10 שיקים שחוזרים או חריגה מתמשכת ממסגרת האשראי בבנק עלולים להוביל להגבלת חשבון הבנק שלך! אלו הצעדים שחייבים לנקוט בהם על מנת למנוע את ההגבלה הצפויה...
דרכים יעילות לצורך מניעת הגבלה של חשבון הבנק שלך!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

איך אפשר להימנע מהגבלה הבבנק?

Hebrew

אחת הסיבות הנפוצות להגבלה של חשבון בנק היא כאשר כמה וכמה צ'קים שניתנו מהחשבון לא כובדו. אם במהלך שנה אחת חזרו לפחות 10 צ'קים משום שלא היה כיסוי מספק לפירעונם – החשבון יוגבל ובעלי החשבון יוגבלו אף הם.

המשמעות היא שלא ניתן יהיה במהלך שנה אחת לבצע שימוש בצ'קים שמשויכים לאותו חשבון, לא יונפקו פנקסי צ'קים ובעלי החשבון מנועים מלפתוח חשבון בנק אחר לצורך מתן צ'יקים.

משמעות ההגבלה

המגבלות הן רק בהיבט של הצ'יקים ולכן לכאורה אם יש לנו אפשרות להתנהל בחשבון הבנק ללא צ'קים, הרי שההגבלה לא כל כך משמעותית. נוכל למשל לשלם בכרטיס אשראי, לבצע העברות בנקאיות והוראות קבע, הכל רק לא צ'קים.

אבל כן מדובר בהגבלה משמעותית. אם מדובר בחשבון בנק של בעליו של עסק או של חברה בע"מ שחלק מהותי מאופי התשלומים לספקים הוא בצ'קים, הרי שאפיק התשלומים הזה חסום למשך שנה שלמה.

מדובר במהלך שעלול להקשות מאוד על העסק לתפקד ואף להוביך לקריסה כלכלית ולסגירת העסק.

השלכות עקיפות של הגבלת חשבון הבנק

קיימות גם השלכות עקיפות להגבלת חשבון בנק כמו למשל פגיעה ביכולת לקבל הלוואות ואשראי, התייקרות של ריביות, סיטואציה שבה יש לפרוע בדרכים אחרות את החובות שלא נפרעו בצ'קים שחזרו.

נוצרת גם סיטואציה שבה הספקים מגלים יותר ויותר חוסר רצון להמשיך ולהתקשר עם העסק, כאשר חלקם דורשים לספק סחורה ושירותים במזומן בלבד או תוך העמדת ביטחונות.

השלכה נוספת מהותית היא שהבנק רשאי לבטל כרטיסי אשראי שהונפקו בעבר, ללקוח שחשבונו הוגבל. זוהי החלטה עסקית של הבנק ובנק ישראל איננו מוסמך לבטל החלטה כזו.

השלכה נוספת שלילית היא בכך שחשבון מוגבל מוסיף "נקודות שחורות" לדירוג האשראי, מה שאומר שכל בקשת אשראי או הלוואה שנבקש מעתה ואילך מהבנק, מחברות כרטיסי האשראי או מגופי אשראי פרטיים חוץ-בנקאיים, בסיכוי גבוה יותר תידחה או ששיעור הריבית יתייקר מאוד.

הבנקים גם רשאים מיוזמתם לצמצם או לבטל את מסגרות האשראי בחשבונות הבנק של מי שחשבונו הוגבל.

הגבלה חמורה

קיים גם מצב של הגבלה בנסיבות מחמירות. לקוח שיש לו יותר מחשבון בנק אחד ושאחד מהחשבונות האחרים הוגבל גם כן במהלך 12 החודשים של הגבלת החשבון הראשון, מגיע למצב של הגבלה חמורה.

זו סיטואציה שלרוב מגיעים אליה כאשר בעל החשבון לא יכול לרשום צ'קים כי חשבונו האחד מוגבל, ולכן הוא ממשיך לרשום צ'קים מהחשבון האחר שלו. זהו למעשה פתח קל לעקוף את ההגבלה על החשבון הראשון ולכן קיימת גם ההגבלה החמורה.

סיבה נוספת להגבלה חמורה היא כאשר נסתיימה תקופת ההגבלה של 12 החודשים ובמהלך 3 השנים שמסיומה שוב הוגבל החשבון או חשבון בנק אחר של בעליו.

במצב של הגבלה חמורה מוגבלים לתקופה של שנתיים כל חשבונות הבנק המשויכים לבעלי החשבון. ההגבלה היא רק לגבי פעילות משיכת צ'קים ולא לגבי תשלומים וקבלת כספים בדרכים אחרות כמו העברה בנקאית או בכרטיסי אשראי.

