המדריך המלא שילווה אותך שלב אחר שלב לצורך פתיחת תיק הוצאה לפועל לפי חוק...
פתיחת תיק הוצאה לפועל שלב אחר שלב - המדריך לאזרח


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (15) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 15 reviews

פתיחת תיק הוצאה לפועל - מדריך לאזרח

Hebrew

המדריך שלפניך מגדיר שלב אחר שלב את הדרך שבה ניתן לפנות לכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בישראל לצורך פתיחת תיק הוצל"פ בהתאם לחוק והתקנות. למרות שניתן לפנות ולפתוח תיק הוצל"פ לבד, אנחנו ממליצים (שוב) לעשות זאת רק באמצעות עורך דין המתמחה בתחום.

מי שמחזיק בפסק דין לטובתו שלא קויים על ידי הצד שכנגד, או בשטר כלשהו שלא כובד במועד, רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל לשם ביצוע פסק הדין / השטר, ומעמדו בתיק יהיה של זוכה / נושה, בעוד הצד שכנגד ייחשב כחייב.   

כיום ניתן לפתוח 6 סוגים של תיקי הוצאה לפועל:

 1. תיק לביצוע פסק דין הכולל חיוב כספי
 2. תיק לביצוע פסק דין הכולל צו עשה
 3. תיק לביצוע פסק דין במזונות
 4. תיק לביצוע תביעה על סכום קצוב
 5. תיק לביצוע משכון / משכנתא
 6. תיק לביצוע שטרות או שיקים

מתי ניתן לפתוח תיק הוצל"פ בגין ביצוע שטר ופסק דין?

כאשר מדובר בבקשה לביצוע שטר ניתן לפתוח את תיק ההוצל"פ יום לאחר חלף מועד פירעון השטר, מבלי שהוא נפרע.

כאשר מדובר בבקשה לביצוע פסק דין - במידה ופסק הדין ציין מועד לביצוע התשלום, ניתן לפתוח את התיק יום לאחר מועד זה.

במידה ופסק הדין לא ציין מועד לביצוע התשלום – התיק יפתח בחלוף 30 יום ממועד פסק הדין, במידה והוא ניתן במעמד החייב, או בחלוף 30 יום ממועד מסירת פסק הדין לחייב, במידה ופסק הדין ניתן שלא במעמד החייב ונרשם בו כי על הזוכה להמציאו לחייב.

בתיק מזונות – התיק ייפתח יום לאחר שחלף מועד התשלום הראשון של החייב אשר לא שולם על ידו מבין התשלומים שהוטלו עליו.

כיצד פותחים את תיק בהוצאה לפועל?

את תיק ההוצל"פ ניתן לפתוח בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל הנמצאות בארץ, לפי נוחות החייב וללא תלות במקום מגורי החייב.

עקרונית, לצורך פתיחת התיק, יש למלא טפסים, לצרף אליהם מסמכים, ולשלם אגרה:

 • טפסים – לכל תיק יש טופס רלוונטי משלו, אותו ניתן להוריד מהאינטרנט או לקבל בלשכת ההוצל"פ.
 • מסמכים – לכל טופס יש לצרף מסמכים הרלוונטיים לו, וכן יפוי כח מטעם הזוכה, במידה והוא מיוצג על ידי עורך דין.
 • אגרה – לכל תיק יש לשלם אגרה ספציפית משלו.
   

