הכירו את הדרך המהירה לפניה לבית המשפט וקבלת צו הקפאת הליכים כנגד חברה...
רוצה להוציא צו הקפאת הליכים הליכים כנגד חברה שנקלעה לקשיים?


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001מחיקת חובות, חדלות פירעון והסדרי נושים
ייעוץ משפטי בדרך למחיקת החובות - עו"ד לירון שיר
סיוע משפטי אישי למחיקת חובות כספיים:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
0 stars - based on 0 reviews

צו הקפאת הליכים כנגד חברה - המדריך המלא!

Hebrew

כאשר חברה נקלעת לחובות כספיים כבדים, באופן לפיו היא חוששת שנושיה יתקיפו אותה בשלל תביעות שעלולות להביא לפירוקה, או במידה והיא כבר נקלעה להליכי פירוק וברצונה להיחלץ מכך, ביכולתה לפנות לבית המשפט המחוזי ולקבל ממנו צו להקפאת הליכים בהתאם לסעיף 350(ב) לחוק החברות תשנ"ט-1999.

צו כזה יכול הן למנוע פתיחת נקיטת הליכים כנגד החברה, לרבות מצד נושים אשר מעוניינים לבקש את פירוקה והן להקפיא הליכים שכבר ננקטו כנגד החברה לרבות הליכי פירוק.

נדגיש כי על מנת לקבל צו כאמור רצוי לפנות לבית המשפט רק בייצוג של עורך דין מנוסה בתחום פשיטת הרגל והפירוקים, שכן המדובר בהליך מורכב שתוצאותיו הרות גורל מבחינת בעלי החברה ונושיה.

למה כדאי להוציא צו הקפאת הליכים?

מטרת צו הקפאת הליכים הנה להקפיא את כל ההליכים המשפטיים כנגד החברה למשך תקופה מוגבלת, על מנת לאפשר לחברה להבריא ולהשתקם במהלך תקופה זו, ולהגיע להסדר עם נושיה.

את הצו ניתן לבקש לפני או לאחר שהוגשה בקשה להבראת החברה, דהיינו, בקשה לפשרה או להסדר שמטרתם לשקם ולהבריא את החברה, בהתאם לסעיף 350 לחוק.

כלומר הקפאת ההליכים נגד החברה מהווה למעשה אחד מהשלבים להבראת החברה ובכלל זאת:

 • בלימת התדרדרות מצבה הפיננסי באמצעות קבלת הצו להקפאת ההליכים
 • גיבוש ויישום תוכנית הבראה
 • ניהול מו"מ עם הנושים כדי להגיע להסדר נושים
 • כינוס אסיפות נושים כדי לאשר את הסדר הנושים
 • אישור הסדר הנושים באמצעות בית המשפט

הקפאת ההליכים נועדה על מנת לאפשר לחברה להשקיע את מיטב ומירב מאמציה בתוכנית ההבראה שלה על מנת להגיע להסדר עם נושיה, וזאת מבלי שהיא תצטרך להתמודד עם תביעות והליכים למימוש נכסיה מצד נושיה.

במילים אחרות, הקפאת ההליכים נועדה לתת לחברה מרווח נשימה. מעין שקט תעשייתי שבמהלכו החברה תוכל לנסות להשתקם ולהסדיר את חובותיה מבלי להיות נתונה ללחצי הגביה מצד נושיה.

במידה ובית המשפט החליט להורות על מתן צו להקפאת הליכים הוא עשוי גם למנות לחברה נאמן אשר יקח לידיו את המשך ניהול החברה ומימוש תוכנית הבראתה, וכן יתחיל לפעול לגיבוש הסדר נושים שיובא לאישורו של בית המשפט.

לכמה זמן ניתן להקפיא הליכים נגד חברה?

תוקף צו הקפאת ההליכים יכול להיות לתקופה של עד 9 חודשים לכל היותר. יחד עם זאת בית המשפט רשאי להאריך תקופה זו בכל פעם מחדש, בתקופה של עד 3 חודשים, וזאת בתנאי שקיימים טעמים מיוחדים לכך, וכן בתנאי שיש עדיין הצדקה להמשך הליכי הבראת החברה וכי הארכת תקופת ההקפאה הנה חיונית לשם כך.

משניתן הצו וכל עוד הנו בתוקף לא יהיה ניתן לפתוח או להמשיך בשום הליך כנגד החברה, אלא ברשות בית המשפט ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידו לשם כך.

