הידעת? אם חשבון הבנק שלך הוגבל בשל 10 שיקים חוזרים, ניתן להגיש ערעור מהיר ולבטל את ההגבלה תוך 12 שעות! פנה/י עכשיו לעורך דין מומחה...
ביטול הגבלת חשבון בנק אחרי 10 שיקים חוזרים: הגשת ערעור מיידי!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews

ביטול הגבלת חשבון הבנק שלך תוך 12 שעות!

Hebrew

חשבון הבנק שלך הוגבל בגלל שחזרו שיקים? כמוך כמו עשרות אלפי ישראלים בימים אלו, וגם לך עומדת האפשרות לבטל את ההגבלה מיד - תוך שעות ספורות!

בסקירה החשובה שלפניך נעסוק בהוראות סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, לפיו ניתן לפעול במהירות רבה לצורך ביטול ההגבלה שהוטלה על חשבון הבנק שלך, לאחר שחזרו 10 שיקים ללא כיסוי.

נסביר את חשיבותו של הליך הערעור, אותו ניתן להגיש תוך פרק זמן קצוב ומיד לאחריו הגבלת חשבון הבנק תוקפא לאלתר ועד למועד הדיון בערעור.

חשוב להדגיש כי הפגיעה הקשה לדירוג האשראי שלך כלקוח, לא כל שכן לקוח עסקי (חשבון של חברה), בשל הגבלת החשבון מצדיקה התערבות מהירה ואפקטיבית של עורך דין מנוסה, שיוביל לביטול ההגבלה.

שימו לב: בימים אלו ניתן לבטל באמצעות פניה מהירה לבית המשפט כל הגבלה שהוטלה על חשבון בנק, עקב מצב החירום שהוכרז עד לתאריך 6.11.2020.

לקבלת סיוע מהיר בביטול הגבלה על חשבון הבנק שלך בשל שיקים שחזרו חייג/י: 072-334-1001

ככלל, חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ״א–1981 הנו חוק שנועד להרתיע בעלי חשבון בנק ממשיכת שיקים ללא כיסוי, ובכך לשפר את מוסר התשלומים ולהגביר את אמינות השימוש בשיקים.

סעיף 2(א) לחוק זה קובע כי יש להגביל חשבון בנק במידה ש-10 שיקים שנמשכו ממנו סורבו / חזרו במשך תקופה של 12 חודשים ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון. בעל חשבון הבנק שהוגבל מוכרז אף הוא כלקוח מוגבל.

משך תקופת ההגבלה הנו שנה ומשמעותה הנה שהלקוח המוגבל מנוע במהלך תקופה זו מלמשוך שיקים נוספים מהחשבון המוגבל, אם כי הוא יכול להמשיך לעבוד עמו במזומן, לקבל אליו הפקדות, ולעשות כל פעולה שאיננה משיכת שיקים מהחשבון.

מעבר לכך וכפי שציינו, הגבלת החשבון גוררת פגיעה קשה בדירוג האשראי שלך הלקוח ולכך משמעותיות פרוספקטיביות רבות.

אם יש ללקוח חשבון בנק נוסף שלא הוגבל, הוא רשאי להמשיך ולמשוך ממנו שיקים, אולם הוא גם מנוע מלפתוח חשבון בנק חדש שניתן למשוך ממנו שיקים וזאת בכל בנק שהוא.

בנוסף, הלקוח גם מנוע מלהתמנות כמיופה כח או מורשה חתימה בחשבון חדש שניתן למשוך ממנו שיקים. עם זאת, הוא רשאי לפתוח חשבון בנק חדש שלא ניתן למשוך ממנו שיקים.

החוק אינו אוסר על בנק להנפיק כרטיס אשראי ללקוח מוגבל, אולם בנק שהנפיק כרטיס אשראי ללקוח מוגבל רשאי לבטל אותו, ואף לסרב לתת לו אשראי וזאת גם לתקופה נוספת לאחר משך ההגבלה.

מדובר בהחלטות עסקיות שהבנק רשאי לקבל, שנובעות בדרך כלל ממצבו הכספי הרעוע של הלקוח, אשר הביא להחזרות השיקים ולהגבלת חשבון הבנק שלו.

