הכירו את משמעותו של ההליך להבאת החייב לחקירה בהוצאה לפועל! הכל על צו הבאה בהליכי הוצל"פ...
צו הבאה במסגרת הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

צו הבאה כנגד חייב בהוצאה לפועל

Hebrew

צו הבאה הינו צו המורה למשטרת ישראל לעצור חייב בהליכי הוצאה לפועל ולהביא אותו ללשכת ההוצאה לפועל מכוח החוק.

המדובר על מקרים בהם החייב לא התייצב לבירור או לצורך חקירת יכולת או לבדיקה אצל חוקר הוצאה לפועל אליהם הוזמן, וזאת כפי שקובע סעיף 69 י"ב לחוק ההוצל"פ.

התנאים להוצאת צו הבאה

הצו יוצא לבקשת זוכה, בתנאי שחלפו חודשיים מהיום שהומצאה לחייב ההזמנה להגיע להליכים הללו, והוא הוזהר כי אם לא יגיע אליהם, יוצא כנגדו צו הבאה או מאסר.

יחד עם זאת, על פי סעיף 71 לחוק, לא ניתן להוציא צו הבאה כלפי החייבים הבאים: קטין, פסול דין, וכן כלפי בן זוג או צאצא או הורה של זוכה, אלא אם כן מדובר בתיק מזונות, שאז ניתן להוציא צו הבאה גם כלפי קרובי המשפחה הללו של הזוכה.

התנאים לביצוע הצו

הצו יבוצע בתנאי שנשלחה לחייב התראה לפיה הצו יבוצע, אלא אם כן החוב יפרע או תינתן החלטה אחרת של רשם ההוצאה לפועל, וחלפו 14 יום מיום המצאתה.

יחד עם זאת, על פי סעיף 74 י"ז לחוק הצו לא יבוצע במידה והחייב משרת בצה"ל בשירות סדיר או מילואים, ההבאה עלולה להזיק לבריאותו, כתוצאה מהבאת החייב ישארו ללא השגחה קטין מתחת לגיל 14 שבאחריותו או חסר ישע שתלוי בו, החייב נמצא במאסר או מעצר, או אם לחייב יש מוגבלות אחרת שבשלה, לדעת השוטר המבצע ובהתייעצות עם מפקדו הישיר, לא ניתן לבצע את הצו.

אופן מימוש צו הבאה

צו ההבאה יועבר למשטרת ישראל, שתבצעו בהקדם האפשרי ותוך 90 ימים מהיום שהועבר הצו לידיה. יחד עם זאת, אין לבצע את הצו בשבת או ביום מנוחה.

לשם ביצוע הצו, רשאי השוטר להיכנס לכל מקום שיש לו חשד סביר שהחייב נמצא בו ואף להשתמש בכוח סביר על מנת להיכנס לאותו מקום, אם המחזיק במקום מסרב לאפשר לו להיכנס, ובתנאי שלא יסכן חיי אדם.

כמו כן, רשאי השוטר לתפוס כל חפץ שברשות החייב שבאמצעותו עלול החייב לפגוע בעצמו או באחרים, וכן לבצע חיפוש על גופו ובכליו של החייב למציאת חפץ כזה.

משעצרה המשטרה את החייב, עליה להביאו בפני רשם לשכת ההוצאה לפועל הקרובה ביותר למקום בו הוא עצור, וזאת תוך 24 שעות ממועד המעצר.

אם החייב לא הובא בפני רשם ההוצאה לפועל עד לצהרי ערב שבת או ערב יום מנוחה, הוא ישוחרר, והצו יבוצע בשנית לאחר יום המנוחה.

בצו ההבאה יכול רשם ההוצאה לפועל להורות על שחרור החייב בערובה להבטחת התייצבותו תוך 24 שעות.

במקרה כזה תעצור המשטרה את החייב, ותשחרר אותו אם ימציא את הערובה, ועל החייב יהיה להתייצב תוך 24 שעות בפני רשם ההוצאה לפועל, לא כולל ימי מנוחה וערבי ימי מנוחה.

אם החייב לא יתייצב כאמור, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על חילוט הערבון, כלומר לממשו ולהעביר את הכספים לחשבון תיק ההוצאה לפועל.

מעמד ההבאה

במעמד ההבאה מול רשם ההוצאה לפועל ידרש החייב להציע דרכים לביצוע פסק הדין, בדרך של פריסה לתשלומים או מכירת נכסים, למלא הצהרה על יכולת, וכן לחתום על כתב ויתור על סודיות, וזאת כפי שקובע סעיף 69 י"ג לחוק ההוצאה לפועל.

רשם ההוצאה לפועל יברר באותו המעמד את יכולתו של החייב, ויתן כל צו או החלטה שהוא מוצא לנכון.

בין היתר רשאי הרשם לתת או לשנות צו תשלומים, להכריז על החייב כמוגבל באמצעים, להזמין את החייב לחקירת יכולת במעמד הזוכה, לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב, לדרוש מסירת מידע על החייב.

במידה והחייב לא יציית להוראות הרשם, הרשם רשאי לכפות עליו לציית להוראותיו או להענישו על כך בכל דרך שמוסמך לכך בית המשפט, וכן לקבוע כי יש לראות בו כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, ולהטיל עליו הגבלות בגין כך בהתאם לחוק.

התנאים לביטול צו הבאה

צו ההבאה יבוטל במידה והזוכה ביקש בכתב לבטל את הצו, או במידה והצו לא בוצע תוך חצי שנה מאחר והחייב שוהה בחו"ל או בשל הנסיבות המצויינות בסעיף 74 י"ז לחוק.

כמו כן, גם החייב יכול להגיש בקשה לביטול צו ההבאה, וזאת בתנאי ששילם או הקטין את החוב בסכום שבגינו ניתן הצו, או נתן ערובה כפי שקבע ראש ההוצל"פ, או הראה טעם אחר לפיו אין לבצע את הצו.

לקבלת סיוע משפטי מהיר חייג/י: 072-334-1001


תאריך: 03/08/2015 14:03
 
close