בית המשפט פסק כי בנק הפועלים התנהל בחוסר תום לב כלפי הלקוח והורה על ביטול ההגבלה של חשבון הבנק, במסגרת הערעור שהגיש הלקוח! הכירו את נסיבות ההליך והכרעת הדין...
הבנק התנהל בחוסר תום לב ובית המשפט הורה על ביטול הגבלת החשבון!


מנוהל על ידי לירון שיר משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews

ביטול הגבלת חשבון בשל חוסר תום לב של הבנק!

Hebrew

בית המשפט הורה לבטל הגבלת חשבון של לקוח של בנק הפועלים, בקובעו שהבנק התנהג בחוסר תום לב כלפי הלקוח, מאחר שהוא כלל ברשימת עשרת השיקים שסורבו שני שיקים שהתקבלה לגביהם הוראת ביטול מלכתחילה.

כך נקבע בתיק עש"א 66693-06-18 פלוני נ' בנק הפועלים שהתנהל בפני בית המשפט השלום בחיפה וכפי שנסביר ונפרט בסקירה שלפניך.

השיקים חזרו, החשבון הוגבל והלקוח הגיש ערעור

תיק זה עסק בלקוח שניהל חשבון בנק בעל מסגרת אשראי של 10,000 ₪ בסניף הראשי של בנק הפועלים בחיפה.

באפריל 2018 שלח הבנק ללקוח מכתב התראה בדבר הגבלת החשבון לאחר שהוא סירב לכבד חמישה שיקים שנמשכו מהחשבון ללא כיסוי ותוך חריגה מהאשראי.

כעבור חודשיים, במהלך חודש יוני 2018, הבנק כבר הגביל בפועל את החשבון של הלקוח וזאת לאחר שהוא סירב לכבד 10 שיקים שהוצגו לפירעון, תוך חריגה ממסגרת האשראי וזאת בנימוק של "אין כיסוי מספיק".

הלקוח הגיש ערעור על החלטת הבנק להגביל את חשבון הבנק שלו בפני בית משפט השלום בחיפה, וזאת בהתבסס על שלושה נימוקים:

ראשית, הבנק לא היה רשאי לסרב לכבד את עשרת השיקים הללו, מאחר שבין הלקוח לבנק נוצר הסכם מכללא, שהתקיים בפועל לכל אורך תקופת פעילות החשבון, לפיו הבנק איפשר לחשבון להימצא ביתרת חובה שחורגת ממסגרת האשראי למשך מספר ימים ואף בעשרות אלפי שקלים, וזאת עד להפקדת כספים על ידי הלקוח בחשבון לצורך סילוק החריגה.

שנית, גם לאחר משלוח מכתב ההתראה הבנק המשיך לכבד חיובים של כרטיסי אשראי, ובכך הביא בעצמו את החשבון לחריגה ממסגרת האשראי.

שלישית, עקב סכסוך בין הלקוח לצד שלישי, שעדיין תלוי ועומד בבית משפט, הלקוח נתן לבנק הוראה לבטל סדרה של שיקים דחויים שהוא הוציא לפקודת אותו צד שלישי, בסך 6,000 ₪ כל אחד.

למרות זאת, הבנק כלל ברשימת השיקים שסורבו על ידו גם שני שיקים בסך של 6,000 ₪ מאותה סדרה ועל כן יש לגרוע אותם מרשימת השיקים שסורבו.

לטענתו, אותו צד שלישי ידע על מתן הוראת הביטול, אך למרות זאת הוא הציג את השיקים לפירעון ביודעו שהבנק יסרב לפרוע אותם ועקב כך הוא גם יגביל את חשבונו. 

הבנק הכחיש את טענת הלקוח לפיו נכרת ביניהם הסכם מכללא כאמור על ידו. עם זאת, הבנק הודה שבמקרים נקודתיים, הוא כיבד שיקים שחרגו ממסגרת האשראי וזאת לפי שיקול דעתו, אולם לדבריו אין המדובר היה בהסכמה כללית וגורפת, כפי שטען הלקוח.