הגשת ערעור על הגבלת חשבון הבנק לפי סעיף 10 לחוק

נדגיש שוב, מיד לאחר שנודע לך על הגבלת חשבון הבנק שלך, הדבר הנכון לעשות הוא לפנות לעורך דין על מנת שיטפל בהגשת הערעור בהתאם להוראות החוק וללא דיחוי.

נוכח ההשלכות המרחיקות לכת של הגבלת חשבון בנק והפגיעה הקשה במוניטין של מי שהוכרז כלקוח מוגבל, במיוחד כשמדובר בלקוח עסקי, סעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי מאפשר ללקוח מוגבל להגיש ערעור על הגבלת חשבון הבנק שלו בפני בית משפט השלום, באופן לפיו הוא רשאי לבקש מבית המשפט לבטל הבאת שיק כלשהו במניין השיקים שסורבו וזאת בהתקיים אחת מחמש עילות הביטול הבאות:  

  • הבנק סירב לפרוע את השיק עקב טעות.
  • הבנק סירב לפרוע את השיק עקב עיקול שהוטל על החשבון וזאת בתנאי שהשיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול, ולא ניתן היה לפרוע אותו במשך ששים הימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
  • ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, מאחר שהיתה יתרה מספקת בחשבון או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו.
  • נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה ובשל כך סורב השיק.
  • הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה של "הכרזה על שעת חירום" בסעיף 1 לחוק, שעוסקות בהכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, ובהכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, ובין המועד שבו נמשך השיק למועד שבו הוא הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק.

חשוב להדגיש, במיוחד בימים אלו, כי ניתן להוכיח הרעה משמעותית בהכנסות באמצעות הגשת חשבונות בגין עבודות שבוצעו ולא שולמו, הודעות על הפסקת פרויקטים, צמצום פעילות עסקית בשל המצב וכדומה.

את הערעור יש להגיש תוך פרק זמן של 20 ימים מיום קבלת ההודעה מהבנק על הגבלת החשבון ולא יאוחר מכך. הערעור יוגש כאמור לבית משפט השלום, שבמחוז שיפוטו נמצא סניף הבנק המבקש להגביל את החשבון של הלקוח.

סעיף 11 לחוק שיקים ללא כיסוי מאפשר למי שהגיש ערעור על הגבלת חשבון בנק בפני בית משפט השלום, גם להגיש בפניו בקשה לקבלת צו שימנע באופן זמני את תחילת הגבלת חשבון הבנק עד לעריכת הדיון בערעור וקבלת ההחלטה בו.

מניעת האפשרות להגבלת חשבון בנק בתקופת חירום

בנוסף לאפשרות להגיש ערעור על חשבון בנק לאחר שהוא כבר הוגבל, לפי סעיף 10 לחוק, החוק גם קובע אפשרות למנוע את הגבלת חשבון הבנק לפי סעיף 2(א2) לחוק וזאת בנסיבות בהן הוכרזה בארץ שעת חירום.

סעיף 2(א2) לחוק קובע כי אם הוכרזה בארץ שעת חירום, בהתאם להגדרות של הכרזת שעת חירום בסעיף 1 לחוק, אזי המפקח על הבנקים רשאי לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים שסורבו בתקופה שיקבע, שלא תעלה על 90 ימים.

המפקח רשאי לקבוע זאת מיום ההכרזה במדינה על שעת חירום, ולא יאוחר מ-30 ימים לאחר שהיא הסתיימה.

ההגדרה של הכרזה על שעת חירום בסעיף 1 לחוק כוללת 3 אפשרויות קבועות:

  • הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.
  • הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971.
  • קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום או קריאה לשירות מילואים במצב מיוחד לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008

האם הקורונה נחשבת לתקופת חירום? האם ניתן להגביל חשבון בנק בשל שיקים שחזרו בתקופת הקורונה? מה לגבי קצת התחשבות בגלל המצב בישראל?

מניעת האפשרות להגבלת חשבון בנק והגשת ערעור בתקופת הקורונה

ביום 22.3.2020 ובעקבות פרוץ משבר וירוס הקורונה, הותקנו בארץ תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020.

