מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
0 stars - based on 0 reviews

החזר מס בגין תקופת נכות במסגרת הליכי פשיטת רגל

Hebrew

למי שייכים החזרי מס שקיבל חייב בפשיטת רגל הודות לדרגת נכות שנקבעה לו רק לאחר סיום הליכי פשיטת הרגל,  אולם בגין נכות שהתקיימה אצלו גם במהלך שהיה במסגרת הליכי פשיטת הרגל? זו השאלה שהובאה לפתחו של בית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת תיק פש"ר 4079-12-14 ר.ש.ח. נ' כנ"ר צפון.

יובהר כי תיק זה עסק בחייב שנכנס להליכי פשיטת רגל בשנת 2014, לפני כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ביום 15.9.2019 ועל כן הוא כפוף עדיין לפקודת פשיטת הרגל.

לפניך הסבר מפורט של פסק הדין החשוב, כך שניתן יהיה להסיק ממנו מסקנות לגבי חייבי כספים אחרים גם בעתיד.

הדרך לדיון בפני בית המשפט המחוזי

הליכי פשיטת הרגל של החייב בתיק זה החלו לבקשת החייב, בשנת 2014 כאמור. בשנת 2016 הוא הוכרז כפושט רגל, מונה לו נאמן, ונקבעה לו תוכנית לפירעון בסך של 160,000 ₪, אותם היה עליו להפקיד בקופת הכינוס.

החייב עמד בתנאי תוכנית הפירעון שלו ולכן ניתן לו הפטר מוחלט בדצמבר 2019.

לאחר מתן ההפטר, נקבעו לחייב 100% נכות שנקבעו לו על ידי המוסד לביטוח לאומי, הודות להם הוא קיבל החזר מס בסך של כ-200,000 ₪ עבור השנים 2015–2020. מתוך סכום זה, סך של כ-172,000 ₪ התייחס לשנים שבהן הוא היה בהליכי פשיטת רגל ועד למתן ההפטר בשנת 2019 והיתרה לתקופה שלאחר מכן.

המחלוקת לגבי החזר המס: קופת הכינוס או החייב?

לפי ההלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון בפסק הדין בהליך רע"א 7225/18 פלוני נ' עו"ד פריד, כספי החזרי המס של החייב ביחס לשנים שבהן הוא היה בהליכי פשיטת הרגל שייכים אף הם לקופת הכינוס, ואילו כספי החזרי המס ביחס לשנים שלאחר מכן שייכים כבר לחייב עצמו.

למרות זאת, החייב עתר לבית המשפט בבקשה לאשר לו להשאיר אצלו גם את הסך של כ-172,000 ₪. לדבריו, מאחר שדרגת 100% הנכות נקבעה לו לאחר מתן ההפטר, מכאן שהזכאות להחזר המס קמה אף היא לאחר מתן ההפטר, ועל כן כספי החזרי המס אמורים להיות שלו ולא של הנושים.

הוא גם הדגיש שמדובר בכספים שמגיעים לו עקב נכותו הקשה ושנועדו לסייע לו לממן את ההוצאות הכרוכות במצבו הבריאותי.

בית המשפט העלה הצעת פשרה, לפיה החייב יקבל סך של 70,000 ₪ מהסכום הנ"ל.

כונס הנכסים הרשמי והנאמן הסכימו להצעה זו, במיוחד בשל מצבו הרפואי הקשה של החייב, אולם שלושה מנושיו התנגדו לה, בטענה לפיה דרגת הנכות של החייב אמנם נקבעה לאחר מתן ההפטר, אולם היא נקבעה בגין נכות שהתקיימה אצלו בתקופת הליכי פשיטת הרגל, ולכן הזכאות להחזר המס קמה למעשה כבר בתקופת הליכי פשיטת הרגל.

