מימוש שעבוד כנגד הלוואה בהוצאה לפועל - סקירת פסק דין בתביעה שהגיש בנק הפועלים כנגד חברה...
מימוש שעבוד כנגד הלוואה בהוצאה לפועל - סקירת פסק דין


מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
0 stars - based on 0 reviews

מימוש שעבוד כנגד הלוואה בהוצאה לפועל

Hebrew

כולם יודעים כי הבנקים מעמידים הלוואות ללקוחותיהם כנגד בטוחות ראויות. במקרים שבהם ההלוואה לא נפרעת רשאים הבנקים המלווים לממש שעבודים באמצעות פנייה לרשות האכיפה והגבייה או לבקש מבית המשפט למנות כונס נכסים לצורך מימוש השעבוד.

באילו נסיבות מיוחדות יחליט בית המשפט על ניהול הליך של מימוש שעבוד מובטח בבית המשפט עצמו, במהלך דיון בשאלת חדלות פירעון הלווה ולא במסגרת ההוצאה לפועל?

על שאלה זו נדרש להשיב בית המשפט המחוזי בתל אביב בתביעת בנק הפועלים, בהליך פר"ק 53914-02-13 בנק הפועלים בע"מ ואח' נ' אירופה ישראל (מ.מ.ש.) בע"מ ואח', בגין חוב בגובה כמיליארד שקל.

מעשה התביעה

בנק הפועלים בע"מ הגיש בקשה לאכיפת שעבודים שניתנו לטובתו על ידי מספר חברות ובכללן "אירופה ישראל בע"מ", "מרכזי שליטה בע"מ", ו"ווקטורי חברה להשקעות בע"מ" (להלן: "החברות") כנגד הלוואות שניתנו לחברות. ביום 21.7.13 ניתן פסק דין האוכף את השעבודים על נכסי החברות לטובת הבנק. מונה כונס נכסים למימוש השעבודים.

לחברות החייבות, בעלות על נכסי מקרקעין שונים, ובכלל זאת נכס הנמצא בבעלות חברת מרכזי שליטה בע"מ שעליו רובצת משכנתא בדרגה ראשונה לטובת בנק לאומי לישראל.  

הנכס הינו מבנה מגורים המצוי ברחוב י"ד הבנים בפתח תקווה. בנכס מתגוררים מר מרדכי זיסר, בעל השליטה בחברות החייבות, ילדיו וכן ילדיו הנשואים ובני משפחתם.

ביום 7.8.13, לאחר מתן פסק הדין, הגיש בנק לאומי בקשה ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב יפו, למימוש המשכנתא. המשכנתא ניתנה להבטחת כל הסכומים שיגיעו לבנק לאומי מהחברה ו/או מזיסר. הבקשה הוגשה על יסוד חוב של זיסר לבנק שלא נפרע, ושלעמדת הבנק סכומו למועד פתיחת תיק ההוצל"פ הוא סך של כ-15,427,000 ₪

כונס הנכסים מבקש מבית המשפט, שמימוש נכסי הנדל"ן של חברת מרכזי שליטה יתבצע במסגרת תיק כינוס הנכסים וגם לעכב את מימוש הנכס בתיק ההוצל"פ. עוד מבקש הכונס, שהליך מימוש הנכס ייעשה בשיתוף של כונס הנכסים עם בעל התפקיד שימונה על ידי בנק לאומי.מימוש שעבוד כנגד הלוואה - סקירת פסק דין

כונס הנכסים טוען  כי הואיל ולפי הערכת הנכס שוויו עולה באופן משמעותי על החוב לבנק לאומי קיים חשש מובנה שבנק לאומי לא יפעל למקסם את תמורת הנכס, ויעדיף להסתפק במימוש מהיר ובסכום שמתחת לשוויו, ובלבד שישרת את חוב בל"ל.

בכך, לדעת כונס הנכסים, תהיה פגיעה בבנק הפועלים שזכאי ליהנות מיתרת שווי הנכס, לאחר תשלום החוב לבל"ל.

נטען על ידי כונס הנכסים שיש להבטיח באמצעות ניהול הליך המימוש בבית המשפט של כינוס הנכסים, כי הנכס ימכר במחיר המרבי, שיהיה בו גם כדי לפרוע את החוב לבנק הפועלים, מעבר לחוב בל"ל.

בפסק הדין נקבע כי לפי העולה מהוראות סעיף 20 לפקודת פשיטת רגל אין מניעה שנושה מובטח ינקוט בהליכי מימוש הבטוחה, בדרכים הקבועות בחוק, ללא קשר להליכי חדלות פירעון שבהם מצוי החייב.

