נותני הערבות נכנסו לעסק שפשט רגל נכנסו גם הם להליכי פשיטת רגל, מה יעשו הנושים במצב זה?
מה יעלה בגורלם של ערבים שנמצאים בהליך פשיטת רגל מבחינת הנושים?


מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

גם הערבים בהליך פשיטת רגל...

Hebrew

מסעדה פשטה רגל וחדלה מלפעול הלכה למעשה. מכורח המציאות למסעדה הצטברו חובות כספיים כבדים כלפי נושים רבים.

בעת הקמת המסעדה חתמו לטובת בעליה ערבויות מטעם אנשים מסוימים שגם נטלו חלק בהפעלת המסעדה. לאור העובדה שהמסעדה חדלה מלפעול, מבקשים הנושים עתה לפעול נגד הערבים של המסעדה.

למרבה הפתעתם, הנושים גילו כי גם הערבים נכנסו להליך של פשיטת רגל, מה שלא מאפשר לפעול כנגדם בפן המשפטי, למעט הצטרפות כנושים כלפי אותם ערבים.

לחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי!

מה יעשה בית המשפט במקרה שבו גם הערב הוא פושט רגל? האם ערבותו תהיה רלוונטי? אם הנושים כלל לא ידעו על כך שהערבים מצויים בפשיטת רגל, האם זה עלול להשפיע על נפקותה של הערבות?

על כל אלו, השיב בית המשפט בפסק הדין שניתן בהליך ת"א (אשדוד) 52535-02-12 שלמה חממי נ' סטיב אוסטרובסקי ואח'.

דיני ערבויות

"ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי" כך מלמד סעיף 1 לחוק הערבות, תשכ"ז- 1967.הערבים בפשיטת רגל - מה יעלה בגורל הערבות?

סעיף 8(2) לחוק הערבות קובע כי "הערב והחייב אחראים כלפי הנושה יחד ולחוד, אולם אין הנושה רשאי לדרוש מן הערב מילוי ערבותו בלי שדרש תחילה מן החייב קיום חיובו, אלא באחת הנסיבות האלה: (2) ניתן נגד החייב צו קבלת נכסים או צו פירוק".

טענות הצדדים

בנסיבות, טענו הערבים כי עתה הם פושטי רגל ואין לחייב אותם בדבר. מנגד, טענו התובעים כי לא ידעו על פשיטת הרגל על כן ההכרזה אינה מחייבת אותם.

עוד טענו כי הערבים הסתירו את דבר היותם פושטי רגל בעת שחתמו על כתב הערבות.

התובעים אף טענו והציגו ראיות לכך שגם בין בקשת צו הכינוס ועד ההכרזה לפשיטת רגל, נהגו הערבים שלא בתום לב משום שלא הציגו לכונס ולבית המשפט את רשימת הנושים שלהם (שאמורה גם לכלול ערבויות שהם נתנו). ראיה זו רק חיזקה את טענת התובעים.

יצוין כי כאשר אין מודעות להליכי פשיטת רגל, במקרים מסוימים ניתן לטעון לאי תחולתה כלפי חוב מסוים.

המשמעות של הכלל המתואר היא שניתן לתבוע את החייב באופן רגיל בהתעלם מהליכי פשיטת הרגל.

הכרעת בית המשפט

ראשית, דן בית המשפט בטענה לפיה בעלי החוב לא ידעו על כך שהערבים נכנסו להליכי פשיטת רגל.

סעיף 24 לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש"ם- 1980 קובע כי הכרזה על אדם כפושט רגל צריכה להתפרסם בעיתון, וכן נקבע בפסיקה ארוכת שנים שעצם הפרסום מהווה "ידיעה קונסטרוקטיבית".

כלומר, החזקה היא כי כל אדם יודע שפלוני פושט רגל אם הכרזה זו פשוט פורסמה.

בית המשפט קיבל את טענתם וקבע: "לתובעים לא היה כל עניין להצניע את היות הנתבעים 1 ו-3 פושטי רגל ולו היו מודעים לעובדה זו, סביר כי לא היה נערך ההסכם השלישי או הסדר החוב... מאחר וקיבלתי את טענת התובעים לפיה לא ידעו על הליכי פשיטת הרגל ומאחר והנתבע חתם על ההסכם האחרון לאחר צו הכינוס הרי שעם חתימת ההסכם האחרון, יצר הנתבע התחייבות נוספת שאין מניעה להגיש בגין הפרתה תביעה".

כאמור, בהתאם למתואר לעיל בנוגע לחוק הערבות, עילת התביעה נגד הערב קמה כאשר החייב מפסיק את חיוביו.

בנוגע לכך קבע בית המשפט כי במקרה זה, הפרת התחייבויותיהם של החייבים והמסעדה הופסקו לאחר שניתן צו כינוס. לכן, עד מועד הפסקת ההתחייבות כל עילה לפנות לערבים (צו הכינוס ניתן שנה לפני - וכך או אחרת קבע ביהמ"ש כי ההכרזה הוסתרה מהנושים משום מה).

על כן, אפילו שהוכרזו כפושטי רגל הערבים, בנסיבות כאלו בהן החיובים הופסקו לאחר ההכרזה, הטיל בית המשפט על הערבים לשאת בתשלומי שכירות לגביהם התחייבו הערבים.

עם זאת, חשוב לציין כי קביעתו של בית המשפט הגיעה לאחר שזה קבע במובן העובדתי כי עצם ההכרזה כפושט רגל הוסתרה מהנושים ע"י הערבים - שזהו מקרה חריג.

הערבים חויבו בסף של 291,000 ₪, שלא שולמו כאמור ע"י בעלי החוב שלטובתם הם העניקו ערבות.

משמעות פסק הדין

כאשר אדם נוקט באקט של פשיטת רגל, יש תקופת ביניים בין צו הכינוס להכרזה הרשמית בו עליו לפרוס תמונה מלאה של חובותיו ואת כל אמצעי התשלום הקיימים לו.

חובות כוללים גם חובות ריאלים הנוגעים למתן ערבויות שונות שעליהן חתם פושט הרגל. אי הצגת תמונה מלאה עשויה לעלות בגדר "התנהגות שלא בתום לב".

בנוסף, זהו מקרה חריג מאוד בו בית המשפט דוחה את החזקה הקיימת בדבר המודעות לפשיטת רגל, ומעדיף גרסה של בעלי דין שיש להם עניין - אין זה עניין של מה בכך.

לשיחה מיידית עם עורך דין חייג/י: 072-334-1001


תאריך: 14/10/2014 09:10
 
close