תקנות לשעת חירום אלו קבעו כי במהלך תקופת תוקפן הזמני, עד ליום 22.6.2020, ניתן להכריז על שעת חירום בארץ גם כאשר ניתנה הכרזה על מחלה מדבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940 וכי במקרה כזה, המפקח על הבנקים יהיה מוסמך לפי סעיף 2(א2) לחוק שיקים ללא כיסוי להכריז על מניעת האפשרות להגביל חשבון בנק למשך תקופה של עד 110 ימים, שתסתיים לא יאוחר מתום תוקפן של תקנות אלו.

בנוסף, בעל חשבון בנק שכבר הוגבל, יהיה רשאי להגיש ערעור על הגבלת החשבון, לפי סעיף 10 לחוק, אף זאת בתנאי שבין המועד שבו נמשך השיק, למועד שבו הוא הוצג לפירעון, חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו עקב שעת החירום ובשל כך סורב השיק.

בהתאם לתקנות הזמניות הללו ובעקבות ההכרזה על שעת חירום בארץ בשל וירוס הקורונה, נתנה המפקחת על הבנקים ביום 23.3.2020 הוראה זמנית בדבר השעיית האפשרות להגביל חשבונות בנק לפי החוק מיום 4.3.2020 ועד ליום 22.6.2020.

ביום 14.6.2020 הותקנו תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה), התש"ף-2020, אשר הפכו את ההוראה הזמנית הנ"ל של המפקחת על הבנקים להסדר של קבע.

ללא תקנות אלו, ההגבלות שבחוק יכלו לחזור לפעול גם בדיעבד עם תום תוקפן הזמני של התקנות לשעת חירום, כך שגם השיקים החוזרים שלא נספרו בתקופת ההשעיה הזמנית, יכלו להיספר לצורך הטלת המגבלות שבחוק, דבר שנמנע כעת הודות לתקנות הקבועות הללו.

המשמעות של תקנות אלו הנה ששיקים שסורבו במהלך התקופה שבין 4.3.2020–22.6.2020 לא יספרו במנין השיקים שסורבו שהחוק קובע לצורך הגבלת החשבון, ומגבלות שהוטלו בגלל אותם שיקים יבוטלו.  

יתכן שבעקבות התמשכות משבר הקורונה תוארך תקופת "החסד" מעבר ליום 22.6.2020, רק שנכון למועד כתיבת שורות אלו אין כל עדכון חדש בנושא.

קורונה לא קורונה, שיקים חזרו והחשבון הוגבל!

בכל מקרה ובמידה שחשבון הבנק שלך הוגבל בשל חזרת שיקים מומלץ מאד להקדים ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתחום, לצורך בחינת האפשרות המיידית להגשת ערעור והקפאת ההגבלה במהירות האפשרית (וכן, ניתן לעשות זאת תוך שעות ספורות בהתאם להורואת החוק).

ככל שתקדים לפנות לעורך דין ולהגיש ערעור על ההגבלה, כך תוכל להקטין את הנזק שנגרם לך בעקבות הגבלת חשבון הבנק שלך.

ניתן לומר בוודאות מלאה כי בעקבות משבר הקורונה וברוח התקופה, ישנה נטיה ברורה לכיוונים של בעלי העסקים ומשקי הבית שחשבונותיהם הוגבלו, ככל שהדבר נוגע למתן צווים להקפאת ההגבלה וקבלתם של ערעורים רבים.

אם גם חשבון הבנק שלך הוגבל, אין סיבה לחכות ובהחלט רצוי לפנות ולשוחח עם עורך דין: 072-334-1001

דוגמאות מפסיקת בתי המשפט

לאורך השנים טיפלנו במאות מקרים של הגבלת חשבון בנק, באמצעות הגשת ערעור מהיר, בסמוך ככל שניתן למועד קבלת ההודעה על הגבלת חשבון הבנק של הלקוח/ה. נדגיש עוד כי רוב רובם של הליכי הערעור בהם טיפלנו התקבלו והגבלת חשבון הבנק של לקוחותינו הוסרה תוך שעות ספורות.

לפניך מספר דוגמאות מתוך פסקי דין של בתי המשפט השונים ברחבי הארץ, בכל הנוגע לערעורים על הגבלת חשבון בנק בשל 10 שיקים שחזרו.


תאריך: 28/11/2021 16:20
 
close