יחד עם זאת בית המשפט יכול להתיר לנושים מובטחים לממש את הנכסים שמשועבדים להם, אם אין בנכסים אלו להבטיח להם הגנה הולמת, או במידה ואין במימושם כדי לפגוע באפשרות להבראת החברה.

בגדר ההליכים שהצו יכול להקפיא נכללים גם הליכים לפי חוק ההוצאה לפועל, אך למעט הליך כאמור שביצועו הושלם כמשמעותו בסעיף 357 לפקודת החברות, לפני מן צו הקפאת הליכים ולרבות העברת חזקה בנכס לידי הבעלים של הנכס מכוח תניית שימור בעלות.

שיקולי בית המשפט לגבי אישור הקפאת ההליכים

חשוב לזכור כי מטרת צו הקפאת הליכים הנה להקפיא את ההליכים המתנהלים כנגד החברה על מנת לאפשר לה לעמוד שוב על רגליה ולהגיע להסדר מיטבי עם נושים ככל שהם.

מכאן גם נובע כי בית המשפט יורה על מתן הצו להקפאת ההליכים רק במידה והוא שוכנע שאכן יש בצו כדי לסייע להבראת החברה, באופן לפיו היא תוכל להגיע להסדר נאות עם נושיה.

לעומת זאת לא ינתן צו במידה ובית המשפט ימצא כי לא קיים סיכוי ממשי לפיו החברה תבריא, כך שהמדובר בדחיית הקץ בלבד, באופן לפיו פירוק החברה יהיה בלתי נמנע בדיעבד.

בית המשפט יכול להשתכנע בנחיצות צו זה למשל, במידה והוצגה בפניו תוכנית מסודרת ומקצועית להבראת החברה באמצעות משקיע בחברה אשר יזרים הון משלו לחברה, ויאפשר לה להשתקם ולהגיע להסדר או פשרה כלשהי עם נושיה.

למעשה, בשעה שבית המשפט דן בבקשה למתן צו להקפאת הליכים, עליו לשקול ולאזן בין אינטרסים מנוגדים של גורמים רבים וביניהם החברה עצמה, בעלי המניות של החברה, נושיה המובטחים של החברה, נושיה בדין קדימה של החברה, נושיה הרגילים של החברה, עובדי החברה ולקוחותיה.

בין השיקולים אותם שוקל בית המשפט בדונו בבקשה למתן צו להקפאת הליכים ניתן למצוא את השיקולים הבאים:

 • האם הוגשה ביחד עם הבקשה להקפאת ההליכים, גם הצעת הסדר ו/או מתווה של הבראת החברה והסדר נושים? האם המתווה להבראת החברה הנו מתווה יעיל וישים? האם הוא כולל צעדי יעול והבראה, תזרים מזומנים ותחזית רווח והפסד הצפויים בתקופת ההבראה?
 • האם לכאורה קיים סיכוי סביר שהחברה תשתקם על פי המסמכים שהוצגו בפני בית המשפט?
 • האם הקפאת ההליכים תרע את מצבם של הנושים או תטיב עמם?
 • מהם המקורות הכספיים להפעלת החברה במהלך הקפאת ההליכים כדי להימנע מהפעלה גירעונית, אשר רק תרע את מצבם של הנושים?  
 • מהי עמדת קבוצות הנושים של החברה לרבות הנושים המובטחים?
 • מהי תרומת בעלי המניות להבראת החברה?  האם הם מוכנים להכניס את ידם לכיסם ולהזרים מהונם האישי לחברה?
 • מהו היקף העובדים של החברה? ככל שלחברה יש יותר עובדים, כך יטה בית המשפט להיעתר לתוכנית ההבראה, מאחר והיא עשויה לאפשר את המשך העסקת העובדים, בעוד שפירוק החברה יביא לפיטורם.

ככל שבית המשפט ישתכנע כי קיימים סיכויים סבירים להבראת החברה, כך הוא יטה לתת את הצו להקפאת ההליכים נגדה, הואיל ואין חולק שיקום החברה והמשך פעילותה העסקית והעלאתה על פסים רווחיים עדיפים בהרבה על פני פירוקה.

שכן, משמעות הבראת החברה הינה הגדלת כושר פירעון חובותיה לנושיה, המשך העסקת העובדים ופרנסתם תחת פיטוריהם ופליטתם למעגל האבטלה, המשך התקשרות עם ספקים ונותני שירותים, המשך תשלומי מיסים למדינה ועוד.

רוצה להוציא צו הקפאת הליכים כנגד חברה? חייג/י: 072-334-1001


תאריך: 30/05/2016 16:43
 
close