מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

העברת כספי הפיצויים שנצברו בקרן פנסיה ישנה לקופת הכינוס

Hebrew

הקביעה האם ובאילו נסיבות ניתן להעביר כספי פיצויים של פושט רגל שנצברו לטובתו בקרן פנסיה לקופת הכינוס שלו, תלויה בשאלה האם המדובר בקרן פנסיה חדשה או ישנה.

קרן פנסיה חדשה הנה קרן שאושרה לאחר שנת 1995, כולל קופות גמל וביטוחי המנהלים ואילו קרן פנסיה ותיקה הנה קרן שאושרה לפני שנת 1995.  

במידה ומדובר בקרן פנסיה חדשה, ניתן עקרונית להעביר את כספי הפיצויים שנצברו בה לקופת פשיטת הרגל גם לפני שהגיע מועד הזכאות של החייב לקבל את קצבת הפנסיה, אך זאת בכפוף לקבלת אישור בית המשפט לכך, שיינתן לפי שיקולים מסויימים שיפורטו בהמשך.

לעומת זאת, במידה ומדובר בקרן פנסיה ותיקה, לא ניתן כלל להעביר כספי הפיצויים שנצברו בה לקופת פשיטת הרגל לפני שיגיע מועד הזכאות של החייב לקבל את קצבת הפנסיה, וזאת גם לא באישור בית המשפט.

כך קבע בית המשפט העליון במסגרת הלכה חדשה שניתנה על ידו ביום 22.2.2020 בתיק ע"א 5033/18 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ נ' רון לוי. פסק הדין ניתן על ידי השופט עמית, ובהסכמתם של השופטים מלצר וברק-ארז.

נסיבות ההליך שהוביל לקביעת ההלכה החדשה

תיק זה עסק בחייב שנכנס להליכי פשיטת רגל במהלך חודש יולי 2017 והוכרז כפושט רגל במרץ 2018 כלומר, לפני כניסתו לתוקף ביום 15.9.2019 של חוק חדלות הפירעון החדש, כך שהליכים אלו עדיין כפופים להוראות פקודת פשיטת הרגל.
 
במסגרת ההליכים החייב הציג דו"ח מטעם קרן מקפת, שכולל פירוט כספים שנצברו על שמו בקרן פנסיה ותיקה שמנוהלת אצלה מתקופת העסקתו אצל מעסיק מסוים ואשר כללו רכיב פיצויי פיטורים בסך של 97,304 ₪, בנוסף לרכיבי התשלומים לגמל.

המנהל המיוחד של נכסי החייב הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה להורות לקרן מקפת להעביר את כספי הפיצויים לקופת פשיטת הרגל.

בית המשפט נעתר לבקשה, אבל קרן מקפת הודיעה שאין באפשרותה לעשות כן, מאחר שמדובר בכספים שמוגנים מהעברתם לפי סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל.

סעיף זה קובע כי הנאמן רשאי לפדות כספים המגיעים לחייב מכוח חברותו בקופת גמל רק בכפוף לקבלת אישור בית המשפט לכך וכי בית המשפט אינו רשאי בכל מקרה להורות על העברתם במקרה שבו כספי קופת הגמל הנם למטרת קצבה וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה.

קרן מקפת טענה שכספי הפיצויים מוגנים מאחר שקרן הפנסיה של החייב היא קופת גמל לקצבה, שקובעת שהחייב יאבד את זכותו לקבלת קצבת פנסיה במידה ויימשכו ממנה כספים כלשהם לפני שיגיע מועד זכאותו לקצבה זו וזאת גם אם המדובר במשיכת כספי פיצויי הפיטורים.
 
המנהל המיוחד וכונס הנכסים הרשמי טענו שסעיף 85(1א) לפקודה מגן רק על כספי התגמולים שבקרן הפנסיה, שהעברתם ממילא לא התבקשה, והוא אינו חל על כספי הפיצויים בקרן הפנסיה, כך שהם אינם מוגנים מכוחו, וניתן להעבירם לקופת פשיטת הרגל של החייב.

