מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

גביית חוב חדש אחרי צו כינוס נכסים

Hebrew

אחת ההשלכות המשמעותיות ביותר של מתן צו כינוס במסגרת הליכי פשיטת רגל הנה חסימת האפשרות לפתוח לאחר מכן באופן עצמאי בהליכים לגבי חובות בני-תביעה כנגד החייב או להמשיך בהליכים כאלו, אלא ברשות בית המשפט שבפניו מתנהל תיק פשיטת הרגל.

כך קובע סעיף 20(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980:

"משניתן צו כינוס יהיה הכונס הרשמי שליד בית המשפט הכונס של נכסי החייב ומכאן ואילך ובאין הוראה אחרת בפקודה זו, לא תהיה תרופה לנושה נגד החייב לו חוב בר-תביעה ולא יפתח שום נושה בתובענה או הליכים משפטיים אחרים, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע."

במסגרת הליך פש"ר 12125-08-13 עו"ד גיא גולדפרב נגד בנק המזרחי טפחות בע"מ הבהיר בית המשפט כי סעיף 20(א) לפקודה מתייחס הן להליך תלוי ועומד בעת מתן צו הכינוס והן להליך בו הנושה מעוניין לנקוט לאחר מתן הצו.

מטרתה של ההוראה היא, בין היתר, למנוע פגיעה בעיקרון השוויון בין הנושים, שכן אין זה מתקבל על הדעת שנושה אשר אינו נושה מובטח ימשיך בהליכי ההוצאה לפועל ויקבל חובו בעוד יתר הנושים יסתפקו בדיבידנד לאחר שיאושרו להם תביעות החוב.

בהקשר זה התעוררה השאלה האם סעיף 20(א) לפקודה חל רק לגבי חובות בני תביעה.

כלומר, חובות שנוצרו לפני מתן צו הכינוס או שהוא חל גם לגבי חובות שנוצרו לאחר מתן צו הכינוס כך שגם לגבי חובות אלו יש צורך באישור בית המשפט כדי לנקוט בהליכים לגביהם.

על פי הפסיקה אשר מסתמכת בעיקרה על האמור בספרם של לוין וגרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שלישית (2010), עמ' 119-120 הצורך בנטילת רשות של בית משפט של הפש"ר בפתיחת תביעה חדשה כנגד חייב שניתן בעניינו צו כינוס הנו רק לגבי חובות בני תביעה, דהיינו, חובות שנוצרו לפני מתן צו הכינוס.

חובות שנוצרו לאחר מתן צו הכינוס אינם נחשבים כחובות בני תביעה ועל כן הנושה אינו נדרש לקבל היתר מבית משפט של הפש"ר כדי להגיש תביעה לגביהם כנגד החייב.

כך נקבע, למשל, בהליך פשיטת רגל 1572/01 נידאל ג'בילי נ' חברה ישראלית להכשרה מקצועית בע"מ.

יחד עם זאת, מעמדו של הנושה בתביעה שכזו דומה לכל הפחות למעמדו של בעל בטוחה, שעליו חל סעיף 20(ב) לפקודה ואשר קובע כי "הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחו של נושה מובטח לממש את ערובתו או לעשות בה בדרך אחרת" עליו חלה ההלכה אשר נקבעה בהליך פש"ר 466/93 גרבש נ' עו"ד שלף ואח'.

קראו בהרחבה: העדפת נושים אסורה

הלכת גרבש קובעת כי למרות קביעת סעיף 20(ב) לפקודה לבית המשפט של פש"ר יש כוח פיקוח על הליך מימוש בטוחה.

מכאן נובע שגם נושה שיש לו חוב שנוצר לאחר צו הכינוס חייב לדווח לבית המשפט של הפש"ר על כוונתו להגיש תביעה לגביו ולאפשר את סמכות הפיקוח שנדרשת לבית המשפט של פש"ר לגבי כלל חובות וזכויות החייב.

