מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

תוך כמה זמן ניתן לממש צ'ק לביטחון?

Hebrew
 
צ'ק לביטחון הינו סוג של ערובה שנועד להבטיח פרעון חוב במסגרת עסקה שנכרתה בין הצדדים, באופן לפיו הצ'ק מגלם הסכמה בין הצדדים שמי שאוחז בצ'ק לא יממש אותו ולא ידרוש את פרעונו, אלא אך ורק כאשר יתרחש אירוע מסוים שהוגדר מראש בין הצדדים במסגרת עסקת היסוד כאירוע שמאפשר את פרעון הצ'ק.

בדרך כלל מקובל לדרוש צ'ק לביטחון לצורך הבטחת פרעון תשלומים כלשהם, כאשר הדרישה הנפוצה ביותר להמצאת צ'ק לביטחון נעשית במסגרת עסקאות לשכירות נכסי מקרקעין, עת השוכר נדרש להמציא למשכיר צ'ק לביטחון כדי להבטיח את פרעון תשלומיו של השוכר על פי הסכם השכירות.

מבחינה טכנית, כדי להפוך צ'ק רגיל לצ'ק ביטחון, נהוג לרשום עליו לביטחון בלבד או לביטחון, ולחתום עליו.

מעבר לכך, מקובל שלא לציין את מועד פרעון הצ'ק, ולעתים מקובל גם שלא לציין את שם הנפרע וסכום הצ'ק, הואיל ואלו פרטים שהאוחז בצ'ק הוסמך להשלים בעצמו, בבוא העת ובהתאם למה שהוסכם בין הצדדים, במסגרת עסקת היסוד.

באופן כללי, הנוהג המקובל הוא שניתן להגיש צ'ק רגיל לפרעון תוך חצי שנה ממועד הפרעון הנקוב בצ'ק.

לפיכך, בהקשר זה התעוררה השאלה תוך כמה זמן ניתן להגיש לפרעון צ'ק לביטחון, אשר לא צויין עליו מועד לפרעון?

השאלה האם הצ'ק לביטחון הוגש לביצוע תוך זמן סביר תוכרע על פי סעיף 19 לפקודת השטרות [נוסח חדש], אשר קובע כך: "היה השטר חסר פרט מהותי, האדם המחזיק בו יש לו רשות לכאורה להשלים את החסר ככל שנראה לו.

מסמך כאמור שהושלם תוך זמן סביר ובדיוק לפי ההרשאה שניתנה, יהא אכיף על כל אדם שנעשה צד לו לפני ההשלמה.

זמן סביר, לעניין זה, הוא שאלה שבעובדה. ואולם אם סחרו את המסמך לאחר השלמתו לאוחז כשורה, יהא השטר בידו כשר ובר-פעל לכל דבר, והוא יכול לאכוף אותו כאילו הושלם בתוך זמן סביר ובדיוק לפי ההרשאה שניתנה".

כלומר, סעיף 19 לפקודה קובע כי מי שאוחז בצ'ק שחסרים בו פרטים מהותיים, לרבות מועד פרעון הצ'ק, רשאי להשלים בעצמו את הפרטים החסרים, וזאת בהתאם להיקף ההרשאה שניתנה לו להשלימם, ובתנאי שהוא עשה זאת תוך זמן סביר.

כל עוד הצ'ק לא סוחר לצד ג', הזמן הסביר לעניין מילוי פרטי הצ'ק, כולל לגבי מילוי מועד פרעון הצ'ק והגשתו לפרעון, ייקבע בהתאם לנסיבות המקרה.

יש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות, לאור סוגו של השיק, סוג העסקה והנוהג הקיים לגבי אותן עיסקאות.

כך, למשל, שטר שהוצא כדי להטיב עם פלוני, שם משך הזמן למילויו קצר יחסית, אינו דומה לשטר המבטיח הלוואה שניתנה לטווח ארוך.

בהליך ע"א 17742-01-12 לנדסהוט נ' פחימה, אשר ניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי בחיפה, נקבע כי  אמנם כל מקרה נבחן על פי נסיבותיו, אך עם זאת ניתן לומר כי ככלל, בהעדר נסיבות מיוחדות, ואם לא הוסכם אחרת, מילוי פרטי השיק והצגתו לפרעון, צריכים להיעשות בסמוך למועד מסירת השיק לאוחז.

יחד עם זאת, במקרים בהם הצ'ק ניתן לביטחון, מניין הזמן הסביר מתחיל ממועד זכאות האוחז לתמורה ולא ממועד מסירת השיק לידיו, שהרי קודם לכן, לא היה זכאי האוחז לפורעו.

