בית המשפט המחוזי החליט לתת צו שיורה על שיקום כלכלי לחברה שנקלעה לחובות של מיליוני שקלים במקום להורות על פירוקה, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי...
מתן צו המאפשר לחברה להיכנס להליך שיקום כלכלי במקום פירוק


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews

מתן צו שיקום כלכלי לחברה לפי חוק חדלות פירעון

Hebrew

אחת הדילמות הבסיסיות שבפניהן ניצב בית המשפט כאשר הוא דן בחברה שנקלעה לחדלות פירעון הנה האם לתת לחברה סיכוי לשקם את מצבה הכלכלי, או שמא יש לפרק אותה ולחלק את נכסיה בין הנושים.

השאלה החשובה הזאת עולה בעיקר לאור סעיף 23 לחוק חדלות פירעון, אשר קובע כי במסגרת הצו לפתיחת הליכים, על בית המשפט גם לקבוע האם הצו יינתן לשם הפעלת החברה לשם שיקומה הכלכלי או לשם פירוקה.  

והנה רק לאחרונה דילמה שכזאת ניצבה בפני בית המשפט המחוזי בנצרת בשעה שהוא דן בבקשה למתן צו לפתיחת הליכים לצורך הפעלת החברה לשם שיקומה הכלכלי, שהגישה חברת בניה בשם שרונית חברה לבניין ופיתוח בע"מ, במסגרת הליך חדל"ת 40430-06-20.

חשוב לציין כי חלק מהנושים של החברה התנגדו לבקשתה ובסקירה שלפניך נסביר את הכרעתו של בית המשפט בנושא.

עמדות הנושים בבקשה לשיקום החברה

כאמור, עמדות הנושים לגבי בקשת החברה היו חלוקות. בנק הפועלים, שחוב החברה כלפיו עלה על 1.5 מיליון ₪, הסכים לבקשת החברה, אם כי לפרק זמן קצר, שבמהלכו ימונה נאמן שיבחן את פעילות החברה, את הפרויקטים בהם היא קשורה ויחווה דעתו אם ניתן לשקמה.

חברה נוספת, שעוסקת בביצוע עבודות חשמל ושהחוב כלפיה עומד על 670,000 ₪, הסכימה אף היא לבקשה למרות שהיא סברה שבהתנהלות החברה נפלו פגמים רבים.

לעומת זאת, חברה אחרת שהחוב כלפיה עומד על 211,000 ₪ התנגדה לבקשה בטענה שהיא הוגשה בחוסר תום לב ואף העלתה חשד להברחת נכסים.

גם הקיבוצים סאסא וקיבוץ משמר העמק, שהחברה קשורה עמם בהסכמים לביצוע עבודות, התנגדו לבקשה, בטענה שהחברה מפרה את ההסכמים שנכרתו עמה וכי היא הגישה את הבקשה רק על מנת להפעיל לחץ עליהם כדי לקבל את המתווה שהיא הציעה להם לפני הגשת הבקשה ושלא היה מקובל עליהם.

עמדת הממונה על הליכי חדלות הפירעון

עורכת הדין שייצגה את הממונה על הליכי חדלות פירעון הסכימה לבקשה, מאחר שהיא סברה שיש מקום למתן צו פתיחת הליכים ולהורות על הפעלת החברה לשם שיקומה הכלכלי.

לדבריה יש לפעול כך על מנת לתת לחברה הזדמנות לחברה לנסות ולשקם את עצמה ולהגיע להסדר עם נושיה, אם כי בכפוף לכך שבעלת המניות בחברה תפקיד סכום של 100,000 ₪ בקופת הנאמנות, כפי שהיא התחייבה במסגרת הבקשה.

החלטת בית המשפט להורות על מתן צו לשיקום כלכלי

לאחר שבית המשפט שמע את טענות הצדדים, הוא הגיע למסקנה לפיה יש לקבל את בקשת החברה והורה על מתן צו לפתיחת הליכים לצורך הפעלת החברה לשם שיקומה הכלכלי, בכפוף להפקדת סכום בסך של 100,000 ₪ על ידי בעלת החברה.

בית המשפט נימק את מסקנתו בכך שלמרות שתמונת המצב בכללותו עדיין אינה ברורה דיה, אזי רוב הנושים מסכימים שפירוק החברה בשלב זה לא יביא כל תועלת לנושים, מאחר שלחברה אין נכסים בעלי ערך שניתנים למימוש.

לעומת זאת, מתן צו לפתיחת הליכים לצורך שיקום החברה יאפשר לחברה להמשיך בביצוע הפרויקטים בהם היא קשורה, ישמר את מקומות העבודה של עובדיה ויאפשר לנאמן שימונה לגבש תכנית הבראה והסדר נושים.

מהלך זה לא יפגע בצורה כלשהי בנושים ואף יתכן שהוא יביא להם תועלת ולהזרמת כספים לקופת הנאמן.

לגבי טענות הקיבוצים כלפי החברה, קבע בית המשפט כי מדובר בטענות שנוגעות לסכסוך ספציפי שפרץ בינם לחברה אשר אינן רלבנטיות לשאלה אם יש מקום למתן צו פתיחת הליכים לגבי החברה, אלא יש לדון בהן בהמשך הדרך ולאחר שלחברה ימונה נאמן מטעם בית המשפט.

בהתאם לאמור לעיל, הורה בית המשפט על מתן צו לפתיחת הליכים לצורך הפעלת החברה וזאת לתקופה של 30 ימים. במשך תקופה זו לא ניתן לנקוט בהליכים נגד החברה או מטעמה ללא רשות בית המשפט.

בנוסף, מינה בית המשפט נאמן לצורך ניהול החברה והפעלתה כעסק חי במהלך תקופת ההפעלה, כשהוא מקנה לו סמכויות ניהול רחבות, כולל הסמכות להתקשר בהסכמים עם ספקים, קבלני משנה, נותני שירותים ולקוחות, לגבות כספים מחייבים, להעסיק אנשי מקצוע ולשלם להם שכ"ט, לפטר עובדים ו/או להוציא אותם לחופשה ללא תשלום.

עוד הורה בית המשפט לנאמן לערוך בדיקה ולהגיש לו דו"ח מפורט תוך 14 ימים לגבי השאלה האם ניתן לשקם את החברה ולהגיע להסדר עם הנושים, או שיש לפעול לפירוקה.

עוד בנושא: תוכנית לשיקום כלכלי של חברה לפי סעיף 80 לחוק


תאריך: 08/08/2021 16:04
 
close