מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews

למי שייך החזר מס בגין נכס מוגן של החייבת?

Hebrew

חייבת שנכנסה להליכי כינוס בשנת 2011 קיבלה בשנת 2016 צו הפטר לאחר שעמדה בתנאי תוכנית הפירעון שנקבעה לה.

במסגרת תוכנית הפירעון בחרה החייבת מיוזמתה בשנת 2014 לממש מימוש מוקדם את כספי קופת הפנסיה שלה לצורך העברתם לקופת פשיטת הרגל וזאת על מנת לעמוד בתנאי תוכנית הפירעון שלה ולקבל את צו ההפטר המיוחל.

בהתאם לחוקי המס בישראל ובשל המימוש המוקדם של כספי הפנסיה, היא נדרשה לשלם מס בשיעור של 35% לרשות המסים.

בשנת 2021 הועבר לקופת פשיטת הרגל שלה על ידי רשות המסים החזר מס בגין המימוש המוקדם של כספי הפנסיה.

יוער כי כספי קופת הפנסיה כשלעצמם נחשבים כנכס מוגן של החייב לפי סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל. סעיף זה קובע שהנאמן איננו רשאי לפדות כספי פנסיה ללא אישור של בית המשפט, ושבית המשפט רשאי להורות על פדיונם באופן מלא או חלקי, למעט במקרה בו כספי הפנסיה הינם למטרת קצבה וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה.

לאור האמור התעוררה שאלה עקרונית ומעניינת, למי שייך החזר המס בגין המימוש המוקדם של כספי הפנסיה, לחייבת או לנושים ובמילים אחרות, למי שייך החזר מס בגין נכס מוגן של החייב?

שאלה חשובה זאת הובילה לדיון בהליך פש"ר 4167-06-11 ע.ל. נ' הכנ"ר שהתנהל בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

יובהר שתיק זה עסק בחייבת שכאמור נכנסה להליכי פשיטת רגל בשנת 2011, לפני כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ביום 15.9.2019 ועל כן הליכיו כפופים עדיין לפקודת פשיטת הרגל.

למי שייכים כספי החזר המס: טענות הצדדים בהליך

החייבת טענה שהחזר המס שייך לה, מאחר שמדובר בהחזר מס שנגבה ספציפית בגין מימוש מוקדם של תגמולים פנסיוניים לצורך העברתם לקופת פשיטת הרגל.

מן הצד השני, כונס הנכסים הרשמי טען שכל החזר מס מוקנה לקופה וזאת בהסתמך על ההלכה שנפסקה על ידי ביהמ"ש העליון בהליך רע"א 7725/18 פלוני נ' עו"ד חגי פריד.

הלכת רע"א 7725/18 קבעה שהחזרי מס שייכים לקופת פשיטת הרגל וזאת לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל שקובע כי לאחר הכרזה על פשיטת רגל של חייב "יהיו נכסי פושט הרגל ניתנים לחלוקה בין נושיו ויוקנו לנאמן".

סעיף 85(1) לפקודה מגדיר את נכסי פושט הרגל ככל נכס שפושט הרגל ירכוש או שיוקנה לו, לפני הפטרו, למעט החריגים שמנויים בסעיפים 85 ו-86 לפקודה.

מכאן, שכל סכום שמוקנה לפושט הרגל, שאיננו בגדר החריגים הללו, הוא נכס המוקנה לנאמן. החזרי מס אינם נמנים על החריגים הללו ולכן הם שייכים לנאמן.

מסקנה זו מתיישבת אף עם התכלית העומדת בבסיס העברת נכסי פושט הרגל לנאמן, להעמדת כל פוטנציאל הפירעון שיש לפושט הרגל בידי הנאמן, שמאגד את האינטרסים הלגיטימיים הן של פושט הרגל והן של הנושים.

לגבי העובדה שמדובר בהחזר מס שנגבה בגין מימוש מוקדם של תגמולים פנסיוניים לצורך העברתם לקופת פשיטת הרגל, טען הכנ"ר שהחייבת היא שבחרה לפעול למימוש המוקדם של כספי הפנסיה שלה לצורך קבלת ההפטר ואין הבדל בין גוף קרן הפנסיה להחזר המס.

לפיכך, משגוף קרן הפנסיה שימש על ידי החייבת לתכנית הפירעון, כך גם המס צריך להתווסף באותו אופן ולהיות מחולק לנושים.

החזר מס בגין נכס מוגן מהווה אף הוא נכס מוגן

בית המשפט קבע שאמנם הלכת רע"א 7725/18 קבעה שהחזרי מס אינם נמנים על החריגים שמפורטים בסעיפים 85 ו-86 לפקודה, ואשר כוללים נכסים מוגנים של החייב, אולם יחד עם זאת, יש לבחון בכל מקרה לגופו גם האם מקור החזר המס מוגן כשלעצמו.

במקרה דנן החייבת בחרה מיוזמתה לעשות מימוש מוקדם של כספי הפנסיה שלה, על אף שמדובר בנכס מוגן. זו זכותה, למרות שהנאמן עצמו לא היה רשאי לעשות זאת, לפי סעיף 85(1א) בפקודה. אלא שבמצב שכזה, אין משמעות הדבר שכל הנכס המוגן יוקנה מעתה לקופת פשיטת הרגל.

אם החייבת בחרה בעצמה להוציא מקופת הפנסיה המוגנת סכום מסוים לטובת פשיטת הרגל, הרי שרק הסכום שהגיע לקופה איבד את ההגנה מכוח הפקודה, להבדיל מהחזר המס בגין סכום זה.

כלומר, כאשר החזר המס הוא בגין מימוש של נכס מוגן שמלכתחילה לא הוקנה לנאמן, אזי החזר המס יחשב כחלק מאותו נכס מוגן שהחייב לא ביקש להעבירו לקופת פשיטת הרגל ועל כן החזר המס יחשב כנכס מוגן ששייך לחייב ולא לנושים.

זאת, למעט במקרה בו תכנית הפירעון היתה מבוססת על הסכמת החייב להעביר לקופה את מלוא נכסיו, כולל נכסיו המוגנים, שאז גם החזר המס יהיה מוקנה לקופה.

יש לבחון כל מקרה בהתאם לבחירת החייב במקרה הקונקרטי, אולם העיקרון הוא שהחזר המס הנו חלק מהנכס וכהיקף ההגנה על הנכס כך היקף ההגנה על החזר המס. הנטל להוכיח שמקור החזר המס הנו בגין מימוש נכס מוגן, מוטל על הטוען לקיומו של החריג דהיינו, על החייב.

מאחר שבמקרה דנן החייבת הוכיחה שמקור החזר המס שלה הינו בגין מימוש נכס מוגן, יש לראות בהחזר המס כחלק מהנכס המוגן ולהשיבו לחייבת. בהתאם לכך הורה בית המשפט להעביר לחייבת את החזר המס שלה.

לסיכום: החזר מס בגין נכס מוגן מהווה אף הוא נכס מוגן, ששייך לחייב, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים.

קריאה נוספת: ביטול הפטר בשל דחייה מכוונת של בקשה לקבלת החזר מס!


תאריך:26/09/2021 09:54  מחבר: Bankruptcy Law
 
close