במקרה כזה, על אוחז השיק לפורעו בסמוך למועד מילוי התנאי לשמו נועד השיק כבטוחה, אלא אם קיימת מניעה לכך.

במידה והצ'ק הושלם בתוך זמן שאינו סביר, או באופן החורג מהרשאתו של מושך הצ'ק, לא ניתן יהיה לפרוע את הצ'ק, מאחר שהרשאה שלא נוצלה תוך זמן סביר הינה בטלה.

במסגרת אותו תיק נקבע כי מילוי הפרטים החסרים בשיק ומסירתו לפרעון לאחר חלוף קרוב לשלוש שנים מהמועד בו זכאי היה האוחז לפורעו, אינו מהווה בנסיבות העניין זמן סביר.

במסגרת הליך ת"א 45640-07-13 אזרקמן נ' דאבוש, אשר התנהל בפני בית המשפט השלום ברמלה, נדונה שאלה דומה.

תיק זה עסק בהתנגדות לביצוע צ'ק לביטחון בסך של 100,000 ₪, אשר ניתן ע"י הנתבע כערובה לפרעון חובותיו של אביו לתובעת.

בין התובעת לאביו של הנתבע התנהל בעבר קשר זוגי, במסגרתו ניהלו השניים אטליז אשר היה שייך לאב. כאשר השניים היו בקשר, האב ניהל את עסקיו באמצעות חשבון בנק של התובעת.

לאחר שהם נפרדו, האב העביר את ניהול פעילותו העסקית מחשבון הבנק של התובעת לחשבון בנק שהוא פתח על שם בנו, הנתבע, בעודו נער, לצורך כך היה הנתבע חותם מראש על פנקסי צ'קים לשימושו של אביו.

ביום 20.7.2008 נחתם בין האב לנתבעת הסכם לפיו האב התחייב להחזיר לנתבעת את חובותיו כלפיה, להבטחת פרעון חובותיו של האב כלפיה, ניתן לנתבעת צ'ק לביטחון שנמשך מחשבון הבנק של הבן, ללא ציון תאריך פרעון הצ'ק, וכן ללא ציון סכום הצ'ק.

כדאי לקרוא עוד: עיקול חשבון בנק משותף עקב חובות של שותף

ביום 24.6.2010, דהיינו, כעבור שנתיים ממועד חתימת ההסכם, מילאה התובעת בצ'ק את הסך 100,000 ₪ ואת תאריך פרעונו, והגישה אותו לביצוע בלשכת ההוצל"פ.

הנתבע הגיש התנגדות לביצוע הצ'ק, ההתנגדות הועברה לבית משפט השלום, וניתנה לו רשות להגן.

התובעת טענה כי העסק צבר חובות רבים שרבצו על חשבונה, דבר שגרם למתחים בינה לבין האב והוביל לפרידתם. בעקבות הפרידה נחתם ההסכם, אולם, האב הפר את ההסכם, לא פרע את חובותיו כלפיה, ועל כן היא הגישה את הצ'ק לביטחון לביצוע, תוך שהיא מעריכה את סכום החוב על הרף הנמוך ביותר.

הנתבע טען כי יש לבטל את הצ'ק, בין היתר מאחר שמילוי פרטי הצ'ק ע"י התובעת נעשה ללא הרשאה ובזמן לא סביר, מאחר שכבר חלפו שנתיים ממועד חתימת ההסכם בינה לבין אביו.

בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה דנן, מילוי פרטי הצ'ק כשנתיים לאחר החתימה על ההסכם, מהווה איחור משמעותי ביותר, ולא ברור ממה נגרם השיהוי הרב במילוי פרטיו.

כך תדע: האם החוב הוא בר תביעה?

לאור זאת קבע ביהמ"ש כי הצ'ק מולא שלא בתוך פרק זמן סביר, ועל כן לא ניתן לממשו, וממילא לא ניתן להגישו לביצוע במסגרת הליכי ההוצל"פ. בהתאם לכך הורה ביהמ"ש על סגירת תיק ההוצל"פ כנגד הנתבע, וביטול כל הליכי הגבייה כלפיו.
יש לך בעיות עם צ'קים שניתנו לצורך ביטחון בלבד?
חייג/י לשיחה אישית עם עורך דין: 072-334-1001

 


תאריך:25/04/2017 16:47  מחבר: Bankruptcy Law
 
close