עורכי דין מנוסים בכל הארץ לשירותך

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות: עורך דין מומחה
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

הבנק לא נהג בתום לב וישלם פיצויים

Hebrew

שתי חברות כורתות שותפות בבעלות במקרקעין בו בנויים מבנים מסוימים לרבות בתי מגורים.

חברה אחת ערבה לאחרת אך ערבות זאת הייתה מותנית בקיומם של תנאים מסוימים. התנאים הללו לא התקיימו, אך לצורך הערבות נרשמה משכנתא ע"ש החברה האחרת. האם לבנק זכות לפנות לחברה הערבה בבקשה למימוש משכנתא עקב חובות של החברה השניה? התשובה ככל הנראה שלילית.

אך מהי אחריותו של הבנק לאחר שלא נאות למחוק את המשכנתא במשך כמה שנים? האם הבנק יהיה חייב בנזיקין? האם הוא הפר את חובת הזהירות שלו? אילו כללי התנהגות חלים על הבנקים לפני שהם פונים אל ערבים?

עובדות המקרה הנדון

על השאלות הללו השיב בית המשפט המחוזי במסגרת ת"א (חי') 5685-05-10 גולדסיל בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.חובת הבנק בהתנהלותו מול ערב לחוב ובכלל

גולדסיל ואליר היו חברות שותפות כאמור. אליר חתמה עם הבנק על הסכם הלוואה ע"ס 880,000 ₪, ובשלב מסוים הפסיקה להחזיר את ההלוואה.

חברת גולדסיל חתמה עם הבנק גם כן על הסכם לפיו היא תערוב להלוואה רק אם יחל פרויקט בניה בקרקע המשותפת ויתקבל מימון בנקאי.

כאמור, הבניה לא החלה אך הבנק משום מה פנה לגולדסיל בדרישה לערוב לחובותיה של אליר.

גולדסיל פנתה לבית המשפט בהליך אחר שהצהיר כי היא אינה חבה לבנק בדבר, אך הבנק הבינלאומי לא מחק את המשכנתא ע"ש גולדסיל במשך שנים.

התנהלות הבנק לטענת גולדסיל גרמה לה לנזקים רבים כגון: פגיעה בשמה הטוב, שכן היא נחזתה בפני כל כחברה בעלת יכולת פירעון נמוכה, בנוסף טענה לאובדן הכנסות בשל התנהלות הבנק.

הבנק מנגד שלל את טענותיה של גולדסיל, וגרס כי אין הוא חב בדבר ואכן הוא מחק את המשכנתא לאחר זמן מה כפי שקבע בית המשפט בהליך אחר.

קראו בהרחבה: מימוש שעבוד כנגד הלוואה

חובות הבנק כלפי ערבים ובכלל

על בנקים בישראל מוטלת חובת הגינות, וחובת תום לב כלפי כל מי שמקבל מהם שירות. כך קובע חוק הבנקאות, (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

סעיף 4 לחוק קובע כי:

"לא יעשה תאגיד בנקאי - במעשה או במחדל, בכתב או בעל-פה או בכל דרך אחרת - דבר שיש בו משום ניצול מצוקתו של לקוח, חולשתו השכלית או הגופנית, בורותו, אי-ידיעתו את השפה או חוסר נסיונו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה של מתן שירות בתנאים בלתי סבירים או כדי לתת או לקבל תמורה השונה במידה בלתי סבירה מהתמורה המקובלת".

בנסיבות טענה חברת גולדסיל כי הבנק לא הסיר שעבוד כפי שהיה עליו לעשות במשך זמן רב, בכך הפר את האמור בסעיף 9א לחוק הבנקאות. 

סעיף 9א הנ"ל כי אם: "פרע לקוח, בעצמו ולא באמצעות ערב, את כל חיוביו שלהבטחתם נוצרו שעבודים, יבטל התאגיד הבנקאי את השעבודים ואם הנכסים ששועבדו נמצאים בחזקתו, יעמידם לרשות הלקוח או הממשכן תוך שבועיים מיום הפרעון".

כאשר הבנק מפר את חובת ההגינות שלו, ואף את חובת הזהירות שלו, הרי שהוא עשוי להיות חייב בנזיקין כלפי מקבל השירות.

החלטת בית המשפט לעניין התנהלותו של הבנק

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי הבנק נהג בחוסר הגינות ובהתנהגותו אכן הפר את חובותיו ללקוח.

בפסק הדין נכתב: "ייאמר מיד – המעט שניתן לומר על התנהלות הבנק, בכל הקשור לניסיונותיו לממש את המשכנתא, הינו כי התנהלות זו הייתה פסולה לחלוטין.

הבנק ידע היטב כי כל הרציונל שעמד בבסיס רישום המשכנתא, אף על חלקה של גולדסיל במגרש, היה כי הבנק יעמיד מימון לצורך ביצוע הפרויקט וישמש כבנק מלווה.

עצם העובדה כי גולדסיל הסכימה כי תירשם המשכנתא אף לפני העמדת האשראי לצורך הקמת הפרויקט [...] לא הקנתה, בשום אופן, לבנק את הזכות לאכוף את השעבוד, משהוחלט שהבנק לא יעמיד כל אשראי לצורך הקמת הפרויקט".

בית המשפט ביקר בחריפות את התנהגות הבנק שלא נאות למלא אחר הוראות פסק הדין הקודם שהורה לו למחוק את המשכנתא וקבע: "אני סבור, כי התעקשותו של הבנק לממש את הבטוחה שבידיו וסירובו למחוק את המשכנתא הרשומה לטובתו על זכויותיה של גולדסיל, במגרש באדם הכהן, הייתה רחוקה מהתנהגות תמת לב ובדרך מקובלת, כרחוק מזרח ממערב".

העובדה כי הבנק לא נאות במשך שנים טובות למחוק את המשכנתא שנרשמה ע"ש גולדסיל, מעידה על רשלנות והתנהגות חסרת תום לב בנסיבות העניין.

על כן הורה בית המשפט לפצות את החברה בסך של 750,000 ₪ הכוללים פיצויים בגין פגיעה במוניטין ופגיעה בהכנסות והוצאות משפט.

הכלל לגבי חובות הבנקים כלפי ערבים

פסק הדין דנן מלמד כי אין להירתע מלהגיש תביעות משפטית כנגד בנקים כאשר אלו נוהגים שלא כדין.

אסור לנו לשכוח כי לבנקים כוח רב, אך ככל שהכוח רב כך גם גדלה אחריותם, וככל שגדלה האחריות ככה גדלה החבות והצורך לפעול בהגינות ובתום לב.

טוב עשה בית המשפט בפסק הדין כאשר הבהיר לבנק את המובן מאליו - שעליו לנהוג על פי דין ומכוחו בלבד.

בכל שאלה לגבי תביעות נגד בנקים חייג/י: 072-334-1001


תאריך:13/11/2014 15:34  מחבר: Bankruptcy Law
 
close