סוג תיק ההוצל"פ

סוג הטופס

מסמכים נלווים

סכום האגרה

פסק דין - כספי

טופס 206 – בקשה לביצוע פס"ד כספי

* פס"ד מאושר מקורי או העתק נאמן, הנושא ת.ז. של הצדדים

1% מסכום החוב המעודכן, או סכום מינימאלי

+ אגרת פרוטוקול

פסק דין – צו עשה

טופס 209 – בקשה לביצוע פס"ד עשה

* פס"ד מאושר מקורי או העתק נאמן, הנושא ת.ז. של הצדדים

בהתאם לתקנות

פסק דין - מזונות

טופס 207 – בקשה לביצוע פס"ד למזונות

טופס 208 – טופס לחישוב קרנות

* פס"ד מאושר  כנ"ל

* אישור מביטוח לאומי על קבלת כספים דרכו, אם ישנם

מסלול רגיל – אגרת פתיחת תיק

מסלול מזונות – אגרת פתיחת תיק + אגרת ניהול התיק

תביעה לסכום קצוב

טופס 203 – בקשה לביצוע תביעה לסכום קצוב

* כתב תביעה

* ראיה בכתב על חוב קצוב

* התראה לחייב

1% מסכום החוב המעודכן, או סכום מינימאלי

+ אגרת פרוטוקול

משכון/משכנתא

טופס 201 – בקשה לביצוע משכון

* שטר מקורי או העתק מאושר

*  תצהיר

1% מסכום החוב המעודכן, או סכום מינימאלי

+ אגרת פרוטוקול

שטר/שיק

טופס 205 – בקשה לביצוע שטרות והמחאות

* שטר/שיק מקורי + צילום שני צדדיו

 

* ביול שטר לפי סכומו

1.25% מסכום השטר/שיק, או סכום מינימאלי

+ אגרת פרוטוקול

 

מסירת אזהרה לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ

עם פתיחת תיק הוצאה לפועל נשלחת לחייב אזהרה לפני נקיטת הליכים, המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל, וכי הוא נדרש לפרוע את החוב במלואו לבל ינקטו כלפיו הליכים לגביית החוב.

במקרים מסויימים, בהם קיים חשש שנוכח האזהרה החייב ינסה לסכל את ביצוע פסק הדין או השטר באמצעות הברחת נכסים או יציאתו מן הארץ, רשאי הזוכה להגיש בקשה לנקיטת הליכים לפני מתן אזהרה.  

את מסירת האזהרה ניתן לבצע באמצעות לשכת ההוצל"פ, אשר שולחת לחייב את האזהרה באמצעות דואר רשום, או באמצעות הזוכה וע"י שליח מטעמו.

כאשר מדובר בבקשה לביצוע שטר, על החייב להגיב תוך 20 יום ממועד קבלת האזהרה, ואילו כאשר מדובר בבקשה לביצוע פסק דין / תביעה לסכום קצוב, עליו לעשות כן תוך 30 יום ממועד קבלת האזהרה.

במידה והחייב חולק על החוב

במידה והחייב חולק על החוב, הוא רשאי לנקוט בהליכים הבאים: כאשר מדובר בבקשה לביצוע שטר / תביעה לסכום קצוב – עליו להגיש התנגדות מנומקת לביצועם, ואילו כאשר מדובר בבקשה לביצוע פסק דין – עליו להגיש בקשה מנומקת לעיכוב הליכים.

בשני המקרים ההליכים יעוכבו, והתיק יועבר לדיון בפני בית המשפט המוסמך לדון בו.

במידה והחייב אינו חולק על החוב

במידה והחייב אינו חולק על החוב, עליו לפרוע את אותו במועדים הנקובים באזהרה. במידה ואין הוא מסוגל לפרוע את החוב במלואו, הוא רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל, במהלך תקופת האזהרה.

במידה והחייב לא חלק על החוב במועד הוא יחשב כמודה בחוב. ממועד זה ואילך הוא לא יוכל לטעון ביחס לעצם קיום החוב, אלא רק ביחס לאופן תשלומו.

בהתאם, הזוכה יהיה רשאי להגיש בקשות לנקיטת הליכים שונים כלפי החייב ובין השאר: עיקול מיטלטלין, עיקול מקרקעין, עיקול רכב, עיקול צד ג', עיקול חשבון בנק, הליכי פינוי, הטלת הגבלות על החייב כולל עיכוב יציאה מהארץ, צו הבאה, צו מאסר ועוד.

לקבלת מידע נוסף פנה/י לשיחה עם עורך דין: 072-334-1001


תאריך: 15/10/2015 14:33
 
close