סמכות הפיקוח במקרה שכזה נדרשת בין היתר כדי שבית המשפט ידע כי נטען כלפי החייב כי הוא יוצר חובות חדשים וכן כדי לבחון את דרכי ההתגוננות של החייב כנגד התביעה ואף כדי לעקוב אחר סיום ההליך ולהקפיד כי לא יבוצעו פעולות אכיפה או ייגבו סכומים שיפגעו בקופת הכינוס ויהיו מנוגדים להקניית נכסי החייב לנאמן.

כלומר, נושה שיש לו חוב שנוצר לאחר צו הכינוס יכול לפתוח בהליכים כנגד החייב ללא צורך בנטילת רשות לכך מטעם בית המשפט של תיק הפש"ר אבל עליו לפחות לדווח לו על כוונתו לפתוח בהליכים אלו כדי לאפשר לבית המשפט לפקח על הליכים אלו.

יחד עם זאת, גם אם יזכה הנושה בפסק דין לטובתו לגבי חוב זה, הוא יהיה מוגבל מאד בכל הקשור למימושו של פסק הדין במסגרת ההוצאה לפועל.

שכן, עם הכרזת החייב כפושט רגל, כל נכסיו מוקנים לנאמן, כאמור בסעיף 42 לפקודה והם עתידים להתחלק בין כלל הנושים כך שהנושה יוכל לנקוט בהליכי הוצל"פ לגביהם רק לאחר סיום הליכי פשיטת הרגל, אף זאת בהנחה שאז יישארו לחייב נכסים כלשהם שניתן לגבות מהם.

לחלופין, יוכל הנושה לנקוט בהליך פשיטת רגל שניה, כאמור בהליך פש"ר 1572/01 הנזכר לעיל.

עם זאת יצויין כי קיימת בפסיקה דעה, הגם שהנה שנויה במחלוקת, לפיה פיצויים שהחייב קיבל במסגרת תביעת נזיקין בגין נזק גוף שנגרם לו אשר אינם עוברים לנאמן, אלא נשארים בידי החייב כך שהנושה יכול לגבות את החוב שנוצר לו לאחר צו הכינוס מתוך הפיצויים הללו.

עוד יצויין כי גם במקרה שבו הנושה שקיבל כספים במסגרת הליכי הוצאה לפועל לאחר שניתן צו כינוס, אזי אותו נושה יידרש להשיבם לקופת פשיטת הרגל, לטובת כלל הנושים.

זאת, לאור האמור בסעיף 91 לפקודה, אשר קובע כי נושה שפתח בהליכי הוצאה לפועל לגבי נכסים של חייב לא יוכל ליהנות מההוצאה לפועל לעומת הנאמן אלא אם השלים אותה לפני יום מתן צו הכינוס ולפני שנודע לו כי הוגשה בקשת פשיטת רגל או כי החייב עשה מעשה כאמור בסעיף 72(2) לפקודה.

כך, לדוגמא, במסגרת הליך ער 46126-05-15 יאסין נ' גברילוב הורה בית המשפט על השבת כספים שנגבו בהליכי הוצל"פ לקופת הפש"ר.

זאת מאחר שההליך שבו פתח הנושה בתיק ההוצאה לפועל לא הושלם לפני צו הכינוס והסכום הועבר ללשכת ההוצאה לפועל לאחר מתן צו הכינוס.

כמה מילים לסיכום...

כאשר מדובר בחוב של חייב בהליך פשיטת רגל אשר נוצר לאחר צו הכינוס, אזי:

מצד אחד - ניתן להגיש תביעה בגינו כנגד החייב באופן עצמאי וללא צורך בקבלת רשות לכך מטעם בית המשפט של תיק הפש"ר, אך יש לדווח על כך לבית משפט זה.
מצד שני - ניתן יהיה לפעול למימוש פסק הדין במסגרת הליכי ההוצל"פ רק לאחר סיום הליכי הפש"ר.

לשיחה אישית עם עורך דין מנוסה חייג/י: 072-334-1001


תאריך:25/10/2016 13:39  מחבר: Bankruptcy Law
 
close