לגישת בית המשפט, דרך המלך למימוש בטוחה היא באמצעות לשכת הוצאה לפועל גם כאשר מתנהלים נגד החייב הליכי חדלות פירעון.

לשכת ההוצאה לפועל היא מערכת האכיפה הייעודית למימוש בטוחות, הפועלת בהתאם לחוק ותקנות יעודים, ומצוידת בכלים המתאימים לביצוע פעולות מבצעיות.

עם זאת, יתכנו מקרים אשר בהם יש מקום למעורבות של בית המשפט של חדלות הפירעון בהליכי מימוש הבטוחה בהליכי הוצאה לפועל.

בהקשר זה, יש להבחין בין מצבים בהם ניתן להסתפק ביידוע בית המשפט של חדלות פירעון על הליכי מימוש הבטוחה בהוצאה לפועל לבין מצבים בהם נדרשת מעורבות יתר של בית המשפט של חדלות הפירעון.

לטעמו של בית המשפט ניתן לקבוע כי בנסיבות מסוימות, יתנהל הליך המימוש בבית המשפט של חדלות הפירעון, ומבלי להפקיע מהנושה המובטח את ביצוע המימוש.

כך, לא יפגע הנושה המובטח שיוותר השליט על אופן מימוש הבטוחה, ובנוסף יהיה פיקוח צמוד של בית המשפט של חדלות הפירעון ושל בעלי התפקיד בהליך האמור על אופן מימוש הבטוחה.

מצבים כאלה יתכנו בעת ששווי הבטוחה המוערך עולה על החוב המגיע לנושה המובטח, והליכי ההוצאה לפועל נמצאים בראשיתם, ובטרם בוצעו הליכי מימוש מתקדמים, כגון: קבלת הצעות לרכישת הנכס, התמחרות וכיוצא באלה.

אבחנה נוספת שעורך בית המשפט היא, ככל שהפער בין שווי הבטוחה לבין החוב לנושה המבוטח הוא ניכר, יטה בית המשפט להורות, כי מימוש הבטוחה יעשה במסגרת הליכי חדלות הפירעון. אם יתברר עוד כי הוקנו זכויות לצדדים שלישיים, זו סיבה מספיק טובה להעברת ההליך לבית משפט של חדלות פירעון.

כאשר בית המשפט נדרש לפסוק מן הכלל הנורמטיבי לזה הפרטי שלפניו הוא קובע כי יש לקבל את הבקשה של כונס הנכסים כפי שתוארה לעיל ואלו נימוקיו העיקריים:  

הערכת הנכס עולה על פי ארבע מהחוב לבנק לאומי. הפער הזה יוצר את החשש שהובע על ידי כונס הנכסים כי בנק לאומי נעדר אינטרס למקסם את הנכס במחיר הערכתו או בקירוב לכך, וכי יהיה מעוניין בהליך מימוש מהיר שיהיה בו כדי לפרוע את חובו.

בקשת בנק לאומי לביצוע המשכנתא הוגשה בלשכת ההוצאה לפועל רק בעת האחרונה, ביום 7.8.13, ולאחר שניתן פסק דין האוכף את אגרות החוב לטובת בנק הפועלים.

טרם נעשו כל פעולות בהוצאה לפועל, ואין בתגובת בנק לאומי כל פירוט באשר לפעולות שהתבקשו, אושרו או בוצעו, פרט להגשת הבקשה. כך שאין בהיעתרות לבקשה כדי לסכל ביצוע כל הליך בהוצאה לפועל או לגרום לדחייה בביצוע המשכנתא.

זאת ועוד קובע בית המשפט כי בנק הפועלים הזדרז והגיש את הבקשה סמוך לאחר שבית המשפט קיבל את הבקשה לאכיפת אגרות החוב ודחה את הבקשה לעיכוב הביצוע. פעולתו הדחופה של בנק הפועלים והעדר שיהוי מבחינתו, מהווים אף הם טעם התומך בקבלת הבקשה.

בסיכומו של פסק הדין נקבע כי מימוש נכס הנדל"ן של מרכזי שליטה בע"מ, בו מתגוררים זיסר ומשפחתו, יתברר בבית המשפט של כינוס הנכסים ולא בלשכת ההוצאה לפועל.

על בנק לאומי לישראל בע"מ, הנושה המובטח, להגיש במסגרת תיק זה בקשה למימוש הזכויות בנכס, אשר יעשה בפיקוח בית משפט זה ואישורו. הליך הבקשה למימוש משכנתא בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב יפו, יעוכב.

ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה בתחום!


תאריך: 13/10/2013 14:11
 
close