בנוסף טען הבנק שהוא מחוייב לכבד את חיובי כרטיס האשראי, ואילו  לגבי הסכסוך בין הלקוח לצד השלישי, טען הבנק שהוא אינו צד לסכסוך זה, וכי טעות של צד שלישי מהווה רק במקרים חריגים ומטעמי צדק עילה לגריעת שיק מרשימת השיקים שסורבו.

הבנק התנהג בחוסר תום לב בעת הגבלת חשבון הבנק

בית המשפט קבע שהבנק התנהג בחוסר תום לב בעת הגבלת חשבון הבנק של הלקוח, וזאת מהטעמים הבאים.

ראשית, מדפי החשבון עלה שהבנק סירב לכבד כבר במרץ 2018 שיק בסך של 6,000 ₪ שנמשך מחשבון הבנק לטובת אותו צד שלישי, בשל קבלת הוראת הביטול מהלקוח וזאת כאשר יתרת החובה בחשבון הבנק עוד לא חרגה ממסגרת האשראי שלו.

לפיכך, במצב דברים זה שבו הבנק קיבל הוראת ביטול מהלקוח לגבי כל סדרת השיקים בסך של 6,000 ₪ שהוא הוציא לפקודת הצד השלישי, אזי הכללת שני שיקים נוספים מאותה סדרה, שהוצגו לפירעון על ידי הצד השלישי באפריל ומאי 2018, מהווה התנהגות שלא בתום לב.

שנית, אמנם, טענת הלקוח לגבי הסכם המכללא שנכרת בינו לבנק איננה יכולה לכאורה להתקבל ככל שהיא מתייחסת לתקופה שלאחר משלוח ההתראה על ידי הבנק באפריל 2018. שכן, במסגרת מכתב זה הבנק כבר הודיע ללקוח שמעתה ואילך הוא מתכוון להקפיד על עמידת החשבון במסגרת האשראי, ועל כן הוא לא יכבד עוד שיקים שיובילו לחריגת החשבון מהמסגרת.

אולם, למרות מכתב זה, הבנק כיבד לאחר מכן חיוב אשראי שהעביר את החשבון לחריגת אשראי. לפיכך, התנהגות זו לימדה את הלקוח שהבנק אינו פועל למעשה לפי המסר של מכתב ההתראה שלו. ברצותו, הבנק מעלים עין מחריגה, וברצותו, מסרב לפירעון שיקים וכל זאת "משיקולים עסקיים" שטיבם אינו ידוע לו.
 
בית המשפט הוסיף וקבע שהתנהלות הבנק בחוסר תום לב מהווה עילה לגריעת השיקים מרשימת עשרת השיקים שהובילו להגבלת החשבון.

אמנם, אין מדובר בעילה שנזכרת במפורש בסעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, אולם ניתן לבסס אותה על הסיפא של סעיף 10(א)(3) לחוק, שקובע שניתן לבטל הבאת שיק במניין השיקים שסורבו אם ללקוח היה יסוד סביר להניח שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו. 

בית המשפט הבהיר שלא ניתן לקבוע ששימוש הבנק בזכויותיו לפי הסכם האשראי שבינו לבין הלקוח יהיה מנותק מחובת תום הלב. לפיכך, יש לפרש את הסיפא של סעיף 10(א)(3) לחוק "שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו" כמתייחסת לשימוש בתום לב בזכויותיו של הבנק לפי הסכם האשראי שבינו לבין הלקוח.

בהתאם לכך נקבע שיש לגרוע את שני השיקים בסך של 6,000 ₪ מרשימת השיקים שסורבו וכתוצאה מכך בוטלה למעשה הגבלת החשבון של הלקוח.

קריאה נוספת: הבנק התנהל בחוסר עקביות והגבלת החשבון בוטלה!


תאריך: 23/03/2021 10:27
 
close