מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

פסיקת בית המשפט לגבי קיזוז חוב לקופת גמל בפש"ר

Hebrew

חייב בהליכי פשיטת רגל הגיע בשנת 2014 להסדר  עם נושיו. עוד לפני ההסדר ניתנה לו הלוואה ע"י חברת מגדל על חשבון כספי ביטוח החיים שיש לו מכוח, האם היא תוכל לקזז את סכום ההלוואה על חשבון הכסף שהצטבר ברשותה כמבטחת בביטוח חיים? כלומר, האם חברת מגדל תוכר בנושה מובטח?

בשאלה זו דן בית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת הליך פש"ר 60754-06-13 מהאר בשותי נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון ואח'.

עובדות המקרה

חברת הביטוח מגדל הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בבקשה שיורה על קיזוז חובותיו של חייב בפשיטת רגל, מסכומים המוחזקים ברשותה מכוח היותה מבטחת בביטוח חיים.

החייב מצוי בהליך פשיטת רגל מאז שנת 2014, זאת לאחר שבית המשפט קיבל הסדר פשרה אליו הגיע החייב עם נושיו, לא נתעכב על פרטי ההסדר ונסיבותיו שכן אין הם מענייננו.

במסגרת אותו הסדר הסתמך החייב על כספים המצויים ברשותו המוחזקים בביטוח החיים שנרכש עבורו ע"י מעסיקו בחברת מגדל, בפוליסה הצטברו סך של 309,000 ₪ נכון ליום מתן פסק הדין.

בשנת 2010, החייב נטל הלוואה מחברת מגדל על סך של 118,000 ₪. לימים החייב לא עמד בתנאי ההלוואה, ובין היתר כאמור הוא הגיע למצב של חדלות פירעון.

חברת מגדל עתרה לבית המשפט בבקשה לאפשר לה לקזז את החוב שנוצר עקב אי פירעון ההלוואה מהכספים המצויים ברשותה בביטוח החיים של החייב.

טענות הצדדים בהליך

מגדל טענה כי היא רשאית לבצע את הקיזוז המבוקש מכוח תנאי הסכם ההלוואה שקבעו כי הכספים המצויים בביטוח החיים ישועבדו לצורך החזר החוב.

עוד טענה כי יש לראות את יום ביצוע הקיזוז כיום הביצוע הלכה למעשה שהוא מאוחר מהיום בו ניתן צו הכינוס. כלומר, לשיטתה של מגדל אין רלוונטיות לעובדה שמדובר בחייב המצוי בפשיטת רגל בנסיבות הללו.

בנוסף, טענה מגדל כטענה חלופית שהיא נושה מובטח משום שהסכם ההלוואה משועבד כאמור.

קראו בהרחבה: על חובות מובטחים

החייב טען כי המשכון של ההלוואה לא נרשם אצל רשם המשכונות וגם לא אצל רשם החברות, ולכן אין בו כדי לחייב את הנאמן בפשיטת רגל. עוד טען כי חברת מגדל השתהתה בנוגע לקיזוז הכספים ולכן היא מנועה מלטעון את הטענה הזו בשלב הזה בו הוא מצוי בפשיטת רגל.

בהקשר לכך, טען החייב כי מגדל צריכה הייתה להגיש תביעת חוב לנאמן ולא לפנות לבית המשפט. כונס הנכסים הצטרף לטענות מגדל, אך בד בבד טען כי אין מקום לראות בה כנושה מובטח.

הכרעת בית המשפט

השאלה בן דן בית המשפט בבקשה זו היא האם בכלל חברת מגדל העניקה את ההלוואה לחייב בהתאם להוראות החוק שהיו רלוונטיות בכל הנוגע להלוואות לעמיתים בביטוח חיים או פנסיה, במועד שניתנה ההלוואה.

אם התשובה היא שלילית הרי שמגדל לא תוכר כנושה מובטח משום שלא עמדה בהוראות החוק.

במועד הרלוונטי למתן ההלוואה הייתה בתוקף הוראת תקנות מס הכנסה, (כללים לאישור ניהול קופת גמל)- תשכ"ד- 1964.

בהתאם לאותן הוראות, חברת ביטוח המעניקה הלוואה למבוטח המחזיק בפוליסת ביטוח חיים, חייבת להעניק הלוואה בהתאם לתנאים המנויים באותן תקנות, כגון: שההלוואה לא תהיה גבוה מ- 10% מהכספים המצויים בקרן הביטוח, ההלוואה תינתן רק לתקופה של עד 5 שנים, יש להציג התחייבות מבעל הפוליסה שהוא בנסיבות מעסיקו של החייב ועוד מגוון תנאים.

בית המשפט קבע כי מגדל לא עמדה בעיקר התנאים הקבועים בתקנות אלו. לדוגמא לא צורפה התחייבות מטעם בעל הפוליסה שהוא מעסיקו של החייב, לא נעשה שיערוך של ההלוואה בהתאם לחוזה, ואף לא קוימו תנאים נוספים.

חשוב לציין כי על הטוען להיותו נושה מובטח, החובה להוכיח שהוא עומד בתנאים לכך, ואכן, קבע בית המשפט כי חברת מגדל לא הוכיחה זאת.

כלשונו: "לא תעשה כן – אין לה זכות לנשייה מובטחת ו/או לקיזוז מכוח אותו הסכם, והאופציה העומדת לרשותה היא הגשת תביעה כספית, שלאחריה, עם  מתן פס"ד, הגשת תביעת חוב כנושה רגיל, בצירוף בקשה להארכת מועד".

לאור זאת, נקבע כי חברת מגדל היא אינה נושה מובטח כפי שהיא סברה ועליה להגיש בעצם תביעת חוב רגילה לנאמן בפשיטת רגל.

עם זאת, בית המשפט האריך לחברת מגדל את המועד להגיש תביעת חוב רגילה.

מסקנה...

עצם העובדה שהחוק קובע סדרי נשיה, אין בכך די משום שהחוק גם קובע את התהליכים שיש לבצע על מנת לקבל הכרה כנושה מובטח. בנסיבות הנושה הלכאורה מובטח, חברת מגדל, לא מילאה אחר התהליכים הללו, ועל כן דרישתה נדחתה.

שאלות? רוצה לדעת יותר? חייג/י: 072-334-1001


תאריך:15/06/2015 15:39  מחבר: Bankruptcy Law
 
close