואיל וכמעט כל אדם זקוק לחשבון בנק על מנת להתנהל בחייו בצורה סבירה, בין היתר, כדי להפקיד משכורת, לשלם את חשבונותיו, ולפרוע את תשלומיו ועוד.

בהתאם לכך, אין הבנק יכול לסרב לפתוח חשבון בנק באופן שרירותי, אלא עליו לנמק זאת בסיבה סבירה.

אם כך, נשאלת השאלה האם סירוב לפתוח חשבון בנק לחייבים בהליכי הוצאה לפועל, ורק בשל היותם כאלה, הינו בגדר סירוב בלתי סביר על פי החוק.

ובכן, עקרונית, לא קיימת מגבלה על פי החוק אשר קובעת כי כל החייבים בתיקי הוצל"פ מנועים מעצם היותם חייבים מלפתוח חשבונות בנק.

כלומר, עצם העובדה שמישהו הינו חייב בתיק (או יותר) בהוצאה לפועל, לא תהווה לכשעצמה, סיבה לסירוב סביר לפתוח לו חשבון בנק.

הוראת המפקח על הבנקים בדבר פתיחת חשבון בנק

ביום 28.5.2014 פרסם המפקח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422, בדבר פתיחת חשבון בנק וניהולו, אשר קובעת כי הבנק איננו רשאי לסרב לפתוח חשבון בנק ביתרת זכות, וללא אפשרות למשיכת שיקים וקבלת הלוואות, רק בשל היות הלקוח אחד מאלה:

לקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א- 1981. לרבות לקוח שהוגבל בעבר לפי הוראות חוק זה.

קראו בהרחבה: שיקים חוזרים - מה ניתן לעשות?

לקוח מוגבל - הינו לקוח בעל חשבון מוגבל, קרי חשבון אשר במהלך 12 חודשים סורבו ו/או לא כובדו לפחות 10 שיקים שנמשכו ממנו, ובלבד שחלפו 15 ימים לפחות בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון. תקופת הגבלתו הינה שנה.

לקוח מוגבל חמור - הינו לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל על פי תנאי החוק. תקופת הגבלתו הינה שנתיים.

לקוח מוגבל מיוחד – הינו חייב בהוצל"פ שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או כחייב מוגבל באמצעים, כלומר חייב אשר אין ביכולתו לפרוע את חובותיו, או מי שהוכרז כפושט רגל, או מי שניתן לגביו צו הגבלה על ידי בית דין רבני.

תקופת הגבלתו תהא כפי שנקבעה על ידי הגוף שהכריז עליו ככזה, אך לא יותר מ-5 שנים. במידה ולא נקבעה תקופת הגבלה כאמור, היא תהיה בת שנה אחת.

קראו בהרחבה על: לקוח מוגבל ולקוח מוגבל חמור בבנק

לקוח בהליך פשיטת רגל, לרבות לקוח שהיה בעבר בהליך פשיטת רגל. יחד עם זאת, במידה הלקוח נמצא בהליך פשיטת רגל, וטרם הופטר מחובותיו, רשאי הבנק להתנות את פתיחת החשבון בקבלת אישור מראש של הנאמן או המנהל המיוחד.
 
לקוח אשר הוטלו עיקולים על חשבונותיו.

לקוח אשר מתנהל או התנהל בעבר, בינו לבין תאגיד בנקאי אחר, הליך משפטי שמקורו בגביית חובות.

המפקח על הבנקים הבהיר כי מטרת ההוראה הינה להבטיח שגם אוכלוסיות חלשות יוכלו לנהל חשבון עובר ושב ביתרת זכות, לעשות שימוש באמצעי תשלום מגוונים, ולעקוב אחר חשבונם באופן עצמאי ויעיל.

לפיכך, הבנק איננו רשאי לפתוח חשבון בנק ללקוחות הללו, רק בשל היותם מצויים בנסיבות המפורטות לעיל, ובמידה והוא יסרב לעשות כן, אזי המדובר בסירוב בלתי סביר על פי החוק.

יחד עם זאת, יובהר שוב כי הכוונה הינה אך ורק לחשבון בנק המתנהל ביתרת זכות בלבד, וללא אפשרות למשיכת שיקים וקבלת הלוואות. כלומר, הבנק לא ינפיק פנקס שיקים עבור חשבון זה, וגם לא יתן אשראי במסגרתו.

עוד יובהר כי הבנק עדיין רשאי לסרב ללקוחות הללו במידה ויש לו סיבה אחרת לכך, מעבר לסטטוס המשפטי שבו הם נמצאים כאמור לעיל, ובלבד שהמדובר בסיבה סבירה.

בנק אשר סירב לפתוח חשבון ללקוח, מחוייב למסור לו את החלטת הסירוב בכתב, וזאת תוך 5 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

כיצד ניתן לפעול כאשר הבנק מסרב לפתוח חשבון בנק?

כאשר הבנק מסרב שלא כדין לפתוח חשבון בנק לחייב בהליכי הוצאה לפועל, מומלץ בשלב הראשון לפנות אל עורך דין ולשלוח אליו מכתב התראה בעניין זה, אשר מנוסח כדבעי, ומנומק כיאות, עם העתק למפקח על הבנקים.

לא פעם די במכתב כזה כדי להניע את הבנק לסגת מסירובו לפתוח את חשבון הבנק.

כמו כן, כאשר אדם נמצא בהליכי פשיטת רגל, מומלץ לקבל מראש אישור לניהול חשבון בנק מטעם כונס הנכסים הרשמי או המנהל המיוחד, אשר מופנה לבנק בו מבוקש לפתוח את החשבון. אישור כזה מגביר מאד את הסיכויים כי הבנק ייעתר לבקשה לפתוח את חשבון הבנק.

במידה וכל הצעדים הללו לא יועילו, אזי ניתן לפנות בתלונה למפקח אל הבנקים, ובמקרה הצורך, גם להגיש תביעה כנגד הבנק בפני בית המשפט.

לקבלת מידע נוסף וסיוע בפתיחת חשבון בנק חייג/י: 072-334-1001


תאריך: 20/07/2015 15:55
 
close