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת המנהל המיוחד, והורה על העברת כספי הפיצויים לקופת פשיטת הרגל של החייב. פושט הרגל לא ויתר והגיש ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בפני בית המשפט העליון.

היועמ"ש לממשלה הצטרף אף הוא להליך הערעור וטען שלא היה מקום לאפשר את העברת כספי הפיצויים שנצברו לזכות החייב לקופת הכינוס, מכיוון שגם הם מוגנים מהעברה לפי סעיף 85(1א) לפקודה.

היועמ"ש גם הבהיר שעמדתו משקפת גם את עמדתם העדכנית של המנהל המיוחד וכונס הנכסים הרשמי, שכפי הנראה שינו את דעתם בעניין זה לאחר פסק הדין של בית המשפט המחוזי.  

כתוצאה מכך, בוטל פסק הדין של בית המשפט המחוזי, אך בשל השלכות הרוחב של הסוגיה, החליטו שופטי בית המשפט העליון גם לקבוע הלכה חדשה וברורה בעניין זה.

היקף ההגנה על כספי הפיצויים לפי סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל

ככלל, עם ההכרזה על אדם כפושט רגל, כלל נכסיו מוקנים לנאמן והם ניתנים לחלוקה בין כלל הנושים וזאת ללא צורך בקבלת אישור מבית המשפט, כך למעשה קובע סעיף 42 לפקודה.

אולם, לכלל זה יש חריג, שמופיע בסעיף 85(1א) לפקודה, אשר הוחלף, בשינויי נוסח קלים, בסעיף 228 לחוק חדלות הפרעון החדש.

מטרת סעיף 85(1א) לפקודה הנה להגן על כספים שהחייב חסך בקופת גמל, ואשר נועדו להבטיח את בטחונו הכלכלי בתקופות קשות או לאחר פרישתו מהעבודה.

בהתאם לצו ההרחבה משנת 2008, חלה חובה על כל מעסיק להפקיד לטובת העובד כספים לפנסיה ולפיצויי פיטורים, כאשר במקרים רבים כספי פיצויי הפיטורים מופקדים במסגרת קרן הפנסיה של העובד.

על רקע זה נשאלת השאלה מהו היקף ההגנה סעיף 85(1א) לפקודה מעניק לכספי פיצויי פיטורים שנצברו בקרן פנסיה מפני העברתם לקופת הכינוס של חוסך שהפך לפושט רגל.

לגבי כספים שאינם מיועדים לקצבה, קובע סעיף זה שניתן לפדות אותם ולהעביר לקופת הכינוס גם לפני שהגיע מועד זכאותו של החייב לקבל את הקצבה, אולם זאת בכפוף לאישור בית המשפט, וכאמור ברישא של הסעיף.

לעומת זאת, לגבי כספים שמיועדים לקצבה ואשר טרם הגיע מועד תשלומם כקצבה, מעניק הסעיף הגנה חזקה יותר וקובע שלא ניתן לפדות אותם ולהעביר לקופת הכינוס, כל עוד לא הגיע מועד זכאותו של החייב לקבל את הקצבה וכאמור בסיפא של הסעיף.  

המונח "קצבה" לא מוגדר במפורש בסעיף 85(1א) לפקודה, אולם אין חולק שניתן להגדיר כספי פנסיה כקצבה ומכאן שכספים אלו מוגנים מהעברה לקופת הכינוס בכל מקרה לפני שהחייב זכאי לקבלם, גם לא לפי אישור בית המשפט וזאת כאמור בסיפא של סעיף זה.

לעומת זאת, לא ניתן להגדיר גם את כספי פיצויי הפיטורים כקצבה ועל כן לכאורה ניתן להעבירם לקופת הכינוס גם לפני שהחייב זכאי לקבל את קצבת הפנסיה, אם כי בכפוף לאישור בית המשפט, כאמור ברישא של סעיף זה.

אישור זה נדרש מאחר שחישוב גובה קצבת הפנסיה של החייב נעשה על בסיס כלל הכספים שנצברו בקופה, הן כספי התגמולים הן כספי הפיצויים, ולכן העברת כספי הפיצויים לקופת הכינוס משפיעה גם על גובה סכום קצבת הפנסיה שיקבל החייב.  