במצב כזה, כמו במצב של הגבלה שאיננה חמורה, הבנק כאמור יכול לבטל כרטיסי אשראי ולכן מדובר בסיטואציה לא פשוטה, שמקשה על בעלי החשבון מבחינת ההתנהלות הפיננסית במערכת הבנקאית ובכל הנוגע לפעילות בכרטיסי אשראי.

קראו עוד על ההבדל בין הגבלה להגבלה חמורה בבנק

חריג

במידה ואי כיבוד של  10 צ'קים מתרחש בטווח תאריכים של שבועיים או פחות מ-15 יום, הרי שבמקרה כזה החשבון לא יוגבל. במילים אחרות, במקרה של מצרף של צ'קים שלא כובדו על פני תקופה קצרה של שבועיים, ההתייחסות היא כאל מאורע חד-פעמי שאינו מוביל להגבלת החשבון.

הדרכים להימנע מהגבלת החשבון

כאשר חזרו 5 צ'קים הבנק מחויב להודיע על כך לבעלי החשבון. כאשר לקוח מקבל מהבנק התראה על 5 צ'קים שחזרו ישנן 2 פעולות שרצוי מאוד לבצע ללא דיחוי.

הפעולה הראשונה היא להפסיק באופן מיידי לתת צ'קים נוספים המשויכים לאותו חשבון, כמו גם למנוע את ההפקדה של הצ'קים שכבר ניתנו.

אם למשל ספק מסוים קיבל מאיתנו 10 צ'קים ל-10 חודשים עוקבים ו-5 מתוכם חזרו, כדאי מאוד לנהל שיח מול הספק ולהחליף את הצ'קים שניתנו בצ'קים אחרים, המשויכים לחשבון בנק אחר ושל בעלים אחר.

ניתן גם לנסות להגיע מול הספק להסדר שהוא לא יפקיד את הצ'קים במועדם, תוך דחיית מועד התשלומים, תשלום במזומן או כל תגמול מקובל אחר.

הפעולה השנייה שכדאי לעשות היא לפתוח חשבון בנק אחר ויפה שעה אחת קודם. ההגבלה על פתיחת חשבון בנק אחר למתן צ'קים נכנסת לתוקף רק אחרי שחשבון הבנק מוגבל.

אם הוגבלו 5 צ'קים אין מגבלה לפתוח חשבון בנק אחר אליו ניתן יהיה לשייך צ'קים. כמובן שחשוב לשים לב שלא מדובר בתהליך טכני כדי להמשיך ולתת צ'קים שאין להם כיסוי, שכן אז אנו מסתכנים במצב של הגבלה חמורה.

פעולה נוספת שניתן לעשות רלוונטית למצב שבו אחד או יותר מהצ'קים חזרו ללא הצדקה. בין אם בשל טעות טכנית של הפקיד, או בשל טעות כתיב או חוסר הבנה של הכתוב על גבי  הצ'ק עצמו.

במצב כזה יש לקיים שיח מול הבנק ואם אין הבנה מצידו של הבנק ניתן לערער על כך בבית משפט.

שימו לב כי שאם אתם יודעים על צ'קים שמתחילים לחזור, עוד לפני שקיבלתם התראה מהבנק, רצוי מאוד לוודא שהכתובת למשלוח מכתבים אליכם כי שמופיעה במערכות הבנק היא אכן הכתובת בה אתם גרים או עובדים בפועל. זאת כדי למנוע מצב שבו תקבלו התראות בשנה הקרובה, מבלי שתדעו על כך. הטיעון של אי קבלת דברי דואר, ככל שהבנק שלח לכתובת המעודכן במערכות אצלו, איננו רלוונטי.

גם אם קיבלתם התראה על כך שחזרו לפחות 10 צ'קים ושהחשבון שלכם מוגבל, ההגבלה איננה מיידית ועומדים לרשותכם 20 ימים על מנת להגיש על כך ערעור.

כמובן שכדי שהערעור יתקבל עליכם להחזיק בטיעונים רלוונטיים. במקרים כאלו רצוי בהחלט לפעול תחת ייצוג של עורך דין המתמחה בביטול הגבלת חשבונות בנק, שכן זה יסייע להגדיל את סיכוייו של הערעור להתקבל.

במידה ובעל החשבון שקיבל התראה על צ'קים שחוזרים או התראה על חשבון שמוגבל, לא יכול היה מסיבות בריאותיות, נפשיות או בשל מגבלות אחרות לטפל כנדרש בסיטואציה, יתכן ואלו נסיבות שיעמדו לזכותו בבית המשפט. אם מצבכם הבריאותי או נסיבות אחרות מנעו מכם לטפל כיאות בדברים, יש לנסות ולערער כל כך בבית המשפט.