בנוסף, לטענתם, החייב התנהל בחוסר תום לב מאחר שהוא המתין בכוונה עם קביעת דרגת הנכות שלו עד לאחר סיום הליכי פשיטת הרגל וקבלת ההפטר, בעוד שהוא יכול היה לקבלה כבר קודם לכן.

ראוי להעביר לנכים חלק מהחזרי המס על מנת לעודדם לעבוד

סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל קובע שלאחר מתן צו הכרזת החייב כפושט רגל, יחולקו כל נכסיו בין הנושים ואילו סעיף 85 לפקודה קובע שנכסי פושט הרגל הנם כל נכס שהיה שייך לו בתחילת הליכי פשיטת הרגל וכל נכס שהוא רכש או הוקנה לו מלאחר מכן ועד למתן ההפטר.

בית המשפט קבע כי עקרונית, ככל שנובעים לחייב כספים בגין כל זכות עבור תקופה שבה היה מצוי בהליכי פשיטת רגל, אזי כספים אלו שייכים לקופת הכינוס ולא לחייב.

כך, לדוגמא, נקבע בפסיקה שנכסי ירושה שהועברו לחייבת בעודה בהליכי פשיטת רגל, שייכים אף הם לקופת הכינוס שלה.

במקרה דנן, קביעת דרגת הנכות והחזרי המס של החייב מתייחסים לתקופה שבה הוא היה בהליכי פשיטת רגל ועל כן, על פניו כספי החזר המס צריכים להיות שייכים לקופת הכינוס.

יחד עם זאת, בית המשפט בכל זאת מצא לנכון להשאיר אצל החייב חלק מכספי החזרי המס שלו בגין נכותו בשנים שבהן היה בהליכי פשיטת רגל, וזאת משני הטעמים הבאים:

ראשית, למרות נכותו הגבוהה, החייב עבד בתקופת הליכי פשיטת הרגל שלו, וגם תוכנית הפירעון שלו התבססה, בין היתר, על הכנסות החייב מעבודתו. זאת, בשעה שישנם לא מעט חייבים בעלי נכות גבוהה דומה, שאינם עובדים, ומתקיימים בעיקר הודות לקצבאות המוסד לביטוח לאומי, ועל כן הם בדרך כלל גם מקבלים פטור מתשלומים חודשיים לקופה וככל שאין להם רכוש אחר שמוקנה לקופת הכינוס, אף מקבלים הפטר מוחלט.

לפיכך, נכון וראוי לעודד חייבים, שנקבעה להם דרגת נכות שמזכה בהחזר מס, לצאת למעגל העבודה.

אולם, אם יקבע שהחזרי המס של החייבים בגין נכותם בשנות הליכי פשיטת הרגל יועברו במלואם לקופת הכינוס, אזי הדבר עלול לגרום לכך שהם לא יצאו לעבוד כדי להשיא את הכנסותיהם.

לעומת זאת, אם חלק מכספי החזר המס יועבר לחייבים, אזי שני הצדדים נהנים. שהרי אם החייב, לא היה עובד עקב נכותו, אזי קופת הכינוס היתה חסרה לא רק את החזרי המס שלו, אלא גם את התשלומים הכספיים שהוא שילם לקופה משכר עבודתו.

בנוסף, במקרה דנן מדובר גם בחייב שיש לו הוצאות רבות ומוגברות עקב נכותו הגבוהה, כך שהחזרי המס אמורים גם לסייע לו לממן הוצאות אלו.

בהתאם לכך נקבע שלחייב יועבר סך של 70,000 ₪ מתוך החזרי המס בסך של כ-172,000 ₪, והיתרה תועבר לקופת הכינוס. לאחר ניכוי שכר הטרחה והוצאות הנאמן, יחולקו הכספים הנותרים בין הנושים.

עוד חדשות ועדכונים בנושא חובות כספיים והליכי פשיטת רגל


תאריך:20/06/2022 10:41  מחבר: Bankruptcy Law
 
close