יחד עם זאת, יש להבדיל בעניין זה בין כספי פיצויי פיטורים שנצברו בקרן פנסיה חדשה, שרק אותם ניתן יהיה להעביר לקופת הכינוס לפני שהחייב זכאי לקבל את הקצבה, לפי אישור בית המשפט, כאמור ברישא של סעיף 85(1א) לפקודה, לבין כספי פיצויי פיטורים שנצברו בקרן פנסיה ותיקה, שגם אותם ובדומה לכספי הפנסיה, לא ניתן יהיה להעביר לקופת הכינוס לפני שהחייב זכאי לקבל את הקצבה וזאת כאמור בסיפא של סעיף 85(1א) לפקודה.

הסיבה לכך הנה שתקנון של קרנות הפנסיה הוותיקות קובע שכל משיכה של כספים מקרנות אלו לפני שהחייב זכאי לקבל קצבת פנסיה, וזאת בין אם המדובר בכספי הפנסיה ובין אם המדובר בכספי פיצויי הפיטורים ולא משנה מה גובהם, תגרום לאובדן מוחלט של זכותו לקבלת קצבה פנסיונית.

לפיכך, יש להגן על כספים אלו באופן מוחלט ולקבוע שגם אותם לא ניתן בכלל להעביר לקופת הכינוס לפני שהגיע מועד זכאות החייב לקבל קצבת פנסיה, כאמור בסיפא של סעיף 85(1א) לפקודה.

במקרה דנן, מאחר שכספי פיצויי הפיטורים של החייב נצברו בקרן פנסיה ותיקה, אזי נקבע לגביהם שגם הם מוגנים מהעברתם לקופת הכינוס לפני שהוא יהיה זכאי לקבל את קצבת הפנסיה שלו, כפי שנסביר מיד ובהרחבה. 

מתי ניתן להעביר כספי פיצויים שנצברו בקרן פנסיה חדשה לקופת הכינוס?

כאמור, בית המשפט העליון קבע שניתן להעביר לקופת הכינוס רק כספי פיצויי פיטורים שנצברו בקרן פנסיה חדשה, אם כי בכפוף לאישור בית המשפט, שיינתן לפי שיקולים מסויימים. שיקולים אלו נחלקים לשיקולים שקשורים לאינטרסים של החייב ולשיקולים שקשורים לאינטרסים של הנושים.

השיקולים שקשורים לחייב, כוללים את גובה קצבת הפנסיה שתשולם לחייב לאחר העברת כספי פיצויי הפיטורים מקרן הפנסיה לקופת הכינוס שלו, מצבו הכלכלי של החייב והתלויים בו במועד פרישתו לפנסיה והיכולת של החייב לצבור זכויות פנסיונית בעתיד.

השיקולים שקשורים לנושים, כוללים את שיעור החוב שייפרע לנושים, אפשרויות פירעון חלופיות העומדות לנושים ונסיבות ההסתבכות הכלכלית של החייב.

חשוב לדעת: קרנות הפנסיה נחלקות לקרנות ותיקות וקרנות חדשות.

קרן פנסיה ותיקה הנה קרן שאושרה לפני שנת 1995 ואשר פועלת בשיטה של צבירת זכויות. לפי שיטה זו, סכום הקצבה שמשולם לחוסך הינו בשיעור מסוים שאינו קשור בקשר ישיר לסכומים שהצטברו בקרן ולתשואה שהושגה בגינם.

עקב כניסת קרנות אלו לקשיים כספיים, החליטה הממשלה על סגירתן באופן שלא יאפשר צירוף של חוסכים חדשים אליהן.

קרן פנסיה חדשה הנה קרן שאושרה לאחר שנת 1995 ואשר פועלת בשיטה של צבירת כספים. לפי שיטה זו, סכום הקצבה המשולם לחוסך מבוסס בעיקרו על החיסכון שהוא צבר במהלך השנים, וכן על התשואה שהקרן הצליחה להשיג.

קריאה נוספת: היקף הפיקוח של בית המשפט על הליכי פשיטת הרגל


תאריך:11/08/2020 18:21  מחבר: Bankruptcy Law
 
close