מנוהל על ידי רוני שרעבי ושות' משרד עורכי דין

חייגו לשיחה אישית: 072-334-1001ייעוץ ראשוני חינם ללא התחייבות

אנחנו כאן בשבילך! סיוע מהיר אישי ומקצועי:
שם מלא
מספר טלפון
לחצו לשליחה
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews

מונחים משפטיים שחובה להכיר על מנת להשתמש בשיקים

Hebrew

שיק או המחאה הנו סוג של שטר קרי, מסמך שמהווה פקודה או הבטחה לתשלום סכום כסף מסוים לאדם מסויים.

השיק מהווה אחד מסוגי התשלום הנפוצים ואופן השימוש בו מוסדר בארץ במסגרת פקודת השטרות (נוסח חדש) וכן חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981.

על מנת לעשות שימוש מושכל בשיקים והתאם לפקודת השטרות, על העושים שימוש בשיקים להכיר מגוון מונחים משפטיים, שמסבירים סטטוס מסויים לגבי השיק עצמו ואלה העושים בו שימוש. בסקירה שלפניך נסביר את המונחים המשפטיים החשובים, שכל העושה שימוש בשיקים חייב להכיר ולהבין.

במסגרת השיק, כותב השיק שמכונה המושך, נותן לבנק שמכונה הנמשך או הקבל, הוראה למשוך מחשבון הבנק שלו כסף ולמסור אותו למוטב שמכונה הנפרע.

המושך והנפרע נחשבים כצדדים קרובים לשטר, במסגרת עסקת היסוד שנערכה ביניהם, ושבגינה ניתן השיק מטעם המושך לנפרע.

במידה והנפרע הגיש את השיק לפרעון בפני הבנק של המושך והבנק לא כיבד את השיק מסיבה כלשהי, השיק יוגדר כשיק שחולל או, בלשון עממית, כשיק שחזר.

יכולות להיות סיבות שונות לאי כיבוד שיק כגון אי כיסוי מספיק, דהיינו העדר מספיק כסף בחשבון הבנק של המושך, או שהשיק נראה בלתי תקין על פניו, למשל מאחר וחסרה בו חתימה או פרט אחר, או מאחר והתקבלה מהמושך הוראה לבטל את השיק ועוד.

השיק נחשב גם לאמצעי תשלום סחיר, מאחר וניתן לסחור בו, כלומר, להעביר ולהסב אותו לגורם אחר, שאינו צד לעסקת היסוד שבמסגרתה ניתן השיק מלכתחילה על ידי המושך. הסיחור / הסבה נעשה באמצעות חתימת המסב על גב השיק במקרה כזה הנפרע יהפוך למסב / מְסַחֵר והגורם אחר הנסב.

במידה והנסב הגיש את השיק לפרעון והשיק חולל, הנסב יוכל לדרוש את פרעון השיק מהמושך המקורי של השיק אך זאת בתנאי שהוא יוגדר כאוחז כשורה, על פי התנאים הקבועים בסעיף 28(א) לפקודת השטרות.

תנאים אלו קובעים כי אוחז כשורה הינו מי שקיבל את השיק לידיו בדרך של סיחור / הסבה, כשהוא שלם ותקין על פי מראהו, לפני מועד פרעונו וזאת בתום לב, בעד ערך / תמורה שהוא נתן ומבלי שהוא ידע שהשיק חולל לפני כן ושזכות הקניין של המְסַחֵר / מסב בשיק הנה פגומה.

בהתאם לסעיף 28(ב) לפקודת השטרות, זכות הקנין של המְסַחֵר / מסב השיק תהיה פגומה במיוחד אם הוא השיג את השיק על ידי רמאות, כפיה, או אלימות ופחד, או באמצעים אחרים שאינם כדין, או בתמורה אי-חוקית, או במידה והוא הסב את השיק אגב מעילה באמון, או בנסיבות העולות כדי רמאות.

כדי להמחיש במה מדובר ניקח לדוגמא את הסיטואציה הבאה:

שני אנשים, מוכר וקונה, התקשרו בעסקה לפיה המוכר ימכור לקונה סחורה מסויימת, בתמורה לסכום מסויים. עסקה זו מכונה עסקת היסוד. 

במסגרת עסקת היסוד, הקונה נתן שיק בסכום התמורה עבור הסחורה. הקונה ייקרא המושך ואילו המוכר ייקרא הנפרע.

המוכר / הנפרע הסב את השיק לטובת בעל הנכס ממנו הוא שוכר את בית העסק שלו. אותו בעל נכס ייקרא הנסב, ואילו המוכר / הנפרע ייקרא המסב.

לאחר הסבת השיק מהמוכר לבעל הנכס, המוכר הפר את החוזה נשוא עסקת היסוד ולא סיפק לקונה / מסב את הסחורה. מצב כזה מכונה כשלון תמורה. בעקבות זאת הקונה נתן הוראה לביטול השיק.

הנסב הגיש את השיק לפרעון, אולם השיק חולל בנימוק שהתקבלה הוראת ביטול מהקונה.

כעת יש לנו יריבות בין שני צדדים לשטר שהנם רחוקים זה מזה: הקונה / מושך שהוציא שיק לפקודת המוכר / מסב ועם זאת לא קיבל ממנו תמורה עבור השיק, מול נסב שאוחז בשיק שהוסב אליו מהמוכר.

קונה / מושך ----> הוציא שיק לפקודת המוכר / מסב ----> שהסב אותו לטובת הסוחר / נסב.

במקרה כזה, בהנחה שהנסב עונה על תנאי האוחז כשורה, הוא יוכל לפנות לקונה ולדרוש ממנו לשלם לו את סכום השיק וזאת למרות שהקונה לא קיבל כל תמורה מהמוכר עבור השיק שהוא במקור הוציא לפקודתו.

זוהי בעצם יישומה של תקנת השוק במסגרת דיני השטרות. יחד עם זאת, לאחר מכן הקונה יוכל לחזור למוכר שלא סיפק לו את הסחורה, ולדרוש ממנו לפצות אותו בגין הסכום שהוא נאלץ לשלם לנסב, האוחז כשורה.

מונחים בסיסיים לגבי שיקים שכל אחד צריך להכיר:

•    המושך הינו בעל השיק אשר הוציא את השיק לפקודת הנפרע. משלם התשלום.
•    הנפרע הוא מי שקיבל את השיק, מי שהשיק רשום לפקודתו. מקבל התשלום.
•    הנמשך או הקבל הינו הבנק שבו מתנהל החשבון של המושך, ממנו יש למשוך את הכספים לטובת הנפרע.
•    אוחז הינו מי שבפועל אוחז/מחזיק בשיק.  
•    אוחז כשורה הינו אוחז שמקיים את התנאים לפי סעיף 28 לפקודת השטרות.
•    הסבת / סיחור שיק הינה העברת השיק לידי גורם אחר.
•    המסב הינו מי שקיבל את השיק, ובמקום לפדות אותו, הסב אותו לגורם אחר.
•    נסב הינו מי שקיבל שיק שהוסב לפקודתו.  
•    חילול שיק הינו אי כיבוד השיק על ידי הבנק הנמשך.

קראו עוד: איך כותבים שיק נכון? אלה הכללים שחשוב להכיר!


תאריך:31/12/2017 13:53  מחבר: Bankruptcy Law
 
close