שימו לב כי צ'ק שהבנק מסרב לכבד בשל עיקול שמוטל על חשבון הבנק שלכם לא יכלל במניין 10 הצ'קים שלא כובדו במידה והצ'ק הוצג לפירעון במהלך 6 ימים מהמועד שבו קיבל הבנק הודעה על העיקול.

במידה והבנק פעל אחרת והכליל במסגרת 10 הצ'קים שחזרו את הצ'ק שהוצג לפירעון לאחר שהוטל עיקול בחשבון, יש לפנות אל הבנק ואם אין מענה יש לערער בבית משפט.

דרכים לביטול ההגבלה בחשבון

הגבלת חשבון שלא בוצעה בשל אי כיבוד טכני של צ'ק או בשל נסיבות ממשיות שעומדות לזכותו של בעל החשבון היא הגבלה שלא יהיה פשוט לבטל אותה, למרות שזה בהחלט אפשרי.

בפני כל מוגבל עומדת בכל מקרה האפשרות לפנות אל הבנק ולקיים עמו שיח כדי לנסות ולשכנע את מנהליו לבטל את ההגבלה על החשבון.

אם זו ההגבלה הראשונה אי פעם שהוטלה על חשבון הבנק שאתם הבעלים שלהם נסו לקיים שיח בריא עם הבנק כדי לשכנעו לחזור בו מההחלטה. חשוב מאד לפנות ולהתייעץ עם עורך דין מנוסה בטרם הפניה לבנק, בעיקר במידה ואתם סבורים שקיימות נסיבות מיוחדות שעומדות לזכותכם.

*** שימו לב כי אם חשבון הבנק שלכם הוגבל בין חודש מרץ לחודש אוגוסט 2020, במקביל למשבר הקורונה, הרי שההגבלה מבוטלת. אם הבנק לא ביטל מיוזמתו את ההגבלה יש לפנות אליו.

החשבון הוגבל? אלו הדרכים להתמודד!

אם חשבונכם הוגבל הבנק כאמור רשאי לבטל את כרטיסי האשראי שלכם אולם הוא מחויב להנפיק לכם כרטיס מסוג חיוב מיידי (debit), כרטיס שבו חשבון הבנק מחויב במועד ביצוע העסקה, והעסקה מאושרת בכפוף ליתרה מספקת בחשבון הבנק.

הגבלת חשבון בנק שלא בגלל צ'קים חוזרים

הנסיבות הפופולאריות להגבלת חשבון הבנק הן בשל צ'קים שחוזרים ללא כיסוי אולם יש נסיבות נוספות בהן חשבון הבנק יכול להפוך למוגבל מיוחד. כאשר בעלי החשבון לא שילם קנסות, אגרות או חובות אחרים שהוטלו עליו מכח הליכי הוצאה לפועל, מרשות האכיפה והגבייה או מגופים אחרים המוסמכים לכך.

בנוסף, בית הדין הרבני יכול להטיל על סרבן גט הגבלת חשבון. גם חשבון הבנק של פושט רגל הופך למוגבל מכורח ההליך.

ערעור על הגבלת החשבון מביא להקפאת ההגבלה עד לדיון בערעור!

הגשת ערעור על הגבלת חשבון בנק שהוגבל בשל 10 צ'קים שחזרו מובילה להקפאת ההגבלה עד למועד הדיון בערעור. הרחבנו והסברנו את ההליך ממש כאן.

פניה לעזרה מקצועית תמנע את הגבלת החשבון

בעלי עסקים וחברות שרוצים להימנע מהגבלת חשבון הבנק וממחול השדים המתלווה אליה צריכים להקדים ולפנות לעורך דין המתמחה במחיקת חובות כספיים, לצורך הקדמת תרופה למכה.

ניתן בהחלט, באמצעות מו"מ נכון עם הבנק, עם ספקים ועם רשויות המס, לפרוס חובות קיימים, לדחות תשלומים, להחליף שיקים ועוד. פעולות מקדימות, שיעשו באמצעות עורך דין, יוכיחו רצינות מצד בעל העסק ויסייעו מהמצב להדרדר.

אם הגעת למצב שבו הגבלת חשבון הבנק נראית כבר מעבר לאופק אין שום סיבה לחכות ולהמתין. המצב לא ישתפר והימנעות מפעולות אקטיביות ומיידיות תוביל בהכרח להחרפת הסיטואציה ולהגבלת החשבון כבר בעוד זמן לא רב. זה בדיוק הזמן הנכון לפנות לעורך דין ולטפל בבעיות הכלכליות שלך.

עוד בנושא: איך משפרים את דירוג האשראי?


תגיות בעמוד:  סטטוס ומידע אישי
תאריך: 15/02/2021 07:56
 
close